جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه زلول

رضوانیه | تیران و کرون | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه زلول


اذان صبح: ٠٤:١٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه زلول (شهرستان تیران و کرون) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای چشمه زلول)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه زلول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه زلول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
با یكدیگر دشمنی نكنید و پشت (هم) به یكدیگر نكنید و چشم و هم‌چشمی ننمایید و ای بندگان خدا با هم برادر باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه زلول

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه زلول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه زلول ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه زلول (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه زلول ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه زلول ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٧:١٠١٣:٠٥:٤٥١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٣:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢١٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٥:٣١١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٤:٤٦١٣:٠٥:١٦١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٢:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٣:٣٥١٣:٠٥:٠٣١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٢:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٢:٢٥١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٤٩٠٠:٢١:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣١:١٥١٣:٠٤:٣٦١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٣٥٠٠:٢١:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢٠٠٠:٢١:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٤:١١١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٠:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٠:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٣:٤٨١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٠:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٩:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١١٠٠:١٩:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٣:١٧١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٩:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٣:٠٧١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٤٠٠:١٨:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٢:٥٨١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٨:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٨:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٨:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٧:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٧:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٢:٢١١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٧:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٢:١٥١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:١١٠٠:١٧:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٢:١٠١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٦:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٦:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٢:٥١١٣:٠٢:٠٢١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٠٠٦:١١:٥٩١٣:٠١:٥٨١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٨٠٠:١٦:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١١:١٠١٣:٠١:٥٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٦:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٠:٢١١٣:٠١:٥٣١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٥:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠١:٥٢١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٥:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠١:٥١١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٥:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه زلول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه زلول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه زلول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه زلول

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه زلول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه زلول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه زلول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه زلول

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه زلول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه زلول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه زلول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه زلول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه زلول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه زلول

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه زلول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه زلول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه زلول

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٤:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٢:١١٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٤:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٤٦٠٠:١٤:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٦٠٦:٠١:١٣١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٤:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٤:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٤:٢٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٤:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٤:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٤:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٤:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٤:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٤:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٤:٣٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٤:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٣:٥٣٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٤:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٤:٠٤٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٤:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:١٥٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٤:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٥٩٠٠:١٥:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٤:٣٧٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٥:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٥:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٥:٠١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٥:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٥:١٣٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٥:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٥:٢٥٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:١٥:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٣٩٠٠:١٥:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٦:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٥:٢٣٠٠:١٦:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٦:١٦٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٤٣٠٠:١٦:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٧:١٢١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٦:٠١٠٠:١٦:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٦:١٨٠٠:١٦:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٦:٥٥٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٣٤٠٠:١٧:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٣٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٤٨٠٠:١٧:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه زلول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه زلول روستای چشمه زلول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه زلول روستای چشمه زلول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه زلول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه زلول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه زلول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه زلول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه زلول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه زلول

روستای چشمه زلول بر روی نقشه

روستای چشمه زلول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه زلول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه زلول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه زلول
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه زلول + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چشمه زلول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه زلول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه زلول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه زلول رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه زلول دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه زلول
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه زلول
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه زلول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه زلول دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه زلول
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه زلول ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه زلول ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه زلول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو