جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه رحمان

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه رحمان


اذان صبح: ٠٥:٢٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:١٩
اذان ظهر: ١١:٥٥:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٣٢
اذان مغرب: ١٧:١٩:٣٣
نیمه شب: ٢٣:١٣:١٥

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه رحمان (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای چشمه رحمان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه رحمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه رحمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

فرناندو پسوا
ما تنها دارنده ی ادراك شخص خود هستیم و باید از این پس، بر آن و نه بر آنچه كه می بینیم واقعیت زندگی مان را بنا كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه رحمان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه رحمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه رحمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه رحمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه رحمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه رحمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٢:٠١١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٥٨٠٠:١٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠١:٥٢١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢١:٤٠١٣:٠١:٤٣١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٠:٤١١٣:٠١:٣٥١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١١٠٠:١٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٩:٤٤١٣:٠١:٢٧١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٨:٤٧١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٧:٥٢١٣:٠١:١٣١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٦:٥٧١٣:٠١:٠٧١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:٠٤١٣:٠١:٠١١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٣٠٠:١٦:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:١١١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٦:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٦:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٦:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٥:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١١:٥٤١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٤٠٠:١٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:٠٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٥:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٣٠٠٠:١٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:١٤٠٠:١٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:١٤:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٤١٠٠:١٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٤:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣١٠٠:١٤:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠١:٠٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٤:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠١:٠٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:١٥٠٠:١٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه رحمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه رحمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه رحمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه رحمان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه رحمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه رحمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه رحمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه رحمان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه رحمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه رحمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه رحمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه رحمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه رحمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه رحمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه رحمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه رحمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه رحمان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٧:٥٠١١:٥٠:١٤١٧:٠٢:٢٢١٧:٢٠:٥٧٢٣:٠٨:٤٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٨:٤٢١١:٥٠:٣٠١٧:٠٢:٠٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:٠٨:٥٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٩:٣٤١١:٥٠:٤٧١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٢٤٢٣:٠٩:١٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٤٠:٢٦١١:٥١:٠٤١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٠٩٢٣:٠٩:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤١:١٨١١:٥١:٢٣١٧:٠١:١٤١٧:١٩:٥٧٢٣:٠٩:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٢:٠٩١١:٥١:٤٢١٧:٠١:٠١١٧:١٩:٤٦٢٣:٠٩:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٣:٠٠١١:٥٢:٠٢١٧:٠٠:٥٠١٧:١٩:٣٧٢٣:١٠:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٣:٥١١١:٥٢:٢٢١٧:٠٠:٤١١٧:١٩:٣٠٢٣:١٠:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٤:٤٢١١:٥٢:٤٤١٧:٠٠:٣٤١٧:١٩:٢٤٢٣:١٠:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٥:٣١١١:٥٣:٠٦١٧:٠٠:٢٨١٧:١٩:٢٠٢٣:١١:٠٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٦:٢١١١:٥٣:٢٨١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:١٨٢٣:١١:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:١٠١١:٥٣:٥١١٧:٠٠:٢٢١٧:١٩:١٨٢٣:١١:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٧:٥٨١١:٥٤:١٥١٧:٠٠:٢٢١٧:١٩:١٩٢٣:١٢:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٨:٤٦١١:٥٤:٤٠١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٢٢٢٣:١٢:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٩:٣٣١١:٥٥:٠٤١٧:٠٠:٢٧١٧:١٩:٢٧٢٣:١٢:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥٠:١٩١١:٥٥:٣٠١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٣٣٢٣:١٣:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:٠٥١١:٥٥:٥٦١٧:٠٠:٣٩١٧:١٩:٤١٢٣:١٣:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥١:٤٩١١:٥٦:٢٢١٧:٠٠:٤٧١٧:١٩:٥١٢٣:١٤:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٢:٣٣١١:٥٦:٤٩١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٤:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:١٦١١:٥٧:١٦١٧:٠١:١٠١٧:٢٠:١٥٢٣:١٤:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:٥٨١١:٥٧:٤٤١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٥:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:٣٩١١:٥٨:١٢١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٥:٤٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٥:١٩١١:٥٨:٤٠١٧:٠١:٥٦١٧:٢١:٠٤٢٣:١٦:١٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٥:٥٩١١:٥٩:٠٩١٧:٠٢:١٥١٧:٢١:٢٣٢٣:١٦:٤٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:٣٦١١:٥٩:٣٧١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:٤٤٢٣:١٧:٠٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٧:١٣١٢:٠٠:٠٧١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٢:٠٧٢٣:١٧:٣٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٧:٤٩١٢:٠٠:٣٦١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:٣١٢٣:١٨:٠٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٨:٢٣١٢:٠١:٠٦١٧:٠٣:٤٦١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٨:٣٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٨:٥٧١٢:٠١:٣٥١٧:٠٤:١٣١٧:٢٣:٢٣٢٣:١٩:٠٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٦:٥٩:٢٩١٢:٠٢:٠٥١٧:٠٤:٤١١٧:٢٣:٥٢٢٣:١٩:٣١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه رحمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه رحمان روستای چشمه رحمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه رحمان روستای چشمه رحمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه رحمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه رحمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه رحمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه رحمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه رحمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه رحمان

روستای چشمه رحمان بر روی نقشه

روستای چشمه رحمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه رحمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه رحمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه رحمان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه رحمان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چشمه رحمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه رحمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه رحمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه رحمان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا چشمه رحمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه رحمان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه رحمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه رحمان دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه رحمان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه رحمان
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه رحمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه رحمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه رحمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو