جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه بید

ده پایین | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه بید


اذان صبح: ٠٥:٤٧:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٤٥:٤٩

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه بید (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای چشمه بید)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چشمه بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

امام علی (ع)
به درستی كه جهاد كردن برای خدا دری است از درهای بهشت كه حق تعالی برای مخصوصان دوستانش گشوده است و نعمتی است كه برای ایشان ذخیره گردانیده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه بید

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه بید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه بید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه بید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه بید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤٢:٠٠١٣:٢٢:١٥٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣٧:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٧:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:٥٠١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٨:٤٧١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٦:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٦:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢١:٣١٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٦:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢١:٢٤٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٦:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٤:٤٣١٣:٢١:١٧٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:١١٠٠:٣٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢١:١١٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣٥:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٢:٤٧١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٥:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣١:٥١١٣:٢١:٠٠٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣٥:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٠:٥٦١٣:٢٠:٥٦٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣٤:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣٠:٠٣١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٤:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٩:١٠١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٤:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٨:١٩١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٣٤:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٣٤:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٠:٤١٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٣٣:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣٣:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٣:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٤:٢٢١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٣٣:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢٠:٤١٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣٣:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:٢١٠٠:٣٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٠:٤٤٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٠:١٩٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٣٢:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٣٢:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٢:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٩:٤٩١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٢:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٩:١٦١٣:٢١:٠١٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٨:٤٤١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه بید

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چشمه بید

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چشمه بید

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٣٨٠٧:١٩:٤٤١٣:٢٩:٥٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:١٧٠٠:٤٨:٢٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:١٠٠٧:١٨:٢٣١٣:٢٩:٣٦١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٠٢٠٠:٤٨:٠١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٤٢٠٧:١٧:٠٢١٣:٢٩:١٨١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٤٧٠٠:٤٧:٤٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:١٤٠٧:١٥:٤٢١٣:٢٩:٠٠١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٤٧:١٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٤٦٠٧:١٤:٢٢١٣:٢٨:٤٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:١٨٠٠:٤٦:٥٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:١٧٠٧:١٣:٠٢١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٤٦:٣٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٤٨٠٧:١١:٤٢١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٤٦:١١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:١٩٠٧:١٠:٢٢١٣:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٤٥:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٩:٠٢١٣:٢٧:٣١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٤٥:٢٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٧:٤٣١٣:٢٧:١٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٤٥:٠٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٦:٢٤١٣:٢٦:٥٦١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٤٤:٤١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٥:٠٦١٣:٢٦:٣٩١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٤٤:١٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٣:٤٨١٣:٢٦:٢٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٤٣:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٢:٣٠١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٤٣:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠١:١٣١٣:٢٥:٤٩١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٤٣:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٢٦٠٦:٥٩:٥٦١٣:٢٥:٣٣١٩:٥١:٤٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٤٢:٥٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٨:٤٠١٣:٢٥:١٧١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٢٨٠٠:٤٢:٢٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٧:٢٤١٣:٢٥:٠١١٩:٥٣:١١٢٠:١١:١٤٠٠:٤٢:٠٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٤:٤٦١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٠١٠٠:٤١:٤٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٤:٥٤١٣:٢٤:٣١١٩:٥٤:٤١٢٠:١٢:٤٨٠٠:٤١:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٣:٤٠١٣:٢٤:١٧١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:٤١:٠١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٢:٢٧١٣:٢٤:٠٣١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٢٢٠٠:٤٠:٤٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:١٤١٣:٢٣:٤٩١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:٤٠:٢٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٠:٠٢١٣:٢٣:٣٦١٩:٥٧:٤١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣٩:٥٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٨:٥١١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣٩:٣٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٣:١٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣٩:١٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٦:٣١١٣:٢٢:٥٨١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:١٩٠٠:٣٨:٥٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٥:٢٢١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٨:٤٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٤:١٤١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠١:٢٨٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣٨:٢١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٣:٠٧١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٨:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه بید

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٧:٤٨١٢:٣١:٤١١٨:٣٦:٠٦١٨:٥٣:٤٤٠٠:٢٠:٢٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥١٠٧:٢٦:٢٧١٣:٣١:٢٤١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٣٠٠٠:٥٠:٠٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٥٠٧:٢٥:٠٧١٣:٣١:٠٦١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:١٥٠٠:٤٩:٤٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٥٩٠٧:٢٣:٤٦١٣:٣٠:٤٨١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٠٠٠٠:٤٩:٢٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٣٢٠٧:٢٢:٢٥١٣:٣٠:٣٠١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٦:٤٦٠٠:٤٩:٠٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٥٠٧:٢١:٠٤١٣:٣٠:١٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٣١٠٠:٤٨:٤٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٨٠٧:١٩:٤٤١٣:٢٩:٥٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:١٧٠٠:٤٨:٢٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٠٠٧:١٨:٢٣١٣:٢٩:٣٦١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٠٢٠٠:٤٨:٠١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٢٠٧:١٧:٠٢١٣:٢٩:١٨١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٤٧٠٠:٤٧:٤٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٤٠٧:١٥:٤٢١٣:٢٩:٠٠١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٤٧:١٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٦٠٧:١٤:٢٢١٣:٢٨:٤٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:١٨٠٠:٤٦:٥٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٧٠٧:١٣:٠٢١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٤٦:٣٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٨٠٧:١١:٤٢١٣:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٤٦:١١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٩٠٧:١٠:٢٢١٣:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٤٥:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٩:٠٢١٣:٢٧:٣١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٤٥:٢٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٧:٤٣١٣:٢٧:١٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٤٥:٠٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٦:٢٤١٣:٢٦:٥٦١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٤٤:٤١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٥:٠٦١٣:٢٦:٣٩١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٤٤:١٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٣:٤٨١٣:٢٦:٢٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٤٣:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٢:٣٠١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٤٣:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠١:١٣١٣:٢٥:٤٩١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٤٣:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٦٠٦:٥٩:٥٦١٣:٢٥:٣٣١٩:٥١:٤٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:٤٢:٥٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٨:٤٠١٣:٢٥:١٧١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٢٨٠٠:٤٢:٢٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٧:٢٤١٣:٢٥:٠١١٩:٥٣:١١٢٠:١١:١٤٠٠:٤٢:٠٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٦:٠٩١٣:٢٤:٤٦١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٠١٠٠:٤١:٤٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٤:٥٤١٣:٢٤:٣١١٩:٥٤:٤١٢٠:١٢:٤٨٠٠:٤١:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٣:٤٠١٣:٢٤:١٧١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:٤١:٠١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٢:٢٧١٣:٢٤:٠٣١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٢٢٠٠:٤٠:٤٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:١٤١٣:٢٣:٤٩١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:٤٠:٢٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٥٠:٠٢١٣:٢٣:٣٦١٩:٥٧:٤١٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣٩:٥٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٨:٥١١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٤٤٠٠:٣٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه بید روستای چشمه بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه بید روستای چشمه بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه بید

روستای چشمه بید بر روی نقشه

روستای چشمه بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه بید
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چشمه بید + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چشمه بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بید رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه بید
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه بید دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه بید
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه بید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه بید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه بید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو