جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه حیدر

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه حیدر


اذان صبح: ٠٤:٤١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٤

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه حیدر (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای چشمه حیدر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چشمه حیدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه حیدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل
به امید فردا زندگی نمی توان كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه حیدر

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه حیدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه حیدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه حیدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه حیدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه حیدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٤:١١١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠١:٥٠١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١١٠٠:١٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠١:٤١١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢١:٠٨١٣:٠١:٣٢١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠١:٢٤١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:١١١٣:٠١:١٧١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٨:١٤١٣:٠١:٠٩١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٧:١٨١٣:٠١:٠٣١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٦:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٦:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٠:٤١١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:١١:١٧١٣:٠٠:٣١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٥:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٤:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٠٧٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٥١٠٠:١٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٤:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:١٩٠٠:١٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٠٣٠٠:١٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٣٠٠:١٤:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٣:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٩٠٠:١٣:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه حیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه حیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه حیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه حیدر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چشمه حیدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه حیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه حیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چشمه حیدر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چشمه حیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه حیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چشمه حیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه حیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه حیدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه حیدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه حیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه حیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه حیدر

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٣:٣٠١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٤:١٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:١٤:٠٨١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٢٤:٢٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٤:٤٦١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢٤:٣٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٥:٢٤١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٤:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٦:٠٣١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٤:٥٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٤٢١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٤:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٧:٢٠١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٨:٠٠١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٥:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٨:٣٩١٣:١٠:٣٠٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٥:١٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٩:١٨١٣:١٠:٢٧٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٥:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٩:٥٧١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٥:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٠:١٩١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٥:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢١:١٦١٣:١٠:١٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٥:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٥٦١٣:١٠:٠٨١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٥:٣٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٠:٠٢١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٥:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٥:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٥:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٥:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٩:٣١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٩:٢١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٥:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:٣١١٣:٠٩:١٢١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٩:٠١١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٥:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٥:٣١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٥:٢٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٨:١٤١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٢١٠٠:٢٥:١٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٨:٠١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:١٤٠٠:٢٥:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣١:٠١١٣:٠٧:٤٧١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٥:٠٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٤:٥٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٢:١٨١٣:٠٧:١٩١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٤:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٢:٥٦١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه حیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه حیدر روستای چشمه حیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه حیدر روستای چشمه حیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه حیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه حیدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چشمه حیدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه حیدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه حیدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه حیدر

روستای چشمه حیدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه حیدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه حیدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه حیدر
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چشمه حیدر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چشمه حیدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه حیدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه حیدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه حیدر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه حیدر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه حیدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه حیدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه حیدر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه حیدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه حیدر
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه حیدر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه حیدر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه حیدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو