جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

زهان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه بن بید

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٢١
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٠٥

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای چشمه بن بید)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای چشمه بن بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه بن بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

آناتول فرانس
خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه بن بید

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه بن بید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه بن بید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چشمه بن بید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه بن بید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه بن بید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠١:٤١١٢:٣٠:٥٢١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٣٩٢٣:٤٧:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٠:٢٧١٢:٣٠:٣٧١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٢٥٢٣:٤٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٠:٢٣١٩:٠٢:٠٤١٩:٢٠:١٢٢٣:٤٧:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٠:٠٩١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٥٩٢٣:٤٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢٩:٥٦١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:٤٦٢٣:٤٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٥:٣٩١٢:٢٩:٤٣١٩:٠٤:١٨١٩:٢٢:٣٣٢٣:٤٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٤:٢٩١٢:٢٩:٣٠١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:٢٠٢٣:٤٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٣:١٩١٢:٢٩:١٨١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٤:٠٨٢٣:٤٥:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٢:١٠١٢:٢٩:٠٦١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٥٢٣:٤٥:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥١:٠٢١٢:٢٨:٥٥١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤٤:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٩:٥٥١٢:٢٨:٤٤١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٤:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢٨:٣٣١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٧:١٨٢٣:٤٤:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٧:٤٣١٢:٢٨:٢٣١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٨:٠٥٢٣:٤٣:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٦:٣٩١٢:٢٨:١٤١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٥٣٢٣:٤٣:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٥:٣٥١٢:٢٨:٠٥١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٣:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٤:٣٣١٢:٢٧:٥٦١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٢٩٢٣:٤٣:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٧:٤٨١٩:١٢:٣٥١٩:٣١:١٧٢٣:٤٢:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٢:٣١١٢:٢٧:٤١١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:٠٥٢٣:٤٢:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٧٠٥:٤١:٣١١٢:٢٧:٣٤١٩:١٤:٠٦١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٢:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٠:٣٣١٢:٢٧:٢٨١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:٤٢٢٣:٤١:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٩:٣٦١٢:٢٧:٢٢١٩:١٥:٣٧١٩:٣٤:٣٠٢٣:٤١:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٧:١٧١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:١٨٢٣:٤١:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٧:٤٥١٢:٢٧:١٢١٩:١٧:٠٨١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤١:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٦:٥١١٢:٢٧:٠٨١٩:١٧:٥٣١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤١:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٥:٥٩١٢:٢٧:٠٥١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٤٣٢٣:٤٠:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٧:٠٢١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٥٥٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٧:٠٠١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٠:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢٦:٥٨١٩:٢٠:٥٤١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٠:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٢:٤٢١٢:٢٦:٥٧١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٥٤٢٣:٤٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه بن بید

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای چشمه بن بید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چشمه بن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای چشمه بن بید

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه بن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه بن بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای چشمه بن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه بن بید

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه بن بید روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چشمه بن بید روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چشمه بن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه بن بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه بن بید

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣١٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣٧:٠٥١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:٥٦٢٣:٤٩:٢٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٦:١٦٢٣:٤٩:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣٧:٠٨١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٣٥٢٣:٤٩:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣٧:٠٩١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٥٣٢٣:٤٩:٥٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٣٩:٠٩١٢:٣٧:٠٩١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٠:٠٤
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٧:٠٨١٩:٣٤:٠١١٩:٥٣:٢٣٢٣:٥٠:١٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٣:١٦١٩:٥٢:٣٦٢٣:٥٠:٢٠
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤١:١٣١٢:٣٧:٠٥١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٤٧٢٣:٥٠:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٧:٠٢١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٥٧٢٣:٥٠:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:٠٦٢٣:٥٠:٤٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:١٣٢٣:٥٠:٤٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٦:٥١١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:١٩٢٣:٥٠:٥١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٦:٤٦١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٢٤٢٣:٥٠:٥٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٠:٥٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٦:٣٤١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:٣٠٢٣:٥١:٠١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٦:٢٧١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٣١٢٣:٥١:٠٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٧:٣٢١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٣١٢٣:٥١:٠٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٨:١٤١٢:٣٦:١٢١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٣٠٢٣:٥١:٠٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٨:٥٦١٢:٣٦:٠٣١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٢٨٢٣:٥١:٠٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٥:٥٤١٩:٢١:٤١١٩:٤٠:٢٤٢٣:٥١:٠٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٥:٤٥١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:٢٠٢٣:٥١:٠٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٥:٣٤١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:١٤٢٣:٥١:٠٤
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥١:٤٥١٢:٣٥:٢٤١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٠٨٢٣:٥١:٠١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٥:١٣١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٠١٢٣:٥٠:٥٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٥:٠١١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٥٢٢٣:٥٠:٥٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٣:٥٢١٢:٣٤:٤٨١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٠:٥١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٤:٣٣١٢:٣٤:٣٦١٩:١٤:٠٧١٩:٣٢:٣٣٢٣:٥٠:٤٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٤:٢٢١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٢٢٢٣:٥٠:٤١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٥:٥٧١٢:٣٤:٠٩١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:١٠٢٣:٥٠:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٣:٥٤١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٥٨٢٣:٥٠:٢٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣٣:٤٠١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٤٤٢٣:٥٠:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه بن بید روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چشمه بن بید روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه بن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه بن بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه بن بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه بن بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه بن بید

روستای چشمه بن بید بر روی نقشه

روستای چشمه بن بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه بن بید
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای چشمه بن بید + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای چشمه بن بید + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای چشمه بن بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چشمه بن بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چشمه بن بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چشمه بن بید
افق شرعی امروز فردا چشمه بن بید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه بن بید
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه بن بید دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه بن بید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چشمه بن بید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چشمه بن بید
جدول اوقات شرعی امروز فردا چشمه بن بید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو