جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چال سرا

ده پایین | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چال سرا


اذان صبح: ٠٥:٤١:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:١٢
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٤٤:٢٦

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چال سرا (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای چال سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چال سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چال سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
كسی كه دارایی ناچیزی دارد و می‌داند كه چگونه از آن به سود دیگران بهره بگیرد، توانگر راستین است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چال سرا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چال سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال سرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چال سرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال سرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چال سرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٢:٠٥١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٤٤٠٠:٣٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤١:٠٠١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٣٧:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٩:٥٥١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٧:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٨:٥١١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٣٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢١:٣٢٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٣٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٤:٤٧١٣:٢١:٢٥٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢١:١٩٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٥:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٨٠٦:٣٢:٥١١٣:٢١:١٣٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣٥:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣١:٥٥١٣:٢١:٠٨٢٠:١٠:٥٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣١:٠٠١٣:٢١:٠٤٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٤:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:٢١:٠٠٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:١٥٠٠:٣٤:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٨:٢٣١٣:٢٠:٥٤٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣٤:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٧:٣٢١٣:٢٠:٥١٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥١٠٠:٣٤:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٣:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٣:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٣:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٢٥١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٣:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٣:٠٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٣:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٢:٢٠١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٣:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢١:٤٠١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٣٢:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢١:٠٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٢٠:٢٧١٣:٢١:٠١٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣٢:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٩:٥٢١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٢:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:١٩١٣:٢١:١٠٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٠٨٠٠:٣٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٨:٤٧١٣:٢١:١٥٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٣:٥٢٠٠:٣٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چال سرا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چال سرا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چال سرا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٤٣٠٧:١٩:٥١١٣:٣٠:٠٢١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٢٦٠٠:٤٨:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:١٥٠٧:١٨:٣٠١٣:٢٩:٤٤١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:١٢٠٠:٤٨:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٧:١٠١٣:٢٩:٢٦١٩:٤٢:١٤١٩:٥٩:٥٧٠٠:٤٧:٤٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٥:٤٩١٣:٢٩:٠٨١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٤٧:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٢٩١٣:٢٨:٥٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٢٨٠٠:٤٧:٠٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٣:٠٩١٣:٢٨:٣٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:١٤٠٠:٤٦:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١١:٤٩١٣:٢٨:١٤١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٤٦:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٠:٢٩١٣:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٤٥:٥٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٩:٠٩١٣:٢٧:٣٩١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٤٥:٣٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٧:٥٠١٣:٢٧:٢١١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:٤٥:١١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٦:٣١١٣:٢٧:٠٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٤٤:٤٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٥:١٢١٣:٢٦:٤٧١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٤٤:٢٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٣:٥٤١٣:٢٦:٣٠١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٤٤:٠٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٢:٣٦١٣:٢٦:١٣١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٤٣:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠١:١٩١٣:٢٥:٥٧١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٤٣:١٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٥:٤١١٩:٥١:٥٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٤٢:٥٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٨:٤٦١٣:٢٥:٢٥١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:٤٢:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٧:٣٠١٣:٢٥:٠٩١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٢٥٠٠:٤٢:١٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٦:١٥١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:١٢٠٠:٤١:٥١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٥:٠٠١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٢:٥٩٠٠:٤١:٢٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٣:٤٦١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٤٦٠٠:٤١:٠٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٢:٣٢١٣:٢٤:١١١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٣٣٠٠:٤٠:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٣:٥٧١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤٠:٢٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٢٣:٤٤١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:٤٠:٠٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٣:٣١١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:٣٩:٤٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٤٦١٣:٢٣:١٨١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٩:٢٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٦:٣٦١٣:٢٣:٠٦٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٣١٠٠:٣٩:٠٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٥:٢٧١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:١٩٠٠:٣٨:٤٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٤:١٩١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٣٨:٢٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٣:١١١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٣٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چال سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چال سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چال سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چال سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چال سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چال سرا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٧:٥٦١٢:٣١:٥٠١٨:٣٦:١٥١٨:٥٣:٥٣٠٠:٢٠:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٧٠٧:٢٦:٣٥١٣:٣١:٣٢١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٤:٣٨٠٠:٥٠:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣١٠٧:٢٥:١٥١٣:٣١:١٤١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٢٤٠٠:٤٩:٥٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٤٠٧:٢٣:٥٤١٣:٣٠:٥٦١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:١٠٠٠:٤٩:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٣٨٠٧:٢٢:٣٣١٣:٣٠:٣٨١٩:٣٩:١٥١٩:٥٦:٥٥٠٠:٤٩:١٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٠٠٧:٢١:١٢١٣:٣٠:٢٠١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٤١٠٠:٤٨:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٤٣٠٧:١٩:٥١١٣:٣٠:٠٢١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٢٦٠٠:٤٨:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:١٥٠٧:١٨:٣٠١٣:٢٩:٤٤١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:١٢٠٠:٤٨:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٧٠٧:١٧:١٠١٣:٢٩:٢٦١٩:٤٢:١٤١٩:٥٩:٥٧٠٠:٤٧:٤٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٩٠٧:١٥:٤٩١٣:٢٩:٠٨١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٤٧:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٤:٢٩١٣:٢٨:٥٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٢٨٠٠:٤٧:٠٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٣:٠٩١٣:٢٨:٣٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:١٤٠٠:٤٦:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٣٠٧:١١:٤٩١٣:٢٨:١٤١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٤٦:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٠:٢٩١٣:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٤٥:٥٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٩:٠٩١٣:٢٧:٣٩١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٤٥:٣٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٧:٥٠١٣:٢٧:٢١١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:٤٥:١١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٦:٣١١٣:٢٧:٠٤١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٤٤:٤٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٥:١٢١٣:٢٦:٤٧١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٤٤:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٣:٥٤١٣:٢٦:٣٠١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٤٤:٠٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٢:٣٦١٣:٢٦:١٣١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٤٣:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠١:١٩١٣:٢٥:٥٧١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٤٣:١٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٠:٠٢١٣:٢٥:٤١١٩:٥١:٥٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٤٢:٥٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٨:٤٦١٣:٢٥:٢٥١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:٤٢:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٧:٣٠١٣:٢٥:٠٩١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٢٥٠٠:٤٢:١٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٦:١٥١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:١٢٠٠:٤١:٥١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٥:٠٠١٣:٢٤:٣٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٢:٥٩٠٠:٤١:٢٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٣:٤٦١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٣:٤٦٠٠:٤١:٠٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٢:٣٢١٣:٢٤:١١١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٣٣٠٠:٤٠:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٣:٥٧١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٤٠:٢٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٥٠:٠٧١٣:٢٣:٤٤١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:٤٠:٠٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٣:٣١١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:٣٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چال سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چال سرا روستای چال سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چال سرا روستای چال سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چال سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چال سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چال سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چال سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چال سرا

روستای چال سرا بر روی نقشه

روستای چال سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چال سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چال سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چال سرا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چال سرا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چال سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چال سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چال سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چال سرا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چال سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چال سرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چال سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چال سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چال سرا
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چال سرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چال سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چال سرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چال سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو