جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه سبز

قلندرآباد | فریمان | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه سبز


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٢٧
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:١٩:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٠١:٢٩

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه سبز (شهرستان فریمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای چشمه سبز)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای چشمه سبز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه سبز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌بهترین دوستان (تا)‌ چهار نفر و بهترین فرماندهان، تا چهارصد هزار نفر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه سبز

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه سبز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه سبز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه سبز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه سبز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه سبز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢٨:١٠١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٤٥٢٣:٤٢:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٤:٥٨١٢:٢٨:٠٠١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٣٤٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢٧:٥٠١٩:١٢:٢٦١٩:٣١:٣٠٢٣:٤١:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٢:٣٩١٢:٢٧:٤١١٩:١٣:١٦١٩:٣٢:٢٣٢٣:٤١:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٧:٣٢١٩:١٤:٠٦١٩:٣٣:١٦٢٣:٤١:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢٧:٢٤١٩:١٤:٥٦١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤٠:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٩:١٩١٢:٢٧:١٦١٩:١٥:٤٦١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٨:١٤١٢:٢٧:٠٩١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٥٥٢٣:٤٠:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٧:١١١٢:٢٧:٠٢١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٠:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣٦:٠٨١٢:٢٦:٥٦١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٤١٢٣:٣٩:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٦:٥٠١٩:١٩:٠٥١٩:٣٨:٣٣٢٣:٣٩:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٦:٤٥١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:٢٦٢٣:٣٩:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٣:٠٨١٢:٢٦:٤١١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:١٨٢٣:٣٨:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:١٣٠٥:٣٢:١٠١٢:٢٦:٣٧١٩:٢١:٣٤١٩:٤١:١١٢٣:٣٨:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٣١:١٤١٢:٢٦:٣٣١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٢:٠٣٢٣:٣٨:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٠:١٩١٢:٢٦:٣١١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:٥٥٢٣:٣٨:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٦:٢٨١٩:٢٤:٠١١٩:٤٣:٤٧٢٣:٣٨:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٨:٣٣١٢:٢٦:٢٧١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٣٩٢٣:٣٧:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٢٧:٤١١٢:٢٦:٢٦١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٥:٣١٢٣:٣٧:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٦:٥٢١٢:٢٦:٢٥١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٦:٢٢٢٣:٣٧:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٢٦:٠٣١٢:٢٦:٢٥١٩:٢٧:١٤١٩:٤٧:١٣٢٣:٣٧:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٢٥:١٧١٢:٢٦:٢٦١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣٧:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٦:٢٧١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٥٤٢٣:٣٧:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٣:٤٧١٢:٢٦:٢٩١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٩:٤٤٢٣:٣٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٣:٠٥١٢:٢٦:٣١١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:٣٤٢٣:٣٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٠٩٠٥:٢٢:٢٤١٢:٢٦:٣٤١٩:٣١:٠٩١٩:٥١:٢٣٢٣:٣٦:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٠٩٠٥:٢١:٤٥١٢:٢٦:٣٨١٩:٣١:٥٥١٩:٥٢:١٢٢٣:٣٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:١١٠٥:٢١:٠٧١٢:٢٦:٤٢١٩:٣٢:٤١١٩:٥٣:٠٠٢٣:٣٦:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:١٤٠٥:٢٠:٣١١٢:٢٦:٤٦١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٣:٤٧٢٣:٣٦:٢٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:١٩٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٦:٥١١٩:٣٤:١٠١٩:٥٤:٣٤٢٣:٣٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه سبز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه سبز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه سبز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه سبز

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه سبز

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه سبز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه سبز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه سبز

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٣:٤٩١١:٤٢:٤٠١٦:٥١:٥٣١٧:١١:١١٢٢:٥٩:٢٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٣:١١١١:٤٢:٥٢١٦:٥٢:٥٥١٧:١٢:١١٢٢:٥٩:٣٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٢:٣٢١١:٤٣:٠٤١٦:٥٣:٥٨١٧:١٣:١١٢٢:٥٩:٥١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣١:٥٢١١:٤٣:١٤١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:١١٢٣:٠٠:٠٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٥:١١٠٦:٣١:٠٩١١:٤٣:٢٤١٦:٥٦:٠٢١٧:١٥:١١٢٣:٠٠:١٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٠:٢٥١١:٤٣:٣٣١٦:٥٧:٠٤١٧:١٦:١٠٢٣:٠٠:٣١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٩:٣٩١١:٤٣:٤١١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:١٠٢٣:٠٠:٤٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:٥٢١١:٤٣:٤٨١٦:٥٩:٠٩١٧:١٨:١٠٢٣:٠٠:٥٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٨:٠٣١١:٤٣:٥٥١٧:٠٠:١١١٧:١٩:٠٩٢٣:٠١:٠٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٧:١٣١١:٤٤:٠٠١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:٠٩٢٣:٠١:١٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٦:٢١١١:٤٤:٠٥١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:٠٨٢٣:٠١:٢٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٥:٢٨١١:٤٤:٠٩١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:٠٧٢٣:٠١:٢٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٤:٣٣١١:٤٤:١٢١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٠٦٢٣:٠١:٣٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٣:٣٧١١:٤٤:١٤١٧:٠٥:١٨١٧:٢٤:٠٤٢٣:٠١:٣٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٢:٤٠١١:٤٤:١٦١٧:٠٦:١٨١٧:٢٥:٠٣٢٣:٠١:٤٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢١:٤١١١:٤٤:١٧١٧:٠٧:١٩١٧:٢٦:٠١٢٣:٠١:٤٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٠:٤١١١:٤٤:١٧١٧:٠٨:١٩١٧:٢٦:٥٩٢٣:٠١:٥١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٩:٤٠١١:٤٤:١٦١٧:٠٩:١٩١٧:٢٧:٥٧٢٣:٠١:٥٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٨:٣٨١١:٤٤:١٤١٧:١٠:١٩١٧:٢٨:٥٥٢٣:٠١:٥٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٧:٣٤١١:٤٤:١٢١٧:١١:١٨١٧:٢٩:٥٢٢٣:٠١:٥٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٦:٢٩١١:٤٤:٠٩١٧:١٢:١٨١٧:٣٠:٤٩٢٣:٠١:٥٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٥:٢٣١١:٤٤:٠٦١٧:١٣:١٦١٧:٣١:٤٦٢٣:٠١:٥٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٤:١٧١١:٤٤:٠١١٧:١٤:١٥١٧:٣٢:٤٣٢٣:٠١:٥١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٠٩١١:٤٣:٥٦١٧:١٥:١٣١٧:٣٣:٤٠٢٣:٠١:٤٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:٠٠١١:٤٣:٥١١٧:١٦:١١١٧:٣٤:٣٦٢٣:٠١:٤٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:٥٠١١:٤٣:٤٥١٧:١٧:٠٩١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠١:٤٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٩:٣٩١١:٤٣:٣٨١٧:١٨:٠٦١٧:٣٦:٢٧٢٣:٠١:٣٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٨:٢٧١١:٤٣:٣٠١٧:١٩:٠٣١٧:٣٧:٢٣٢٣:٠١:٢٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:١٤١١:٤٣:٢٢١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٨:١٨٢٣:٠١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه سبز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه سبز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه سبز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه سبز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه سبز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه سبز

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه سبز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه سبز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه سبز

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٢:٠٠١١:٤٣:٥١١٧:١٦:١١١٧:٣٤:٣٦٢٣:٠١:٤٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:٥٠١١:٤٣:٤٥١٧:١٧:٠٩١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠١:٤٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٩:٣٩١١:٤٣:٣٨١٧:١٨:٠٦١٧:٣٦:٢٧٢٣:٠١:٣٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٨:٢٧١١:٤٣:٣٠١٧:١٩:٠٣١٧:٣٧:٢٣٢٣:٠١:٢٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:١٤١١:٤٣:٢٢١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٨:١٨٢٣:٠١:٢٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٦:٠٠١١:٤٣:١٣١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:١٣٢٣:٠١:١٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٤:٤٦١١:٤٣:٠٤١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٠٧٢٣:٠١:٠٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٣:٣١١١:٤٢:٥٤١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:٠٢٢٣:٠٠:٥٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٢:١٤١١:٤٢:٤٣١٧:٢٣:٤٣١٧:٤١:٥٦٢٣:٠٠:٤٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٠:٥٨١١:٤٢:٣٢١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٢:٤٩٢٣:٠٠:٣٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥٩:٤٠١١:٤٢:٢١١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٣:٤٣٢٣:٠٠:٢٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٨:٢٢١١:٤٢:٠٩١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٤:٣٦٢٣:٠٠:١٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٧:٠٣١١:٤١:٥٦١٧:٢٧:٢١١٧:٤٥:٢٩٢٣:٠٠:٠٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٥:٤٣١١:٤١:٤٣١٧:٢٨:١٥١٧:٤٦:٢٢٢٢:٥٩:٥٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٤:٢٣١١:٤١:٢٩١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:١٤٢٢:٥٩:٣٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٣:٠٢١١:٤١:١٥١٧:٣٠:٠١١٧:٤٨:٠٦٢٢:٥٩:٢٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥١:٤١١١:٤١:٠١١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٨:٥٨٢٢:٥٩:٠٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٠:١٩١١:٤٠:٤٦١٧:٣١:٤٦١٧:٤٩:٥٠٢٢:٥٨:٥٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٨:٥٧١١:٤٠:٣١١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٠:٤٢٢٢:٥٨:٣٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٧:٣٤١١:٤٠:١٦١٧:٣٣:٣٠١٧:٥١:٣٣٢٢:٥٨:٢٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٦:١١١١:٤٠:٠٠١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٢٤٢٢:٥٨:٠٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٤:٤٨١١:٣٩:٤٤١٧:٣٥:١٣١٧:٥٣:١٥٢٢:٥٧:٤٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٣:٢٤١١:٣٩:٢٧١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:٠٦٢٢:٥٧:٢٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٢:٠٠١١:٣٩:١١١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٤:٥٧٢٢:٥٧:١٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٠:٣٦١١:٣٨:٥٤١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٥:٤٨٢٢:٥٦:٥١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٣٩:١١١١:٣٨:٣٧١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٦:٣٨٢٢:٥٦:٣٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣٧:٤٦١١:٣٨:٢٠١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٧:٢٩٢٢:٥٦:١٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٦:٢١١١:٣٨:٠٢١٧:٤٠:١٧١٧:٥٨:١٩٢٢:٥٥:٥٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:٢٩٠٥:٣٤:٥٦١١:٣٧:٤٥١٧:٤١:٠٧١٧:٥٩:١٠٢٢:٥٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه سبز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه سبز روستای چشمه سبز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه سبز روستای چشمه سبز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه سبز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه سبز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه سبز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه سبز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه سبز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه سبز

روستای چشمه سبز بر روی نقشه

روستای چشمه سبز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه سبز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه سبز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه سبز
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای چشمه سبز + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای چشمه سبز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه سبز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه سبز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه سبز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه سبز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه سبز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه سبز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه سبز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه سبز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه سبز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه سبز
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه سبز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه سبز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو