جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چرام

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چرام

اذان صبح: ٠٤:٥٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣١
اذان ظهر: ١١:٥١:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٥٥

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چرام (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر چرام)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چرام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چرام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امت فاكس
تا حواس خود را روی همین امروز و همین ساعتی كه در پیش دارید، متمركز نكنید، به آن آرامش و خوشبختی ژرفی كه دوست دارید، نخواهید رسید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چرام

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چرام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چرام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چرام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چرام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چرام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٠:٤٢١٣:٠٧:١٨١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٥٤٠٠:٢٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:١٢٠٦:٣٩:٣٤١٣:٠٧:٠٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٣٤٠٠:٢٥:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٦:٤٩١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٥:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٦:١٩١٩:٥٣:٥٦٠٠:٢٤:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٦:١٤١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٣٧٠٠:٢٤:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠٦:٠٩١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٨٠٠:٢٤:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٤:٠٤١٣:٠٥:٥٦١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٥:٤٤١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٣:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٥:٣٢١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢٣:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٥:٢١١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٢:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٥:١٠١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٨:٤٥٠٠:٢٢:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٢٧٠٠:٢٢:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٢:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢١:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٤:٣١١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٣٣٠٠:٢١:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢١:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٤:١٥١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٠:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٠:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٠:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٠٦٠٠:٢٠:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٠:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٩:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:١٥٠٠:١٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٣:٣٥١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥٧٠٠:١٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٧:١٢١٣:٠٣:٣١١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٩:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٩:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٣:٢٦١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٨:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٣:٢٥١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١١٠٦:١٤:١٤١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٣١٠٠:١٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چرام

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چرام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چرام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چرام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چرام

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چرام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چرام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چرام

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چرام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چرام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چرام

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چرام شهر چرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چرام شهر چرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چرام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چرام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چرام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر چرام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چرام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چرام

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:١٤:٣١١١:٥١:٢٧١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٥:٢٥٢٣:١١:٥٥
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٥:١٤١١:٥١:١٩١٧:٢٧:٠٠١٧:٤٤:٢٦٢٣:١١:٤٤
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٥:٥٨١١:٥١:١١١٧:٢٦:٠١١٧:٤٣:٢٨٢٣:١١:٣٤
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٦:٤٣١١:٥١:٠٤١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٢:٣٢٢٣:١١:٢٥
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٧:٢٧١١:٥٠:٥٨١٧:٢٤:٠٥١٧:٤١:٣٧٢٣:١١:١٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:١٨:١٣١١:٥٠:٥٣١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٠:٤٢٢٣:١١:٠٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٨:٥٨١١:٥٠:٤٨١٧:٢٢:١٤١٧:٣٩:٤٩٢٣:١١:٠١
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:١٩:٤٤١١:٥٠:٤٤١٧:٢١:٢١١٧:٣٨:٥٧٢٣:١٠:٥٤
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٣٠١١:٥٠:٤٠١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٨:٠٦٢٣:١٠:٤٨
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢١:١٧١١:٥٠:٣٨١٧:١٩:٣٦١٧:٣٧:١٧٢٣:١٠:٤٢
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٢:٠٤١١:٥٠:٣٦١٧:١٨:٤٦١٧:٣٦:٢٨٢٣:١٠:٣٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٢:٥١١١:٥٠:٣٥١٧:١٧:٥٧١٧:٣٥:٤١٢٣:١٠:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٣:٣٩١١:٥٠:٣٥١٧:١٧:١٠١٧:٣٤:٥٦٢٣:١٠:٣١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٤:٢٧١١:٥٠:٣٦١٧:١٦:٢٣١٧:٣٤:١١٢٣:١٠:٢٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٥:١٥١١:٥٠:٣٧١٧:١٥:٣٨١٧:٣٣:٢٨٢٣:١٠:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:٠٤١١:٥٠:٤٠١٧:١٤:٥٥١٧:٣٢:٤٧٢٣:١٠:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٠:٤٣١٧:١٤:١٢١٧:٣٢:٠٦٢٣:١٠:٢٦
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٧:٤٣١١:٥٠:٤٧١٧:١٣:٣١١٧:٣١:٢٨٢٣:١٠:٢٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٨:٣٢١١:٥٠:٥٢١٧:١٢:٥٢١٧:٣٠:٥٠٢٣:١٠:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٩:٢٢١١:٥٠:٥٨١٧:١٢:١٤١٧:٣٠:١٥٢٣:١٠:٣١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٠:١٢١١:٥١:٠٥١٧:١١:٣٨١٧:٢٩:٤٠٢٣:١٠:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣١:٠٣١١:٥١:١٢١٧:١١:٠٣١٧:٢٩:٠٧٢٣:١٠:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٣٠٦:٣١:٥٣١١:٥١:٢١١٧:١٠:٢٩١٧:٢٨:٣٦٢٣:١٠:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٢:٤٤١١:٥١:٣٠١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٨:٠٦٢٣:١٠:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٣:٣٥١١:٥١:٤٠١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٧:٣٨٢٣:١٠:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٤:٢٦١١:٥١:٥١١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٧:١٢٢٣:١١:٠٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٥:١٧١١:٥٢:٠٣١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٦:٤٧٢٣:١١:١١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٦:٠٨١١:٥٢:١٦١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٦:٢٣٢٣:١١:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٧:٠٠١١:٥٢:٢٩١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٦:٠٢٢٣:١١:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٧:٥١١١:٥٢:٤٣١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٥:٤١٢٣:١١:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چرام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چرام شهر چرام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چرام شهر چرام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چرام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چرام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چرام

چُرام شهری در جنوب غربی ایران و در مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد است که مرکز شهرستان چرام می‌باشد. مردم این شهر به زبان لری بویراحمدی تکلم می‌کنند

شهر چرام در ویکیپدیا

شهر چرام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چرام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چرام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چرام بر روی نقشه

شهر چرام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چرام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چرام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چرام
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چرام + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر چرام + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چرام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چرام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چرام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چرام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چرام رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چرام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چرام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چرام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چرام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق چرام
زمان پخش اذان آنلاین به افق چرام
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چرام
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چرام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چرام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو