جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چانف

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز چانف


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٢٢
اذان ظهر: ١١:٣٨:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٢٧
اذان مغرب: ١٧:١٨:٠٤
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٠٧

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چانف (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر چانف)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر چانف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چانف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
این هنرمندان و به خصوص هنرمندان تئاتر بودند كه اولین بار به انسانها چشم و گوش دادند تا هر كس آنچه هست، آنچه بر دیگران گذشته و آنچه می خواهد را با نوعی لذت ببیند و بشنود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چانف

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چانف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چانف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چانف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٥:٤٦١٢:٢٦:٠٦١٨:٥٦:٤٩١٩:١٣:٥٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٤:٥٣١٢:٢٥:٥٦١٨:٥٧:٢١١٩:١٤:٢٨٢٣:٤٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٤:٠٢١٢:٢٥:٤٦١٨:٥٧:٥٣١٩:١٥:٠٢٢٣:٤٥:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٣:١١١٢:٢٥:٣٧١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٣٦٢٣:٤٤:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٥:٢٨١٨:٥٨:٥٧١٩:١٦:١١٢٣:٤٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥١:٣٢١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٩:٣٠١٩:١٦:٤٥٢٣:٤٤:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٠:٤٤١٢:٢٥:١٢١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٢٠٢٣:٤٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٣٠٥:٤٩:٥٦١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٥٤٢٣:٤٣:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:١٤٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٤:٥٨١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:٢٩٢٣:٤٣:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:١٦٠٥:٤٨:٢٥١٢:٢٤:٥٢١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٠٤٢٣:٤٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:١٨٠٥:٤٧:٤٠١٢:٢٤:٤٦١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٣٩٢٣:٤٣:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٦:٥٧١٢:٢٤:٤١١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:١٤٢٣:٤٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٦:١٤١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٣:١٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:٤٢:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٥:٣٣١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٢٥٢٣:٤٢:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٢:٠٠٢٣:٤٢:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٤:١٤١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٣٥٢٣:٤٢:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٣:٣٦١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٣:١١٢٣:٤٢:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٣:٤٦٢٣:٤٢:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢٤:٢١١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٢٢٢٣:٤٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٤:٢١١٩:٠٧:١٢١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤١:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤١:١٥١٢:٢٤:٢١١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٣٣٢٣:٤١:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢٤:٢١١٩:٠٨:١٩١٩:٢٦:٠٨٢٣:٤١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:١١٠٥:٤٠:١١١٢:٢٤:٢٣١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤١:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣٩:٤١١٢:٢٤:٢٥١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٧:١٩٢٣:٤١:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٣٩:١٣١٢:٢٤:٢٧١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٥٤٢٣:٤١:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٨:٤٦١٢:٢٤:٣٠١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٢٩٢٣:٤١:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٢٨٠٥:٣٨:١٩١٢:٢٤:٣٣١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٠٣٢٣:٤١:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥١٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٤:٣٧١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٣٨٢٣:٤١:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:١٥٠٥:٣٧:٣١١٢:٢٤:٤٢١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:١٢٢٣:٤١:٢٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤١٠٥:٣٧:٠٩١٢:٢٤:٤٧١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٤٦٢٣:٤١:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چانف

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر چانف

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر چانف

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٤:٥٧١١:٢٩:١٨١٦:٤٣:٤٣١٧:٠١:٤٨٢٢:٤٨:٥٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٥:١٩١١:٢٩:٤٨١٦:٤٤:٢٠١٧:٠٢:٢٤٢٢:٤٩:٢٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٥:٤٠١١:٣٠:١٧١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٣:٠٢٢٢:٤٩:٥٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٥:٥٩١١:٣٠:٤٦١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٣:٤٠٢٢:٥٠:٢٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٦:١٨١١:٣١:١٤١٦:٤٦:١٦١٧:٠٤:١٩٢٢:٥٠:٥٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٦:٣٤١١:٣١:٤٣١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٤:٥٨٢٢:٥١:٢٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٦:٥٠١١:٣٢:١١١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٥:٣٨٢٢:٥١:٥٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:٠٤١١:٣٢:٣٨١٦:٤٨:١٩١٧:٠٦:١٩٢٢:٥٢:٢١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٧:١٦١١:٣٣:٠٦١٦:٤٩:٠٢١٧:٠٧:٠١٢٢:٥٢:٥٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٧:٢٧١١:٣٣:٣٢١٦:٤٩:٤٥١٧:٠٧:٤٢٢٢:٥٣:١٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٧:٣٧١١:٣٣:٥٩١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٨:٢٥٢٢:٥٣:٤٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٧:٤٥١١:٣٤:٢٤١٦:٥١:١٢١٧:٠٩:٠٨٢٢:٥٤:١٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٧:٥١١١:٣٤:٥٠١٦:٥١:٥٧١٧:٠٩:٥١٢٢:٥٤:٤١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:٥٦١١:٣٥:١٤١٦:٥٢:٤٢١٧:١٠:٣٥٢٢:٥٥:٠٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٨:٠٠١١:٣٥:٣٩١٦:٥٣:٢٧١٧:١١:١٨٢٢:٥٥:٣٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٨:٠٢١١:٣٦:٠٢١٦:٥٤:١٣١٧:١٢:٠٣٢٢:٥٦:٠٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٨:٠٢١١:٣٦:٢٥١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:٤٧٢٢:٥٦:٢٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٨:٠١١١:٣٦:٤٨١٦:٥٥:٤٥١٧:١٣:٣٢٢٢:٥٦:٥٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٧:٥٨١١:٣٧:٠٩١٦:٥٦:٣٢١٧:١٤:١٧٢٢:٥٧:١٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٧:٥٤١١:٣٧:٣١١٦:٥٧:١٨١٧:١٥:٠٢٢٢:٥٧:٣٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٧:٤٨١١:٣٧:٥١١٦:٥٨:٠٥١٧:١٥:٤٨٢٢:٥٨:٠١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٧:٤١١١:٣٨:١١١٦:٥٨:٥٣١٧:١٦:٣٣٢٢:٥٨:٢٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٧:٣٣١١:٣٨:٣٠١٦:٥٩:٤٠١٧:١٧:١٩٢٢:٥٨:٤٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٧:٢٢١١:٣٨:٤٨١٧:٠٠:٢٧١٧:١٨:٠٤٢٢:٥٩:٠٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٧:١١١١:٣٩:٠٦١٧:٠١:١٥١٧:١٨:٥٠٢٢:٥٩:٢٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٦:٥٧١١:٣٩:٢٣١٧:٠٢:٠٢١٧:١٩:٣٦٢٢:٥٩:٤٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٦:٤٣١١:٣٩:٣٩١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٠:٢١٢٣:٠٠:٠٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٦:٢٧١١:٣٩:٥٥١٧:٠٣:٣٧١٧:٢١:٠٧٢٣:٠٠:٢٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٦:٠٩١١:٤٠:٠٩١٧:٠٤:٢٤١٧:٢١:٥٢٢٣:٠٠:٤٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٥:٥٠١١:٤٠:٢٣١٧:٠٥:١١١٧:٢٢:٣٨٢٣:٠٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر چانف

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر چانف

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٢:١٧١١:٢٦:١٩١٦:٤٠:٢١١٦:٥٨:٢٧٢٢:٤٥:٥٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٢:٤٧١١:٢٦:٤٩١٦:٤٠:٥٢١٦:٥٨:٥٨٢٢:٤٦:٢٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٣:١٥١١:٢٧:١٩١٦:٤١:٢٤١٦:٥٩:٣٠٢٢:٤٦:٥٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٣:٤٢١١:٢٧:٤٩١٦:٤١:٥٧١٧:٠٠:٠٣٢٢:٤٧:٢٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٤:٠٨١١:٢٨:١٩١٦:٤٢:٣١١٧:٠٠:٣٧٢٢:٤٧:٥٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٤:٣٣١١:٢٨:٤٩١٦:٤٣:٠٦١٧:٠١:١٢٢٢:٤٨:٢٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٤:٥٧١١:٢٩:١٨١٦:٤٣:٤٣١٧:٠١:٤٨٢٢:٤٨:٥٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٥:١٩١١:٢٩:٤٨١٦:٤٤:٢٠١٧:٠٢:٢٤٢٢:٤٩:٢٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٥:٤٠١١:٣٠:١٧١٦:٤٤:٥٨١٧:٠٣:٠٢٢٢:٤٩:٥٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٥:٥٩١١:٣٠:٤٦١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٣:٤٠٢٢:٥٠:٢٣
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٦:١٨١١:٣١:١٤١٦:٤٦:١٦١٧:٠٤:١٩٢٢:٥٠:٥٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٦:٣٤١١:٣١:٤٣١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٤:٥٨٢٢:٥١:٢٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٦:٥٠١١:٣٢:١١١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٥:٣٨٢٢:٥١:٥٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:٠٤١١:٣٢:٣٨١٦:٤٨:١٩١٧:٠٦:١٩٢٢:٥٢:٢١
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٧:١٦١١:٣٣:٠٦١٦:٤٩:٠٢١٧:٠٧:٠١٢٢:٥٢:٥٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٧:٢٧١١:٣٣:٣٢١٦:٤٩:٤٥١٧:٠٧:٤٢٢٢:٥٣:١٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:١٧:٣٧١١:٣٣:٥٩١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٨:٢٥٢٢:٥٣:٤٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٧:٤٥١١:٣٤:٢٤١٦:٥١:١٢١٧:٠٩:٠٨٢٢:٥٤:١٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٧:٥١١١:٣٤:٥٠١٦:٥١:٥٧١٧:٠٩:٥١٢٢:٥٤:٤١
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:٥٦١١:٣٥:١٤١٦:٥٢:٤٢١٧:١٠:٣٥٢٢:٥٥:٠٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٨:٠٠١١:٣٥:٣٩١٦:٥٣:٢٧١٧:١١:١٨٢٢:٥٥:٣٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٨:٠٢١١:٣٦:٠٢١٦:٥٤:١٣١٧:١٢:٠٣٢٢:٥٦:٠٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٨:٠٢١١:٣٦:٢٥١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:٤٧٢٢:٥٦:٢٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٨:٠١١١:٣٦:٤٨١٦:٥٥:٤٥١٧:١٣:٣٢٢٢:٥٦:٥٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٧:٥٨١١:٣٧:٠٩١٦:٥٦:٣٢١٧:١٤:١٧٢٢:٥٧:١٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٧:٥٤١١:٣٧:٣١١٦:٥٧:١٨١٧:١٥:٠٢٢٢:٥٧:٣٨
٢٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٧:٤٨١١:٣٧:٥١١٦:٥٨:٠٥١٧:١٥:٤٨٢٢:٥٨:٠١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٧:٤١١١:٣٨:١١١٦:٥٨:٥٣١٧:١٦:٣٣٢٢:٥٨:٢٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٧:٣٣١١:٣٨:٣٠١٦:٥٩:٤٠١٧:١٧:١٩٢٢:٥٨:٤٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٧:٢٢١١:٣٨:٤٨١٧:٠٠:٢٧١٧:١٨:٠٤٢٢:٥٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر چانف شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر چانف شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چانف

دهستان چانف نام دهستانی در بخش آهوران شهرستان نیک‌شهر، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۱۱۳۹۴ نفر بوده‌است. لیست روستاهای دهستان چانف با ذکر جمعیت

شهر چانف در ویکیپدیا

شهر چانف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چانف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چانف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چانف بر روی نقشه

شهر چانف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چانف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چانف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چانف
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چانف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چانف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چانف رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چانف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چانف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چانف
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ چانف دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چانف
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چانف
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ چانف دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چانف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چانف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو