جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش

طیبی سرحدی غربی | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چال هرموپس رش


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣١
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٣٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٢١:١٤
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٥٤

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای چال هرموپس رش)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای چال هرموپس رش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چال هرموپس رش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه بخواهیم از زندگی خود بهره‌ی بیشتری ببریم، شاید می‌بایست از تجربه‌ی نزدیكان بهره بگیریم و از آنها بیاموزیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چال هرموپس رش

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال هرموپس رش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چال هرموپس رش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال هرموپس رش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چال هرموپس رش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٢:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٥:٣١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٥:٠٢١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٢١:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٥:١٥١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢١:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢١:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٥:٠١١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢١:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢١:٢١١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٤:٤٩١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٢٠:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٠:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٠:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٤:٣٦١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٠:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٩:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٦٠٠:١٩:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:١٩٠٠:١٩:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٩:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٩:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٩:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:١٢٠٠:١٨:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٨:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١١:٢٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٨:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٠:١٦١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٨:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٨:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٨:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٤:٤١٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٨:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٤:٤٥٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٨:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٤:٥٠٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٤:٥٦٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال هرموپس رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال هرموپس رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال هرموپس رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چال هرموپس رش

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چال هرموپس رش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چال هرموپس رش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال هرموپس رش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چال هرموپس رش

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چال هرموپس رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چال هرموپس رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چال هرموپس رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چال هرموپس رش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چال هرموپس رش

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چال هرموپس رش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال هرموپس رش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چال هرموپس رش

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٢٠٥:٥٦:٣١١٢:٠٠:٣٢١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:١٤٢٣:٢٠:٥٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٥:٥٧:٠٧١٢:٠٠:١١١٨:٠٢:٤٨١٨:١٩:٥٦٢٣:٢٠:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٥:٥٧:٤٣١١:٥٩:٥١١٨:٠١:٣٠١٨:١٨:٣٩٢٣:٢٠:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٥:٥٨:١٩١١:٥٩:٣٠١٨:٠٠:١٣١٨:١٧:٢١٢٣:١٩:٥٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٥:٥٨:٥٥١١:٥٩:١٠١٧:٥٨:٥٦١٨:١٦:٠٤٢٣:١٩:٣٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٥:٥٩:٣١١١:٥٨:٤٩١٧:٥٧:٣٩١٨:١٤:٤٨٢٣:١٩:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٠:٠٨١١:٥٨:٢٩١٧:٥٦:٢٣١٨:١٣:٣١٢٣:١٨:٥٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٠:٤٥١١:٥٨:٠٩١٧:٥٥:٠٦١٨:١٢:١٥٢٣:١٨:٤١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠١:٢٢١١:٥٧:٥٠١٧:٥٣:٥٠١٨:١٠:٥٩٢٣:١٨:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠١:٥٩١١:٥٧:٣١١٧:٥٢:٣٥١٨:٠٩:٤٤٢٣:١٨:٠٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٢:٣٦١١:٥٧:١٢١٧:٥١:١٩١٨:٠٨:٢٩٢٣:١٧:٤٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٣:١٤١١:٥٦:٥٣١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٧:١٥٢٣:١٧:٢٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٣:٥٢١١:٥٦:٣٥١٧:٤٨:٥٠١٨:٠٦:٠١٢٣:١٧:٠٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٤:٣٠١١:٥٦:١٧١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٤:٤٧٢٣:١٦:٥٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٥:٠٩١١:٥٥:٥٩١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٣:٣٤٢٣:١٦:٣٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٥:٤٨١١:٥٥:٤٢١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٢:٢٢٢٣:١٦:١٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٦:٢٧١١:٥٥:٢٥١٧:٤٣:٥٦١٨:٠١:١٠٢٣:١٥:٥٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٠٧:٠٦١١:٥٥:٠٩١٧:٤٢:٤٤١٧:٥٩:٥٩٢٣:١٥:٤١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٧:٤٦١١:٥٤:٥٣١٧:٤١:٣٣١٧:٥٨:٤٨٢٣:١٥:٢٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:٠٨:٢٦١١:٥٤:٣٧١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٧:٣٨٢٣:١٥:٠٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٠٩:٠٦١١:٥٤:٢٢١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٢٩٢٣:١٤:٥٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٠٩:٤٧١١:٥٤:٠٨١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٥:٢١٢٣:١٤:٣٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٠:٢٨١١:٥٣:٥٤١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٤:١٣٢٣:١٤:٢٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١١:١٠١١:٥٣:٤١١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٠٦٢٣:١٤:٠٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١١:٥٢١١:٥٣:٢٨١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٢:٠٠٢٣:١٣:٥٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٢:٣٤١١:٥٣:١٦١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٠:٥٥٢٣:١٣:٤٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٣:١٧١١:٥٣:٠٤١٧:٣٢:٢٦١٧:٤٩:٥١٢٣:١٣:٢٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٤:٠٠١١:٥٢:٥٣١٧:٣١:٢٢١٧:٤٨:٤٨٢٣:١٣:١٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٤:٤٣١١:٥٢:٤٣١٧:٣٠:١٨١٧:٤٧:٤٥٢٣:١٣:٠٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٥:٢٧١١:٥٢:٣٤١٧:٢٩:١٥١٧:٤٦:٤٤٢٣:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چال هرموپس رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چال هرموپس رش روستای چال هرموپس رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چال هرموپس رش روستای چال هرموپس رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چال هرموپس رش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چال هرموپس رش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چال هرموپس رش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چال هرموپس رش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چال هرموپس رش

روستای چال هرموپس رش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چال هرموپس رش
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای چال هرموپس رش + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چال هرموپس رش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چال هرموپس رش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چال هرموپس رش
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چال هرموپس رش
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ چال هرموپس رش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چال هرموپس رش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چال هرموپس رش
افق شرعی امروز فردا چال هرموپس رش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چال هرموپس رش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چال هرموپس رش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چال هرموپس رش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو