جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه ریگی

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه ریگی


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠٠
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٣٦:٤٣
اذان مغرب: ١٦:٥٦:٢٢
نیمه شب: ٢٢:٤٥:١٦

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه ریگی (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای چشمه ریگی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چشمه ریگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه ریگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مری كرایستل ماكالوسو
اگر شادمانی، پس توانگری. شادمانی، نیازی به حساب بانكی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه ریگی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه ریگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه ریگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه ریگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه ریگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه ریگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٢:٣٨١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٥:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٤:٤٧١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥٤:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٢:٢٠١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:١٩٢٣:٥٤:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤٢:١٢١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٤:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥١:١٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٢٤٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤١:٥٧١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٣:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٩:٠٠١٢:٤١:٥٠١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٠٦٢٣:٥٣:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٧:٥٤١٢:٤١:٤٤١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٣:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٦:٤٩١٢:٤١:٣٨١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٥٩٢٣:٥٢:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤١:٣٣١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٥٦٢٣:٥٢:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٤:٤٣١٢:٤١:٢٩١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٥٢٢٣:٥٢:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٣:٤١١٢:٤١:٢٥١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:٤٨٢٣:٥١:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٥٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤١:٢١١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٥١:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٤١:٤٣١٢:٤١:١٨١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٤٠٢٣:٥١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٤١:١٦١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٥١:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٩:٥٠١٢:٤١:١٤١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٣١٢٣:٥١:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٣٨:٥٦١٢:٤١:١٣١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٥٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٣٨:٠٣١٢:٤١:١٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥٠:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٧:١١١٢:٤١:١٣١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:١٦٢٣:٥٠:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٣٦:٢١١٢:٤١:١٣١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٧:١٠٢٣:٥٠:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٥:٣٣١٢:٤١:١٥١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٥٠:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٤:٤٦١٢:٤١:١٧١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٤٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٤:٠١١٢:٤١:١٩١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٩:٤٩٢٣:٤٩:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٣٣:١٧١٢:٤١:٢٢١٩:٤٩:٥٤٢٠:١٠:٤٢٢٣:٤٩:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٣٢:٣٥١٢:٤١:٢٥١٩:٥٠:٤٣٢٠:١١:٣٤٢٣:٤٩:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٨:١٦٠٥:٣١:٥٤١٢:٤١:٢٩١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٢٥٢٣:٤٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٧:١٤٠٥:٣١:١٥١٢:٤١:٣٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١٣:١٥٢٣:٤٩:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٦:١٤٠٥:٣٠:٣٨١٢:٤١:٣٩١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٤:٠٥٢٣:٤٩:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٥:١٦٠٥:٣٠:٠٢١٢:٤١:٤٥١٩:٥٣:٥١٢٠:١٤:٥٤٢٣:٤٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ریگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ریگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ریگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه ریگی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چشمه ریگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه ریگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ریگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چشمه ریگی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه ریگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه ریگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه ریگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه ریگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ریگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه ریگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه ریگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ریگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه ریگی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٩:٣٩١١:٢٩:١٤١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:٠٨٢٢:٤٦:٣٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٠:٣٧١١:٢٩:٠٦١٦:٥٧:٠٤١٧:١٥:٥٥٢٢:٤٦:٢٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠١:٣٦١١:٢٨:٥٨١٦:٥٥:٥١١٧:١٤:٤٤٢٢:٤٦:١٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٢:٣٥١١:٢٨:٥١١٦:٥٤:٣٨١٧:١٣:٣٤٢٢:٤٦:٠٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٣:٣٤١١:٢٨:٤٥١٦:٥٣:٢٧١٧:١٢:٢٥٢٢:٤٦:٠٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٤:٣٤١١:٢٨:٤٠١٦:٥٢:١٧١٧:١١:١٧٢٢:٤٥:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:٣٤١١:٢٨:٣٦١٦:٥١:٠٩١٧:١٠:١١٢٢:٤٥:٤٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠٦:٣٤١١:٢٨:٣٢١٦:٥٠:٠١١٧:٠٩:٠٥٢٢:٤٥:٣٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٧:٣٥١١:٢٨:٢٩١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٨:٠١٢٢:٤٥:٣١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٨:٣٥١١:٢٨:٢٧١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٦:٥٩٢٢:٤٥:٢٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٩:٣٧١١:٢٨:٢٥١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٥:٥٨٢٢:٤٥:٢٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٠:٣٨١١:٢٨:٢٥١٦:٤٥:٤٤١٧:٠٤:٥٨٢٢:٤٥:١٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١١:٤٠١١:٢٨:٢٥١٦:٤٤:٤٣١٧:٠٣:٥٩٢٢:٤٥:١٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٢:٤١١١:٢٨:٢٦١٦:٤٣:٤٤١٧:٠٣:٠٢٢٢:٤٥:١٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٣:٤٣١١:٢٨:٢٨١٦:٤٢:٤٦١٧:٠٢:٠٧٢٢:٤٥:٠٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٤:٤٥١١:٢٨:٣٠١٦:٤١:٤٩١٧:٠١:١٣٢٢:٤٥:٠٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٥:٤٨١١:٢٨:٣٤١٦:٤٠:٥٤١٧:٠٠:٢٠٢٢:٤٥:٠٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٦:٥٠١١:٢٨:٣٨١٦:٤٠:٠١١٦:٥٩:٢٩٢٢:٤٥:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٧:٥٣١١:٢٨:٤٣١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٨:٤٠٢٢:٤٥:٠٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٨:٥٥١١:٢٨:٤٩١٦:٣٨:١٨١٦:٥٧:٥٢٢٢:٤٥:٠٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٩:٥٨١١:٢٨:٥٦١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٥:١٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢١:٠٠١١:٢٩:٠٣١٦:٣٦:٤٣١٦:٥٦:٢٢٢٢:٤٥:١٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٢:٠٣١١:٢٩:١٢١٦:٣٥:٥٨١٦:٥٥:٤٠٢٢:٤٥:٢٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٣:٠٦١١:٢٩:٢١١٦:٣٥:١٤١٦:٥٤:٥٩٢٢:٤٥:٢٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٠٨١١:٢٩:٣١١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٤:٢٠٢٢:٤٥:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٥:١١١١:٢٩:٤٢١٦:٣٣:٥٢١٦:٥٣:٤٢٢٢:٤٥:٣٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:١٣١١:٢٩:٥٤١٦:٣٣:١٤١٦:٥٣:٠٧٢٢:٤٥:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٧:١٦١١:٣٠:٠٧١٦:٣٢:٣٨١٦:٥٢:٣٣٢٢:٤٥:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٨:١٨١١:٣٠:٢١١٦:٣٢:٠٣١٦:٥٢:٠١٢٢:٤٦:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٩:٢٠١١:٣٠:٣٥١٦:٣١:٣١١٦:٥١:٣١٢٢:٤٦:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه ریگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه ریگی روستای چشمه ریگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه ریگی روستای چشمه ریگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه ریگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ریگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه ریگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه ریگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه ریگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه ریگی

روستای چشمه ریگی بر روی نقشه

روستای چشمه ریگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ریگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ریگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه ریگی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چشمه ریگی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چشمه ریگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه ریگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه ریگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ریگی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه ریگی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه ریگی
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه ریگی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه ریگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه ریگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه ریگی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه ریگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه ریگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ریگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو