جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا

صفاییه | زاوه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه جوعلیا


اذان صبح: ٠٣:٣٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٣٨:١٥

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا (شهرستان زاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای چشمه جوعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه جوعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه جوعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه به سخن گفتن ابتدا كند پیش از سلام جوابش مگویید و كسی را به طعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه جوعلیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه جوعلیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه جوعلیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه جوعلیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه جوعلیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٢:١١١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٢:١٩٢٣:٤٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٩:٤٩١٢:٣١:٥٦١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٣:١٠٢٣:٤٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٨:٣٢١٢:٣١:٤٢١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٤:٠١٢٣:٤٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٧:١٥١٢:٣١:٢٨١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٥٢٢٣:٤٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣١:١٥١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٥:٤٣٢٣:٤٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٤:٤٤١٢:٣١:٠٢١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٦:٣٥٢٣:٤٦:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٢:١٦١٢:٣٠:٣٧١٩:٠٩:٣١١٩:٢٨:١٨٢٣:٤٥:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٣١٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٠:٢٥١٩:١٠:٢١١٩:٢٩:٠٩٢٣:٤٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٠:١٣١٩:١١:١٠١٩:٣٠:٠١٢٣:٤٤:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٠:٠٢١٩:١١:٥٩١٩:٣٠:٥٣٢٣:٤٤:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٧:٢٩١٢:٢٩:٥٢١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٤:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٩:٤٢١٩:١٣:٣٧١٩:٣٢:٣٧٢٣:٤٣:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٥:١١١٢:٢٩:٣٢١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٢٩٢٣:٤٣:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٩:٢٣١٩:١٥:١٦١٩:٣٤:٢١٢٣:٤٣:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١١:١٥٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٩:١٥١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:١٣٢٣:٤٢:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤١:٥٢١٢:٢٩:٠٧١٩:١٦:٥٥١٩:٣٦:٠٥٢٣:٤٢:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٩:٠٠١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٥٧٢٣:٤٢:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٣٩:٤٤١٢:٢٨:٥٣١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٥٠٢٣:٤٢:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٨:٤٢١٢:٢٨:٤٦١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٤١:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٤:١٩٠٥:٣٧:٤١١٢:٢٨:٤١١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤١:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٨:٣٦١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤١:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٥:٤٣١٢:٢٨:٣١١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٨٢٣:٤١:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٨:٢٧١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:١٠٢٣:٤٠:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٣:٤٩١٢:٢٨:٢٤١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٠:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٨:٢١١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٥٤٢٣:٤٠:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٢:٠١١٢:٢٨:١٩١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:٤٦٢٣:٤٠:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢١٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٨:١٧١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٠:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣٠:١٨١٢:٢٨:١٦١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٦:٢٨٢٣:٣٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه جوعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه جوعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چشمه جوعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه جوعلیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه جوعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه جوعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه جوعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چشمه جوعلیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه جوعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه جوعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه جوعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه جوعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه جوعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه جوعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه جوعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه جوعلیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢٣:٣٧١٢:٢٨:٣٢١٩:٣٣:٥١١٩:٥٤:٠٥٢٣:٣٨:٣٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:٢٣:٠١١٢:٢٨:٣٧١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٤:٥٢٢٣:٣٨:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٥٠٥:٢٢:٢٧١٢:٢٨:٤٢١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:٣٩٢٣:٣٨:٢٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٣٠٥:٢١:٥٤١٢:٢٨:٤٧١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٦:٢٥٢٣:٣٨:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٢٠٥:٢١:٢٣١٢:٢٨:٥٣١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٧:١٠٢٣:٣٨:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٤٠٥:٢٠:٥٤١٢:٢٩:٠٠١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٧:٥٤٢٣:٣٨:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٨٠٥:٢٠:٢٦١٢:٢٩:٠٧١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٨:٣٨٢٣:٣٨:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٤٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٩:١٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٩:٢١٢٣:٣٨:١٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٢٠٥:١٩:٣٥١٢:٢٩:٢٢١٩:٣٩:٢٩٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٣٨:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٢٠٥:١٩:١٢١٢:٢٩:٣١١٩:٤٠:٠٨٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٣٨:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٤٠٥:١٨:٥١١٢:٢٩:٤٠١٩:٤٠:٤٦٢٠:٠١:٢٥٢٣:٣٨:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٨٠٥:١٨:٣١١٢:٢٩:٤٩١٩:٤١:٢٣٢٠:٠٢:٠٤٢٣:٣٨:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٤٠٥:١٨:١٣١٢:٢٩:٥٨١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٢:٤٢٢٣:٣٨:٢١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٣٠٥:١٧:٥٧١٢:٣٠:٠٨١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٣:١٩٢٣:٣٨:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٤٠٥:١٧:٤٢١٢:٣٠:١٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٣:٥٥٢٣:٣٨:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٨٠٥:١٧:٢٩١٢:٣٠:٢٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٤:٣١٢٣:٣٨:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٣٠٥:١٧:١٨١٢:٣٠:٣٩١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٥:٠٤٢٣:٣٨:٣٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠١٠٥:١٧:٠٨١٢:٣٠:٥١١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٣٨:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٢٠٥:١٧:٠٠١٢:٣١:٠٢١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٣٨:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٤٠٥:١٦:٥٣١٢:٣١:١٤١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:٣٩٢٣:٣٨:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٠٠٥:١٦:٤٩١٢:٣١:٢٦١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٣٩:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٧٠٥:١٦:٤٦١٢:٣١:٣٨١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٧:٣٦٢٣:٣٩:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٧٠٥:١٦:٤٤١٢:٣١:٥٠١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٨:٠٢٢٣:٣٩:٢٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٠٠٥:١٦:٤٤١٢:٣٢:٠٣١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٣٩:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٥٠٥:١٦:٤٦١٢:٣٢:١٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٣٩:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٢٠٥:١٦:٤٩١٢:٣٢:٢٨١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٩:١٢٢٣:٣٩:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٢٠٥:١٦:٥٤١٢:٣٢:٤١١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٩:٣٣٢٣:٤٠:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٥٠٥:١٧:٠١١٢:٣٢:٥٤١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:٥٢٢٣:٤٠:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٠٠٥:١٧:٠٩١٢:٣٣:٠٧١٩:٤٩:٠٨٢٠:١٠:١٠٢٣:٤٠:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٧٠٥:١٧:١٩١٢:٣٣:٢٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:١٠:٢٦٢٣:٤٠:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٧٠٥:١٧:٣٠١٢:٣٣:٣٤١٩:٤٩:٣٨٢٠:١٠:٤٠٢٣:٤٠:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه جوعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه جوعلیا روستای چشمه جوعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه جوعلیا روستای چشمه جوعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه جوعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه جوعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه جوعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه جوعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه جوعلیا

روستای چشمه جوعلیا بر روی نقشه

روستای چشمه جوعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه جوعلیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چشمه جوعلیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چشمه جوعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه جوعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چشمه جوعلیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه جوعلیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه جوعلیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه جوعلیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه جوعلیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه جوعلیا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه جوعلیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چشمه جوعلیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه جوعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو