جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور

زیلایی | بویراحمد | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه دره دواخور


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٠٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور (شهرستان بویراحمد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای چشمه دره دواخور)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه دره دواخور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دره دواخور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

شیلون
نگذارید زبان شما از افكارتان جلوتر برود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه دره دواخور

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دره دواخور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه دره دواخور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه دره دواخور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دره دواخور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٥:١٠١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢١:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٤:٥١١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢١:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢١:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢١:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:١١١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٤:١٩١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٠:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٤:١٢١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٠:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٩:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٩:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٧:٥١١٣:٠٣:٥١١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٩:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٩:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٦:١٤١٣:٠٣:٤٣١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:١١٠٠:١٩:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٣:٤١١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٨:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٤:٤١١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٩٠٠:١٨:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٨:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٣:١٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٨:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٨:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:٥٠١٣:٠٣:٣٥١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١١:١٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:١٥٠٠:١٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٧:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٧:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٣:٤١١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٧:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٧:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٧:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٧:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دره دواخور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دره دواخور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه دره دواخور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه دره دواخور

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چشمه دره دواخور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه دره دواخور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دره دواخور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چشمه دره دواخور

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چشمه دره دواخور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه دره دواخور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه دره دواخور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه دره دواخور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دره دواخور

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه دره دواخور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه دره دواخور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دره دواخور

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٧:٢٢١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٥١٠٠:٢٨:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٧:٥٩١٣:٠٩:٤٢١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٤١٠٠:٢٧:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٨:٣٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٣٠٠٠:٢٧:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٩:١٢١٣:٠٩:٠٩١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:١٨٠٠:٢٧:٣٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٩:٤٨١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٧:٢٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٠:٢٤١٣:٠٨:٣٥١٩:٣٦:١٧١٩:٥٣:٥٣٠٠:٢٧:١١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤١:٠٠١٣:٠٨:١٧١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٢:٤٠٠٠:٢٦:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤١:٣٦١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٢٦٠٠:٢٦:٤٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٢:١٢١٣:٠٧:٤١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:١١٠٠:٢٦:٣٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٢:٤٨١٣:٠٧:٢٢١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥٦٠٠:٢٦:٢١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٣:٢٤١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٤١٠٠:٢٦:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٦:٤٤١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٢٥٠٠:٢٥:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٦:٢٤١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٠٩٠٠:٢٥:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٥:١٠١٣:٠٦:٠٤١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٥٣٠٠:٢٥:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠٥:٤٤١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٣٦٠٠:٢٥:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٤٦:٢٠١٣:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:١٩٠٠:٢٤:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٤٦:٥٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٠١٠٠:٢٤:٣٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٧:٣١١٣:٠٤:٤٢١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٤٤٠٠:٢٤:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٨:٠٥١٣:٠٤:٢١١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٢٦٠٠:٢٤:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٤٨:٤٠١٣:٠٤:٠٠١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٠٨٠٠:٢٣:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٤٩:١٥١٣:٠٣:٣٩١٩:١٧:٣٤١٩:٣٤:٤٩٠٠:٢٣:٢٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢١٠٦:٤٩:٥٠١٣:٠٣:١٨١٩:١٦:١٦١٩:٣٣:٣١٠٠:٢٣:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٠:٢٥١٣:٠٢:٥٦١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:١٢٠٠:٢٢:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥١:٠٠١٣:٠٢:٣٥١٩:١٣:٤١١٩:٣٠:٥٤٠٠:٢٢:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥١:٣٥١٣:٠٢:١٣١٩:١٢:٢٣١٩:٢٩:٣٥٠٠:٢٢:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٨٠٦:٥٢:١٠١٣:٠١:٥٢١٩:١١:٠٥١٩:٢٨:١٧٠٠:٢١:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٢:٤٥١٣:٠١:٣٠١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٦:٥٨٠٠:٢١:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٦:٥٣:٢٠١٣:٠١:٠٩١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٥:٣٩٠٠:٢١:١٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٣:٥٦١٣:٠٠:٤٧١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٢١٠٠:٢١:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٤:٣١١٣:٠٠:٢٦١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٣:٠٣٢٣:٥٠:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٥:٥٥:٠٦١٢:٠٠:٠٥١٨:٠٤:٣٥١٨:٢١:٤٤٢٣:٢٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه دره دواخور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دره دواخور روستای چشمه دره دواخور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه دره دواخور روستای چشمه دره دواخور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه دره دواخور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه دره دواخور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه دره دواخور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه دره دواخور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه دره دواخور

روستای چشمه دره دواخور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه دره دواخور
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چشمه دره دواخور + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای چشمه دره دواخور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه دره دواخور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه دره دواخور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه دره دواخور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه دره دواخور
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه دره دواخور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه دره دواخور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه دره دواخور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه دره دواخور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا چشمه دره دواخور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه دره دواخور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو