جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چرگر

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز چرگر


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٥٢
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٢١
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٣٠

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چرگر (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای چرگر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای چرگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چرگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری روستای چرگر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چرگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چرگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چرگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چرگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چرگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٨:٣٠١٣:١١:٥٤١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٥:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٧:١٧١٣:١١:٤٤١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٥:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٦:٠٥١٣:١١:٣٤١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٤:٥٤١٣:١١:٢٥١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٣:٤٥١٣:١١:١٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:١١:٠٨٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢١:٢٨١٣:١١:٠١٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٣:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٠:٢٢١٣:١٠:٥٣٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٣:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٩:١٦١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٢:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٨:١٢١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٧:٠٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢٢:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٦:٠٦١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٢:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢١:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٤:٠٦١٣:١٠:٢١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢١:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٣:٠٨١٣:١٠:١٨٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢١:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٢:١١١٣:١٠:١٥٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢١:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١١:١٥١٣:١٠:١٣٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٢٠:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٠:٢١١٣:١٠:١١٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٠:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٠:١٠٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٠:١٠٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٠:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٧:٤٧١٣:١٠:١٠٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٠:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٦:٥٨١٣:١٠:١٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٩:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٦:١١١٣:١٠:١٢٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:٠٣٠٠:١٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٩٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٠:١٣٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٥٤٠٠:١٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٤:٤٢١٣:١٠:١٦٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٤٦٠٠:١٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٣:٥٩١٣:١٠:١٩٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٣٧٠٠:١٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٥٠٦:٠٣:١٨١٣:١٠:٢٢٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٨:٢٧٠٠:١٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠٢:٣٩١٣:١٠:٢٦٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:١٧٠٠:١٩:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٤٠٦:٠٢:٠٢١٣:١٠:٣١٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١٩:٠٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠١:٢٥١٣:١٠:٣٦٢٠:٢٠:١١٢٠:٤٠:٥٥٠٠:١٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چرگر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای چرگر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای چرگر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٠:٣٥١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٢:٢١٢٣:٤٤:٣٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٩:١٨١٢:٢٦:٤٨١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٣:١٨٢٣:٤٤:٢١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٨:٠٠١٢:٢٦:٣٨١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٤:١٤٢٣:٤٤:١٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٦:٤٢١٢:٢٦:٢٧١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٥:١٠٢٣:٤٤:٠٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٥:٢٣١٢:٢٦:١٦١٨:٠٧:٤٢١٨:٢٦:٠٦٢٣:٤٣:٥٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٤:٠٣١٢:٢٦:٠٥١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٧:٠٢٢٣:٤٣:٤٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٥:٥٣١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٧:٥٨٢٣:٤٣:٣٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤١:٢١١٢:٢٥:٤٠١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٥٣٢٣:٤٣:١٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٩:٥٩١٢:٢٥:٢٧١٨:١١:٢٨١٨:٢٩:٤٨٢٣:٤٣:٠٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٨:٣٧١٢:٢٥:١٣١٨:١٢:٢٣١٨:٣٠:٤٢٢٣:٤٢:٥١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٧:١٤١٢:٢٥:٠٠١٨:١٣:١٩١٨:٣١:٣٧٢٣:٤٢:٣٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٥:٥٠١٢:٢٤:٤٥١٨:١٤:١٤١٨:٣٢:٣١٢٣:٤٢:٢٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٤:٢٦١٢:٢٤:٣٠١٨:١٥:٠٨١٨:٣٣:٢٥٢٣:٤٢:٠٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٠٢١٢:٢٤:١٥١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:١٩٢٣:٤١:٥٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٣٧١٢:٢٤:٠٠١٨:١٦:٥٧١٨:٣٥:١٢٢٣:٤١:٣٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٠:١١١٢:٢٣:٤٤١٨:١٧:٥١١٨:٣٦:٠٦٢٣:٤١:١٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٨:٤٦١٢:٢٣:٢٨١٨:١٨:٤٤١٨:٣٦:٥٩٢٣:٤١:٠٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٧:١٩١٢:٢٣:١١١٨:١٩:٣٨١٨:٣٧:٥٣٢٣:٤٠:٤٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٥:٥٣١٢:٢٢:٥٥١٨:٢٠:٣١١٨:٣٨:٤٦٢٣:٤٠:٢٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٤:٢٦١٢:٢٢:٣٨١٨:٢١:٢٤١٨:٣٩:٣٩٢٣:٤٠:٠٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٣:٠٠١٢:٢٢:٢١١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٣٢٢٣:٣٩:٤٥
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢١:٣٢١٢:٢٢:٠٤١٨:٢٣:١٠١٨:٤١:٢٤٢٣:٣٩:٢٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:٠٥١٢:٢١:٤٦١٨:٢٤:٠٣١٨:٤٢:١٧٢٣:٣٩:٠٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٨:٣٨١٢:٢١:٢٩١٨:٢٤:٥٥١٨:٤٣:١٠٢٣:٣٨:٤٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٧:١٠١٢:٢١:١١١٨:٢٥:٤٧١٨:٤٤:٠٣٠٠:٠٨:٢٥
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٥:٤٢١٣:٢٠:٥٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:٣٨:٠٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٩:٢٩٠٧:١٤:١٥١٣:٢٠:٣٥١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٤٨٠٠:٣٧:٤٣
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٧:٥٥٠٧:١٢:٤٧١٣:٢٠:١٨١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٤٠٠٠:٣٧:٢٢
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١١:١٩١٣:٢٠:٠٠١٩:٢٩:١٦١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای چرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای چرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای چرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چرگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای چرگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای چرگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چرگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای چرگر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٦:٤٥١٢:٢٧:٣٥١٧:٥٨:٥٥١٨:١٧:٣٣٢٣:٤٤:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٥:٣٣١٢:٢٧:٢٩١٧:٥٩:٥٥١٨:١٨:٣١٢٣:٤٤:٥٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٤:٢٠١٢:٢٧:٢٢١٨:٠٠:٥٥١٨:١٩:٢٩٢٣:٤٤:٥٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٣:٠٦١٢:٢٧:١٤١٨:٠١:٥٤١٨:٢٠:٢٧٢٣:٤٤:٤٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥١:٥١١٢:٢٧:٠٦١٨:٠٢:٥٣١٨:٢١:٢٤٢٣:٤٤:٣٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٠:٣٥١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٢:٢١٢٣:٤٤:٣٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٩:١٨١٢:٢٦:٤٨١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٣:١٨٢٣:٤٤:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٨:٠٠١٢:٢٦:٣٨١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٤:١٤٢٣:٤٤:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٦:٤٢١٢:٢٦:٢٧١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٥:١٠٢٣:٤٤:٠٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٥:٢٣١٢:٢٦:١٦١٨:٠٧:٤٢١٨:٢٦:٠٦٢٣:٤٣:٥٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٤:٠٣١٢:٢٦:٠٥١٨:٠٨:٣٩١٨:٢٧:٠٢٢٣:٤٣:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٥:٥٣١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٧:٥٨٢٣:٤٣:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤١:٢١١٢:٢٥:٤٠١٨:١٠:٣٢١٨:٢٨:٥٣٢٣:٤٣:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٩:٥٩١٢:٢٥:٢٧١٨:١١:٢٨١٨:٢٩:٤٨٢٣:٤٣:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٨:٣٧١٢:٢٥:١٣١٨:١٢:٢٣١٨:٣٠:٤٢٢٣:٤٢:٥١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٧:١٤١٢:٢٥:٠٠١٨:١٣:١٩١٨:٣١:٣٧٢٣:٤٢:٣٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٥:٥٠١٢:٢٤:٤٥١٨:١٤:١٤١٨:٣٢:٣١٢٣:٤٢:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٤:٢٦١٢:٢٤:٣٠١٨:١٥:٠٨١٨:٣٣:٢٥٢٣:٤٢:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٠٢١٢:٢٤:١٥١٨:١٦:٠٣١٨:٣٤:١٩٢٣:٤١:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٣٧١٢:٢٤:٠٠١٨:١٦:٥٧١٨:٣٥:١٢٢٣:٤١:٣٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٠:١١١٢:٢٣:٤٤١٨:١٧:٥١١٨:٣٦:٠٦٢٣:٤١:١٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٨:٤٦١٢:٢٣:٢٨١٨:١٨:٤٤١٨:٣٦:٥٩٢٣:٤١:٠٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٧:١٩١٢:٢٣:١١١٨:١٩:٣٨١٨:٣٧:٥٣٢٣:٤٠:٤٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٥:٥٣١٢:٢٢:٥٥١٨:٢٠:٣١١٨:٣٨:٤٦٢٣:٤٠:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٤:٢٦١٢:٢٢:٣٨١٨:٢١:٢٤١٨:٣٩:٣٩٢٣:٤٠:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٣:٠٠١٢:٢٢:٢١١٨:٢٢:١٧١٨:٤٠:٣٢٢٣:٣٩:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢١:٣٢١٢:٢٢:٠٤١٨:٢٣:١٠١٨:٤١:٢٤٢٣:٣٩:٢٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:٠٥١٢:٢١:٤٦١٨:٢٤:٠٣١٨:٤٢:١٧٢٣:٣٩:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٨:٣٨١٢:٢١:٢٩١٨:٢٤:٥٥١٨:٤٣:١٠٢٣:٣٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چرگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای چرگر روستای چرگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای چرگر روستای چرگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چرگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چرگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چرگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چرگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چرگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چرگر

روستای چرگر بر روی نقشه

روستای چرگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چرگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چرگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چرگر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای چرگر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای چرگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چرگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چرگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چرگر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چرگر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چرگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چرگر
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ چرگر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چرگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چرگر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چرگر
افق شرعی امروز فردا چرگر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چرگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو