جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه ترخی

القورات | بیرجند | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه ترخی


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١٩
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٥٣:٠٨
اذان مغرب: ١٩:١٠:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٤٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه ترخی (شهرستان بیرجند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ روستای چشمه ترخی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چشمه ترخی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه ترخی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

جك كانفیلد
برپایه‌ی بالاترین معیارهای [=سنجه‌های] خود زندگی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه ترخی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه ترخی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه ترخی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه ترخی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه ترخی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه ترخی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٠:٣٦١٩:١٠:٤١١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٦:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٩:٥٧١٢:٣٠:٢٦١٩:١١:٢٦١٩:٢٩:٥٤٢٣:٤٦:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٠:١٧١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٤١٢٣:٤٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٧:٥١١٢:٣٠:٠٨١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:٢٩٢٣:٤٥:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٠:٠٠١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:١٦٢٣:٤٥:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٥:٤٩١٢:٢٩:٥٢١٩:١٤:٢٥١٩:٣٣:٠٤٢٣:٤٤:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٤:٤٩١٢:٢٩:٤٥١٩:١٥:١٠١٩:٣٣:٥١٢٣:٤٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٣:٥٠١٢:٢٩:٣٨١٩:١٥:٥٥١٩:٣٤:٣٩٢٣:٤٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٩:٣٢١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٤:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٤٦٠٥:٤١:٥٧١٢:٢٩:٢٦١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:١٤٢٣:٤٣:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤١:٠١١٢:٢٩:٢١١٩:١٨:١٠١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٣:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٤٠:٠٧١٢:٢٩:١٧١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:٤٩٢٣:٤٣:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٩:١٣١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٣٦٢٣:٤٣:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٩:٠٩١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:٢٤٢٣:٤٣:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٧:٣٢١٢:٢٩:٠٧١٩:٢١:٠٨١٩:٤٠:١١٢٣:٤٢:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢٩:٠٤١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:٥٨٢٣:٤٢:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٤٥٢٣:٤٢:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٩:٠٢١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٣٢٢٣:٤٢:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٤:٢٣١٢:٢٩:٠١١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٢:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٣٣:٣٩١٢:٢٩:٠١١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٢:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٢:٥٧١٢:٢٩:٠٢١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:٥١٢٣:٤١:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٢:١٥١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤١:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٣١:٣٦١٢:٢٩:٠٥١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤١:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٠:٥٧١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤١:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٣٠:٢٠١٢:٢٩:١٠١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٧:٥٣٢٣:٤١:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٤١٠٥:٢٩:٤٥١٢:٢٩:١٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٣٧٢٣:٤١:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٢٩:١١١٢:٢٩:١٨١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٢١٢٣:٤١:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٥٩٠٥:٢٨:٣٨١٢:٢٩:٢٢١٩:٣٠:٢٧١٩:٥٠:٠٥٢٣:٤١:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:١١٠٥:٢٨:٠٧١٢:٢٩:٢٧١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:٤٨٢٣:٤١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ترخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ترخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ترخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه ترخی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چشمه ترخی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ترخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ترخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چشمه ترخی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٨:١٥١٢:٣٨:١٥١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٦:٢٣٢٣:٥٦:٥٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٦:٥٦١٢:٣٧:٥٧١٨:٤٩:٣١١٩:٠٧:٠٧٢٣:٥٦:٣٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٥:٣٦١٢:٣٧:٣٩١٨:٥٠:١٥١٩:٠٧:٥١٢٣:٥٦:١٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٤:١٧١٢:٣٧:٢١١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٨:٣٦٢٣:٥٥:٥٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٢:٥٧١٢:٣٧:٠٣١٨:٥١:٤١١٩:٠٩:٢٠٢٣:٥٥:٣٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢١:٣٨١٢:٣٦:٤٦١٨:٥٢:٢٥١٩:١٠:٠٤٢٣:٥٥:٠٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٠:١٩١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٤٩٢٣:٥٤:٤٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٩:٠١١٢:٣٦:١٠١٨:٥٣:٥١١٩:١١:٣٣٢٣:٥٤:٢٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٤٢١٢:٣٥:٥٢١٨:٥٤:٣٥١٩:١٢:١٨٢٣:٥٤:٠٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٦:٢٤١٢:٣٥:٣٥١٨:٥٥:١٨١٩:١٣:٠٢٢٣:٥٣:٤٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٥:٠٦١٢:٣٥:١٨١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٤٧٢٣:٥٣:١٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٣:٤٩١٢:٣٥:٠١١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٣٢٢٣:٥٢:٥٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٢:٣٢١٢:٣٤:٤٤١٨:٥٧:٢٨١٩:١٥:١٦٢٣:٥٢:٣٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:١٥١٢:٣٤:٢٧١٨:٥٨:١١١٩:١٦:٠١٢٣:٥٢:١١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٩:٥٩١٢:٣٤:١١١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٤٦٢٣:٥١:٤٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٤٣١٢:٣٣:٥٤١٨:٥٩:٣٨١٩:١٧:٣٢٢٣:٥١:٢٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٢٧١٢:٣٣:٣٨١٩:٠٠:٢١١٩:١٨:١٧٢٣:٥١:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٦:١٣١٢:٣٣:٢٣١٩:٠١:٠٥١٩:١٩:٠٢٢٣:٥٠:٤٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٤:٥٨١٢:٣٣:٠٨١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٤٨٢٣:٥٠:٢٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٢:٥٣١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٣٤٢٣:٥٠:٠١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٢:٣٢١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٣:١٦١٩:٢١:١٩٢٣:٤٩:٣٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠١:١٩١٢:٣٢:٢٤١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٩:١٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣٢:١٠١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٥٢٢٣:٤٨:٥٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٨:٥٧١٢:٣١:٥٧١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٨:٣٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣١:٤٤١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٨:١٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣١:٣٢١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٥:١١٢٣:٤٧:٥٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٥:٢٨١٢:٣١:٢٠١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٥٨٢٣:٤٧:٣٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣١:٠٨١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٤٥٢٣:٤٧:١٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٠:٥٧١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:٣٢٢٣:٤٧:٠٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣٠:٤٦١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:١٩٢٣:٤٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه ترخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه ترخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه ترخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه ترخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ترخی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه ترخی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه ترخی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه ترخی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه ترخی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٥:٣٦:١٣١١:٤٠:٠٣١٧:٤٤:٢٤١٨:٠١:٥٦٢٣:٢٩:٠٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٤:٥٤١٢:٣٩:٤٥١٨:٤٥:٠٨١٩:٠٢:٤١٢٣:٥٨:٤٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٣:٣٤١٢:٣٩:٢٧١٨:٤٥:٥٢١٩:٠٣:٢٥٢٣:٥٨:٢٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٢:١٤١٢:٣٩:١٠١٨:٤٦:٣٦١٩:٠٤:١٠٢٣:٥٨:٠٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٠:٥٥١٢:٣٨:٥٢١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٤:٥٤٢٣:٥٧:٤١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٩:٣٥١٢:٣٨:٣٤١٨:٤٨:٠٤١٩:٠٥:٣٨٢٣:٥٧:٢٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٨:١٥١٢:٣٨:١٥١٨:٤٨:٤٨١٩:٠٦:٢٣٢٣:٥٦:٥٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٦:٥٦١٢:٣٧:٥٧١٨:٤٩:٣١١٩:٠٧:٠٧٢٣:٥٦:٣٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٥:٣٦١٢:٣٧:٣٩١٨:٥٠:١٥١٩:٠٧:٥١٢٣:٥٦:١٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٤:١٧١٢:٣٧:٢١١٨:٥٠:٥٨١٩:٠٨:٣٦٢٣:٥٥:٥٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٢:٥٧١٢:٣٧:٠٣١٨:٥١:٤١١٩:٠٩:٢٠٢٣:٥٥:٣٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢١:٣٨١٢:٣٦:٤٦١٨:٥٢:٢٥١٩:١٠:٠٤٢٣:٥٥:٠٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٠:١٩١٢:٣٦:٢٨١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٤٩٢٣:٥٤:٤٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٩:٠١١٢:٣٦:١٠١٨:٥٣:٥١١٩:١١:٣٣٢٣:٥٤:٢٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٤٢١٢:٣٥:٥٢١٨:٥٤:٣٥١٩:١٢:١٨٢٣:٥٤:٠٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٦:٢٤١٢:٣٥:٣٥١٨:٥٥:١٨١٩:١٣:٠٢٢٣:٥٣:٤٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٥:٠٦١٢:٣٥:١٨١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٤٧٢٣:٥٣:١٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٣:٤٩١٢:٣٥:٠١١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٣٢٢٣:٥٢:٥٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٢:٣٢١٢:٣٤:٤٤١٨:٥٧:٢٨١٩:١٥:١٦٢٣:٥٢:٣٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١١:١٥١٢:٣٤:٢٧١٨:٥٨:١١١٩:١٦:٠١٢٣:٥٢:١١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٩:٥٩١٢:٣٤:١١١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٤٦٢٣:٥١:٤٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٨:٤٣١٢:٣٣:٥٤١٨:٥٩:٣٨١٩:١٧:٣٢٢٣:٥١:٢٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٢٧١٢:٣٣:٣٨١٩:٠٠:٢١١٩:١٨:١٧٢٣:٥١:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٦:١٣١٢:٣٣:٢٣١٩:٠١:٠٥١٩:١٩:٠٢٢٣:٥٠:٤٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٤:٥٨١٢:٣٣:٠٨١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٤٨٢٣:٥٠:٢٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٢:٥٣١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٣٤٢٣:٥٠:٠١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٢:٣٢١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٣:١٦١٩:٢١:١٩٢٣:٤٩:٣٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠١:١٩١٢:٣٢:٢٤١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٩:١٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣٢:١٠١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٥٢٢٣:٤٨:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٨:٥٧١٢:٣١:٥٧١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٨:٣٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣١:٤٤١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٨:١٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه ترخی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه ترخی روستای چشمه ترخی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه ترخی روستای چشمه ترخی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه ترخی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه ترخی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه ترخی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه ترخی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه ترخی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه ترخی

روستای چشمه ترخی بر روی نقشه

روستای چشمه ترخی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ترخی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ترخی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه ترخی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چشمه ترخی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چشمه ترخی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه ترخی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه ترخی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ترخی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه ترخی
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه ترخی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه ترخی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه ترخی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه ترخی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه ترخی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه ترخی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه ترخی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه ترخی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو