جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چاه ریگان

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز چاه ریگان

اذان صبح: ٠٤:٢٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٥١
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٢٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چاه ریگان (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر چاه ریگان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چاه ریگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چاه ریگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقایی
یك دوست خوب را با هر دو دستت نگاهدار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چاه ریگان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چاه ریگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاه ریگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چاه ریگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاه ریگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چاه ریگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٤:١٩١٢:٣٧:٤٧١٩:٠١:٤٠١٩:١٨:٣٤٢٣:٥٧:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٣:١٨١٢:٣٧:٣٣١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٠٨٢٣:٥٧:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٢:١٨١٢:٣٧:١٩١٩:٠٢:٤٤١٩:١٩:٤١٢٣:٥٧:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١١:١٨١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:١٥٢٣:٥٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٠:١٩١٢:٣٦:٥١١٩:٠٣:٤٨١٩:٢٠:٤٩٢٣:٥٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٠٩:٢١١٢:٣٦:٣٨١٩:٠٤:٢٠١٩:٢١:٢٣٢٣:٥٦:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٨:٢٣١٢:٣٦:٢٦١٩:٠٤:٥٢١٩:٢١:٥٧٢٣:٥٦:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٧:٢٦١٢:٣٦:١٣١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٢:٣١٢٣:٥٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٦:٢٩١٢:٣٦:٠١١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٠٦٢٣:٥٥:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٥:٣٤١٢:٣٥:٥٠١٩:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٤٠٢٣:٥٥:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٤:٣٩١٢:٣٥:٣٩١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٤:١٥٢٣:٥٤:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٣:٤٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:٥٠٢٣:٥٤:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٥:١٩١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٢٥٢٣:٥٤:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠١:٥٩١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٠٠٢٣:٥٤:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٥:٠٠١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٣٦٢٣:٥٣:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٠:١٧١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٧:١٢٢٣:٥٣:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:١٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٣٤:٤٤١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:٤٧٢٣:٥٣:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٤:٣٦١٩:١٠:٥٧١٩:٢٨:٢٣٢٣:٥٣:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٤:٢٩١٩:١١:٣١١٩:٢٨:٥٩٢٣:٥٢:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٧:٠٤١٢:٣٤:٢٣١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:٣٦٢٣:٥٢:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٤:١٧١٩:١٢:٣٩١٩:٣٠:١٢٢٣:٥٢:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٤:١٢١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٤٨٢٣:٥٢:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٤:٤٩١٢:٣٤:٠٨١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٤:٠٧١٢:٣٤:٠٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥١:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٣:٢٥١٢:٣٤:٠٠١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٣٨٢٣:٥١:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٣:٥٧١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:١٥٢٣:٥١:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٣:٥٥١٩:١٦:٠٦١٩:٣٣:٥٢٢٣:٥١:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٣:٥٤١٩:١٦:٤٠١٩:٣٤:٢٩٢٣:٥١:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٣:٥٢١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٠٥٢٣:٥١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاه ریگان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چاه ریگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چاه ریگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاه ریگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چاه ریگان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چاه ریگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاه ریگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چاه ریگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر چاه ریگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاه ریگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چاه ریگان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چاه ریگان شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چاه ریگان شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چاه ریگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاه ریگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چاه ریگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاه ریگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاه ریگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چاه ریگان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٤:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٤:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٣:٤٨١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٣٤٢٣:٥٤:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٤:٠٣١٢:٤٠:٠٢١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٤:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٤:٢٠١٢:٤٠:١٥١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٥:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٤:٣٨١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٥٨٢٣:٥٥:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٥:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٥:١٥١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٠٧٢٣:٥٥:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤١:٠٥١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:١٠٢٣:٥٦:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٥:٥٧١٢:٤١:١٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:١١٢٣:٥٦:١٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٦:١٨١٢:٤١:٢٨١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:١١٢٣:٥٦:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٦:٤١١٢:٤١:٣٩١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٠٩٢٣:٥٦:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٥٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٠٧٢٣:٥٧:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٧:٢٨١٢:٤٢:٠١١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥٧:١٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٧:٥٢١٢:٤٢:١١١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٥٧٢٣:٥٧:٢٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٢:٢١١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٥٠٢٣:٥٧:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٢:٣١١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٤١٢٣:٥٧:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٣٢٢٣:٥٨:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٥:٥١١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٨:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٠:٠٣١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٨:٣٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٣:٠٥١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٨:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٠:٥٩١٢:٤٣:١٢١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:٣٨٢٣:٥٩:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥١:٢٨١٢:٤٣:١٩١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٩:١٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٩:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٣:٣٢١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥٩:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٢:٥٧١٢:٤٣:٣٨١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥٩:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٤٣:٤٣١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٩:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٣:٤٨١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٠:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:١٢٠٠:٠٠:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٤:٥٩١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٤٦٠٠:٠٠:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٥:٣١١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:١٨٠٠:٠٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چاه ریگان شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چاه ریگان شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چاه ریگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاه ریگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چاه ریگان

دهستان چاه ریگان یکی از دهستان‌های شهرستان کهنوج در استان کرمان ایران است. این دهستان در بخش چاه مرید قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۵۷۹۱ نفر (در ۱۴۴۱ خانوار) بوده‌است

شهر چاه ریگان در ویکیپدیا

شهر چاه ریگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چاه ریگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چاه ریگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چاه ریگان بر روی نقشه

شهر چاه ریگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چاه ریگان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چاه ریگان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر چاه ریگان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چاه ریگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چاه ریگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چاه ریگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چاه ریگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چاه ریگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق چاه ریگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چاه ریگان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چاه ریگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاه ریگان
زمان پخش اذان مستقیم به افق چاه ریگان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چاه ریگان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چاه ریگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو