جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه دره

میزدج علیا | فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه دره

اذان صبح: ٠٤:٣٧:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٤:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:٤٨

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه دره (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای چشمه دره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چشمه دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

اُرد بزرگ
جز ناامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه دره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه دره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه دره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٠:٢٢١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٥١٠٠:٢٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٠٩٠٦:٣٩:١٠١٣:٠٨:١٢١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٣٥٠٠:٢٥:٤٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:١٩٠٠:٢٥:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٦:٥٠١٣:٠٧:٤٤١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:٠٤٠٠:٢٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٥:٤١١٣:٠٧:٣٠١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٤٨٠٠:٢٤:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠٧:١٧١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٣:٢٤١٣:٠٧:٠٥١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٤:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٦:٥٢١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢٣:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣١:١١١٣:٠٦:٤١١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٢٣:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٣:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٦:١٨١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٢:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٢:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٢:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢١:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢١:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٥:٣١١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢١:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٢:٥١١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢١:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٥:١٦١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٠:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٠:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٠:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٤:٥٧١٩:٥١:١٦٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٠:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٨:١١١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٧:١٨١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٤٠٠:١٩:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٤:٤٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١٠٠٠:١٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٩:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٤١٠٠:١٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٨:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٣:١٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:١٣٠٠:١٨:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چشمه دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چشمه دره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چشمه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه دره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چشمه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه دره روستای چشمه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه دره روستای چشمه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چشمه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه دره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠١:٥٦١٣:١٠:٠٣٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٠:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٢:١٠١٣:١٠:١٦٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٠:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٢:٢٥١٣:١٠:٢٩٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٢١:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٢:٤١١٣:١٠:٤٢٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٢١:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٢:٥٩١٣:١٠:٥٥٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢١:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٣:١٨١٣:١١:٠٨٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٢١:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٣:٣٨١٣:١١:٢٠٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٢:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٣:٥٩١٣:١١:٣٢٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٢٢:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٤:٢١١٣:١١:٤٤٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٢٢:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٤:٤٤١٣:١١:٥٦٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٢:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٥:٠٨١٣:١٢:٠٨٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٣:١٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٢:١٩٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٢٣:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٢:٣٠٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٣:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٢:٤١٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٣:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٢:٥١٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٤:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٣:٠١٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٤:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٣:١٠٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٤:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٨:٢٢١٣:١٣:١٩٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٢٤:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٣:٢٨٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٥:١١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٣:٣٧٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٥:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٣:٤٥٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٥:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٠:٣١١٣:١٣:٥٢٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٥:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١١:٠٥١٣:١٣:٥٩٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٦:٠٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١١:٣٩١٣:١٤:٠٦٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٦:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٢:١٤١٣:١٤:١٢٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٦:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٢:٥٠١٣:١٤:١٧٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٦:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٣:٢٦١٣:١٤:٢٣٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٧:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٤:٠٢١٣:١٤:٢٧٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٧:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٤:٣٩١٣:١٤:٣١٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٧:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٥:١٧١٣:١٤:٣٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٧:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٥:٥٥١٣:١٤:٣٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه دره روستای چشمه دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه دره روستای چشمه دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه دره

روستای چشمه دره بر روی نقشه

روستای چشمه دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه دره
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چشمه دره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چشمه دره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چشمه دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چشمه دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چشمه دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه دره
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه دره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو