جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه مال

کرون علیا | تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه مال


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١١
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٢٥
نیمه شب: ٢٣:١٧:٣١

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه مال (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای چشمه مال)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه مال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه مال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
گفتن حرف‌های دیگران و حرف‌های خود و زیاد پرسیدن (درباره‌ی هر چیزی) و از بین بردن ثروت خود (با حالت اسراف) را رها كن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه مال

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه مال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه مال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه مال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه مال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه مال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٠:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٤:٢٠١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٤:١٣١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٩:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٨:٣١١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٨:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٣:٥٥١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٨:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٥٠٠:١٨:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٨:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٣:٤١١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٧:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٢:١٤١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٧:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١١:٢٥١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:١٠٠٠:١٧:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٣:٣١١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٧:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٦:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:١٥٠٠:١٦:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٠١٠٠:١٦:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٦:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:١٨٠٠:١٦:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٣:٣٩٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٦:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٥:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٥:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه مال

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه مال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه مال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه مال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه مال

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه مال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه مال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه مال

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه مال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه مال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه مال

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٣:٣٢١١:٥٣:٠٧١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:٢٠٢٣:١٠:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٤:٢٦١١:٥٣:٢٣١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:٠١٢٣:١١:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٥:٢٠١١:٥٣:٤٠١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٤٣٢٣:١١:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:١٤١١:٥٣:٥٨١٧:٠١:٢٦١٧:٢٠:٢٧٢٣:١١:٣٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٧:٠٨١١:٥٤:١٦١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:١٢٢٣:١١:٥٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٨:٠١١١:٥٤:٣٥١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:٠٠٢٣:١٢:٠٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٨:٥٤١١:٥٤:٥٥١٧:٠٠:٤٢١٧:١٩:٤٩٢٣:١٢:٢٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:٤٧١١:٥٥:١٦١٧:٠٠:٣١١٧:١٩:٤٠٢٣:١٢:٤٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:٣٩١١:٥٥:٣٧١٧:٠٠:٢٢١٧:١٩:٣٣٢٣:١٣:٠١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥١:٣١١١:٥٥:٥٩١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:٢٨٢٣:١٣:٢٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٢:٢٢١١:٥٦:٢٢١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:٢٤٢٣:١٣:٤٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:١٢١١:٥٦:٤٥١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٢٢٢٣:١٤:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٤:٠٢١١:٥٧:٠٩١٧:٠٠:٠٥١٧:١٩:٢٢٢٣:١٤:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٤:٥١١١:٥٧:٣٣١٧:٠٠:٠٥١٧:١٩:٢٤٢٣:١٤:٤٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٥:٣٩١١:٥٧:٥٨١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٢٧٢٣:١٥:٠٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٦:٢٧١١:٥٨:٢٣١٧:٠٠:١١١٧:١٩:٣٣٢٣:١٥:٢٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٧:١٣١١:٥٨:٤٩١٧:٠٠:١٧١٧:١٩:٤٠٢٣:١٥:٥١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٧:٥٩١١:٥٩:١٦١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٤٨٢٣:١٦:١٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٨:٤٤١١:٥٩:٤٢١٧:٠٠:٣٣١٧:١٩:٥٩٢٣:١٦:٤٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٩:٢٨١٢:٠٠:١٠١٧:٠٠:٤٤١٧:٢٠:١١٢٣:١٧:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٧:٠٠:١١١٢:٠٠:٣٧١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٢٥٢٣:١٧:٣١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٠:٥٣١٢:٠١:٠٥١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٧:٥٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٧:٠١:٣٤١٢:٠١:٣٣١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٨:٢٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠٢:١٣١٢:٠٢:٠٢١٧:٠١:٤٧١٧:٢١:١٦٢٣:١٨:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠٢:٥٢١٢:٠٢:٣١١٧:٠٢:٠٦١٧:٢١:٣٧٢٣:١٩:١٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٣:٠٠١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٥٩٢٣:١٩:٤٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٤:٠٥١٢:٠٣:٢٩١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:٢٣٢٣:٢٠:١٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٤:٤٠١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٣:١٦١٧:٢٢:٤٨٢٣:٢٠:٤٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٥:١٣١٢:٠٤:٢٩١٧:٠٣:٤٣١٧:٢٣:١٥٢٣:٢١:١٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٥:٤٥١٢:٠٤:٥٨١٧:٠٤:١١١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢١:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه مال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه مال روستای چشمه مال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه مال روستای چشمه مال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه مال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه مال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه مال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه مال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه مال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه مال

روستای چشمه مال بر روی نقشه

روستای چشمه مال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه مال
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه مال + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چشمه مال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه مال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه مال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مال رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه مال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه مال
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه مال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه مال دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه مال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه مال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه مال دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه مال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه مال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو