جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چرمی

استخرپشت | نکا | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چرمی


اذان صبح: ٠٥:١٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٤١
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٥٩

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چرمی (شهرستان نکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای چرمی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چرمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چرمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناتانیل براندن
هدف از زندگی این است كه از یك حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یك تخصص یا زمینه ی خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران، حرمت نفس خود را پاس داریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چرمی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چرمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چرمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چرمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چرمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چرمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٧:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٣:٣٥١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٦:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٣:٢٥١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٣:١٦١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٦:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٣:٠٧١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٤:٢٩١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٥:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٢:٥١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٥:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٢:١٥١٢:٥٢:٤٤١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٥:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٤:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٢:٣١١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٥:١١٠٠:٠٤:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٤:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٤:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٢:١٦١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٣:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٢:١٢١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٠٣:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٢:٠٨١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٠٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٢:٠٦١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٣:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥٢:٠٣١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٢:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٢:١٤١٢:٥٢:٠٢١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:٠٢:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥١:٢١١٢:٥٢:٠٠١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:١٩٠٠:٠٢:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٣٨٠٥:٥٠:٣٠١٢:٥٢:٠٠١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٤:١٢٠٠:٠٢:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥٢:٠٠١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:٠٥٠٠:٠٢:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٨:٥١١٢:٥٢:٠١١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٥٨٠٠:٠١:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٢:٠٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٥٠٠٠:٠١:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٧:١٩١٢:٥٢:٠٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٧:٤١٠٠:٠١:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٦:٣٥١٢:٥٢:٠٦١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:٣٣٠٠:٠١:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٤٥:٥٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٩:٢٤٠٠:٠١:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٣:٤١٠٥:٤٥:١٢١٢:٥٢:١٣١٩:٥٩:٣٩٢٠:٢٠:١٤٠٠:٠١:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤٤:٣٣١٢:٥٢:١٧٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢١:٠٤٠٠:٠١:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠١:٤٠٠٥:٤٣:٥٥١٢:٥٢:٢١٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٥٣٠٠:٠٠:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٤٣:١٩١٢:٥٢:٢٧٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٢:٤١٠٠:٠٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چرمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چرمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چرمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چرمی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای چرمی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای چرمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چرمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای چرمی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٣:٤٠٠٧:٠١:١٣١٢:٠٨:١٦١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:١٣٢٣:٢٤:٢٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٨:٢٨١٧:١٦:٤٤١٧:٣٦:١٤٢٣:٢٤:٤١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٩:٥٣١٢:٠٨:٣٩١٧:١٧:٤٨١٧:٣٧:١٦٢٣:٢٤:٥٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٩:١٠١٢:٠٨:٥٠١٧:١٨:٥٢١٧:٣٨:١٨٢٣:٢٥:١٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٨:٢٦١٢:٠٨:٥٩١٧:١٩:٥٦١٧:٣٩:١٩٢٣:٢٥:٢٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٧:٤٠١٢:٠٩:٠٨١٧:٢١:٠٠١٧:٤٠:٢١٢٣:٢٥:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٦:٥٢١٢:٠٩:١٦١٧:٢٢:٠٥١٧:٤١:٢٢٢٣:٢٥:٤٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٦:٠٣١٢:٠٩:٢٣١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٢:٢٤٢٣:٢٥:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٥:١٢١٢:٠٩:٣٠١٧:٢٤:١٢١٧:٤٣:٢٥٢٣:٢٦:٠٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٤:٢٠١٢:٠٩:٣٥١٧:٢٥:١٦١٧:٤٤:٢٦٢٣:٢٦:١٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:٢٦١٢:٠٩:٤٠١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٥:٢٧٢٣:٢٦:٢٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٣١١٢:٠٩:٤٤١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٦:٢٨٢٣:٢٦:٣٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٣٤١٢:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٧:٢٩٢٣:٢٦:٣٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥٠:٣٦١٢:٠٩:٤٩١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٨:٣٠٢٣:٢٦:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٩:٣٧١٢:٠٩:٥١١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٩:٣٠٢٣:٢٦:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٨:٣٦١٢:٠٩:٥٢١٧:٣١:٣٥١٧:٥٠:٣١٢٣:٢٦:٥٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٧:٣٤١٢:٠٩:٥٢١٧:٣٢:٣٧١٧:٥١:٣١٢٣:٢٦:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٦:٣١١٢:٠٩:٥١١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٢:٣١٢٣:٢٦:٥٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٥:٢٦١٢:٠٩:٤٩١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٣٠٢٣:٢٧:٠٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٤:٢١١٢:٠٩:٤٧١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:٣٠٢٣:٢٧:٠٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٣:١٤١٢:٠٩:٤٤١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٥:٢٩٢٣:٢٧:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٢:٠٦١٢:٠٩:٤١١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٢٨٢٣:٢٦:٥٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٠:٥٧١٢:٠٩:٣٦١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٢٧٢٣:٢٦:٥٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٩:٤٦١٢:٠٩:٣١١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٢٥٢٣:٢٦:٥٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٤:٠١٠٦:٣٨:٣٥١٢:٠٩:٢٦١٧:٤٠:٤٦١٧:٥٩:٢٤٢٣:٢٦:٥٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٧:٢٣١٢:٠٩:١٩١٧:٤١:٤٦١٨:٠٠:٢٢٢٣:٢٦:٤٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٦:١٠١٢:٠٩:١٢١٧:٤٢:٤٦١٨:٠١:٢٠٢٣:٢٦:٤١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٤:٥٦١٢:٠٩:٠٥١٧:٤٣:٤٥١٨:٠٢:١٧٢٣:٢٦:٣٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٣:٤١١٢:٠٨:٥٧١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٣:١٤٢٣:٢٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چرمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چرمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چرمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چرمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چرمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چرمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چرمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چرمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چرمی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٤:٣١١٢:٠٦:٤٦١٧:٠٩:١٩١٧:٢٩:٠٧٢٣:٢٢:٣٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٤:٠٣١٢:٠٧:٠٣١٧:١٠:٢٢١٧:٣٠:٠٨٢٣:٢٢:٥٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠٣:٣٢١٢:٠٧:١٩١٧:١١:٢٥١٧:٣١:٠٨٢٣:٢٣:١٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٧:٠٣:٠٠١٢:٠٧:٣٤١٧:١٢:٢٨١٧:٣٢:٠٩٢٣:٢٣:٣٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٢:٢٦١٢:٠٧:٤٩١٧:١٣:٣٢١٧:٣٣:١٠٢٣:٢٣:٥٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠١:٥١١٢:٠٨:٠٢١٧:١٤:٣٦١٧:٣٤:١٢٢٣:٢٤:٠٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٧:٠١:١٣١٢:٠٨:١٦١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:١٣٢٣:٢٤:٢٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٨:٢٨١٧:١٦:٤٤١٧:٣٦:١٤٢٣:٢٤:٤١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٩:٥٣١٢:٠٨:٣٩١٧:١٧:٤٨١٧:٣٧:١٦٢٣:٢٤:٥٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٩:١٠١٢:٠٨:٥٠١٧:١٨:٥٢١٧:٣٨:١٨٢٣:٢٥:١٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٨:٢٦١٢:٠٨:٥٩١٧:١٩:٥٦١٧:٣٩:١٩٢٣:٢٥:٢٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٧:٤٠١٢:٠٩:٠٨١٧:٢١:٠٠١٧:٤٠:٢١٢٣:٢٥:٣٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٦:٥٢١٢:٠٩:١٦١٧:٢٢:٠٥١٧:٤١:٢٢٢٣:٢٥:٤٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٦:٠٣١٢:٠٩:٢٣١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٢:٢٤٢٣:٢٥:٥٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٥:١٢١٢:٠٩:٣٠١٧:٢٤:١٢١٧:٤٣:٢٥٢٣:٢٦:٠٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٤:٢٠١٢:٠٩:٣٥١٧:٢٥:١٦١٧:٤٤:٢٦٢٣:٢٦:١٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:٢٦١٢:٠٩:٤٠١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٥:٢٧٢٣:٢٦:٢٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥٢:٣١١٢:٠٩:٤٤١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٦:٢٨٢٣:٢٦:٣٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٣٤١٢:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٧:٢٩٢٣:٢٦:٣٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥٠:٣٦١٢:٠٩:٤٩١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٨:٣٠٢٣:٢٦:٤٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٩:٣٧١٢:٠٩:٥١١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٩:٣٠٢٣:٢٦:٤٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٨:٣٦١٢:٠٩:٥٢١٧:٣١:٣٥١٧:٥٠:٣١٢٣:٢٦:٥٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٧:٣٤١٢:٠٩:٥٢١٧:٣٢:٣٧١٧:٥١:٣١٢٣:٢٦:٥٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٦:٣١١٢:٠٩:٥١١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٢:٣١٢٣:٢٦:٥٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٥:٢٦١٢:٠٩:٤٩١٧:٣٤:٤١١٧:٥٣:٣٠٢٣:٢٧:٠٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٤:٢١١٢:٠٩:٤٧١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٤:٣٠٢٣:٢٧:٠٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٣:١٤١٢:٠٩:٤٤١٧:٣٦:٤٤١٧:٥٥:٢٩٢٣:٢٧:٠٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٢:٠٦١٢:٠٩:٤١١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٢٨٢٣:٢٦:٥٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٠:٥٧١٢:٠٩:٣٦١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٢٧٢٣:٢٦:٥٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٩:٤٦١٢:٠٩:٣١١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٢٥٢٣:٢٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چرمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چرمی روستای چرمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چرمی روستای چرمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چرمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چرمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چرمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چرمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چرمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چرمی

روستای چرمی بر روی نقشه

روستای چرمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چرمی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چرمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چرمی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چرمی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای چرمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چرمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چرمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چرمی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا چرمی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چرمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چرمی
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چرمی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چرمی
زمان پخش اذان زنده به افق چرمی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چرمی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چرمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چرمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو