جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه شیر

کوه یخاب | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه شیر


اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٥:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٣٤
اذان مغرب: ١٦:٥١:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٥١:١١

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه شیر (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای چشمه شیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه شیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه شیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
آنچه كه به دست می‌آوریم، سبب ارزشمندی ما نمی‌شود، بلكه چیزی كه در فرآیند كنش‌ها می‌شویم، ارزش را به زندگی ما می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه شیر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه شیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه شیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٩:٣٦١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٤:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٢٤٢٣:٥٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣٩:١٧١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:١٤٢٣:٥٣:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:٠٥٢٣:٥٣:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٤٦٢٣:٥٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٨:٤٥١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٢:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٢:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٨:٣٢١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:١٨٢٣:٥٢:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٨:٢٦١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٠٩٢٣:٥١:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٨:٢١١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٩:٠٠٢٣:٥١:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٨:١٧١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٥٠٢٣:٥١:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٨:١٣١٩:٣١:٢٠١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥١:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٤:٤٠١٢:٣٨:٠٩١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:٣١٢٣:٥٠:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:٢١٢٣:٥٠:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٨:٠٤١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:١١٢٣:٥٠:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٤:٠١٢٣:٥٠:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤١:١٥١٢:٣٨:٠١١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٥٠٢٣:٥٠:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٠:٢٧١٢:٣٨:٠١١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٤٠٢٣:٥٠:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٨:٠١١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٦:٢٩٢٣:٤٩:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٧:١٨٢٣:٤٩:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٤٩٠٥:٣٨:١٢١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٨:١٩١٩:٥٨:٠٦٢٣:٤٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٨:٠٥١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:٥٤٢٣:٤٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٣٦:٤٩١٢:٣٨:٠٧١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٩:٤٢٢٣:٤٩:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٣٦:١٠١٢:٣٨:١٠١٩:٤٠:٣٤٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٤٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣٥:٣٢١٢:٣٨:١٣١٩:٤١:١٨٢٠:٠١:١٧٢٣:٤٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٥٥٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣٨:١٨١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٤٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠١٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٨:٢٢١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٢:٤٩٢٣:٤٨:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٣:٤٨١٢:٣٨:٢٧١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٤٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شیر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه شیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه شیر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه شیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢١:٢١١١:٢٧:٣٨١٦:٣٣:٣٨١٦:٥٢:٥٧٢٢:٤٤:٤٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٢:١٨١١:٢٧:٥٤١٦:٣٣:١٤١٦:٥٢:٣٥٢٢:٤٤:٥٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:١٤١١:٢٨:١١١٦:٣٢:٥٢١٦:٥٢:١٤٢٢:٤٥:٠٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٤:١١١١:٢٨:٢٩١٦:٣٢:٣١١٦:٥١:٥٦٢٢:٤٥:٢١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٥:٠٧١١:٢٨:٤٧١٦:٣٢:١٢١٦:٥١:٤٠٢٢:٤٥:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٦:٠٢١١:٢٩:٠٧١٦:٣١:٥٦١٦:٥١:٢٥٢٢:٤٥:٥٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:٥٨١١:٢٩:٢٦١٦:٣١:٤١١٦:٥١:١٢٢٢:٤٦:٠٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٧:٥٢١١:٢٩:٤٧١٦:٣١:٢٨١٦:٥١:٠١٢٢:٤٦:٢٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٨:٤٦١١:٣٠:٠٨١٦:٣١:١٧١٦:٥٠:٥٢٢٢:٤٦:٤٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٩:٤٠١١:٣٠:٣٠١٦:٣١:٠٨١٦:٥٠:٤٥٢٢:٤٧:٠٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٠:٣٣١١:٣٠:٥٣١٦:٣١:٠١١٦:٥٠:٤٠٢٢:٤٧:٢١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣١:٢٥١١:٣١:١٦١٦:٣٠:٥٥١٦:٥٠:٣٦٢٢:٤٧:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٢:١٦١١:٣١:٤٠١٦:٣٠:٥٢١٦:٥٠:٣٤٢٢:٤٨:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٣:٠٧١١:٣٢:٠٤١٦:٣٠:٥٠١٦:٥٠:٣٥٢٢:٤٨:٢٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٣:٥٧١١:٣٢:٢٩١٦:٣٠:٥١١٦:٥٠:٣٧٢٢:٤٨:٤٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:٤٦١١:٣٢:٥٤١٦:٣٠:٥٣١٦:٥٠:٤٠٢٢:٤٩:٠٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٥:٣٤١١:٣٣:٢٠١٦:٣٠:٥٨١٦:٥٠:٤٦٢٢:٤٩:٣٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٦:٢١١١:٣٣:٤٧١٦:٣١:٠٤١٦:٥٠:٥٤٢٢:٤٩:٥٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٧:٠٧١١:٣٤:١٣١٦:٣١:١٢١٦:٥١:٠٣٢٢:٥٠:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٧:٥٢١١:٣٤:٤١١٦:٣١:٢٢١٦:٥١:١٤٢٢:٥٠:٤٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٨:٣٦١١:٣٥:٠٨١٦:٣١:٣٤١٦:٥١:٢٧٢٢:٥١:١١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٩:١٩١١:٣٥:٣٦١٦:٣١:٤٨١٦:٥١:٤٢٢٢:٥١:٣٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٠:٠١١١:٣٦:٠٤١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٥٨٢٢:٥٢:٠٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:٤١١١:٣٦:٣٣١٦:٣٢:٢١١٦:٥٢:١٦٢٢:٥٢:٣١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤١:٢٠١١:٣٧:٠٢١٦:٣٢:٤٠١٦:٥٢:٣٦٢٢:٥٢:٥٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٤١:٥٨١١:٣٧:٣١١٦:٣٣:٠١١٦:٥٢:٥٨٢٢:٥٣:٢٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٢:٣٥١١:٣٨:٠٠١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٣:٢١٢٢:٥٣:٥٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٣:١٠١١:٣٨:٣٠١٦:٣٣:٤٨١٦:٥٣:٤٦٢٢:٥٤:٢٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٣:٤٤١١:٣٩:٠٠١٦:٣٤:١٥١٦:٥٤:١٣٢٢:٥٤:٥٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٤:١٦١١:٣٩:٣٠١٦:٣٤:٤٣١٦:٥٤:٤١٢٢:٥٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه شیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیر روستای چشمه شیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیر روستای چشمه شیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه شیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه شیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه شیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه شیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه شیر

روستای چشمه شیر بر روی نقشه

روستای چشمه شیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه شیر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه شیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چشمه شیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه شیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه شیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا چشمه شیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه شیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه شیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه شیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه شیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه شیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه شیر
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه شیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو