جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه شجاع

کهک | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه شجاع


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:١١:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٢

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه شجاع (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای چشمه شجاع)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه شجاع)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه شجاع)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

واگنر
آنجا كه دل نیست، موسیقی وجود ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه شجاع

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه شجاع در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شجاع ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه شجاع (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه شجاع ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شجاع ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٤:٣١١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢١:١٥١٣:٠٤:٢١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٤:١٣١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٧:٠١١٣:٠٣:٤٩١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٧:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٣:٤٣١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٧:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٤٧٠٠:١٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٣:٣١١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٣:٢١١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:١٧٠٠:١٦:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:١١:١٣١٣:٠٣:١٧١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٦:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠٣:١٤١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٦:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٣:١١١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٦:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٥:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٥:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:١٣٠٠:١٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٠:٢٩٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٥:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٥:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٥:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٤:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٣:١٠٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:١٥٠٠:١٤:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٤:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠١:١٨١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٣٥٠٠:١٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٤:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شجاع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شجاع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه شجاع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه شجاع

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چشمه شجاع

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه شجاع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شجاع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چشمه شجاع

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه شجاع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شجاع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه شجاع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه شجاع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شجاع برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شجاع

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه شجاع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه شجاع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شجاع

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٢٥:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٤:٠٠١٣:٠٩:١٣١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٥:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٢٥:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٥:٢٦١٣:٠٨:٤٠١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٥:٢١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٦:٠٩١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٥:١١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٥:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٧:٣٤١٣:٠٧:٤٨١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٤٢٠٠:٢٤:٥٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٨:١٦١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:٢١٠٠:٢٤:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٨:٥٩١٣:٠٧:١١١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٠٠٠٠:٢٤:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٩:٤١١٣:٠٦:٥٣١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٣٨٠٠:٢٤:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٦:٣٤١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:١٦٠٠:٢٤:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٠٦١٣:٠٦:١٤١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٥٣٠٠:٢٣:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٥:٥٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٣١٠٠:٢٣:٣٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٢:٣٠١٣:٠٥:٣٥١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٠٧٠٠:٢٣:٢٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٣:١٢١٣:٠٥:١٥١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٤٤٠٠:٢٣:٠٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٣:٥٣١٣:٠٤:٥٤١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٢٠٠٠:٢٢:٥٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٨٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٥٥٠٠:٢٢:٣٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٥:١٧١٣:٠٤:١٣١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٣١٠٠:٢٢:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٥:٥٩١٣:٠٣:٥٢١٩:٢١:١٢١٩:٣٩:٠٦٠٠:٢٢:٠٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٦:٤٠١٣:٠٣:٣١١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٤١٠٠:٢١:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٧:٢٢١٣:٠٣:١٠١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:١٦٠٠:٢١:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٤٨:٠٣١٣:٠٢:٤٨١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٥١٠٠:٢١:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٤٨:٤٥١٣:٠٢:٢٧١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٢٥٠٠:٢٠:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٤٩:٢٧١٣:٠٢:٠٥١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٠٠٠٠:٢٠:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٠:٠٩١٣:٠١:٤٤١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٣٤٠٠:٢٠:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٠:٥٠١٣:٠١:٢٢١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٠٩٠٠:٢٠:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥١:٣٢١٣:٠١:٠١١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٤٤٠٠:١٩:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٢:١٤١٣:٠٠:٣٩١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:١٨٠٠:١٩:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٢:٥٦١٣:٠٠:١٨١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:٥٣٠٠:١٩:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٣:٣٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤٨:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٤:٢١١١:٥٩:٣٥١٨:٠٤:١٨١٨:٢٢:٠٢٢٣:١٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه شجاع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شجاع روستای چشمه شجاع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه شجاع روستای چشمه شجاع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه شجاع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه شجاع برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه شجاع

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه شجاع موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه شجاع برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه شجاع

روستای چشمه شجاع بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شجاع

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شجاع است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه شجاع
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه شجاع + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چشمه شجاع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه شجاع + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه شجاع

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شجاع رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه شجاع
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه شجاع ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه شجاع
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه شجاع
افق شرعی امروز فردا چشمه شجاع دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه شجاع دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه شجاع ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه شجاع ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه شجاع یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو