جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چال باغ

پشته ذیلایی | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چال باغ


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٥١
اذان ظهر: ١١:٥٢:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٢٥:٤٦
نیمه شب: ٢٣:١١:٤٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چال باغ (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای چال باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چال باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چال باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
بزرگسالان الگوی یادگیری كودكان هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چال باغ

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چال باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال باغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چال باغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال باغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چال باغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٥:٠٢١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٢:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢١:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢١:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢١:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢١:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٤:٢١١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١١٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٤:١٤١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٠:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٠:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٠:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٩:١٧١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٩:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٩:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٩:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٦:٥١١٣:٠٣:٤٥١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٩:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٣:٤٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:١٦٠٠:١٩:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٥:١٩١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٨:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٢٠٠:١٨:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٣:١٠١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٨:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٨:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٧٠٦:١١:٥١١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٨:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١١:١٤١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:١٥٠٠:١٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٣:٤١١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٣:٤٦١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٧:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٠١٠٠:١٧:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٤١٠٠:١٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٧:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چال باغ

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چال باغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چال باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای چال باغ

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چال باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چال باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چال باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چال باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چال باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای چال باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چال باغ

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٥:٠٨١١:٥١:٣٨١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٥:١١٢٣:١١:٥٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٥:٥٢١١:٥١:٣٠١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٤:١٢٢٣:١١:٤٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٦:٣٧١١:٥١:٢٢١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٣:١٥٢٣:١١:٣٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٧:٢٢١١:٥١:١٦١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٢:١٨٢٣:١١:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٥٠٦:١٨:٠٧١١:٥١:١٠١٧:٢٣:٤٨١٧:٤١:٢٢٢٣:١١:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:١٨:٥٣١١:٥١:٠٤١٧:٢٢:٥٢١٧:٤٠:٢٨٢٣:١١:١٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:١٩:٣٩١١:٥١:٠٠١٧:٢١:٥٧١٧:٣٩:٣٥٢٣:١١:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٠:٢٦١١:٥٠:٥٦١٧:٢١:٠٣١٧:٣٨:٤٣٢٣:١١:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢١:١٣١١:٥٠:٥٣١٧:٢٠:١١١٧:٣٧:٥٢٢٣:١٠:٥٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٢:٠٠١١:٥٠:٥١١٧:١٩:١٩١٧:٣٧:٠٢٢٣:١٠:٤٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٢:٤٨١١:٥٠:٥٠١٧:١٨:٢٩١٧:٣٦:١٤٢٣:١٠:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٣:٣٦١١:٥٠:٤٩١٧:١٧:٤٠١٧:٣٥:٢٧٢٣:١٠:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٤:٢٥١١:٥٠:٤٩١٧:١٦:٥٢١٧:٣٤:٤١٢٣:١٠:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:١٣١١:٥٠:٥٠١٧:١٦:٠٥١٧:٣٣:٥٧٢٣:١٠:٣٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٦:٠٢١١:٥٠:٥٢١٧:١٥:٢٠١٧:٣٣:١٤٢٣:١٠:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٦:٥٢١١:٥٠:٥٥١٧:١٤:٣٧١٧:٣٢:٣٢٢٣:١٠:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٢٧:٤١١١:٥٠:٥٨١٧:١٣:٥٤١٧:٣١:٥٢٢٣:١٠:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٨:٣١١١:٥١:٠٢١٧:١٣:١٣١٧:٣١:١٣٢٣:١٠:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٩:٢١١١:٥١:٠٧١٧:١٢:٣٤١٧:٣٠:٣٥٢٣:١٠:٣٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:١١١١:٥١:١٣١٧:١١:٥٦١٧:٢٩:٥٩٢٣:١٠:٣٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣١:٠٢١١:٥١:٢٠١٧:١١:١٩١٧:٢٩:٢٥٢٣:١٠:٤٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣١:٥٣١١:٥١:٢٨١٧:١٠:٤٤١٧:٢٨:٥٢٢٣:١٠:٤٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٢:٤٣١١:٥١:٣٦١٧:١٠:١٠١٧:٢٨:٢١٢٣:١٠:٥٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٣:٣٤١١:٥١:٤٦١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٧:٥١٢٣:١٠:٥٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٤:٢٦١١:٥١:٥٦١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٧:٢٢٢٣:١١:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٥:١٧١١:٥٢:٠٧١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٦:٥٦٢٣:١١:١٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٦:٠٨١١:٥٢:١٩١٧:٠٨:١٢١٧:٢٦:٣١٢٣:١١:٢٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٧:٠٠١١:٥٢:٣٢١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٠٧٢٣:١١:٣٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٧:٥١١١:٥٢:٤٥١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٥:٤٦٢٣:١١:٤٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٨:٤٣١١:٥٣:٠٠١٧:٠٧:٠١١٧:٢٥:٢٥٢٣:١١:٥١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چال باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چال باغ روستای چال باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای چال باغ روستای چال باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چال باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چال باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چال باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چال باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چال باغ

روستای چال باغ بر روی نقشه

روستای چال باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چال باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چال باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چال باغ
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای چال باغ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای چال باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چال باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چال باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چال باغ رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چال باغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چال باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چال باغ
زمان پخش اذان مستقیم به افق چال باغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چال باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چال باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چال باغ
زمان پخش اذان زنده به افق چال باغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چال باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو