جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چانف

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز چانف

اذان صبح: ٠٤:٣٦:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠١
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٢٥:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٢:٢٥

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چانف (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ شهر چانف)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر چانف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چانف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

جی دابلیو فارستر
ریشه ی بسیاری از مسائل اجتماعی، از نابودی شهرها گرفته تا تهدید جهانی محیط زیست، در سیاست های به ظاهر مناسبی كه جهت آسایش آنها طراحی و اتخاذ شده، نهفته است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چانف

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چانف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چانف (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چانف ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چانف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٥:٢٥١٢:٢٨:١٦١٨:٥١:٣١١٩:٠٨:١٩٢٣:٤٨:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٤:٢٥١٢:٢٨:٠٢١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٨:٥١٢٣:٤٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٢٧:٤٧١٨:٥٢:٣٢١٩:٠٩:٢٣٢٣:٤٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٢:٢٨١٢:٢٧:٣٤١٨:٥٣:٠٣١٩:٠٩:٥٥٢٣:٤٧:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠١:٣٠١٢:٢٧:٢٠١٨:٥٣:٣٣١٩:١٠:٢٧٢٣:٤٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٠:٣٣١٢:٢٧:٠٧١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:٠٠٢٣:٤٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٦:٥٤١٨:٥٤:٣٥١٩:١١:٣٣٢٣:٤٦:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٠٢٠٥:٥٨:٤١١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٠٦٢٣:٤٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٧:٤٦١٢:٢٦:٣٠١٨:٥٥:٣٨١٩:١٢:٣٩٢٣:٤٦:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٦:٥٢١٢:٢٦:١٩١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:١٢٢٣:٤٥:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٤٥٠٥:٥٥:٥٨١٢:٢٦:٠٨١٨:٥٦:٤١١٩:١٣:٤٦٢٣:٤٥:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٥:٠٥١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:١٩٢٣:٤٥:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٣٦٠٥:٥٤:١٣١٢:٢٥:٤٧١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٥٣٢٣:٤٥:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٣:٢٢١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٢٧٢٣:٤٤:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٣٠٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٥:٢٩١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٠١٢٣:٤٤:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥١:٤٣١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٩:٢٠١٩:١٦:٣٥٢٣:٤٤:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٥:١٣١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:١٠٢٣:٤٤:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٥:٠٥١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٤٤٢٣:٤٣:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٩:٢٠١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٠:٥٨١٩:١٨:١٩٢٣:٤٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٤:٥٢١٩:٠١:٣١١٩:١٨:٥٤٢٣:٤٣:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٤:٤٦١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٢٩٢٣:٤٣:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢٤:٤١١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٤٣:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٥:٤٢١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٣:٤٣١٩:٢١:١٥٢٣:٤٢:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٥:٠٢١٢:٢٤:٢٩١٩:٠٤:١٧١٩:٢١:٥١٢٣:٤٢:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٢:٢٦٢٣:٤٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٠٢٢٣:٤٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢٤:٢٢١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٢:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٢:٣١١٢:٢٤:٢١١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:١٣٢٣:٤٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چانف

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر چانف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر چانف

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر چانف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر چانف

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر چانف شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر چانف شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر چانف

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر چانف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چانف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر چانف

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٤:٢٩١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٤٩٢٣:٥١:٣٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٨:٢٢١٢:٣٤:٣١١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٨:١٩٢٣:٥١:٤٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣٤:٣٢١٩:١٩:٥٥١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥١:٥٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٩:٢٤١٢:٣٤:٣٣١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٢:٠١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٤:٣٣١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٤٣٢٣:٥٢:٠٧
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٠:٢٥١٢:٣٤:٣٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٠٩٢٣:٥٢:١٣
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٠:٥٦١٢:٣٤:٣١١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٢:١٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٤:٢٩١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٥٦٢٣:٥٢:٢٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥١:٥٨١٢:٣٤:٢٦١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:١٨٢٣:٥٢:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٤:٢٣١٩:١٥:٥٩١٩:٣٣:٣٨٢٣:٥٢:٣٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٤:١٩١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥٢:٣٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٤:١٥١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:١٦٢٣:٥٢:٣٤
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٤:٠١١٢:٣٤:١٠١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٣٣٢٣:٥٢:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٤:٠٤١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥٢:٣٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٣:٥٨١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٠٤٢٣:٥٢:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٣:٥١١٩:١١:٥١١٩:٢٩:١٧٢٣:٥٢:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٣:٤٤١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٣٠٢٣:٥٢:٣٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣٣:٣٦١٩:١٠:٢٠١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٢:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٣:٢٨١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٦:٥٣٢٣:٥٢:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٣:١٩١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٠٣٢٣:٥٢:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٢٠٥:٥٨:٠١١٢:٣٣:٠٩١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:١٢٢٣:٥٢:٢٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٨:٣٠١٢:٣٢:٥٩١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٢٠٢٣:٥٢:٢٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٢:٤٨١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:٢٧٢٣:٥٢:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٧٠٥:٥٩:٢٩١٢:٣٢:٣٧١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٣٣٢٣:٥٢:١١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٨٠٥:٥٩:٥٨١٢:٣٢:٢٥١٩:٠٤:٣٠١٩:٢١:٣٨٢٣:٥٢:٠٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٠:٢٧١٢:٣٢:١٣١٩:٠٣:٣٧١٩:٢٠:٤٣٢٣:٥١:٥٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٢:٠٠١٩:٠٢:٤٢١٩:١٩:٤٧٢٣:٥١:٥١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠١:٢٤١٢:٣١:٤٧١٩:٠١:٤٧١٩:١٨:٥٠٢٣:٥١:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠١:٥٢١٢:٣١:٣٣١٩:٠٠:٥١١٩:١٧:٥٢٢٣:٥١:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣١:١٩١٨:٥٩:٥٤١٩:١٦:٥٣٢٣:٥١:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٢:٤٨١٢:٣١:٠٤١٨:٥٨:٥٧١٩:١٥:٥٤٢٣:٥١:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چانف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر چانف شهر چانف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر چانف شهر چانف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چانف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چانف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چانف

دهستان چانف نام دهستانی در بخش آهوران شهرستان نیک‌شهر، استان سیستان و بلوچستان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن ۱۱۳۹۴ نفر بوده‌است. لیست روستاهای دهستان چانف با ذکر جمعیت

شهر چانف در ویکیپدیا

شهر چانف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چانف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چانف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چانف بر روی نقشه

شهر چانف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چانف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چانف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چانف
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چانف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چانف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چانف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چانف رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چانف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چانف
افق شرعی امروز فردا چانف دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چانف
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چانف
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چانف دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چانف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چانف دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چانف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو