جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چایراد

مشراگه | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چایراد

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٦:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٢٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٨:٣٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چایراد (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای چایراد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چایراد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چایراد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

وین دایر
هرگز ناگزیر نیستید آنچه را كه در درون و یا بیرون خود می‌بینید، دگرگون سازید؛ فقط كافی است زاویه‌ی دیدتان را دگرگون كنید و راه گذر ضمیر برتر خود را بگشایید؛ این است روشن‌بینی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چایراد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چایراد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چایراد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چایراد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چایراد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چایراد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٥:٣٣١٣:١٢:٢٧١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٢٤٠٠:٣٠:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:٢٥١٣:١٢:١٢١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٠٥٠٠:٣٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٣:١٧١٣:١١:٥٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٤٧٠٠:٣٠:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٢:١٠١٣:١١:٤٥١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٢٨٠٠:٢٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤١:٠٣١٣:١١:٣١١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٩:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٩:٥٧١٣:١١:١٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٩:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٦٠٦:٣٨:٥٢١٣:١١:٠٥١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٧:٤٧١٣:١٠:٥٣١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٨:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٠:٤١١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٨:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٣٠٦:٣٥:٤١١٣:١٠:٣٠١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٧:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٠:١٩١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٧:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٠:٠٨١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٧:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٦:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣١:٣٧١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٦:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٦:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٩:٣٢١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٦:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٥:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٩:١٦١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٥:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٩:٠٩١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٥:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٥:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٣٢٠٠:٢٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٤:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٤:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٤:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٣:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٣:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چایراد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چایراد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چایراد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چایراد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چایراد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چایراد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چایراد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چایراد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چایراد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چایراد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چایراد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چایراد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چایراد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چایراد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چایراد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چایراد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چایراد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چایراد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چایراد روستای چایراد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چایراد روستای چایراد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چایراد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چایراد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چایراد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چایراد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چایراد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چایراد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٤:٠٤٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٢٥:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:١٨١٣:١٤:١٧٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٢٦:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٤:٣٠٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢٦:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٤:٤٣٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٦:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٠:٠٧١٣:١٤:٥٦٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٦:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٠:٢٦١٣:١٥:٠٨٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢٧:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٠:٤٥١٣:١٥:٢١٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٢٧:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١١:٠٦١٣:١٥:٣٣٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢٧:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:١١:٢٧١٣:١٥:٤٥٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٢٧:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١١:٥٠١٣:١٥:٥٧٢٠:١٩:٥٧٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢٨:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٢:١٣١٣:١٦:٠٨٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢٨:١٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٢:٣٨١٣:١٦:٢٠٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٨:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٣:٠٣١٣:١٦:٣١٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٢٨:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٣:٢٩١٣:١٦:٤١٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:١٥٠٠:٢٩:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٣:٥٦١٣:١٦:٥٢٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢٩:١٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٢٤١٣:١٧:٠١٢٠:١٩:٢٨٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٩:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٤:٥٢١٣:١٧:١١٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٩:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٥:٢١١٣:١٧:٢٠٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٠:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٥:٥١١٣:١٧:٢٩٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:١٨٠٠:٣٠:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٦:٢٢١٣:١٧:٣٧٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٠١٠٠:٣٠:٣١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٦:٥٣١٣:١٧:٤٥٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٠:٤٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٢٥١٣:١٧:٥٣٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٠:٥٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٧:٥٨١٣:١٨:٠٠٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣١:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٨:٣١١٣:١٨:٠٦٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣١:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:٠٤١٣:١٨:١٢٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:١٧٠٠:٣١:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٩:٣٩١٣:١٨:١٨٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٥:٥١٠٠:٣١:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٢٠:١٣١٣:١٨:٢٣٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٣٢:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٨:٢٨٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٣٢:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢١:٢٣١٣:١٨:٣٢٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٢:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٢١:٥٩١٣:١٨:٣٥٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٢:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٨:٣٨٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چایراد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چایراد روستای چایراد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چایراد روستای چایراد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چایراد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چایراد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چایراد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چایراد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چایراد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چایراد

روستای چایراد بر روی نقشه

روستای چایراد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چایراد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چایراد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چایراد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چایراد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چایراد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چایراد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چایراد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چایراد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چایراد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چایراد رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چایراد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چایراد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چایراد
جدول اوقات شرعی امروز فردا چایراد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چایراد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چایراد
زمان پخش اذان آنلاین به افق چایراد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چایراد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چایراد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو