جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

زهان | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز چشمه بن بید


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٤١
اذان ظهر: ١١:٢٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٤:١١
اذان مغرب: ١٦:٤٣:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٠٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای چشمه بن بید)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه بن بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه بن بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
از دو مسلمان كه به هم برخورد مي كند آن كه ديگري را بيشتر دوست دارد بهتر است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای چشمه بن بید

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چشمه بن بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه بن بید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چشمه بن بید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چشمه بن بید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چشمه بن بید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٤٢٢٣:٤٤:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٨:٣١١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٣٠٢٣:٤٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٨:٢٢١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:١٨٢٣:٤٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٤٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٨:١٢١٩:١٠:٣١١٩:٢٩:٠٦٢٣:٤٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٥:٢١١٢:٢٨:٠٤١٩:١١:١٧١٩:٢٩:٥٤٢٣:٤٣:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٤:١٩١٢:٢٧:٥٥١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٤٢٢٣:٤٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٣:١٧١٢:٢٧:٤٨١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٢:١٧١٢:٢٧:٤٠١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٢:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١٩٠٥:٤١:١٨١٢:٢٧:٣٤١٩:١٤:١٩١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٢:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢٧:٢٨١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٥٥٢٣:٤١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٧:٢٢١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٤٣٢٣:٤١:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٧:١٧١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٣١٢٣:٤١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٧:١٢١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:١٩٢٣:٤١:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٧:٠٨١٩:١٨:٠٥١٩:٣٧:٠٧٢٣:٤١:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٥:٤٧١٢:٢٧:٠٥١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٥٥٢٣:٤٠:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٧:٠٢١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٠:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٩٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٧:٠٠١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٠:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣١٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٦:٥٨١٩:٢١:٠٥١٩:٤٠:١٨٢٣:٤٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٢:٣١١٢:٢٦:٥٧١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٠٥٢٣:٤٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٢١٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٦:٥٦١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٥٢٢٣:٣٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣١:٠٠١٢:٢٦:٥٧١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٣٩٢٣:٣٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٠:١٧١٢:٢٦:٥٧١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٢٦٢٣:٣٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:١٥٠٥:٢٩:٣٦١٢:٢٦:٥٨١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٤:١٣٢٣:٣٩:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:١٦٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٧:٠٠١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٥٩٢٣:٣٩:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:١٩٠٥:٢٨:١٧١٢:٢٧:٠٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٤٤٢٣:٣٩:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٢٧:٣٩١٢:٢٧:٠٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٦:٣٠٢٣:٣٩:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٣٠٠٥:٢٧:٠٣١٢:٢٧:٠٩١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٧:١٥٢٣:٣٩:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٢٦:٢٩١٢:٢٧:١٣١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:٥٩٢٣:٣٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٢٥:٥٦١٢:٢٧:١٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٨:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٥٨٠٥:٢٥:٢٥١٢:٢٧:٢٣١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٢٧٢٣:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چشمه بن بید

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه بن بید

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه بن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چشمه بن بید

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٣:١٦١١:١٨:٢٢١٦:٢٣:١٤١٦:٤٢:٢٧٢٢:٣٥:٤٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٤:٠٩١١:١٨:٤٣١٦:٢٣:٠٣١٦:٤٢:١٨٢٢:٣٥:٥٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٥:٠٢١١:١٩:٠٤١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٢:١٠٢٢:٣٦:١٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٥:٥٤١١:١٩:٢٦١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:٠٤٢٢:٣٦:٣٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٦:٤٥١١:١٩:٤٨١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٢:٠٠٢٢:٣٦:٥٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٧:٣٦١١:٢٠:١١١٦:٢٢:٣٦١٦:٤١:٥٨٢٢:٣٧:١٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٨:٢٦١١:٢٠:٣٥١٦:٢٢:٣٣١٦:٤١:٥٧٢٢:٣٧:٣٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٩:١٦١١:٢١:٠٠١٦:٢٢:٣٣١٦:٤١:٥٨٢٢:٣٧:٥٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٠:٠٥١١:٢١:٢٤١٦:٢٢:٣٥١٦:٤٢:٠٢٢٢:٣٨:١٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٥٢١١:٢١:٥٠١٦:٢٢:٣٨١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٨:٤٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:٤٠١١:٢٢:١٦١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٩:٠٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٢٦١١:٢٢:٤٢١٦:٢٢:٥١١٦:٤٢:٢١٢٢:٣٩:٢٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٣:١١١١:٢٣:٠٩١٦:٢٣:٠٠١٦:٤٢:٣١٢٢:٣٩:٥٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٥٥١١:٢٣:٣٦١٦:٢٣:١٠١٦:٤٢:٤٣٢٢:٤٠:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٤:٣٨١١:٢٤:٠٤١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٢:٥٧٢٢:٤٠:٤٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٥:٢٠١١:٢٤:٣٢١٦:٢٣:٣٧١٦:٤٣:١٢٢٢:٤١:١١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:٠٢١١:٢٥:٠٠١٦:٢٣:٥٣١٦:٤٣:٢٩٢٢:٤١:٣٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٦:٤١١١:٢٥:٢٩١٦:٢٤:١١١٦:٤٣:٤٨٢٢:٤٢:٠٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٧:٢٠١١:٢٥:٥٧١٦:٢٤:٣١١٦:٤٤:٠٨٢٢:٤٢:٣٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٧:٥٨١١:٢٦:٢٧١٦:٢٤:٥٣١٦:٤٤:٣٠٢٢:٤٣:٠١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٣٤١١:٢٦:٥٦١٦:٢٥:١٦١٦:٤٤:٥٤٢٢:٤٣:٢٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٩:٠٩١١:٢٧:٢٥١٦:٢٥:٤٠١٦:٤٥:١٩٢٢:٤٣:٥٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٩:٤٢١١:٢٧:٥٥١٦:٢٦:٠٧١٦:٤٥:٤٥٢٢:٤٤:٢٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:١٤١١:٢٨:٢٥١٦:٢٦:٣٥١٦:٤٦:١٤٢٢:٤٤:٥٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٠:٤٥١١:٢٨:٥٥١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٤٣٢٢:٤٥:٢٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣١:١٤١١:٢٩:٢٥١٦:٢٧:٣٦١٦:٤٧:١٥٢٢:٤٥:٥٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٤٢١١:٢٩:٥٥١٦:٢٨:٠٩١٦:٤٧:٤٧٢٢:٤٦:٢٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٢:٠٨١١:٣٠:٢٥١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٨:٢١٢٢:٤٦:٥٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٢:٣٣١١:٣٠:٥٥١٦:٢٩:١٩١٦:٤٨:٥٧٢٢:٤٧:٢٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٢:٥٦١١:٣١:٢٤١٦:٢٩:٥٦١٦:٤٩:٣٣٢٢:٤٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چشمه بن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه بن بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چشمه بن بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چشمه بن بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه بن بید

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٥٠١١:١٦:٣٤١٦:٢٥:٠١١٦:٤٤:٠٢٢٢:٣٤:١٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٨:٤٥١١:١٦:٥٠١٦:٢٤:٣٩١٦:٤٣:٤٢٢٢:٣٤:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٩:٣٩١١:١٧:٠٧١٦:٢٤:١٨١٦:٤٣:٢٣٢٢:٣٤:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٠:٣٤١١:١٧:٢٤١٦:٢٤:٠٠١٦:٤٣:٠٧٢٢:٣٤:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١١:٢٨١١:١٧:٤٣١٦:٢٣:٤٣١٦:٤٢:٥٢٢٢:٣٥:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٢:٢٢١١:١٨:٠٢١٦:٢٣:٢٧١٦:٤٢:٣٩٢٢:٣٥:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٣:١٦١١:١٨:٢٢١٦:٢٣:١٤١٦:٤٢:٢٧٢٢:٣٥:٤٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٤:٠٩١١:١٨:٤٣١٦:٢٣:٠٣١٦:٤٢:١٨٢٢:٣٥:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٥:٠٢١١:١٩:٠٤١٦:٢٢:٥٣١٦:٤٢:١٠٢٢:٣٦:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٥:٥٤١١:١٩:٢٦١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:٠٤٢٢:٣٦:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٦:٤٥١١:١٩:٤٨١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٢:٠٠٢٢:٣٦:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٧:٣٦١١:٢٠:١١١٦:٢٢:٣٦١٦:٤١:٥٨٢٢:٣٧:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٨:٢٦١١:٢٠:٣٥١٦:٢٢:٣٣١٦:٤١:٥٧٢٢:٣٧:٣٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٩:١٦١١:٢١:٠٠١٦:٢٢:٣٣١٦:٤١:٥٨٢٢:٣٧:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٠:٠٥١١:٢١:٢٤١٦:٢٢:٣٥١٦:٤٢:٠٢٢٢:٣٨:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٥٢١١:٢١:٥٠١٦:٢٢:٣٨١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٨:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:٤٠١١:٢٢:١٦١٦:٢٢:٤٤١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٩:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٢٦١١:٢٢:٤٢١٦:٢٢:٥١١٦:٤٢:٢١٢٢:٣٩:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٣:١١١١:٢٣:٠٩١٦:٢٣:٠٠١٦:٤٢:٣١٢٢:٣٩:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٥٥١١:٢٣:٣٦١٦:٢٣:١٠١٦:٤٢:٤٣٢٢:٤٠:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٤:٣٨١١:٢٤:٠٤١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٢:٥٧٢٢:٤٠:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٥:٢٠١١:٢٤:٣٢١٦:٢٣:٣٧١٦:٤٣:١٢٢٢:٤١:١١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:٠٢١١:٢٥:٠٠١٦:٢٣:٥٣١٦:٤٣:٢٩٢٢:٤١:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٦:٤١١١:٢٥:٢٩١٦:٢٤:١١١٦:٤٣:٤٨٢٢:٤٢:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٧:٢٠١١:٢٥:٥٧١٦:٢٤:٣١١٦:٤٤:٠٨٢٢:٤٢:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٧:٥٨١١:٢٦:٢٧١٦:٢٤:٥٣١٦:٤٤:٣٠٢٢:٤٣:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٣٤١١:٢٦:٥٦١٦:٢٥:١٦١٦:٤٤:٥٤٢٢:٤٣:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٩:٠٩١١:٢٧:٢٥١٦:٢٥:٤٠١٦:٤٥:١٩٢٢:٤٣:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٩:٤٢١١:٢٧:٥٥١٦:٢٦:٠٧١٦:٤٥:٤٥٢٢:٤٤:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٠:١٤١١:٢٨:٢٥١٦:٢٦:٣٥١٦:٤٦:١٤٢٢:٤٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چشمه بن بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه بن بید روستای چشمه بن بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چشمه بن بید روستای چشمه بن بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چشمه بن بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چشمه بن بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چشمه بن بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چشمه بن بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چشمه بن بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چشمه بن بید

روستای چشمه بن بید بر روی نقشه

روستای چشمه بن بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چشمه بن بید
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چشمه بن بید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چشمه بن بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چشمه بن بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چشمه بن بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چشمه بن بید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چشمه بن بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چشمه بن بید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چشمه بن بید
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چشمه بن بید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چشمه بن بید
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چشمه بن بید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چشمه بن بید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چشمه بن بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو