جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چدرو

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز چدرو


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٣٧

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چدرو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای چدرو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چدرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چدرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

جیم رآن
با دگرگون ساختن روش درك، داوری و تصمیم‌گیری‌ها، می‌توان زندگی را به گونه‌ی چشم‌گیری دگرگون ساخت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چدرو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چدرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چدرو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چدرو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چدرو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چدرو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:١٧٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٤:٣٢١٩:١٨:٥٠١٩:٣٥:٤٨٠٠:١٤:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٥٠٦:٢٩:٣٨١٢:٥٤:١٨١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٢٢٠٠:١٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٤:٠٣١٩:١٩:٥٥١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٣:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٧:٣٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٧:٣١٠٠:١٣:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٦:٣٧١٢:٥٣:٣٦١٩:٢١:٠١١٩:٣٨:٠٦٠٠:١٣:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٣:٢٣١٩:٢١:٣٤١٩:٣٨:٤١٠٠:١٢:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٣:١١١٩:٢٢:٠٧١٩:٣٩:١٦٠٠:١٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٣:٤١١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٥١٠٠:١٢:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٢:٤٦١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٢٧٠٠:١١:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢١:٤٧١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٠٢٠٠:١١:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٣٨٠٠:١١:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٧٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٢:١٤١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:١٤٠٠:١١:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٠:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٤٠٦:١٨:٠٩١٢:٥١:٥٤١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٢٦٠٠:١٠:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٧:١٧١٢:٥١:٤٥١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٢٠٠:١٠:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٦:٢٥١٢:٥١:٣٧١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٨٠٠:١٠:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٥:٣٥١٢:٥١:٢٩١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٥٠٠:٠٩:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٤:٤٥١٢:٥١:٢١١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٥٢٠٠:٠٩:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٣:٥٧١٢:٥١:١٤١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٢٩٠٠:٠٩:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٣:٠٩١٢:٥١:٠٨١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠٦٠٠:٠٩:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٢:٢٢١٢:٥١:٠٢١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤٣٠٠:٠٩:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١١:٣٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٠:٥٣١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٨:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٠:٤٩١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٣٥٠٠:٠٨:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٨:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٠٥١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٧:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٥٠٠:٠٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چدرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چدرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چدرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چدرو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چدرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چدرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چدرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چدرو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چدرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چدرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چدرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چدرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چدرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چدرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چدرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چدرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چدرو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٧:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٦:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠١:٠٩١٢:٥١:٠٤١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٦:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥١:٠٩١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٦:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥١:١٥١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠٦:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥١:٢٢١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:١٨٠٠:٠٧:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥١:٢٩١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:٠٧:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥١:٣٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٧:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٩:١٤١٢:٥١:٤٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٠٧:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥١:٥٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٣١٠٠:٠٧:١١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٢:٠١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٧:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٢:١١١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٧:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٧:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٨:١٤١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٧:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٧:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٢:٥١١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٠٧:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٣:٠١١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٠٧:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٣:١٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٠٧:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٨:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٨:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٠٨:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٨:٣٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٤:١٢١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٨:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٧:٥٢١٢:٥٤:٢٥١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٨:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٤:٣٧١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٩:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٤:٥٠١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٩:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٥:٠٣١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٩:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٥:١٦١٩:٥٢:١٦٢٠:١١:٠٦٠٠:٠٩:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٥:٢٩١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٢٢٠٠:٠٩:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٥٨:٣٩١٢:٥٥:٤٢١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٨٠٠:١٠:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٥٢٠٠:١٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چدرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چدرو روستای چدرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چدرو روستای چدرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چدرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چدرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چدرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چدرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چدرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چدرو

روستای چدرو بر روی نقشه

روستای چدرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چدرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چدرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چدرو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چدرو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چدرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چدرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چدرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چدرو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چدرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چدرو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چدرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چدرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا چدرو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چدرو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چدرو
زمان پخش اذان آنلاین به افق چدرو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چدرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو