جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چاه ریگان

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز چاه ریگان


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥١
اذان ظهر: ١١:٢٣:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٣:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٠١:٣٨
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٤٤

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چاه ریگان (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر چاه ریگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر چاه ریگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چاه ریگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
آنچه بیش از همه انسانها را شیفته می كند زیبایی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چاه ریگان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چاه ریگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاه ریگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چاه ریگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاه ریگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاه ریگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٢:٣٩١٢:٣٥:١٧١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٤:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٥:٠٨١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:١٠٢٣:٥٤:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٠:٥٦١٢:٣٤:٥٩١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:٤٦٢٣:٥٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٤:٥١١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٥٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٤:٤٣١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٥٨٢٣:٥٣:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٤:٣٦١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٣٤٢٣:٥٣:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٧:٤٠١٢:٣٤:٢٩١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:١٠٢٣:٥٢:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٤:٢٣١٩:١٢:١٥١٩:٢٩:٤٦٢٣:٥٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٣٤:١٧١٩:١٢:٤٩١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٢:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٥:٢٣١٢:٣٤:١٢١٩:١٣:٢٣١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٢:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٤:٤٠١٢:٣٤:٠٨١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٢:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣٤:٠٤١٩:١٤:٣١١٩:٣٢:١١٢٣:٥١:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٤:٠٠١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٤٨٢٣:٥١:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٣:٥٧١٩:١٥:٤٠١٩:٣٣:٢٤٢٣:٥١:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٣:٥٥١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٠١٢٣:٥١:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥١:١٨١٢:٣٣:٥٤١٩:١٦:٤٩١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥١:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٠:٤١١٢:٣٣:٥٢١٩:١٧:٢٣١٩:٣٥:١٤٢٣:٥١:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣٣:٥٢١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٥١٢٣:٥١:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٣:٥٢١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٤٨:٥٨١٢:٣٣:٥٣١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٠٤٢٣:٥٠:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٣:٥٤١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:٤٠٢٣:٥٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:١٦٢٣:٥٠:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١١٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٠:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٤:٠١١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٢٨٢٣:٥٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٤:٠٥١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٠:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:١١٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٤:١٣١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:١٥٢٣:٥٠:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٤:١٨١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٤:٢٤١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاه ریگان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چاه ریگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چاه ریگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاه ریگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چاه ریگان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چاه ریگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاه ریگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر چاه ریگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر چاه ریگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاه ریگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر چاه ریگان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٢:٥١١١:٢٣:٢٩١٦:٤٣:٥٥١٧:٠١:٣٨٢٢:٤٣:٤٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٣:٣٧١١:٢٣:٤٥١٦:٤٣:٤١١٧:٠١:٢٦٢٢:٤٣:٥٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٤:٢٣١١:٢٤:٠٢١٦:٤٣:٢٩١٧:٠١:١٦٢٢:٤٤:١١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٥:٠٩١١:٢٤:٢٠١٦:٤٣:١٨١٧:٠١:٠٧٢٢:٤٤:٢٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٥:٥٥١١:٢٤:٣٨١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:٠٠٢٢:٤٤:٤١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٦:٤١١١:٢٤:٥٨١٦:٤٣:٠٢١٧:٠٠:٥٤٢٢:٤٤:٥٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٧:٢٧١١:٢٥:١٨١٦:٤٢:٥٧١٧:٠٠:٥٠٢٢:٤٥:١٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٨:١٣١١:٢٥:٣٨١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٠:٤٨٢٢:٤٥:٣٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:٠٨:٥٨١١:٢٥:٥٩١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٠:٤٧٢٢:٤٥:٥١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٠٩:٤٤١١:٢٦:٢١١٦:٤٢:٤٩١٧:٠٠:٤٧٢٢:٤٦:١٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٠:٢٩١١:٢٦:٤٤١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٠:٤٩٢٢:٤٦:٣٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١١:١٣١١:٢٧:٠٧١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٠:٥٣٢٢:٤٦:٥١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١١:٥٧١١:٢٧:٣١١٦:٤٢:٥٦١٧:٠٠:٥٨٢٢:٤٧:١٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٢:٤١١١:٢٧:٥٥١٦:٤٣:٠١١٧:٠١:٠٥٢٢:٤٧:٣٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٣:٢٤١١:٢٨:٢٠١٦:٤٣:٠٨١٧:٠١:١٣٢٢:٤٧:٥٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٤:٠٧١١:٢٨:٤٥١٦:٤٣:١٧١٧:٠١:٢٣٢٢:٤٨:٢٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٤:٤٩١١:٢٩:١١١٦:٤٣:٢٧١٧:٠١:٣٤٢٢:٤٨:٤٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٥:٣١١١:٢٩:٣٨١٦:٤٣:٣٨١٧:٠١:٤٦٢٢:٤٩:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:١٢١١:٣٠:٠٤١٦:٤٣:٥١١٧:٠٢:٠٠٢٢:٤٩:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٦:٥٢١١:٣٠:٣٢١٦:٤٤:٠٦١٧:٠٢:١٦٢٢:٤٩:٥٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٧:٣٢١١:٣٠:٥٩١٦:٤٤:٢٢١٧:٠٢:٣٣٢٢:٥٠:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٨:١١١١:٣١:٢٧١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٢:٥١٢٢:٥٠:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٨:٤٩١١:٣١:٥٦١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٣:١٠٢٢:٥١:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٩:٢٦١١:٣٢:٢٤١٦:٤٥:١٩١٧:٠٣:٣١٢٢:٥١:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٠:٠٢١١:٣٢:٥٣١٦:٤٥:٤١١٧:٠٣:٥٤٢٢:٥٢:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٠:٣٨١١:٣٣:٢٢١٦:٤٦:٠٤١٧:٠٤:١٧٢٢:٥٢:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢١:١٣١١:٣٣:٥١١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٤:٤٢٢٢:٥٣:١١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢١:٤٦١١:٣٤:٢١١٦:٤٦:٥٤١٧:٠٥:٠٩٢٢:٥٣:٤٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٢:١٩١١:٣٤:٥١١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٥:٣٦٢٢:٥٤:٠٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٢:٥٠١١:٣٥:٢١١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٦:٠٥٢٢:٥٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چاه ریگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر چاه ریگان شهر چاه ریگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر چاه ریگان شهر چاه ریگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چاه ریگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاه ریگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چاه ریگان

دهستان چاه ریگان یکی از دهستان‌های شهرستان کهنوج در استان کرمان ایران است. این دهستان در بخش چاه مرید قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۵۷۹۱ نفر (در ۱۴۴۱ خانوار) بوده‌است

شهر چاه ریگان در ویکیپدیا

شهر چاه ریگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چاه ریگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چاه ریگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چاه ریگان بر روی نقشه

شهر چاه ریگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چاه ریگان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر چاه ریگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر چاه ریگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چاه ریگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چاه ریگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چاه ریگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاه ریگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاه ریگان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چاه ریگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاه ریگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چاه ریگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چاه ریگان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاه ریگان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چاه ریگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو