جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه شیرین شاه احمد


اذان صبح: ٠٥:٤١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:١١
اذان ظهر: ١٣:١٢:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢١
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٤

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای چشمه شیرین شاه احمد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه شیرین شاه احمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه شیرین شاه احمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

حضرت محمد (ص)
توبه‌ی خالص، پشیمانی از گناه است و (آن توبه خالص)‌ هنگامی است كه وقتی از تو،‌ گناهی سر می¬زند، از خداوند، طلب بخشش كرده سپس به آن گناه اصلا ً‌بر نگردی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه شیرین شاه احمد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شیرین شاه احمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه شیرین شاه احمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شیرین شاه احمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شیرین شاه احمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٥:٤٧١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٤١٠٠:٣١:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٥:٣٨١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٢٨٠٠:٣١:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٣:٤١١٣:١٥:٢٩١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:١٥٠٠:٣١:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٥:٢١١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٠٢٠٠:٣٠:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣١:٤٠١٣:١٥:١٣١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٤٨٠٠:٣٠:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:٤١١٣:١٥:٠٦١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٣٥٠٠:٣٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٤:٥٣٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٧:٥١١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٩:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٩:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٩:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٥:١١١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:٢٨:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٨:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٤:٢٧٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:١١٠٦:٢٢:٤١١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٨:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢١:٥٤١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٨:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢١:٠٨١٣:١٤:٢٢٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٨:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:١٤:٢٢٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٢٧:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٩:٤٠١٣:١٤:٢٢٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٢٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٨:٥٨١٣:١٤:٢٣٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٨:١٨١٣:١٤:٢٤٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٧:٣٩١٣:١٤:٢٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢٧:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٧:٠١١٣:١٤:٢٨٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٧:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٦:٢٤١٣:١٤:٣١٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٧:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٥:٥٠١٣:١٤:٣٥٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٥:١٦١٣:١٤:٣٩٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٤:٤٤١٣:١٤:٤٣٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٤:١٤١٣:١٤:٤٩٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٦:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٣:٤٥١٣:١٤:٥٤٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیرین شاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیرین شاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیرین شاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شیرین شاه احمد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چشمه شیرین شاه احمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه شیرین شاه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیرین شاه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چشمه شیرین شاه احمد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه شیرین شاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شیرین شاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شیرین شاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه شیرین شاه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیرین شاه احمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه شیرین شاه احمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیرین شاه احمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیرین شاه احمد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٠:٤٥١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٤١٠٠:٣٧:٥٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٧:٠٣١٣:٢٠:٢٩١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٧:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٧:٤٣١٣:٢٠:١٣١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:١٣٠٠:٣٧:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٨:٢٢١٣:١٩:٥٦١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٣٧:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٠٢١٣:١٩:٣٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٣٧:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٩:٤١١٣:١٩:٢٢١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٣٧:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥٠:٢٠١٣:١٩:٠٤١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:١٠٠٠:٣٦:٥٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥١:٠٠١٣:١٨:٤٦١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٣٦:٤٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٠٠٦:٥١:٣٩١٣:١٨:٢٧١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٣٦:٣٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٢:١٨١٣:١٨:٠٩١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:١٧٠٠:٣٦:٢١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٢:٥٧١٣:١٧:٥٠١٩:٤٢:١٢١٩:٥٩:٥٨٠٠:٣٦:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٣:٣٥١٣:١٧:٣٠١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٣٩٠٠:٣٥:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٤:١٤١٣:١٧:١١١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:١٩٠٠:٣٥:٣٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٤:٥٣١٣:١٦:٥١١٩:٣٨:١٨١٩:٥٥:٥٩٠٠:٣٥:٢٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣١٠٦:٥٥:٣١١٣:١٦:٣١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٣٩٠٠:٣٥:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٦:١٠١٣:١٦:١٠١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:١٩٠٠:٣٤:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٦:٤٨١٣:١٥:٥٠١٩:٣٤:٢١١٩:٥١:٥٨٠٠:٣٤:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٦:٥٧:٢٦١٣:١٥:٢٩١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٣٤:٢٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٣٠٦:٥٨:٠٥١٣:١٥:٠٨١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:١٦٠٠:٣٤:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٦:٥٨:٤٣١٣:١٤:٤٧١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٧:٥٤٠٠:٣٣:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٦:٥٩:٢١١٣:١٤:٢٦١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٣٢٠٠:٣٣:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٦:٥٩:٥٩١٣:١٤:٠٤١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١١٠٠:٣٣:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠٠:٣٨١٣:١٣:٤٣١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٤٩٠٠:٣٢:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٥٠٧:٠١:١٦١٣:١٣:٢٢١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:٣٢:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠١:٥٤١٣:١٣:٠٠١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٠٥٠٠:٣٢:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٥٠٧:٠٢:٣٢١٣:١٢:٣٩١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٤٣٠٠:٣٢:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٣:١١١٣:١٢:١٧١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٢١٠٠:٣١:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٣:٤٩١٣:١١:٥٦١٩:١٩:٣١١٩:٣٦:٥٩٠٠:٣١:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٤:٢٨١٣:١١:٣٤١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٣٧٠٠:٣١:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:٠٥:٠٧١٣:١١:١٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:١٥٠٠:٠٠:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٥:٤٦١٢:١٠:٥٢١٨:١٥:٢٧١٨:٣٢:٥٤٢٣:٣٠:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه شیرین شاه احمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیرین شاه احمد روستای چشمه شیرین شاه احمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیرین شاه احمد روستای چشمه شیرین شاه احمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه شیرین شاه احمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه شیرین شاه احمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه شیرین شاه احمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه شیرین شاه احمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه شیرین شاه احمد

روستای چشمه شیرین شاه احمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه شیرین شاه احمد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه شیرین شاه احمد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چشمه شیرین شاه احمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه شیرین شاه احمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه شیرین شاه احمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه شیرین شاه احمد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه شیرین شاه احمد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه شیرین شاه احمد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه شیرین شاه احمد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه شیرین شاه احمد
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه شیرین شاه احمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه شیرین شاه احمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیرین شاه احمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو