جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه شیر

کوه یخاب | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه شیر

اذان صبح: ٠٣:٥١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:١٨

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه شیر (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای چشمه شیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چشمه شیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه شیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

آنتونی رابینز
بدبختانه، بیشتر مردم، تربیت را تنها در رفتن به مدرسه می دانند و همین كه فارغ التحصیل [ =دانش آموخته ] شدند، دست از پژوهش و آموختن می كشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه شیر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه شیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه شیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١١:٣٤١٢:٤١:٥٦١٩:١٢:٥١١٩:٣١:١١٢٣:٥٨:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٠:١٨١٢:٤١:٤٢١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٧:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤١:٢٧١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٧:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٧:٤٧١٢:٤١:١٤١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٤٠٢٣:٥٧:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٦:٣٣١٢:٤١:٠٠١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٣٠٢٣:٥٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٥:١٩١٢:٤٠:٤٧١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٠:٣٤١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٠٩٢٣:٥٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٠:٢٢١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٥٩٢٣:٥٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٠:١٠١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٥:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٣٩:٥٩١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:٣٩٢٣:٥٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٤:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٨:١٣١٢:٣٩:٣٧١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٢٠٢٣:٥٤:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٠٦١٢:٣٩:٢٧١٩:٢٢:٢٢١٩:٤١:١٠٢٣:٥٤:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٩:١٨١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٣:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٥١٢٣:٥٣:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٤٢٢٣:٥٣:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٨:٥٢١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٢:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥١:٤١١٢:٣٨:٤٥١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٢٣٢٣:٥٢:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٦:١٤٢٣:٥٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:٠٥٢٣:٥٢:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٨:٢٦١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٥٥٢٣:٥١:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٨:٢١١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٤٦٢٣:٥١:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٦:٤٣١٢:٣٨:١٧١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥١:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٨:١٣١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥١:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١١:١٧٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٨:٠٩١٩:٣١:٥٥١٩:٥١:١٨٢٣:٥٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥٠:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٨:٠٤١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٥٨٢٣:٥٠:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:٤٨٢٣:٥٠:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤١:٢٧١٢:٣٨:٠١١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٤:٣٨٢٣:٥٠:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شیر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چشمه شیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چشمه شیر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چشمه شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه شیر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چشمه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه شیر روستای چشمه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه شیر روستای چشمه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چشمه شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه شیر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٩:٢٠١٢:٤٣:٣٢١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٨:٣٢٢٣:٥١:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٢٩:٣٤١٢:٤٣:٤٥١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٨:٤٣٢٣:٥١:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٩:٥٠١٢:٤٣:٥٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٨:٥٢٢٣:٥٢:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٦٠٥:٣٠:٠٦١٢:٤٤:١١١٩:٥٨:١٣٢٠:١٩:٠٠٢٣:٥٢:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٧٠٥:٣٠:٢٥١٢:٤٤:٢٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٩:٠٦٢٣:٥٢:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٣٠:٤٤١٢:٤٤:٣٧١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٩:١١٢٣:٥٢:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٣١:٠٥١٢:٤٤:٤٩١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٩:١٣٢٣:٥٣:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٣١:٢٦١٢:٤٥:٠٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٩:١٤٢٣:٥٣:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٢٠٥:٣١:٤٩١٢:٤٥:١٤١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:١٤٢٣:٥٣:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٣٠٥:٣٢:١٤١٢:٤٥:٢٥١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٩:١١٢٣:٥٣:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٦٠٥:٣٢:٣٩١٢:٤٥:٣٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٩:٠٧٢٣:٥٤:١٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠١٠٥:٣٣:٠٥١٢:٤٥:٤٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٩:٠١٢٣:٥٤:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٣٣:٣٣١٢:٤٥:٥٩١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:٥٣٢٣:٥٤:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٧٠٥:٣٤:٠١١٢:٤٦:١٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:٤٣٢٣:٥٥:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٣٤:٣١١٢:٤٦:٢٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٨:٣٢٢٣:٥٥:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٣٥:٠١١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٨:١٩٢٣:٥٥:٣٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٣٥:٣٣١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٨:٠٤٢٣:٥٥:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٣٦:٠٥١٢:٤٦:٤٩١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٤٨٢٣:٥٦:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣٦:٣٨١٢:٤٦:٥٧١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:٢٩٢٣:٥٦:٢٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٢٠٥:٣٧:١٢١٢:٤٧:٠٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٧:٠٩٢٣:٥٦:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٣٧:٤٧١٢:٤٧:١٤١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:٤٧٢٣:٥٦:٥٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٣٨:٢٣١٢:٤٧:٢١١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٦:٢٤٢٣:٥٧:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٧:٢٨١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٥٩٢٣:٥٧:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٣٩:٣٦١٢:٤٧:٣٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٣٢٢٣:٥٧:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٤٠:١٤١٢:٤٧:٤١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:٠٣٢٣:٥٧:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٤٠:٥٣١٢:٤٧:٤٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٤:٣٣٢٣:٥٨:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤١:٣٢١٢:٤٧:٥٢١٩:٥٣:٥١٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٨:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥١٠٥:٤٢:١١١٢:٤٧:٥٦١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٨:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٢:٥٢١٢:٤٨:٠٠١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٥٢٢٣:٥٨:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٤٨:٠٤١٩:٥٢:١٣٢٠:١٢:١٥٢٣:٥٩:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٤:١٣١٢:٤٨:٠٧١٩:٥١:٣٨٢٠:١١:٣٧٢٣:٥٩:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه شیر روستای چشمه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه شیر روستای چشمه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه شیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه شیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه شیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه شیر

روستای چشمه شیر بر روی نقشه

روستای چشمه شیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه شیر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چشمه شیر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چشمه شیر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چشمه شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چشمه شیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه شیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیر رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه شیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه شیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چشمه شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا چشمه شیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه شیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه شیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه شیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو