جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه سبزی

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه سبزی


اذان صبح: ٠٥:٠٦:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٤٧
اذان ظهر: ١١:٢٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:٠٤
اذان مغرب: ١٦:٤٣:١٥
نیمه شب: ٢٢:٤٤:٥٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه سبزی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای چشمه سبزی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه سبزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه سبزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
شتاب زمان به اندازه ای است كه در چند لحظه می تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه سبزی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه سبزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه سبزی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه سبزی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه سبزی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه سبزی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٢:٤١١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠٤٢٣:٤٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٩:٣٨١٢:٣٢:٣١١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٦:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٢:٢١١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٤٩٢٣:٤٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٢:١٢١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٦:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٤٦:١٣١٢:٣٢:٠٣١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٣٤٢٣:٤٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٠٤٠٥:٤٥:٠٦١٢:٣١:٥٥١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٢٧٢٣:٤٥:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٤:٠١١٢:٣١:٤٧١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:١٩٢٣:٤٥:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:١٥٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣١:٤٠١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٤:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤١:٥٣١٢:٣١:٣٣١٩:٢١:٤٤١٩:٤١:٠٥٢٣:٤٤:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٠:٥١١٢:٣١:٢٧١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٥٧٢٣:٤٤:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣١:٢١١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٥٠٢٣:٤٤:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٨:٥٠١٢:٣١:١٦١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٣:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٧:٥١١٢:٣١:١١١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٣:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣١:٠٧١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:٢٦٢٣:٤٣:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٥١٠٥:٣٥:٥٨١٢:٣١:٠٤١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:١٨٢٣:٤٣:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٣٥:٠٣١٢:٣١:٠١١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:١٠٢٣:٤٢:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٨:١٨١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٢:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٣٣:١٧١٢:٣٠:٥٧١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٥٤٢٣:٤٢:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٣٢:٢٦١٢:٣٠:٥٦١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٢:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:٣٧١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٠:٤٣١٩:٥٠:٣٦٢٣:٤٢:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٣٠:٤٩١٢:٣٠:٥٦١٩:٣١:٣٠١٩:٥١:٢٧٢٣:٤١:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٣٠:٠٢١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٢:١٨١٩:٥٢:١٧٢٣:٤١:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:١٩٠٥:٢٩:١٧١٢:٣٠:٥٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٣:٠٨٢٣:٤١:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:١٤٠٥:٢٨:٣٣١٢:٣٠:٥٩١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٣:٥٧٢٣:٤١:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:١١٠٥:٢٧:٥١١٢:٣١:٠٢١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٤٧٢٣:٤١:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٧:١٠١٢:٣١:٠٥١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٥:٣٦٢٣:٤١:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٦:٣١١٢:٣١:٠٨١٩:٣٦:١٠١٩:٥٦:٢٤٢٣:٤١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:١١٠٥:٢٥:٥٤١٢:٣١:١٢١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:١٢٢٣:٤١:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٥:١٨١٢:٣١:١٧١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٨:٠٠٢٣:٤١:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٢١٠٥:٢٤:٤٣١٢:٣١:٢٢١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٤٦٢٣:٤٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه سبزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه سبزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه سبزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه سبزی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه سبزی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه سبزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه سبزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه سبزی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢١:٤٩١١:٢٢:٢١١٦:٢٢:٣٨١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٨:٣٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٢:٤٥١١:٢٢:٤٢١٦:٢٢:٢٤١٦:٤٢:١٢٢٢:٣٨:٥٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٣:٤٠١١:٢٣:٠٣١٦:٢٢:١٢١٦:٤٢:٠١٢٢:٣٩:١٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٤:٣٥١١:٢٣:٢٥١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٩:٢٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٥:٢٩١١:٢٣:٤٨١٦:٢١:٥٣١٦:٤١:٤٧٢٢:٣٩:٤٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٦:٢٢١١:٢٤:١١١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٤٢٢٢:٤٠:٠٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٧:١٥١١:٢٤:٣٤١٦:٢١:٤٣١٦:٤١:٤٠٢٢:٤٠:٢٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٨:٠٦١١:٢٤:٥٩١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٣٩٢٢:٤٠:٥٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٨:٥٧١١:٢٥:٢٤١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٤٠٢٢:٤١:١٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٩:٤٧١١:٢٥:٤٩١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٤٣٢٢:٤١:٣٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٠:٣٦١١:٢٦:١٥١٦:٢١:٤٥١٦:٤١:٤٨٢٢:٤١:٥٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٢٤١١:٢٦:٤١١٦:٢١:٥١١٦:٤١:٥٥٢٢:٤٢:٢٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٢:١٠١١:٢٧:٠٨١٦:٢١:٥٨١٦:٤٢:٠٤٢٢:٤٢:٤٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٢:٥٦١١:٢٧:٣٥١٦:٢٢:٠٨١٦:٤٢:١٥٢٢:٤٣:١١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٣:٤٠١١:٢٨:٠٣١٦:٢٢:١٩١٦:٤٢:٢٧٢٢:٤٣:٣٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٤:٢٤١١:٢٨:٣١١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:٤١٢٢:٤٤:٠٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:٠٦١١:٢٨:٥٩١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٥٧٢٢:٤٤:٢٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٥:٤٧١١:٢٩:٢٨١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٣:١٥٢٢:٤٤:٥٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٦:٢٦١١:٢٩:٥٧١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٣:٣٥٢٢:٤٥:٢٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٧:٠٤١١:٣٠:٢٦١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٣:٥٦٢٢:٤٥:٥٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٧:٤١١١:٣٠:٥٥١٦:٢٤:٠٦١٦:٤٤:١٩٢٢:٤٦:٢٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٨:١٦١١:٣١:٢٥١٦:٢٤:٣١١٦:٤٤:٤٤٢٢:٤٦:٤٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٨:٥٠١١:٣١:٥٤١٦:٢٤:٥٧١٦:٤٥:١٠٢٢:٤٧:١٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:٢٣١١:٣٢:٢٤١٦:٢٥:٢٥١٦:٤٥:٣٨٢٢:٤٧:٤٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٩:٥٣١١:٣٢:٥٤١٦:٢٥:٥٥١٦:٤٦:٠٨٢٢:٤٨:١٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٠:٣٩٠٦:٤٠:٢٣١١:٣٣:٢٤١٦:٢٦:٢٦١٦:٤٦:٣٩٢٢:٤٨:٤٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١١:٠٧٠٦:٤٠:٥٠١١:٣٣:٥٤١٦:٢٦:٥٩١٦:٤٧:١٢٢٢:٤٩:١٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:٣٤٠٦:٤١:١٦١١:٣٤:٢٤١٦:٢٧:٣٤١٦:٤٧:٤٦٢٢:٤٩:٤٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٢:٠٠٠٦:٤١:٤٠١١:٣٤:٥٤١٦:٢٨:١٠١٦:٤٨:٢٢٢٢:٥٠:١٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٢:٢٤٠٦:٤٢:٠٣١١:٣٥:٢٤١٦:٢٨:٤٨١٦:٤٨:٥٩٢٢:٥٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه سبزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه سبزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه سبزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه سبزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه سبزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه سبزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه سبزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه سبزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه سبزی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٦:٠٥١١:٢٠:٣٣١٦:٢٤:٤٣١٦:٤٤:١٥٢٢:٣٧:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٧:٠٣١١:٢٠:٤٩١٦:٢٤:١٨١٦:٤٣:٥٢٢٢:٣٧:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٨:٠١١١:٢١:٠٦١٦:٢٣:٥٤١٦:٤٣:٣٠٢٢:٣٧:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٨:٥٩١١:٢١:٢٤١٦:٢٣:٣٢١٦:٤٣:١١٢٢:٣٧:٤٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٩:٥٦١١:٢١:٤٢١٦:٢٣:١٢١٦:٤٢:٥٣٢٢:٣٨:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٠:٥٣١١:٢٢:٠١١٦:٢٢:٥٤١٦:٤٢:٣٧٢٢:٣٨:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢١:٤٩١١:٢٢:٢١١٦:٢٢:٣٨١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٨:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٢:٤٥١١:٢٢:٤٢١٦:٢٢:٢٤١٦:٤٢:١٢٢٢:٣٨:٥٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٣:٤٠١١:٢٣:٠٣١٦:٢٢:١٢١٦:٤٢:٠١٢٢:٣٩:١٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٤:٣٥١١:٢٣:٢٥١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٩:٢٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٥:٢٩١١:٢٣:٤٨١٦:٢١:٥٣١٦:٤١:٤٧٢٢:٣٩:٤٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٦:٢٢١١:٢٤:١١١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٤٢٢٢:٤٠:٠٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٧:١٥١١:٢٤:٣٤١٦:٢١:٤٣١٦:٤١:٤٠٢٢:٤٠:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٨:٠٦١١:٢٤:٥٩١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٣٩٢٢:٤٠:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٨:٥٧١١:٢٥:٢٤١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٤٠٢٢:٤١:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٩:٤٧١١:٢٥:٤٩١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٤٣٢٢:٤١:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٠:٣٦١١:٢٦:١٥١٦:٢١:٤٥١٦:٤١:٤٨٢٢:٤١:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٢٤١١:٢٦:٤١١٦:٢١:٥١١٦:٤١:٥٥٢٢:٤٢:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٢:١٠١١:٢٧:٠٨١٦:٢١:٥٨١٦:٤٢:٠٤٢٢:٤٢:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٢:٥٦١١:٢٧:٣٥١٦:٢٢:٠٨١٦:٤٢:١٥٢٢:٤٣:١١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٣:٤٠١١:٢٨:٠٣١٦:٢٢:١٩١٦:٤٢:٢٧٢٢:٤٣:٣٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٤:٢٤١١:٢٨:٣١١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:٤١٢٢:٤٤:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:٠٦١١:٢٨:٥٩١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٥٧٢٢:٤٤:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٥:٤٧١١:٢٩:٢٨١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٣:١٥٢٢:٤٤:٥٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٦:٢٦١١:٢٩:٥٧١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٣:٣٥٢٢:٤٥:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٧:٠٤١١:٣٠:٢٦١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٣:٥٦٢٢:٤٥:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٧:٤١١١:٣٠:٥٥١٦:٢٤:٠٦١٦:٤٤:١٩٢٢:٤٦:٢٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٨:١٦١١:٣١:٢٥١٦:٢٤:٣١١٦:٤٤:٤٤٢٢:٤٦:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٨:٥٠١١:٣١:٥٤١٦:٢٤:٥٧١٦:٤٥:١٠٢٢:٤٧:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:٢٣١١:٣٢:٢٤١٦:٢٥:٢٥١٦:٤٥:٣٨٢٢:٤٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه سبزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه سبزی روستای چشمه سبزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه سبزی روستای چشمه سبزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه سبزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه سبزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه سبزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه سبزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه سبزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه سبزی

روستای چشمه سبزی بر روی نقشه

روستای چشمه سبزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه سبزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه سبزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه سبزی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه سبزی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چشمه سبزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه سبزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه سبزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه سبزی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه سبزی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه سبزی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه سبزی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه سبزی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه سبزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه سبزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه سبزی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه سبزی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه سبزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو