جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چاهو

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز چاهو


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٠
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٠٥
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٦

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چاهو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای چاهو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چاهو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاهو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چاهو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چاهو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاهو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چاهو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاهو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاهو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٦:٤٢١٢:٤٩:١٠١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٢١٠٠:٠٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٥:٤٩١٢:٤٩:٠١١٩:٢٢:٣٦١٩:٣٩:٥٨٠٠:٠٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٤:٥٦١٢:٤٨:٥١١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٣٤٠٠:٠٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٠٤١٢:٤٨:٤٣١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:١٠٠٠:٠٧:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٣:١٣١٢:٤٨:٣٤١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٢:٢٢١٢:٤٨:٢٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:٢٤٠٠:٠٦:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١١:٣٣١٢:٤٨:١٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٦:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٠:٤٥١٢:٤٨:١٣١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٣٧٠٠:٠٦:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٨:٠٦١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٦:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٩:١١١٢:٤٨:٠١١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٥١٠٠:٠٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٨:٢٦١٢:٤٧:٥٦١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٥:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٧:٥١١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٥:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٦:٥٨١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٤٣٠٠:٠٥:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٧:٤٤١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٥:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٧:٤١١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٥٨٠٠:٠٥:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٣٥٠٠:٠٤:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٧:٣٧١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٧:٣٦١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٥٠٠٠:٠٤:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٧:٣٦١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٧:٣٦١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٤١٠٠:٠٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠١:٢١١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٤:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٧:٤٢١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤٧:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٤:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٢١٠٠:٠٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٨:٣١١٢:٤٧:٥٧١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٨:٠٧١٢:٤٨:٠٢١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاهو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چاهو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چاهو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاهو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چاهو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چاهو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاهو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چاهو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٢:١٠١٩:٣٩:١٦٠٠:١٣:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٥:٥٢١٢:٥٣:٤٣١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:١٣٠٠:١٣:٣٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:١٠٠٠:١٣:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٣:١٠١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٠٥٠٠:١٣:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٢٧:٢٠١٢:٥٢:٥٣١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٠٠٠٠:١٣:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٧:٤٩١٢:٥٢:٣٦١٩:١٦:٥٧١٩:٣٣:٥٥٠٠:١٢:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٨:١٨١٢:٥٢:١٨١٩:١٥:٥٣١٩:٣٢:٤٩٠٠:١٢:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:٤٦١٢:٥٢:٠٠١٩:١٤:٤٨١٩:٣١:٤٣٠٠:١٢:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٢٩:١٥١٢:٥١:٤١١٩:١٣:٤٣١٩:٣٠:٣٦٠٠:١٢:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٢٩:٤٣١٢:٥١:٢٣١٩:١٢:٣٧١٩:٢٩:٢٩٠٠:١١:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٠:١٢١٢:٥١:٠٤١٩:١١:٣٠١٩:٢٨:٢١٠٠:١١:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٠:٤٠١٢:٥٠:٤٤١٩:١٠:٢٤١٩:٢٧:١٣٠٠:١١:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣١:٠٨١٢:٥٠:٢٥١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٠٤٠٠:١١:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣١:٣٦١٢:٥٠:٠٥١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٤:٥٥٠٠:١٠:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٢:٠٤١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٣:٤٦٠٠:١٠:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٢:٣١١٢:٤٩:٢٤١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٢:٣٦٠٠:١٠:٢٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٢:٥٩١٢:٤٩:٠٤١٩:٠٤:٤٣١٩:٢١:٢٦٠٠:١٠:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٣:٢٦١٢:٤٨:٤٣١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٠:١٦٠٠:٠٩:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٣:٥٤١٢:٤٨:٢٢١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٠٦٠٠:٠٩:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٣٤:٢١١٢:٤٨:٠١١٩:٠١:١٥١٩:١٧:٥٦٠٠:٠٩:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٤:٤٩١٢:٤٧:٤٠١٩:٠٠:٠٥١٩:١٦:٤٥٠٠:٠٨:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٣٥:١٦١٢:٤٧:١٨١٨:٥٨:٥٦١٩:١٥:٣٤٠٠:٠٨:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٢٠٦:٣٥:٤٣١٢:٤٦:٥٧١٨:٥٧:٤٥١٩:١٤:٢٣٠٠:٠٨:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٣٦:١١١٢:٤٦:٣٥١٨:٥٦:٣٥١٩:١٣:١٢٠٠:٠٨:٠٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٣٦:٣٨١٢:٤٦:١٤١٨:٥٥:٢٥١٩:١٢:٠١٠٠:٠٧:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٣٧:٠٥١٢:٤٥:٥٢١٨:٥٤:١٤١٩:١٠:٥١٠٠:٠٧:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٣٧:٣٣١٢:٤٥:٣١١٨:٥٣:٠٤١٩:٠٩:٤٠٠٠:٠٧:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٣٨:٠١١٢:٤٥:٠٩١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٢٩٠٠:٠٦:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٣٨:٢٨١٢:٤٤:٤٨١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٧:١٨٠٠:٠٦:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٣٨:٥٦١٢:٤٤:٢٧١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٠٧٢٣:٣٦:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٣٩:٢٤١١:٤٤:٠٥١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٤:٥٦٢٣:٠٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چاهو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چاهو روستای چاهو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چاهو روستای چاهو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چاهو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاهو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چاهو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چاهو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چاهو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چاهو

روستای چاهو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چاهو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چاهو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چاهو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چاهو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای چاهو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاهو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چاهو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چاهو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چاهو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چاهو
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاهو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چاهو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چاهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چاهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چاهو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاهو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چاهو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو