جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه دیزو

دیناران | اردل | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه دیزو


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١٨
اذان ظهر: ١٣:٠٦:١٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٠٤
نیمه شب: ٠٠:١٨:٢٢

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه دیزو (شهرستان اردل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای چشمه دیزو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه دیزو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه دیزو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
سخنرانی نكنید؛ مرد عمل باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه دیزو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه دیزو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دیزو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه دیزو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دیزو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دیزو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤١:١٤١٣:٠٩:٠٤١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٦:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٠:٠٣١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٥٣٠٠:٢٦:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٥٦٠٦:٣٨:٥٣١٣:٠٨:٣٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٢٦:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٧:٤٤١٣:٠٨:٢١١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٢٠٠٠:٢٥:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:١١٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٥:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٤:٢٠١٣:٠٧:٤٢١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:٢٤:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٣:١٣١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٤:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٧:١٨١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٤:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٤٥٠٠:٢٣:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٣:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٣:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٣:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٢:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٦:١٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٢:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٢:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢١:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢١:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢١:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢١:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٠:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٩:١٤١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٣١١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٠:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٥:١٧١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٠:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٥:١٤١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٩:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٥:١٢١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٣١٠٠:١٩:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٥:١٠١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:١٦٠٠:١٩:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٠١٠٠:١٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه دیزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه دیزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه دیزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دیزو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه دیزو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه دیزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دیزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه دیزو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه دیزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دیزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دیزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه دیزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دیزو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه دیزو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دیزو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دیزو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه دیزو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٨:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٨:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٨:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٨:٢١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٨:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٨:١٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٤٨٠٠:١٨:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٨:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٨:٢٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٨:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٨:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٨:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٣:١١١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٨:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٧:٠٢٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٨:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٧:١٢٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٣٥٠٠:١٨:٤٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٧:٢٢٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٨:٥٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٨:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٧:٤٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٩:٠٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٣٧٠٠:١٩:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٩:١٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٨:١٩٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٣١٠٠:١٩:٢٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٨:٣١٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٥٧٠٠:١٩:٣٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٢٢٠٠:١٩:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٩:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٦:١١٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٠:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢٠:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٠:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٠:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠٢:٣٨١٣:١٠:٠١٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٠:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٢:٤٩١٣:١٠:١٤٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٢١:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٣:٠٠١٣:١٠:٢٧٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢١:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه دیزو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه دیزو روستای چشمه دیزو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه دیزو روستای چشمه دیزو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه دیزو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دیزو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه دیزو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه دیزو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه دیزو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه دیزو

روستای چشمه دیزو بر روی نقشه

روستای چشمه دیزو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دیزو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دیزو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه دیزو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه دیزو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چشمه دیزو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه دیزو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه دیزو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دیزو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چشمه دیزو
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه دیزو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه دیزو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه دیزو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه دیزو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه دیزو
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه دیزو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه دیزو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دیزو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو