جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چرام

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چرام


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٩:٥٩

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چرام (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر چرام)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر چرام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چرام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلی چاپلین
شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!

اوقات شرعی ماه جاری شهر چرام

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چرام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چرام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چرام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چرام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چرام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٤:٥٨١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٢:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢١:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢١:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٤٥٠٠:٢١:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٢١:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٤:١٤١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٠:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢٠:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٠:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٨٠٠:٢٠:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٩:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٤٣٠٠:١٩:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٢٦٠٠:١٩:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٣:٣٥١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٩:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٧:٠١١٣:٠٣:٣١١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٩:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:١٥١٣:٠٣:٢٩١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٩:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٣:٢٦١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:١٧٠٠:١٨:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٣:٢٥١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٨:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤١٠٠:١٨:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٨:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٨:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٨:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:٢٧١٣:٠٣:٢٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:٥١١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:١١٠٠:١٧:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٠:١٧١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٥٣٠٠:١٧:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٧:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٣:٣٦١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:١٤٠٠:١٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:١٧:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٧:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:١٤٠٠:١٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چرام

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر چرام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چرام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چرام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر چرام

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر چرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر چرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر چرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چرام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چرام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر چرام

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر چرام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چرام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر چرام

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٣:٤١١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٧:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٧:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٣:٥١٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٧:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٧:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٧:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:١٩٠٠:١٧:٣٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٧:٣٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٧:٤٠
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٧:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٧:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٧:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٧:٥٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٧:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٨:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٨:٠٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٨:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٥:٥١٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٨:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٨:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٨:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٨:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٨:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٩:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٩:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٧:١٥٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٣٢٠٠:١٩:٢٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٧:٢٨٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٩:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٧:٤٠٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:١٣٠٠:١٩:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٧:٥٣٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٩:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٨:١٩٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٠:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٠:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر چرام شهر چرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر چرام شهر چرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چرام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چرام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر چرام

چُرام شهری در جنوب غربی ایران و در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد است که مرکز شهرستان چرام می‌باشد. مردم این شهر به زبان لری بویراحمدی تکلم می‌کنند

شهر چرام در ویکیپدیا

شهر چرام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چرام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چرام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چرام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چرام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چرام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چرام
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر چرام + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر چرام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چرام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چرام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چرام رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چرام دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چرام
افق شرعی امروز فردا چرام دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چرام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چرام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چرام
زمان پخش اذان آنلاین به افق چرام
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چرام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چرام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو