جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چدرو

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز چدرو


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:١١
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٧:١٧

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چدرو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای چدرو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چدرو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چدرو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
همواره اندیشه های تازه وجود دارند كه باید كشف شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چدرو

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چدرو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چدرو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چدرو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چدرو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چدرو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١١٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٢:١٢١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٢٣٠٠:١١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٥٩٠٠:١٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٥٧١٢:٥١:٥٣١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:٠٥١٢:٥١:٤٤١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٢٠٠:١٠:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:١٤١٢:٥١:٣٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٥:٢٤١٢:٥١:٢٨١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٥٠٠:٠٩:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٤:٣٤١٢:٥١:٢١١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٠٢٠٠:٠٩:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٣:٤٦١٢:٥١:١٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٢:٥٩١٢:٥١:٠٨١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:١٦٠٠:٠٩:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٢:١٢١٢:٥١:٠٢١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٣٠٠:٠٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤١٠٦:١١:٢٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٣٠٠٠:٠٨:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٠:٥٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٨:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤٥٠٠:٠٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٨:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٨:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٧:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٧:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٧:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٧:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٧:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٧:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٠:٤١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٧:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٧:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٢:٢٤١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠١:٠٩١٢:٥١:٠٤١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چدرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چدرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چدرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چدرو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چدرو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چدرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چدرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چدرو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چدرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چدرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چدرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چدرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چدرو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چدرو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای چدرو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چدرو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چدرو

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٧:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٧:٢٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٧:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٤٤٠٠:١٧:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٤:١٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٧:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٢٠٠:١٧:٥٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٥:١٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٧:٥٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٨:٠٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٨:٠٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٨:٠٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:١١٠٠:١٨:١٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٨:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٠:٢٥١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٨:١٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٠:٢٠١٩:٤١:١٣١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٨:١٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٠:١٣١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٨:١٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٨:١٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٣١٠٠:١٨:١٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢١:١٤١٢:٥٩:٥١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٨:١٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٧:١٧١٩:٥٤:٤٩٠٠:١٨:١٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٢:١٧١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٣:٥٦٠٠:١٨:١١
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٩:٢٣١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٠٣٠٠:١٨:٠٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٩:١٣١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٨:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٩:٠٢١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:١٣٠٠:١٧:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:١٧٠٠:١٧:٥٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٤:٥٣١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٢٠٠٠:١٧:٤٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٨:٢٦١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٢٢٠٠:١٧:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٨:١٣١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٢٣٠٠:١٧:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٩:١٠١٩:٤٦:٢٣٠٠:١٧:٢٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٧:٤٥١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٧:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٧:٢٥١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٢٢٠٠:١٧:٠٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٧:٥٤١٢:٥٧:١٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چدرو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چدرو روستای چدرو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چدرو روستای چدرو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چدرو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چدرو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چدرو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چدرو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چدرو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چدرو

روستای چدرو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چدرو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چدرو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چدرو
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چدرو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چدرو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چدرو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چدرو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چدرو رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چدرو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چدرو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چدرو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چدرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چدرو
زمان پخش اذان آنلاین به افق چدرو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چدرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چدرو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چدرو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو