جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چاه ریگان

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز چاه ریگان


اذان صبح: ٠٤:٥١:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٠:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٢٥:٠١
نیمه شب: ٠٠:٠٠:١٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چاه ریگان (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر چاه ریگان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چاه ریگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چاه ریگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام علی (ع)
مردم، دشمن آن چیزی هستند كه آن را نمی‌دانند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چاه ریگان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چاه ریگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاه ریگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چاه ریگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاه ریگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاه ریگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٣:٣٢١٢:٣٥:٢٧١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٤:٥٩٢٣:٥٤:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٢:٣٩١٢:٣٥:١٧١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٤:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٥:٠٨١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:١٠٢٣:٥٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٠:٥٦١٢:٣٤:٥٩١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:٤٦٢٣:٥٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٤:٥١١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٣:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٥٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٤:٤٣١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٥٨٢٣:٥٣:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٤:٣٦١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٣٤٢٣:٥٣:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٧:٤٠١٢:٣٤:٢٩١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:١٠٢٣:٥٢:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٤:٢٣١٩:١٢:١٥١٩:٢٩:٤٦٢٣:٥٢:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٤:١٧١٩:١٢:٤٩١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٢:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٥:٢٣١٢:٣٤:١٢١٩:١٣:٢٣١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٢:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٤:٠٨١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٢:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٤:٠٤١٩:١٤:٣١١٩:٣٢:١١٢٣:٥١:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٤:٠٠١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٤٨٢٣:٥١:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٣:٥٧١٩:١٥:٤٠١٩:٣٣:٢٤٢٣:٥١:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٣:٥٥١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٠١٢٣:٥١:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥١:١٨١٢:٣٣:٥٤١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥١:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٠:٤١١٢:٣٣:٥٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:١٤٢٣:٥١:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣٣:٥٢١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٥١٢٣:٥١:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٣:٥٢١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٤٨:٥٨١٢:٣٣:٥٣١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٠٤٢٣:٥٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٣:٥٤١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:٤٠٢٣:٥٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:١٦٢٣:٥٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١١٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٠:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٤:٠١١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٢٨٢٣:٥٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٤:٠٥١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٠:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:١١٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٠:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٤:١٣١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:١٥٢٣:٥٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٤:١٨١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاه ریگان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر چاه ریگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چاه ریگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاه ریگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر چاه ریگان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چاه ریگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاه ریگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چاه ریگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چاه ریگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاه ریگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چاه ریگان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٢:٠٧١٢:٤٠:١٥١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٥:٠١٠٠:٠٠:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٢:٣٦١٢:٣٩:٥٩١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٣:٥٨٠٠:٠٠:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٣:٠٥١٢:٣٩:٤٣١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٢:٥٦٢٣:٥٩:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٣:٣٣١٢:٣٩:٢٧١٩:٠٤:٥٦١٩:٢١:٥٢٢٣:٥٩:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٤:٠١١٢:٣٩:١٠١٩:٠٣:٥٣١٩:٢٠:٤٨٢٣:٥٩:٣٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:١٤:٢٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٠٢:٥١١٩:١٩:٤٤٢٣:٥٩:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٤:٥٧١٢:٣٨:٣٤١٩:٠١:٤٧١٩:١٨:٣٩٢٣:٥٩:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٥:٢٥١٢:٣٨:١٦١٩:٠٠:٤٣١٩:١٧:٣٣٢٣:٥٨:٥٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٥:٥٣١٢:٣٧:٥٨١٨:٥٩:٣٩١٩:١٦:٢٧٢٣:٥٨:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:١٦:٢٠١٢:٣٧:٣٩١٨:٥٨:٣٣١٩:١٥:٢١٢٣:٥٨:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٦:٤٨١٢:٣٧:٢٠١٨:٥٧:٢٨١٩:١٤:١٤٢٣:٥٨:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٧:١٥١٢:٣٧:٠١١٨:٥٦:٢٢١٩:١٣:٠٧٢٣:٥٧:٥٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٧:٤٢١٢:٣٦:٤١١٨:٥٥:١٦١٩:١١:٥٩٢٣:٥٧:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:١٨:٠٩١٢:٣٦:٢١١٨:٥٤:٠٩١٩:١٠:٥١٢٣:٥٧:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:١٨:٣٦١٢:٣٦:٠١١٨:٥٣:٠٢١٩:٠٩:٤٣٢٣:٥٧:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:١٩:٠٣١٢:٣٥:٤١١٨:٥١:٥٤١٩:٠٨:٣٤٢٣:٥٦:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:١٩:٣٠١٢:٣٥:٢٠١٨:٥٠:٤٦١٩:٠٧:٢٥٢٣:٥٦:٣٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:١٩:٥٦١٢:٣٥:٠٠١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٦:١٦٢٣:٥٦:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٠:٢٣١٢:٣٤:٣٩١٨:٤٨:٣٠١٩:٠٥:٠٧٢٣:٥٦:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٠:٤٩١٢:٣٤:١٧١٨:٤٧:٢١١٩:٠٣:٥٧٢٣:٥٥:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢١:١٦١٢:٣٣:٥٦١٨:٤٦:١٢١٩:٠٢:٤٧٢٣:٥٥:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢١:٤٢١٢:٣٣:٣٥١٨:٤٥:٠٣١٩:٠١:٣٨٢٣:٥٥:٠٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٢:٠٩١٢:٣٣:١٤١٨:٤٣:٥٤١٩:٠٠:٢٨٢٣:٥٤:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٢:٣٥١٢:٣٢:٥٢١٨:٤٢:٤٤١٨:٥٩:١٨٢٣:٥٤:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٣:٠٢١٢:٣٢:٣١١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:٠٨٢٣:٥٤:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٣:٢٨١٢:٣٢:٠٩١٨:٤٠:٢٥١٨:٥٦:٥٨٢٣:٥٣:٥٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٣:٥٥١٢:٣١:٤٨١٨:٣٩:١٦١٨:٥٥:٤٧٢٣:٥٣:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٤:٢١١٢:٣١:٢٦١٨:٣٨:٠٦١٨:٥٤:٣٧٢٣:٥٣:١١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٤:٤٨١٢:٣١:٠٥١٨:٣٦:٥٧١٨:٥٣:٢٨٢٣:٥٢:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٥:١٥١٢:٣٠:٤٣١٨:٣٥:٤٧١٨:٥٢:١٨٢٣:٢٢:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٢٥:٤٢١١:٣٠:٢٢١٧:٣٤:٣٨١٧:٥١:٠٨٢٢:٥٢:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چاه ریگان شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چاه ریگان شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چاه ریگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاه ریگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چاه ریگان

دهستان چاه ریگان یکی از دهستان‌های شهرستان کهنوج در استان کرمان ایران است. این دهستان در بخش چاه مرید قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۵۷۹۱ نفر (در ۱۴۴۱ خانوار) بوده‌است

شهر چاه ریگان در ویکیپدیا

شهر چاه ریگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چاه ریگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چاه ریگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چاه ریگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چاه ریگان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چاه ریگان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر چاه ریگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چاه ریگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چاه ریگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاه ریگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاه ریگان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چاه ریگان دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چاه ریگان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چاه ریگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چاه ریگان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چاه ریگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاه ریگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو