جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

زهان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه بن بید


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٥٧
اذان ظهر: ١١:٤١:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٠٨

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ روستای چشمه بن بید)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چشمه بن بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه بن بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انوشیروان عادل
اگر می خواهی اندوهگین نباشی، حسود مباش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه بن بید

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه بن بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه بن بید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه بن بید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه بن بید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه بن بید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٤٢٢٣:٤٤:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٨:٣١١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٣٠٢٣:٤٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٨:٢٢١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:١٨٢٣:٤٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٨:١٢١٩:١٠:٣١١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٥:٢١١٢:٢٨:٠٤١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٥٤٢٣:٤٣:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٤:١٩١٢:٢٧:٥٥١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٤٢٢٣:٤٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٣:١٧١٢:٢٧:٤٨١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٢:١٧١٢:٢٧:٤٠١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١٩٠٥:٤١:١٨١٢:٢٧:٣٤١٩:١٤:١٩١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٢:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢٧:٢٨١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٥٥٢٣:٤١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٧:٢٢١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٤٣٢٣:٤١:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٧:١٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٣١٢٣:٤١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٧:١٢١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:١٩٢٣:٤١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٧:٠٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٧:٠٧٢٣:٤١:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٥:٤٧١٢:٢٧:٠٥١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٠:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٧:٠٢١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٠:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٧:٠٠١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٠:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣١٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٦:٥٨١٩:٢١:٠٥١٩:٤٠:١٨٢٣:٤٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٦:٥٧١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٠٥٢٣:٤٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٢١٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٦:٥٦١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٥٢٢٣:٣٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣١:٠٠١٢:٢٦:٥٧١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٣٩٢٣:٣٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٠:١٧١٢:٢٦:٥٧١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٢٦٢٣:٣٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:١٥٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٦:٥٨١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٤:١٣٢٣:٣٩:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:١٦٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٧:٠٠١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٥٩٢٣:٣٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:١٩٠٥:٢٨:١٧١٢:٢٧:٠٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٤٤٢٣:٣٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٢٧:٣٩١٢:٢٧:٠٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٣٠٢٣:٣٩:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٣٠٠٥:٢٧:٠٣١٢:٢٧:٠٩١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:١٥٢٣:٣٩:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٢٦:٢٩١٢:٢٧:١٣١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:٥٩٢٣:٣٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٢٥:٥٦١٢:٢٧:١٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٨:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٥٨٠٥:٢٥:٢٥١٢:٢٧:٢٣١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٢٧٢٣:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه بن بید

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای چشمه بن بید

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه بن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای چشمه بن بید

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٣:١٧١١:٣١:٥٤١٦:٣٠:٣٤١٦:٥٠:١١٢٢:٤٨:٢٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٣:٣٧١١:٣٢:٢٣١٦:٣١:١٤١٦:٥٠:٥٠٢٢:٤٨:٥٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٣:٥٥١١:٣٢:٥٣١٦:٣١:٥٥١٦:٥١:٣٠٢٢:٤٩:٢٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٤:١٢١١:٣٣:٢٢١٦:٣٢:٣٧١٦:٥٢:١٢٢٢:٤٩:٥٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٤:٢٦١١:٣٣:٥٠١٦:٣٣:٢١١٦:٥٢:٥٤٢٢:٥٠:٢٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٤:٣٩١١:٣٤:١٩١٦:٣٤:٠٥١٦:٥٣:٣٨٢٢:٥٠:٥٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٤:٥٠١١:٣٤:٤٧١٦:٣٤:٥١١٦:٥٤:٢٢٢٢:٥١:٢٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٤:٥٩١١:٣٥:١٤١٦:٣٥:٣٧١٦:٥٥:٠٨٢٢:٥١:٥٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٥:٠٧١١:٣٥:٤١١٦:٣٦:٢٥١٦:٥٥:٥٤٢٢:٥٢:٢٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٥:١٢١١:٣٦:٠٨١٦:٣٧:١٣١٦:٥٦:٤١٢٢:٥٢:٥٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٥:١٦١١:٣٦:٣٤١٦:٣٨:٠٣١٦:٥٧:٢٩٢٢:٥٣:٢١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٥:١٨١١:٣٧:٠٠١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٨:١٨٢٢:٥٣:٤٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٥:١٨١١:٣٧:٢٥١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٩:٠٧٢٢:٥٤:١٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٥:١٦١١:٣٧:٥٠١٦:٤٠:٣٦١٦:٥٩:٥٧٢٢:٥٤:٤٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٥:١٣١١:٣٨:١٤١٦:٤١:٢٨١٧:٠٠:٤٨٢٢:٥٥:١١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٥:٠٧١١:٣٨:٣٨١٦:٤٢:٢١١٧:٠١:٣٩٢٢:٥٥:٣٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٥:٠٠١١:٣٩:٠١١٦:٤٣:١٥١٧:٠٢:٣١٢٢:٥٦:٠٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٤:٥١١١:٣٩:٢٣١٦:٤٤:١٠١٧:٠٣:٢٤٢٢:٥٦:٢٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٤:٤٠١١:٣٩:٤٥١٦:٤٥:٠٤١٧:٠٤:١٧٢٢:٥٦:٥٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٤:٢٧١١:٤٠:٠٦١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٥:١٠٢٢:٥٧:١٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٤:١٣١١:٤٠:٢٧١٦:٤٦:٥٦١٧:٠٦:٠٤٢٢:٥٧:٤١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٣:٥٧١١:٤٠:٤٧١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٦:٥٨٢٢:٥٨:٠٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٣:٣٩١١:٤١:٠٦١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٧:٥٣٢٢:٥٨:٢٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٣:١٩١١:٤١:٢٤١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٨:٤٨٢٢:٥٨:٤٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٢:٥٧١١:٤١:٤٢١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٩:٤٣٢٢:٥٩:٠٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٢:٣٤١١:٤١:٥٩١٦:٥١:٤١١٧:١٠:٣٩٢٢:٥٩:٢٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٢:٠٩١١:٤٢:١٥١٦:٥٢:٣٩١٧:١١:٣٤٢٢:٥٩:٤٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣١:٤٢١١:٤٢:٣٠١٦:٥٣:٣٧١٧:١٢:٣٠٢٣:٠٠:٠٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣١:١٤١١:٤٢:٤٥١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٢٦٢٣:٠٠:٢٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٠:٤٤١١:٤٢:٥٩١٦:٥٥:٣٣١٧:١٤:٢٢٢٣:٠٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه بن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه بن بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه بن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه بن بید

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٢:٥٧١١:٤١:٤٢١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٩:٤٣٢٢:٥٩:٠٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٢:٣٤١١:٤١:٥٩١٦:٥١:٤١١٧:١٠:٣٩٢٢:٥٩:٢٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٢:٠٩١١:٤٢:١٥١٦:٥٢:٣٩١٧:١١:٣٤٢٢:٥٩:٤٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣١:٤٢١١:٤٢:٣٠١٦:٥٣:٣٧١٧:١٢:٣٠٢٣:٠٠:٠٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣١:١٤١١:٤٢:٤٥١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٢٦٢٣:٠٠:٢٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٠:٤٤١١:٤٢:٥٩١٦:٥٥:٣٣١٧:١٤:٢٢٢٣:٠٠:٤٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٠:١٢١١:٤٣:١٢١٦:٥٦:٣٢١٧:١٥:١٨٢٣:٠٠:٥٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٩:٣٨١١:٤٣:٢٤١٦:٥٧:٣٠١٧:١٦:١٤٢٣:٠١:١٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٩:٠٣١١:٤٣:٣٥١٦:٥٨:٢٨١٧:١٧:١٠٢٣:٠١:٢٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٨:٢٦١١:٤٣:٤٦١٦:٥٩:٢٦١٧:١٨:٠٦٢٣:٠١:٤٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٧:٤٨١١:٤٣:٥٦١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٠٢٢٣:٠١:٥٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٧:٠٨١١:٤٤:٠٥١٧:٠١:٢٣١٧:١٩:٥٧٢٣:٠٢:٠٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٦:٢٧١١:٤٤:١٣١٧:٠٢:٢٠١٧:٢٠:٥٣٢٣:٠٢:٢٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٥:٤٤١١:٤٤:٢٠١٧:٠٣:١٨١٧:٢١:٤٨٢٣:٠٢:٣٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٤:٥٩١١:٤٤:٢٦١٧:٠٤:١٦١٧:٢٢:٤٤٢٣:٠٢:٤٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٤:١٤١١:٤٤:٣٢١٧:٠٥:١٣١٧:٢٣:٣٩٢٣:٠٢:٤٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٣:٢٦١١:٤٤:٣٦١٧:٠٦:١٠١٧:٢٤:٣٤٢٣:٠٢:٥٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٢:٣٧١١:٤٤:٤٠١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٥:٢٨٢٣:٠٣:٠٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢١:٤٧١١:٤٤:٤٤١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٦:٢٣٢٣:٠٣:١٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٠:٥٦١١:٤٤:٤٦١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٧:١٧٢٣:٠٣:١٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٠:٠٣١١:٤٤:٤٧١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:١١٢٣:٠٣:٢٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٠٩١١:٤٤:٤٨١٧:١٠:٥٢١٧:٢٩:٠٥٢٣:٠٣:٢٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٨:١٤١١:٤٤:٤٨١٧:١١:٤٨١٧:٢٩:٥٩٢٣:٠٣:٢٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٧:١٧١١:٤٤:٤٧١٧:١٢:٤٣١٧:٣٠:٥٢٢٣:٠٣:٢٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٦:٢٠١١:٤٤:٤٦١٧:١٣:٣٨١٧:٣١:٤٥٢٣:٠٣:٢٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٥:٢١١١:٤٤:٤٤١٧:١٤:٣٣١٧:٣٢:٣٨٢٣:٠٣:٢٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٢١١١:٤٤:٤١١٧:١٥:٢٧١٧:٣٣:٣٠٢٣:٠٣:٢٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٣:٢٠١١:٤٤:٣٧١٧:١٦:٢١١٧:٣٤:٢٢٢٣:٠٣:٢٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٢:١٨١١:٤٤:٣٣١٧:١٧:١٥١٧:٣٥:١٤٢٣:٠٣:٢٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١١:١٥١١:٤٤:٢٨١٧:١٨:٠٨١٧:٣٦:٠٦٢٣:٠٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه بن بید روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه بن بید روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه بن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه بن بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه بن بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه بن بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه بن بید

روستای چشمه بن بید بر روی نقشه

روستای چشمه بن بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه بن بید
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چشمه بن بید + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای چشمه بن بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه بن بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه بن بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه بن بید
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چشمه بن بید
زمان پخش اذان زنده به افق چشمه بن بید
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه بن بید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چشمه بن بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه بن بید
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه بن بید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو