جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چانف

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز چانف


اذان صبح: ٠٤:٠٠:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٦:١٤
اذان ظهر: ١١:٢٠:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٤١:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٥٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چانف (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر چانف)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چانف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چانف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

فلسفه ی ذِن
پیش از رسیدن به مقام روشن‌بینی، هیزم بشكن و آب بیاور؛ پس از رسیدن به مقام روشن‌بینی، هیزم بشكن و آب بیاور.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چانف

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چانف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چانف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چانف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٤:٠٢١٢:٢٥:٤٦١٨:٥٧:٥٣١٩:١٥:٠٢٢٣:٤٥:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٣:١١١٢:٢٥:٣٧١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٣٦٢٣:٤٤:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٥:٢٨١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:١١٢٣:٤٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥١:٣٢١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٤٥٢٣:٤٤:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٠:٤٤١٢:٢٥:١٢١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٢٠٢٣:٤٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٣٠٥:٤٩:٥٦١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٥٤٢٣:٤٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:١٤٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٤:٥٨١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:٢٩٢٣:٤٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٨:٢٥١٢:٢٤:٥٢١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٠٤٢٣:٤٣:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:١٨٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٤:٤٦١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٣٩٢٣:٤٣:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٦:٥٧١٢:٢٤:٤١١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:١٤٢٣:٤٣:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٦:١٤١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٣:١٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:٤٢:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٥:٣٣١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٢٥٢٣:٤٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٢:٠٠٢٣:٤٢:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٤:١٤١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٣٥٢٣:٤٢:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٣:٣٦١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٣:١١٢٣:٤٢:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٣:٤٦٢٣:٤٢:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢٤:٢١١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٢٢٢٣:٤٢:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٤:٢١١٩:٠٧:١٢١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤١:١٥١٢:٢٤:٢١١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٣٣٢٣:٤١:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢٤:٢١١٩:٠٨:١٩١٩:٢٦:٠٨٢٣:٤١:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١١٠٥:٤٠:١١١٢:٢٤:٢٣١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤١:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣٩:٤١١٢:٢٤:٢٥١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٧:١٩٢٣:٤١:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٣٩:١٣١٢:٢٤:٢٧١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٥٤٢٣:٤١:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٨:٤٦١٢:٢٤:٣٠١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٢٩٢٣:٤١:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٨٠٥:٣٨:١٩١٢:٢٤:٣٣١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٠٣٢٣:٤١:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥١٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٤:٣٧١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٣٨٢٣:٤١:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٥٠٥:٣٧:٣١١٢:٢٤:٤٢١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:١٢٢٣:٤١:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤١٠٥:٣٧:٠٩١٢:٢٤:٤٧١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٤٦٢٣:٤١:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٠٨٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٤:٥٣١٩:١٣:١٣١٩:٣١:٢٠٢٣:٤١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چانف

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چانف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چانف

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چانف

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چانف

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٠:٤٤١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٣٩٢٣:٥١:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٣:٤٩١٢:٣٠:٢٨١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٣٨٢٣:٥٠:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٤:١٦١٢:٣٠:١٢١٨:٥٥:٤٥١٩:١٢:٣٦٢٣:٥٠:٤٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٤:٤٣١٢:٢٩:٥٥١٨:٥٤:٤٥١٩:١١:٣٤٢٣:٥٠:٣١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٥:١٠١٢:٢٩:٣٨١٨:٥٣:٤٤١٩:١٠:٣٢٢٣:٥٠:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٥:٣٦١٢:٢٩:٢١١٨:٥٢:٤٢١٩:٠٩:٢٩٢٣:٥٠:٠٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٦:٠٣١٢:٢٩:٠٣١٨:٥١:٤٠١٩:٠٨:٢٥٢٣:٤٩:٥٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٦:٣٠١٢:٢٨:٤٥١٨:٥٠:٣٧١٩:٠٧:٢١٢٣:٤٩:٤٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٦:٥٦١٢:٢٨:٢٧١٨:٤٩:٣٤١٩:٠٦:١٦٢٣:٤٩:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:٠٧:٢٢١٢:٢٨:٠٨١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:١١٢٣:٤٩:١١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٠٧:٤٨١٢:٢٧:٤٩١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٠٦٢٣:٤٨:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٠٨:١٤١٢:٢٧:٣٠١٨:٤٦:٢٢١٩:٠٣:٠٠٢٣:٤٨:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:٠٨:٤٠١٢:٢٧:١٠١٨:٤٥:١٧١٩:٠١:٥٤٢٣:٤٨:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٤٠٦:٠٩:٠٥١٢:٢٦:٥٠١٨:٤٤:١١١٩:٠٠:٤٧٢٣:٤٨:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٠٩:٣١١٢:٢٦:٣٠١٨:٤٣:٠٦١٨:٥٩:٤٠٢٣:٤٧:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٠٩:٥٦١٢:٢٦:١٠١٨:٤١:٥٩١٨:٥٨:٣٣٢٣:٤٧:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٠:٢٢١٢:٢٥:٤٩١٨:٤٠:٥٣١٨:٥٧:٢٦٢٣:٤٧:١٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٠:٤٧١٢:٢٥:٢٨١٨:٣٩:٤٦١٨:٥٦:١٨٢٣:٤٧:٠٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:١١:١٢١٢:٢٥:٠٨١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٥:١٠٢٣:٤٦:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١١:٣٧١٢:٢٤:٤٦١٨:٣٧:٣٢١٨:٥٤:٠٢٢٣:٤٦:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٢:٠٢١٢:٢٤:٢٥١٨:٣٦:٢٤١٨:٥٢:٥٤٢٣:٤٦:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:١٢:٢٧١٢:٢٤:٠٤١٨:٣٥:١٧١٨:٥١:٤٥٢٣:٤٥:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٢:٥٢١٢:٢٣:٤٣١٨:٣٤:٠٩١٨:٥٠:٣٧٢٣:٤٥:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٣:١٧١٢:٢٣:٢١١٨:٣٣:٠١١٨:٤٩:٢٨٢٣:٤٥:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٣:٤٢١٢:٢٣:٠٠١٨:٣١:٥٣١٨:٤٨:٢٠٢٣:٤٤:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٤:٠٧١٢:٢٢:٣٨١٨:٣٠:٤٥١٨:٤٧:١١٢٣:٤٤:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:١٤:٣٢١٢:٢٢:١٧١٨:٢٩:٣٧١٨:٤٦:٠٢٢٣:٤٤:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٤:٥٨١٢:٢١:٥٥١٨:٢٨:٢٩١٨:٤٤:٥٤٢٣:٤٣:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٥:٢٣١٢:٢١:٣٤١٨:٢٧:٢١١٨:٤٣:٤٥٢٣:٤٣:٣٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:١٥:٤٨١٢:٢١:١٢١٨:٢٦:١٢١٨:٤٢:٣٧٢٣:١٣:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٠٠٥:١٦:١٤١١:٢٠:٥١١٧:٢٥:٠٤١٧:٤١:٢٩٢٢:٤٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چانف شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چانف شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چانف

دهستان چانف نام دهستانی در بخش آهوران شهرستان نیک‌شهر، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۱۱۳۹۴ نفر بوده‌است. لیست روستاهای دهستان چانف با ذکر جمعیت

شهر چانف در ویکیپدیا

شهر چانف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چانف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چانف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چانف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چانف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چانف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چانف
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چانف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چانف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چانف رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چانف
زمان پخش اذان زنده به افق چانف
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چانف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چانف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چانف
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چانف دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چانف دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چانف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چانف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو