جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه حیدر

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه حیدر


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٣

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه حیدر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای چشمه حیدر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه حیدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه حیدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

جك كانفیلد
پنهان كردن حقایق همیشه نتیجه‌ی وارونه دارد. هر چه بیشتر آن را پنهان كنید، بدتر به خودتان و كسان دیگری كه در آن بهره‌ای دارند، آسیب می‌رسانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه حیدر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه حیدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه حیدر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه حیدر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه حیدر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه حیدر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٦:٤١١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:١٥٠٠:٢٢:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٥٨٠٠:٢١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٤:٢١١٣:٠٣:٥٢١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤١٠٠:٢١:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٣:١٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:٢١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:٠٨٠٠:٢٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٣:١١١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٥١٠٠:٢٠:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:٣٥٠٠:٢٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:١٩٠٠:١٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٠٣٠٠:١٩:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٤٧٠٠:١٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٢:١٢١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣١٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:١٥٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠١:٥٢١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٢:٢٢١٣:٠١:٤٢١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٨:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٢٢١٣:٠١:٣٣١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠١:٢٥١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٣٠٠:١٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١١٠٦:١٩:٢٤١٣:٠١:١٧١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٨:٢٧١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٧:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٧:٣١١٣:٠١:٠٣١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٥:٤١١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٦:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١١٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٢٧٠٠:١٥:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٥:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٢:١٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٥:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:١١:٢٨١٣:٠٠:٣١١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٥:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٠:٤١١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٢٠٠:١٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٩:١١١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه حیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه حیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه حیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه حیدر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه حیدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه حیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه حیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه حیدر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه حیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه حیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه حیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه حیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه حیدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه حیدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه حیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه حیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه حیدر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٣:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٩٠٠:١٣:٥٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٣:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٤١٠٠:١٣:٤٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠١:٢٨١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٣:٤٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠١:٠٤١٣:٠١:١٠٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٣:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠١:١٧٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٣:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٠:١٨١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٣:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٩:٥٨١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٣:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٤١٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٣:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٣:٥٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٣:٥٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٤:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٤:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٤:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٤:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٤:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٥٧٠٠:١٤:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٤:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٧:٥٢١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٤:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٤:٥٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٥:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٤:٠١٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:١١٠٠:١٥:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٤:١٣٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٥:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٥٦٠٠:١٥:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٤:٣٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣١:١٧٠٠:١٥:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٨:٠٤١٣:٠٤:٥٢٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٥:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٥٥٠٠:١٦:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٥:١٨٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:١٢٠٠:١٦:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٥:٣١٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٦:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه حیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه حیدر روستای چشمه حیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه حیدر روستای چشمه حیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه حیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه حیدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه حیدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه حیدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه حیدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه حیدر

روستای چشمه حیدر بر روی نقشه

روستای چشمه حیدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه حیدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه حیدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه حیدر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه حیدر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چشمه حیدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه حیدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه حیدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه حیدر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه حیدر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه حیدر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه حیدر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه حیدر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه حیدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه حیدر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه حیدر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چشمه حیدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه حیدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو