جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه مال

کرون علیا | تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه مال

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١١:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٢٧

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه مال (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای چشمه مال)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چشمه مال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه مال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

گوته
ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای كوچك به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه مال

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه مال در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه مال ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه مال (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه مال ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه مال
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٨:٣٧١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٤:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٧:٢٤١٣:٠٧:١٠١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٤:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٦:١٢١٣:٠٦:٥٦١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:١٣٠٠:٢٣:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٦:٤٢١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٣:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٦:٢٨١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٣:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٦:١٥١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٦:٠٣١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٢:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٥:٥٠١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٢:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٩:١٣١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢١:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٨:٠٦١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢١:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٥:١٦١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢١:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:٥٥١٣:٠٥:٠٦١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢١:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٠:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٤:٤٦١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٠:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٠:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٩:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٤:٢١١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٩:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٤:١٣١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٩:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٩:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٨:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٣:٥٥١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:١٤٠٠:١٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٠٢٠٠:١٨:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٤٩٠٠:١٨:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٣:٤١١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٣:١٦١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:١١٠٠:١٧:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١١:٣٧١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٧:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٣:٣١١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٧:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه مال

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چشمه مال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه مال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه مال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چشمه مال

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه مال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه مال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه مال

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چشمه مال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه مال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه مال

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چشمه مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه مال روستای چشمه مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه مال روستای چشمه مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چشمه مال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه مال برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه مال

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه مال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه مال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه مال

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٩:٠١٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:١٦٠٠:١٨:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٩:١٤٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:٢٨٠٠:١٩:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:٣٧٠٠:١٩:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٩:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٥٢٠٠:١٩:٥٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٦:٠٠:٢٤١٣:١٠:٠٦٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢٠:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠٠:٤٤١٣:١٠:١٨٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٢٠:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠١:٠٥١٣:١٠:٣٠٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٠:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٦:٠١:٢٨١٣:١٠:٤٢٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٢٠:٥٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠١:٥١١٣:١٠:٥٤٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٢١:٠٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٢:١٦١٣:١١:٠٦٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢١:٢٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٦:٠٢:٤١١٣:١١:١٧٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢١:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٦:٠٣:٠٨١٣:١١:٢٨٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٢١:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٣:٣٥١٣:١١:٣٨٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٣٧٠٠:٢٢:١١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٤:٠٣١٣:١١:٤٩٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٢:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٤:٣٣١٣:١١:٥٩٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢٢:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٢:٠٨٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢٢:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٢:١٧٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٣:١٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٦:٠٥١٣:١٢:٢٦٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٣:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٦:٣٨١٣:١٢:٣٤٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢٣:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٧:١١١٣:١٢:٤٢٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢٣:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٢:٥٠٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢٤:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٨:٢٠١٣:١٢:٥٧٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٤:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٣:٠٤٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٤:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٩:٣١١٣:١٣:١٠٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٤:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٠:٠٧١٣:١٣:١٥٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٢٥:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:١٠:٤٤١٣:١٣:٢٠٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٥:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١١:٢٢١٣:١٣:٢٥٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٥:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٢:٠٠١٣:١٣:٢٩٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢٥:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٢:٣٨١٣:١٣:٣٣٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٥:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٣:١٧١٣:١٣:٣٥٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه مال روستای چشمه مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه مال روستای چشمه مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه مال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه مال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه مال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه مال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه مال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه مال

روستای چشمه مال بر روی نقشه

روستای چشمه مال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه مال
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چشمه مال + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چشمه مال + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چشمه مال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه مال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چشمه مال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه مال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مال رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه مال
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه مال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه مال
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه مال
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه مال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چشمه مال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه مال
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه مال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو