جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی

چنار | دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه دزدک سفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٢

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای چشمه دزدک سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چشمه دزدک سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دزدک سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه پدر و مادر خود را راضی كند، حقیقتاً‌ خداوند را نیز راضی كرده است و كسی كه پدر و مادر خود را خشمگین سازد، حقیقتاً خدا را خشمگین كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه دزدک سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دزدک سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه دزدک سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دزدک سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دزدک سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٣:٠١١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٠:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٢:٥١١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٩:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:١٦٠٠:١٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٢:٣٣١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٢:٢٥١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٩:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٢:١٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٨:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٢:١٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٨:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٩:٠٢١٣:٠١:٥٧١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٨:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:١٠١٣:٠١:٥٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٧:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٧:١٩١٣:٠١:٤٧١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٧:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٦:٣٠١٣:٠١:٤٢١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٧:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٤١١٣:٠١:٣٨١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٧:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٤:٥٤١٣:٠١:٣٥١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٤:٠٧١٣:٠١:٣٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٧:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٢٢١٣:٠١:٣٠١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٦:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٢:٣٨١٣:٠١:٢٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٦:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤١٠٦:١١:٥٦١٣:٠١:٢٧١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٦:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:١٤١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٠:٣٤١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٢٢٠٠:١٦:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠١:٢٧١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٦:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٩:١٨١٣:٠١:٢٨١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٦:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠١:٣٠١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٥:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠١:٣٣١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١٠٠٠:١٥:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠١:٣٥١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٥١٠٠:١٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠١:٣٩١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠١:٤٣١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:١٢٠٠:١٥:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠١:٤٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٥:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠١:٥٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دزدک سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای چشمه دزدک سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دزدک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای چشمه دزدک سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چشمه دزدک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه دزدک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه دزدک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه دزدک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دزدک سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دزدک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دزدک سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٧:٠١٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠٧٠٠:١٩:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٧:١٤٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٨٠٠:١٩:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٧:٢٧٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٢٨٠٠:١٩:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٧:٤٠٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٩:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٢٠٠:١٩:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٠:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٨:١٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٠:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٠:٤٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٠:٥٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢١:١٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢١:٢٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٩:١٧٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢١:٤٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢١:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٢:١٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٢:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٩:٥٩٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:١٧٠٠:٢٢:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٠:٠٨٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٢:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٠:١٨٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٣:١١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٠:٢٦٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٣:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٠:٣٥٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٣:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٠:٢٥١٣:١٠:٤٢٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٣:٥٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٠:٥٦١٣:١٠:٥٠٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٤٣٠٠:٢٤:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١١:٢٩١٣:١٠:٥٧٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٤:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٢:٠٢١٣:١١:٠٣٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٤:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٢:٣٥١٣:١١:٠٩٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٤:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:٠٩١٣:١١:١٤٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٤:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٣:٤٣١٣:١١:١٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٥:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤١٠٦:١٤:١٨١٣:١١:٢٣٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٥:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٤:٥٣١٣:١١:٢٧٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٥:٣٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٥:٢٨١٣:١١:٣٠٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٥:٤٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١١٠٦:١٦:٠٤١٣:١١:٣٣٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه دزدک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دزدک سفلی روستای چشمه دزدک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دزدک سفلی روستای چشمه دزدک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه دزدک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چشمه دزدک سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه دزدک سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه دزدک سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه دزدک سفلی

روستای چشمه دزدک سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه دزدک سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چشمه دزدک سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای چشمه دزدک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دزدک سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه دزدک سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه دزدک سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه دزدک سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه دزدک سفلی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه دزدک سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه دزدک سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه دزدک سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه دزدک سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو