جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چایراد

مشراگه | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چایراد


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٤٦
اذان ظهر: ١١:٥٧:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:١١:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٣٠:١٣
نیمه شب: ٢٣:١٦:٤٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چایراد (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای چایراد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چایراد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چایراد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
این كه درون (باطن) مردی پر از چرك (و كثافت) شود، برای او بهتر است از این كه پر از شعر (بیهوده و چاپلوسانه در وصف دیگران) باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چایراد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چایراد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چایراد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چایراد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چایراد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چایراد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٩:٥٧١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٦:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٦:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٩:٣٩١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٦:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٣٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٥:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٩:١٦١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٥:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٠١٠٠:٢٥:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٤:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٤:٠٥١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٤:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:١١٠٠:٢٤:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٤:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٤:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٣:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٣:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٣:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٣:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٣:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٧:١٧١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:٢٣:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٨:٣٣٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٧٠٠:٢٣:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٣:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٢:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٤:١٥١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٢:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٣:١٢١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٢:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٢:١٤١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٢٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١١:٤٨١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چایراد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چایراد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چایراد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چایراد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چایراد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چایراد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چایراد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چایراد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چایراد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چایراد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چایراد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چایراد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چایراد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چایراد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چایراد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چایراد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چایراد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٠:٠٨١١:٥٦:٣٣١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٠:٠٢٢٣:١٦:٥٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٦:٢٥١٧:٣١:٣٣١٧:٤٩:٠٣٢٣:١٦:٤٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢١:٣٧١١:٥٦:١٧١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٨:٠٥٢٣:١٦:٣٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٢:٢٢١١:٥٦:١١١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٧:٠٩٢٣:١٦:٢٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٣:٠٨١١:٥٦:٠٥١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٦:١٣٢٣:١٦:١٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٣:٥٤١١:٥٥:٥٩١٧:٢٧:٤١١٧:٤٥:١٨٢٣:١٦:٠٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٤:٤٠١١:٥٥:٥٥١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٤:٢٥٢٣:١٦:٠٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٥:٢٧١١:٥٥:٥١١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٣:٣٣٢٣:١٥:٥٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٦:١٤١١:٥٥:٤٨١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٢:٤٢٢٣:١٥:٤٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٧:٠٢١١:٥٥:٤٦١٧:٢٤:٠٨١٧:٤١:٥٢٢٣:١٥:٤٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٧:٤٩١١:٥٥:٤٥١٧:٢٣:١٧١٧:٤١:٠٤٢٣:١٥:٣٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٢٨:٣٨١١:٥٥:٤٤١٧:٢٢:٢٨١٧:٤٠:١٦٢٣:١٥:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٩:٢٦١١:٥٥:٤٤١٧:٢١:٤٠١٧:٣٩:٣١٢٣:١٥:٣١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٠:١٥١١:٥٥:٤٥١٧:٢٠:٥٤١٧:٣٨:٤٦٢٣:١٥:٢٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣١:٠٤١١:٥٥:٤٧١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٨:٠٣٢٣:١٥:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣١:٥٤١١:٥٥:٥٠١٧:١٩:٢٥١٧:٣٧:٢١٢٣:١٥:٢٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٢:٤٣١١:٥٥:٥٣١٧:١٨:٤٢١٧:٣٦:٤١٢٣:١٥:٢٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٣:٣٣١١:٥٥:٥٧١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:٠٢٢٣:١٥:٢٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٤:٢٣١١:٥٦:٠٢١٧:١٧:٢١١٧:٣٥:٢٤٢٣:١٥:٣٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٥:١٤١١:٥٦:٠٨١٧:١٦:٤٣١٧:٣٤:٤٨٢٣:١٥:٣٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٦:٠٤١١:٥٦:١٥١٧:١٦:٠٦١٧:٣٤:١٣٢٣:١٥:٣٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٦:٥٥١١:٥٦:٢٣١٧:١٥:٣١١٧:٣٣:٤٠٢٣:١٥:٤٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٧:٤٦١١:٥٦:٣١١٧:١٤:٥٨١٧:٣٣:٠٩٢٣:١٥:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٨:٣٧١١:٥٦:٤١١٧:١٤:٢٦١٧:٣٢:٣٩٢٣:١٥:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٩:٢٩١١:٥٦:٥١١٧:١٣:٥٥١٧:٣٢:١٠٢٣:١٥:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٠:٢٠١١:٥٧:٠٢١٧:١٣:٢٦١٧:٣١:٤٣٢٣:١٦:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤١:١٢١١:٥٧:١٤١٧:١٢:٥٩١٧:٣١:١٨٢٣:١٦:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٢:٠٣١١:٥٧:٢٧١٧:١٢:٣٣١٧:٣٠:٥٥٢٣:١٦:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٢:٥٥١١:٥٧:٤٠١٧:١٢:٠٩١٧:٣٠:٣٣٢٣:١٦:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٣:٤٦١١:٥٧:٥٥١٧:١١:٤٧١٧:٣٠:١٣٢٣:١٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چایراد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چایراد روستای چایراد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چایراد روستای چایراد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چایراد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چایراد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چایراد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چایراد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چایراد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چایراد

روستای چایراد بر روی نقشه

روستای چایراد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چایراد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چایراد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چایراد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چایراد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چایراد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چایراد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چایراد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چایراد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چایراد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چایراد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چایراد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چایراد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چایراد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چایراد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چایراد
زمان پخش اذان مستقیم به افق چایراد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چایراد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو