جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چانف

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز چانف

اذان صبح: ٠٤:١٧:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٤٦
اذان ظهر: ١١:١١:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٣:٤٣

دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
٠٩ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٦ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چانف (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ آبان ٩٩ شهر چانف)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چانف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چانف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر حسنه‌ای، صدقه است و هر چیزی كه مرد مسلمان از ثروت خود برای خود و خانواده‌اش انفاق كند، برای او صدقه (نزد خدا) نوشته می‌شود و هر چیزی كه شخص مسلمان به وسیله‌ی آن،‌ آبروی خود را حفظ كند، برای او به خاطر حفظ كردنش، صدقه نوشته می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چانف

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چانف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چانف (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چانف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٥:٢٥١٢:٢٨:١٦١٨:٥١:٣١١٩:٠٨:١٩٢٣:٤٨:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٤:٢٥١٢:٢٨:٠٢١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٨:٥١٢٣:٤٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٢٧:٤٧١٨:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٢٣٢٣:٤٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٢:٢٨١٢:٢٧:٣٤١٨:٥٣:٠٣١٩:٠٩:٥٥٢٣:٤٧:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠١:٣٠١٢:٢٧:٢٠١٨:٥٣:٣٣١٩:١٠:٢٧٢٣:٤٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٠:٣٣١٢:٢٧:٠٧١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:٠٠٢٣:٤٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٦:٥٤١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:٣٣٢٣:٤٦:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٠٢٠٥:٥٨:٤١١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٠٦٢٣:٤٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٢٦:٣٠١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣٩٢٣:٤٦:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٦:٥٢١٢:٢٦:١٩١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:١٢٢٣:٤٥:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٥:٥٨١٢:٢٦:٠٨١٨:٥٦:٤١١٩:١٣:٤٦٢٣:٤٥:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٥:٠٥١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:١٩٢٣:٤٥:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٤:١٣١٢:٢٥:٤٧١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٥٣٢٣:٤٥:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٣:٢٢١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٢٧٢٣:٤٤:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٥:٢٩١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٠١٢٣:٤٤:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥١:٤٣١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٩:٢٠١٩:١٦:٣٥٢٣:٤٤:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٥:١٣١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:١٠٢٣:٤٤:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٤٤٢٣:٤٣:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٩:٢٠١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٠:٥٨١٩:١٨:١٩٢٣:٤٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٤:٥٢١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٥٤٢٣:٤٣:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٤:٤٦١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٢٩٢٣:٤٣:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢٤:٤١١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٤٣:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٥:٤٢١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:١٥٢٣:٤٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٥:٠٢١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٤:١٧١٩:٢١:٥١٢٣:٤٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٢٦٢٣:٤٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٠٢٢٣:٤٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٢:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٢:٣١١٢:٢٤:٢١١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:١٣٢٣:٤٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چانف

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چانف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چانف

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چانف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چانف

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چانف شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چانف شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چانف

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چانف

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٣١:٢٢١١:١٢:٢٥١٦:٥٣:٠٨١٧:٠٩:٥١٢٢:٣٤:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣١:٥٧١١:١٢:١٧١٦:٥٢:١٦١٧:٠٩:٠١٢٢:٣٤:١١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٥٠٥:٣٢:٣٣١١:١٢:٠٩١٦:٥١:٢٥١٧:٠٨:١١٢٢:٣٤:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٧٠٥:٣٣:٠٩١١:١٢:٠٢١٦:٥٠:٣٥١٧:٠٧:٢٣٢٢:٣٣:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٣٣:٤٦١١:١١:٥٦١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٦:٣٥٢٢:٣٣:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٠٠٥:٣٤:٢٣١١:١١:٥٠١٦:٤٨:٥٨١٧:٠٥:٤٩٢٢:٣٣:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:١٢٠٥:٣٥:٠٠١١:١١:٤٥١٦:٤٨:١١١٧:٠٥:٠٤٢٢:٣٣:٢٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٣٥:٣٨١١:١١:٤١١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٤:١٩٢٢:٣٣:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٣٦:١٦١١:١١:٣٨١٦:٤٦:٤٠١٧:٠٣:٣٦٢٢:٣٣:١٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٣٦:٥٥١١:١١:٣٥١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٢:٥٤٢٢:٣٣:١٠
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٣٧:٣٤١١:١١:٣٤١٦:٤٥:١٤١٧:٠٢:١٤٢٢:٣٣:٠٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٣٨:١٤١١:١١:٣٣١٦:٤٤:٣٣١٧:٠١:٣٤٢٢:٣٣:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٣٨:٥٤١١:١١:٣٣١٦:٤٣:٥٣١٧:٠٠:٥٦٢٢:٣٢:٥٩
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٣٩:٣٤١١:١١:٣٣١٦:٤٣:١٤١٧:٠٠:١٩٢٢:٣٢:٥٦
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٠:١٥١١:١١:٣٥١٦:٤٢:٣٧١٦:٥٩:٤٣٢٢:٣٢:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٠:٥٦١١:١١:٣٧١٦:٤٢:٠١١٦:٥٩:٠٩٢٢:٣٢:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٤١:٣٨١١:١١:٤٠١٦:٤١:٢٦١٦:٥٨:٣٦٢٢:٣٢:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٢:٢٠١١:١١:٤٥١٦:٤٠:٥٢١٦:٥٨:٠٤٢٢:٣٢:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٣:٠٢١١:١١:٥٠١٦:٤٠:٢٠١٦:٥٧:٣٣٢٢:٣٢:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤٣:٤٥١١:١١:٥٥١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٧:٠٤٢٢:٣٣:٠٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٥:٤٤:٢٨١١:١٢:٠٢١٦:٣٩:١٩١٦:٥٦:٣٧٢٢:٣٣:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٥:١٢١١:١٢:١٠١٦:٣٨:٥١١٦:٥٦:١١٢٢:٣٣:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٤٥:٥٥١١:١٢:١٨١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٥:٤٦٢٢:٣٣:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٤٦:٣٩١١:١٢:٢٧١٦:٣٨:٠٠١٦:٥٥:٢٣٢٢:٣٣:٢٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٤٧:٢٤١١:١٢:٣٧١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٥:٠١٢٢:٣٣:٢٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٤٨:٠٨١١:١٢:٤٨١٦:٣٧:١٤١٦:٥٤:٤٠٢٢:٣٣:٣٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٤٨:٥٣١١:١٣:٠٠١٦:٣٦:٥٣١٦:٥٤:٢٢٢٢:٣٣:٤٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٤٩:٣٨١١:١٣:١٣١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٤:٠٤٢٢:٣٣:٥٣
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٥:٥٠:٢٣١١:١٣:٢٦١٦:٣٦:١٦١٦:٥٣:٤٨٢٢:٣٤:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥١:٠٨١١:١٣:٤١١٦:٣٦:٠٠١٦:٥٣:٣٤٢٢:٣٤:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چانف شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چانف شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چانف

دهستان چانف نام دهستانی در بخش آهوران شهرستان نیک‌شهر، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۱۱۳۹۴ نفر بوده‌است. لیست روستاهای دهستان چانف با ذکر جمعیت

شهر چانف در ویکیپدیا

شهر چانف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چانف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چانف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چانف بر روی نقشه

شهر چانف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چانف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چانف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چانف
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چانف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چانف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چانف رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چانف
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چانف دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چانف
افق شرعی امروز فردا چانف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چانف
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چانف
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چانف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چانف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چانف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو