جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چال خرسون

عقیلی جنوبی | گتوند | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز چال خرسون

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٥٤
اذان مغرب: ١٨:٢١:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٥

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چال خرسون (شهرستان گتوند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای چال خرسون)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای چال خرسون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چال خرسون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

افلاطون
آنجا كه جویندگان زمامداری، گدایان و گرسنگان باشند كه می‌خواهند از این راه كسب مال كنند، هرگز حكومت درستكار برپا نخواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چال خرسون

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چال خرسون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال خرسون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چال خرسون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال خرسون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چال خرسون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٥:١٦١٣:١٤:٠٨١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٢٠٠٠:٣١:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٤:٠٦١٣:١٣:٥٤١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٣١:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٢:٥٦١٣:١٣:٤٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٣١:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:١٦٠٦:٤١:٤٧١٣:١٣:٢٧١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٣٠:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٠:٣٩١٣:١٣:١٤١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:١٦٠٠:٣٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٩:٣١١٣:١٣:٠١١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٠١٠٠:٣٠:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٢٥١٣:١٢:٤٩١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٧:١٩١٣:١٢:٣٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٩:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٦:١٣١٣:١٢:٢٦١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٩:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٥:٠٩١٣:١٢:١٥١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٨:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٠٥١٣:١٢:٠٤١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢٨:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٣:٠٣١٣:١١:٥٤١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٨:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٢:٠١١٣:١١:٤٥١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٧:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣١:٠٠١٣:١١:٣٦١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٧:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٠:٠٠١٣:١١:٢٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٧:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٩:٠١١٣:١١:١٩١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٧:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٨:٠٣١٣:١١:١٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٦:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٧:٠٧١٣:١١:٠٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٦:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٦:١١١٣:١٠:٥٩١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٥:١٦١٣:١٠:٥٣١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٦:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٤:٢٣١٣:١٠:٤٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٣:٣١١٣:١٠:٤٣١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٠:٣٩١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٥:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢١:٤٩١٣:١٠:٣٦١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٥:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢١:٠١١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:١٣١٣:١٠:٣١٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٩:٢٧١٣:١٠:٢٩٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٢٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٨:٤٢١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٧:٥٨١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چال خرسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چال خرسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چال خرسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چال خرسون

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای چال خرسون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چال خرسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال خرسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای چال خرسون

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای چال خرسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای چال خرسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای چال خرسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چال خرسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال خرسون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چال خرسون

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای چال خرسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال خرسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چال خرسون

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای چال خرسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چال خرسون روستای چال خرسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چال خرسون روستای چال خرسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چال خرسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال خرسون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای چال خرسون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال خرسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال خرسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای چال خرسون

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٢:٢٥١٢:٠٦:٤٣١٨:١٠:٣١١٨:٢٧:٤٩٢٣:٢٦:٤٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٣:٠٣١٢:٠٦:٢٢١٨:٠٩:١١١٨:٢٦:٣٠٢٣:٢٦:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٣:٤٠١٢:٠٦:٠١١٨:٠٧:٥٢١٨:٢٥:١٠٢٣:٢٦:٠٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٤:١٨١٢:٠٥:٤٠١٨:٠٦:٣٢١٨:٢٣:٥١٢٣:٢٥:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٤:٥٦١٢:٠٥:١٩١٨:٠٥:١٣١٨:٢٢:٣١٢٣:٢٥:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٥:٣٥١٢:٠٤:٥٩١٨:٠٣:٥٤١٨:٢١:١٢٢٣:٢٥:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٦:١٣١٢:٠٤:٣٩١٨:٠٢:٣٥١٨:١٩:٥٤٢٣:٢٤:٤٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٦:٥١١٢:٠٤:١٩١٨:٠١:١٧١٨:١٨:٣٦٢٣:٢٤:٢٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٧:٣٠١٢:٠٣:٥٩١٧:٥٩:٥٩١٨:١٧:١٨٢٣:٢٤:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٨:٠٩١٢:٠٣:٤٠١٧:٥٨:٤١١٨:١٦:٠٠٢٣:٢٣:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٨:٤٩١٢:٠٣:٢٠١٧:٥٧:٢٤١٨:١٤:٤٣٢٣:٢٣:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٠٩:٢٨١٢:٠٣:٠٢١٧:٥٦:٠٦١٨:١٣:٢٧٢٣:٢٣:١٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٠:٠٨١٢:٠٢:٤٣١٧:٥٤:٥٠١٨:١٢:١٠٢٣:٢٢:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٠:٤٨١٢:٠٢:٢٥١٧:٥٣:٣٤١٨:١٠:٥٥٢٣:٢٢:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١١:٢٨١٢:٠٢:٠٧١٧:٥٢:١٨١٨:٠٩:٤٠٢٣:٢٢:١٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٢:٠٩١٢:٠١:٥٠١٧:٥١:٠٣١٨:٠٨:٢٥٢٣:٢٢:٠١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٢:٥٠١٢:٠١:٣٣١٧:٤٩:٤٨١٨:٠٧:١١٢٣:٢١:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٣:٣١١٢:٠١:١٦١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٥:٥٨٢٣:٢١:٢٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٤:١٣١٢:٠١:٠١١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٤:٤٦٢٣:٢١:١١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٤:٥٥١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٣:٣٤٢٣:٢٠:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٥:٣٧١٢:٠٠:٣٠١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٢:٢٣٢٣:٢٠:٣٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٦:٢٠١٢:٠٠:١٦١٧:٤٣:٤٤١٨:٠١:١٢٢٣:٢٠:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٧:٠٣١٢:٠٠:٠٢١٧:٤٢:٣٣١٨:٠٠:٠٢٢٣:٢٠:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٧:٤٧١١:٥٩:٤٨١٧:٤١:٢٣١٧:٥٨:٥٤٢٣:١٩:٥٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٨:٣١١١:٥٩:٣٦١٧:٤٠:١٤١٧:٥٧:٤٦٢٣:١٩:٤٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٩:١٥١١:٥٩:٢٤١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٣٩٢٣:١٩:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٠:٠٠١١:٥٩:١٢١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٥:٣٢٢٣:١٩:١٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٠:٤٥١١:٥٩:٠١١٧:٣٦:٥١١٧:٥٤:٢٧٢٣:١٩:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢١:٣٠١١:٥٨:٥١١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٣:٢٣٢٣:١٨:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٢:١٦١١:٥٨:٤١١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٢:١٩٢٣:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چال خرسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای چال خرسون روستای چال خرسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای چال خرسون روستای چال خرسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چال خرسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال خرسون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چال خرسون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چال خرسون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چال خرسون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چال خرسون

روستای چال خرسون بر روی نقشه

روستای چال خرسون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چال خرسون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چال خرسون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چال خرسون
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای چال خرسون + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای چال خرسون + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای چال خرسون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چال خرسون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چال خرسون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چال خرسون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چال خرسون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چال خرسون دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چال خرسون
زمان پخش اذان زنده به افق چال خرسون
زمان پخش اذان آنلاین به افق چال خرسون
جدول اوقات شرعی امروز فردا چال خرسون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چال خرسون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چال خرسون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چال خرسون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چال خرسون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو