جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار

بالاولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه دهنه غار


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٥٧
اذان ظهر: ١١:٢٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٢١:١٧
اذان مغرب: ١٦:٤١:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٠٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای چشمه دهنه غار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه دهنه غار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دهنه غار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
اگر می خواهید در همه شئون زندگانی موفق شوید، یكی از نخستین وظیفه ها مبارزه با هر نوع گرایش به بهانه تراشی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه دهنه غار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دهنه غار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه دهنه غار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دهنه غار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دهنه غار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٠:٥٢١٩:١٣:١٧١٩:٣٢:١٤٢٣:٤٥:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٧:٥١١٢:٣٠:٤٢١٩:١٤:٠٧١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٤:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٠:٣٢١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤٤:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٠:٢٣١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٥٢٢٣:٤٤:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٤:٢٥١٢:٣٠:١٤١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٤٥٢٣:٤٣:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:١٧٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٠:٠٦١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٣٧٢٣:٤٣:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٩:٥٨١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٩:٥١١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:٢٣٢٣:٤٣:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٠:٠٦١٢:٢٩:٤٤١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:١٥٢٣:٤٢:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣٩:٠٣١٢:٢٩:٣٨١٩:٢٠:٤٥١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٢:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٨:٠٢١٢:٢٩:٣٣١٩:٢١:٣٤١٩:٤١:٠٠٢٣:٤٢:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٧:٠٢١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٢:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٦:٠٤١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٣:١٣١٩:٤٢:٤٥٢٣:٤١:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٢١٠٥:٣٥:٠٦١٢:٢٩:١٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٣٧٢٣:٤١:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٤:١٠١٢:٢٩:١٦١٩:٢٤:٥١١٩:٤٤:٢٩٢٣:٤١:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٩:١٣١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:٢١٢٣:٤١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٩:١٠١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٦:١٣٢٣:٤٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٩:٠٩١٩:٢٧:١٧١٩:٤٧:٠٤٢٣:٤٠:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٣٠:٣٩١٢:٢٩:٠٨١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٥٥٢٣:٤٠:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٢٩:٤٩١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤٠:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٤٧٠٥:٢٩:٠١١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٣٧٢٣:٤٠:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٢٨:١٥١٢:٢٩:٠٨١٩:٣٠:٢٨١٩:٥٠:٢٨٢٣:٤٠:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٢٧:٢٩١٢:٢٩:٠٩١٩:٣١:١٦١٩:٥١:١٨٢٣:٣٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٨:٢٧٠٥:٢٦:٤٦١٢:٢٩:١١١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٢:٠٨٢٣:٣٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٦:٠٤١٢:٢٩:١٣١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٢:٥٧٢٣:٣٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٦:٢٣٠٥:٢٥:٢٣١٢:٢٩:١٦١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٣:٤٦٢٣:٣٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٢٤:٤٤١٢:٢٩:٢٠١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٤:٣٤٢٣:٣٩:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٥:٢٢٢٣:٣٩:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٣:٢٩٠٥:٢٣:٣٠١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٦:١٠٢٣:٣٩:١٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٢٢:٥٦١٢:٢٩:٣٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٦:٥٧٢٣:٣٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دهنه غار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دهنه غار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دهنه غار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دهنه غار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه دهنه غار

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه دهنه غار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دهنه غار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه دهنه غار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:٠٠١١:٢٠:٣٣١٦:٢٠:٥١١٦:٤٠:٣٦٢٢:٣٦:٤٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٠:٥٦١١:٢٠:٥٣١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٢٤٢٢:٣٧:٠٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٥١١١:٢١:١٥١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:١٤٢٢:٣٧:٢١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٢:٤٥١١:٢١:٣٦١٦:٢٠:١٤١٦:٤٠:٠٦٢٢:٣٧:٤٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٣:٣٩١١:٢١:٥٩١٦:٢٠:٠٦١٦:٣٩:٥٩٢٢:٣٧:٥٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٤:٣٣١١:٢٢:٢٢١٦:٢٠:٠٠١٦:٣٩:٥٥٢٢:٣٨:١٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٥:٢٥١١:٢٢:٤٦١٦:١٩:٥٥١٦:٣٩:٥٢٢٢:٣٨:٤٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٦:١٧١١:٢٣:١٠١٦:١٩:٥٣١٦:٣٩:٥٢٢٢:٣٩:٠١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٧:٠٧١١:٢٣:٣٥١٦:١٩:٥٣١٦:٣٩:٥٣٢٢:٣٩:٢٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٧:٥٧١١:٢٤:٠١١٦:١٩:٥٤١٦:٣٩:٥٦٢٢:٣٩:٤٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٨:٤٦١١:٢٤:٢٦١٦:١٩:٥٨١٦:٤٠:٠١٢٢:٤٠:٠٩
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٩:٣٤١١:٢٤:٥٣١٦:٢٠:٠٣١٦:٤٠:٠٨٢٢:٤٠:٣٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٠:٢١١١:٢٥:٢٠١٦:٢٠:١١١٦:٤٠:١٦٢٢:٤٠:٥٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣١:٠٦١١:٢٥:٤٧١٦:٢٠:٢٠١٦:٤٠:٢٧٢٢:٤١:٢٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٥١١١:٢٦:١٤١٦:٢٠:٣١١٦:٤٠:٣٩٢٢:٤١:٤٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٢:٣٤١١:٢٦:٤٢١٦:٢٠:٤٥١٦:٤٠:٥٤٢٢:٤٢:١٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٣:١٦١١:٢٧:١١١٦:٢١:٠٠١٦:٤١:١٠٢٢:٤٢:٤١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٣:٥٧١١:٢٧:٣٩١٦:٢١:١٧١٦:٤١:٢٧٢٢:٤٣:٠٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:٣٧١١:٢٨:٠٨١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٤٧٢٢:٤٣:٣٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٥:١٥١١:٢٨:٣٧١٦:٢١:٥٧١٦:٤٢:٠٨٢٢:٤٤:٠٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٥:٥١١١:٢٩:٠٧١٦:٢٢:١٩١٦:٤٢:٣١٢٢:٤٤:٣٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٦:٢٧١١:٢٩:٣٦١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:٥٦٢٢:٤٥:٠١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٧:٠١١١:٣٠:٠٦١٦:٢٣:١٠١٦:٤٣:٢٣٢٢:٤٥:٣٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٧:٣٣١١:٣٠:٣٦١٦:٢٣:٣٨١٦:٤٣:٥١٢٢:٤٥:٥٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٨:٠٤١١:٣١:٠٦١٦:٢٤:٠٧١٦:٤٤:٢٠٢٢:٤٦:٢٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٨:٣٣١١:٣١:٣٦١٦:٢٤:٣٩١٦:٤٤:٥٢٢٢:٤٦:٥٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:٠١١١:٣٢:٠٥١٦:٢٥:١٢١٦:٤٥:٢٥٢٢:٤٧:٢٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٩:٢٧١١:٣٢:٣٥١٦:٢٥:٤٦١٦:٤٥:٥٩٢٢:٤٧:٥٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٠:١١٠٦:٣٩:٥١١١:٣٣:٠٥١٦:٢٦:٢٣١٦:٤٦:٣٥٢٢:٤٨:٢٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٠:٣٥٠٦:٤٠:١٣١١:٣٣:٣٥١٦:٢٧:٠٠١٦:٤٧:١٢٢٢:٤٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه دهنه غار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دهنه غار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دهنه غار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه دهنه غار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دهنه غار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه دهنه غار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دهنه غار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دهنه غار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٤:١٥١١:١٨:٤٥١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٢:٢٨٢٢:٣٥:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٥:١٤١١:١٩:٠١١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:٠٤٢٢:٣٥:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٦:١٢١١:١٩:١٨١٦:٢٢:٠٦١٦:٤١:٤٣٢٢:٣٥:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٧:٠٩١١:١٩:٣٥١٦:٢١:٤٥١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٦:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٨:٠٧١١:١٩:٥٤١٦:٢١:٢٥١٦:٤١:٠٦٢٢:٣٦:١٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٩:٠٣١١:٢٠:١٣١٦:٢١:٠٧١٦:٤٠:٥٠٢٢:٣٦:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:٠٠١١:٢٠:٣٣١٦:٢٠:٥١١٦:٤٠:٣٦٢٢:٣٦:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٠:٥٦١١:٢٠:٥٣١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٢٤٢٢:٣٧:٠٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:٥١١١:٢١:١٥١٦:٢٠:٢٤١٦:٤٠:١٤٢٢:٣٧:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٢:٤٥١١:٢١:٣٦١٦:٢٠:١٤١٦:٤٠:٠٦٢٢:٣٧:٤٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٣:٣٩١١:٢١:٥٩١٦:٢٠:٠٦١٦:٣٩:٥٩٢٢:٣٧:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٤:٣٣١١:٢٢:٢٢١٦:٢٠:٠٠١٦:٣٩:٥٥٢٢:٣٨:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٥:٢٥١١:٢٢:٤٦١٦:١٩:٥٥١٦:٣٩:٥٢٢٢:٣٨:٤٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٦:١٧١١:٢٣:١٠١٦:١٩:٥٣١٦:٣٩:٥٢٢٢:٣٩:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٧:٠٧١١:٢٣:٣٥١٦:١٩:٥٣١٦:٣٩:٥٣٢٢:٣٩:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٧:٥٧١١:٢٤:٠١١٦:١٩:٥٤١٦:٣٩:٥٦٢٢:٣٩:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٨:٤٦١١:٢٤:٢٦١٦:١٩:٥٨١٦:٤٠:٠١٢٢:٤٠:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٩:٣٤١١:٢٤:٥٣١٦:٢٠:٠٣١٦:٤٠:٠٨٢٢:٤٠:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٠:٢١١١:٢٥:٢٠١٦:٢٠:١١١٦:٤٠:١٦٢٢:٤٠:٥٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣١:٠٦١١:٢٥:٤٧١٦:٢٠:٢٠١٦:٤٠:٢٧٢٢:٤١:٢٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٥١١١:٢٦:١٤١٦:٢٠:٣١١٦:٤٠:٣٩٢٢:٤١:٤٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٢:٣٤١١:٢٦:٤٢١٦:٢٠:٤٥١٦:٤٠:٥٤٢٢:٤٢:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٣:١٦١١:٢٧:١١١٦:٢١:٠٠١٦:٤١:١٠٢٢:٤٢:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٣:٥٧١١:٢٧:٣٩١٦:٢١:١٧١٦:٤١:٢٧٢٢:٤٣:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:٣٧١١:٢٨:٠٨١٦:٢١:٣٦١٦:٤١:٤٧٢٢:٤٣:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٥:١٥١١:٢٨:٣٧١٦:٢١:٥٧١٦:٤٢:٠٨٢٢:٤٤:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٥:٥١١١:٢٩:٠٧١٦:٢٢:١٩١٦:٤٢:٣١٢٢:٤٤:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٦:٢٧١١:٢٩:٣٦١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:٥٦٢٢:٤٥:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٧:٠١١١:٣٠:٠٦١٦:٢٣:١٠١٦:٤٣:٢٣٢٢:٤٥:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٧:٣٣١١:٣٠:٣٦١٦:٢٣:٣٨١٦:٤٣:٥١٢٢:٤٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه دهنه غار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دهنه غار روستای چشمه دهنه غار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دهنه غار روستای چشمه دهنه غار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه دهنه غار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه دهنه غار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه دهنه غار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه دهنه غار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه دهنه غار

روستای چشمه دهنه غار بر روی نقشه

روستای چشمه دهنه غار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه دهنه غار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه دهنه غار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چشمه دهنه غار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دهنه غار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه دهنه غار
افق شرعی امروز فردا چشمه دهنه غار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه دهنه غار
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه دهنه غار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه دهنه غار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه دهنه غار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه دهنه غار دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه دهنه غار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دهنه غار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو