جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه دره

میزدج علیا | فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه دره


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٠١:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٠٠
نیمه شب: ٢٣:١٨:٥٥

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه دره (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای چشمه دره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ماركولی
مرد باید راست بایستد، نه اینكه دیگران او را راست نگه دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه دره

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٢:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٦:٣٩١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢١:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢١:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٥:٣٠١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢١:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢١:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٥:١٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٠:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٤:٥٧١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٠:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٩:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٣٦٠٠:١٩:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٦:١٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٩:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٩:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٩:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٨:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٢:١٧١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٨:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١١:٣٤١٣:٠٤:٣١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٨:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٠:٥١١٣:٠٤:٣١١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٨:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٠:١٠١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٧:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:١٩٠٠:١٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:٠٣٠٠:١٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٤:٤٨٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٧:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٧:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٤:٥٨٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دره

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه دره

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دره

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٣:٠٦١١:٥٤:٠٩١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٣:٤١٢٣:١٢:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٤:٢٥١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٣:٢٢٢٣:١٢:٣٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٤:٤٢١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٠٦٢٣:١٢:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٥:٤٥١١:٥٥:٠٠١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٢:٥١٢٣:١٣:٠٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٦:٣٧١١:٥٥:١٨١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٢:٣٧٢٣:١٣:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٥:٣٧١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٣:٣٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٤٨:٢٢١١:٥٥:٥٧١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:١٦٢٣:١٣:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٩:١٣١١:٥٦:١٨١٧:٠٣:١٠١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٤:٠٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٠:٠٥١١:٥٦:٣٩١٧:٠٣:٠٢١٧:٢٢:٠١٢٣:١٤:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٧:٠١١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:٥٧٢٣:١٤:٤٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥١:٤٦١١:٥٧:٢٤١٧:٠٢:٥١١٧:٢١:٥٤٢٣:١٥:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٢:٣٥١١:٥٧:٤٧١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٥٣٢٣:١٥:٢٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٣:٢٤١١:٥٨:١١١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٥٤٢٣:١٥:٤٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٤:١٣١١:٥٨:٣٥١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٥٦٢٣:١٦:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٥٠٦:٥٥:٠٠١١:٥٩:٠٠١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٦:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٥:٤٧١١:٥٩:٢٥١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٦:٥٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٦:٣٣١١:٥٩:٥١١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:١٣٢٣:١٧:١٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٧:١٨١٢:٠٠:١٨١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٧:٤٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٨:٠٣١٢:٠٠:٤٥١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٨:٠٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:٤٦١٢:٠١:١٢١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٤٦٢٣:١٨:٣٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٩:٢٩١٢:٠١:٣٩١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٣:٠٠٢٣:١٨:٥٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٢:٠٧١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٣:١٦٢٣:١٩:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠٠:٥٠١٢:٠٢:٣٦١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:٣٤٢٣:١٩:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠١:٣٠١٢:٠٣:٠٤١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٣:٥٣٢٣:٢٠:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠٢:٠٨١٢:٠٣:٣٣١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٤:١٤٢٣:٢٠:٤٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٢:٤٥١٢:٠٤:٠٢١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:٣٦٢٣:٢١:١٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٣:٢١١٢:٠٤:٣٢١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٥:٠٠٢٣:٢١:٤٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٣:٥٦١٢:٠٥:٠١١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢٢:٠٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٤:٢٩١٢:٠٥:٣١١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:٥٢٢٣:٢٢:٣٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٥:٠١١٢:٠٦:٠١١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٦:٢١٢٣:٢٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دره روستای چشمه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دره روستای چشمه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه دره

روستای چشمه دره بر روی نقشه

روستای چشمه دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه دره
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه دره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چشمه دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه دره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا چشمه دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه دره
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه دره
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه دره
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو