جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه شیرین رشنو


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٠٨
اذان ظهر: ١٣:١٣:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٣٩:١٥
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٤٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای چشمه شیرین رشنو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه شیرین رشنو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه شیرین رشنو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

بولور
افكار ما همانند درختان نارنج در گلدان نگهداری می شوند و به نسبت بزرگی گلدانی كه ریشه های آنها را در خود دارد، رشد می كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه شیرین رشنو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شیرین رشنو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه شیرین رشنو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شیرین رشنو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شیرین رشنو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٦:٤٨١٣:١٦:٤٣١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٢٩٠٠:٣٢:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٦:٣٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:١٦٠٠:٣٢:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٦:٢٥١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٠٢٠٠:٣٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٦:١٧١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٤٩٠٠:٣١:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٢:٤٣١٣:١٦:٠٩٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٣٦٠٠:٣١:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣١:٤٥١٣:١٦:٠٢٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٢٢٠٠:٣١:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٥:٥٥٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣١:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٥:٤٩٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٣٠:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٨:٥٥١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٤٢٠٠:٣٠:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٨:٠١١٣:١٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣٠:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:١٥٠٠:٣٠:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٦:١٥١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٥:٢٤١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٩:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٥:٢٣٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٩:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٥:٢١٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٩:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٥:١٩٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٩:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٢:١٣١٣:١٥:١٨٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٩:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢١:٢٩١٣:١٥:١٨٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٨:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٥:١٨٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٥:١٩٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٨:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٩:٢٣١٣:١٥:٢٠٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٢٨:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٨:٤٤١٣:١٥:٢٢٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٨:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٨:٠٧١٣:١٥:٢٤٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٨:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:٣١١٣:١٥:٢٧٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٢٨:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٦:٥٦١٣:١٥:٣١٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢٨:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٦:٢٣١٣:١٥:٣٥٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٥:٥١١٣:١٥:٣٩٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٥:٢١١٣:١٥:٤٤٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٢٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٤:٥٢١٣:١٥:٥٠٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٢٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیرین رشنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیرین رشنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شیرین رشنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شیرین رشنو

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چشمه شیرین رشنو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه شیرین رشنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیرین رشنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چشمه شیرین رشنو

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه شیرین رشنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شیرین رشنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شیرین رشنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه شیرین رشنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیرین رشنو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه شیرین رشنو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شیرین رشنو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیرین رشنو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٧:٢٥١٣:٢١:٤١١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٣٠٠٠:٣٨:٥٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٨:٠٤١٣:٢١:٢٥١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:١٧٠٠:٣٨:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٨:٤٤١٣:٢١:٠٩١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٠٢٠٠:٣٨:٣٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٩:٢٣١٣:٢٠:٥٢١٩:٥١:٥٠٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٣٨:٢٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٠:٣٥١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٨:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٠:٤٢١٣:٢٠:١٨١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:١٦٠٠:٣٨:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥١:٢١١٣:٢٠:٠٠١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٣٧:٥٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٢:٠٠١٣:١٩:٤٢١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣٧:٤٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٢:٣٩١٣:١٩:٢٣١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٣٧:٣٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٣:١٨١٣:١٩:٠٥١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٣٧:١٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٣:٥٧١٣:١٨:٤٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٣٧:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٤:٣٥١٣:١٨:٢٦١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:٣٦:٥٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٥:١٤١٣:١٨:٠٧١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:١١٠٠:٣٦:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٥:٥٢١٣:١٧:٤٧١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥١٠٠:٣٦:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٦:٣٠١٣:١٧:٢٧١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣١٠٠:٣٦:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٦:٥٧:٠٩١٣:١٧:٠٦١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:١٠٠٠:٣٥:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٦:٥٧:٤٧١٣:١٦:٤٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٠٠٠:٣٥:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٦:٥٨:٢٥١٣:١٦:٢٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٢٩٠٠:٣٥:٢٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٦:٥٩:٠٣١٣:١٦:٠٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٠٨٠٠:٣٥:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٦:٥٩:٤١١٣:١٥:٤٣١٩:٣١:١٤١٩:٤٨:٤٧٠٠:٣٤:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٠:١٩١٣:١٥:٢٢١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢٥٠٠:٣٤:٣٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٠:٥٧١٣:١٥:٠٠١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٠٤٠٠:٣٤:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠١:٣٥١٣:١٤:٣٩١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٤٢٠٠:٣٣:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٢:١٣١٣:١٤:١٧١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:٢٠٠٠:٣٣:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٢٠٧:٠٢:٥٢١٣:١٣:٥٦١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٥٨٠٠:٣٣:١٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٣:٣٠١٣:١٣:٣٤١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٠:٣٦٠٠:٣٣:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٤:٠٨١٣:١٣:١٣١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:١٥٠٠:٣٢:٤٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:٠٤:٤٦١٣:١٢:٥١١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٧:٥٣٠٠:٣٢:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:٠٥:٢٥١٣:١٢:٣٠١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٣١٠٠:٣٢:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:٠٣١٣:١٢:٠٩١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:١٠٠٠:٠١:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٦:٤٢١٢:١١:٤٧١٨:١٦:٢٢١٨:٣٣:٤٨٢٣:٣١:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه شیرین رشنو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیرین رشنو روستای چشمه شیرین رشنو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شیرین رشنو روستای چشمه شیرین رشنو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه شیرین رشنو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه شیرین رشنو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه شیرین رشنو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه شیرین رشنو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه شیرین رشنو

روستای چشمه شیرین رشنو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه شیرین رشنو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه شیرین رشنو + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چشمه شیرین رشنو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه شیرین رشنو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه شیرین رشنو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه شیرین رشنو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه شیرین رشنو
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه شیرین رشنو
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه شیرین رشنو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه شیرین رشنو
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه شیرین رشنو
افق شرعی امروز فردا چشمه شیرین رشنو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شیرین رشنو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو