جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی

چنار | دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه دزدک سفلی


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:١٠:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٢٧:١٣
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٩

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای چشمه دزدک سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه دزدک سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دزدک سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
هنر برخلاف طبیعت، پر است از نیت ها و نظرها و توضیحات [ =بازنمودن ] و بیزاریها و پسندهای بشری و اگر قرار باشد كه هنر فهمیده شود باید نخست همه ی آن عوامل فهمیده شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه دزدک سفلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دزدک سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه دزدک سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دزدک سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دزدک سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٢:٥١١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٩:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:١٦٠٠:١٩:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٢:٣٣١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٩:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٢:٢٥١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٩:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٢:١٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٨:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٢:١٠١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٨:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٨:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٩:٠٢١٣:٠١:٥٧١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٨:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:١٠١٣:٠١:٥٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٧:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٧:١٩١٣:٠١:٤٧١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٧:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٦:٣٠١٣:٠١:٤٢١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٧:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٤١١٣:٠١:٣٨١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٧:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٤:٥٤١٣:٠١:٣٥١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٧:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٤:٠٧١٣:٠١:٣٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٧:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٢٢١٣:٠١:٣٠١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٦:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٢:٣٨١٣:٠١:٢٨١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٦:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤١٠٦:١١:٥٦١٣:٠١:٢٧١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٦:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:١٤١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٦:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٠:٣٤١٣:٠١:٢٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٢٢٠٠:١٦:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠١:٢٧١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٦:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٩:١٨١٣:٠١:٢٨١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠١:٣٠١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٥:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠١:٣٣١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:١٠٠٠:١٥:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠١:٣٥١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٥١٠٠:١٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠١:٣٩١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠١:٤٣١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:١٢٠٠:١٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠١:٤٨١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠١:٥٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٥:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠١:٥٨١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:١١٠٠:١٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دزدک سفلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چشمه دزدک سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دزدک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چشمه دزدک سفلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه دزدک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دزدک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دزدک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه دزدک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دزدک سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه دزدک سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دزدک سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دزدک سفلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٧:٤٩١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٠٥٠٠:٢٦:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٦:٢١١٣:٠٧:٣٣١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٥:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٧:١٧١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٥:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٧:٣٢١٣:٠٧:٠١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٣٥٠٠:٢٥:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٨:٠٨١٣:٠٦:٤٤١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٢٤٠٠:٢٥:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٨:٤٣١٣:٠٦:٢٦١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:١٢٠٠:٢٥:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٩:١٨١٣:٠٦:٠٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٩٠٦:٣٩:٥٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٤٦٠٠:٢٤:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٠:٢٨١٣:٠٥:٣٢١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٣٣٠٠:٢٤:٣٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤١:٠٣١٣:٠٥:١٣١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:١٩٠٠:٢٤:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤١:٣٧١٣:٠٤:٥٤١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٠٥٠٠:٢٤:١٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٢:١٢١٣:٠٤:٣٥١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٥٠٠٠:٢٣:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٢:٤٦١٣:٠٤:١٥١٩:٢٥:١٥١٩:٤٢:٣٥٠٠:٢٣:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٣:٢١١٣:٠٣:٥٥١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:٢٠٠٠:٢٣:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٣:٥٥١٣:٠٣:٣٥١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٠٤٠٠:٢٣:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٤:٢٩١٣:٠٣:١٥١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٤٨٠٠:٢٢:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٥:٠٣١٣:٠٢:٥٤١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٣١٠٠:٢٢:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٥:٣٧١٣:٠٢:٣٣١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:١٥٠٠:٢٢:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٦:١١١٣:٠٢:١٣١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٥٨٠٠:٢٢:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٤٦:٤٥١٣:٠١:٥١١٩:١٦:٢٩١٩:٣٣:٤١٠٠:٢١:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٤٧:١٩١٣:٠١:٣٠١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٢٣٠٠:٢١:٣١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٤٧:٥٣١٣:٠١:٠٩١٩:١٣:٥٦١٩:٣١:٠٦٠٠:٢١:١٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٤٨:٢٧١٣:٠٠:٤٧١٩:١٢:٤٠١٩:٢٩:٤٩٠٠:٢٠:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٤٩:٠١١٣:٠٠:٢٦١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٣١٠٠:٢٠:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٤٩:٣٥١٣:٠٠:٠٥١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:١٣٠٠:٢٠:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٠:٠٩١٢:٥٩:٤٣١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٥:٥٦٠٠:٢٠:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١١٠٦:٥٠:٤٣١٢:٥٩:٢٢١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٣٨٠٠:١٩:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥١:١٧١٢:٥٩:٠٠١٩:٠٦:١٥١٩:٢٣:٢١٠٠:١٩:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥١:٥١١٢:٥٨:٣٩١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٠٣٠٠:١٩:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٦:٥٢:٢٥١٢:٥٨:١٧١٩:٠٣:٤١١٩:٢٠:٤٦٢٣:٤٨:٤٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٣:٠٠١١:٥٧:٥٦١٨:٠٢:٢٤١٨:١٩:٢٩٢٣:١٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه دزدک سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دزدک سفلی روستای چشمه دزدک سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دزدک سفلی روستای چشمه دزدک سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه دزدک سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه دزدک سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه دزدک سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه دزدک سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه دزدک سفلی

روستای چشمه دزدک سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه دزدک سفلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه دزدک سفلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چشمه دزدک سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دزدک سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه دزدک سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه دزدک سفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه دزدک سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه دزدک سفلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه دزدک سفلی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه دزدک سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه دزدک سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه دزدک سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دزدک سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو