جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چال باغ

پشته ذیلایی | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز چال باغ

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٢٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چال باغ (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای چال باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چال باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چال باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جولیا كامرون
خالق بزرگ به ما خلاقیت بخشیده است. پیشكش ما نیز به او به كار بردن آن خلاقیت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چال باغ

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چال باغ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال باغ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چال باغ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چال باغ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چال باغ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٠:٤٣١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:٢٤٠٠:٢٥:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٧٠٦:٣٩:٣٤١٣:٠٧:١٨١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٠٥٠٠:٢٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٣٧٠٦:٣٨:٢٧١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٣:٤٦٠٠:٢٥:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٧:٢٠١٣:٠٦:٥٠١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٨٠٠:٢٤:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٤:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٥:٠٧١٣:٠٦:٢٣١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٤:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٦:١٠١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٣٢٠٠:٢٣:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:١٤٠٠:٢٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٦٠٠:٢٣:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٣٨٠٠:٢٢:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٥:٢٤١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٢:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٥:١٤١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٢:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٢٢:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢١:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٤:٤٥١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:١١٠٠:٢١:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٢١:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٣:٥٦١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢١:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٤:٢١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٠:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٤:١٤١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٠:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢١:١٢١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٠:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٠:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٩:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٧:٠١١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٩:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٦:١٥١٣:٠٣:٤٣١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٣:٤٠١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٨:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٣١٠٠:١٨:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:١٤٠٠:١٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چال باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چال باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چال باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چال باغ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چال باغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چال باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چال باغ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چال باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چال باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چال باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چال باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چال باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چال باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چال باغ

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چال باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چال باغ روستای چال باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چال باغ روستای چال باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چال باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال باغ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چال باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چال باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چال باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چال باغ

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢١:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢١:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢١:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٢١:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:١٤٠٠:٢١:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٤١١٣:١٠:١٣٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٢:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٦:٠١١٣:١٠:٢٦٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٦:٢١١٣:١٠:٣٨٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٢:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٦:٤٣١٣:١٠:٥٠٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٢:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٧:٠٥١٣:١١:٠٢٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٣:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٧:٢٩١٣:١١:١٣٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٣:٢٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٧:٥٣١٣:١١:٢٥٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٣:٤٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٨:١٨١٣:١١:٣٦٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٣:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٨:٤٥١٣:١١:٤٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٢٤:١٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٩:١١١٣:١١:٥٦٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٤:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٢:٠٦٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢٤:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٠:٠٨١٣:١٢:١٦٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٤:٥٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٠:٣٧١٣:١٢:٢٥٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٥:١١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١١:٠٧١٣:١٢:٣٤٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:١١٠٠:٢٥:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١١:٣٧١٣:١٢:٤٢٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٥:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٢:٠٨١٣:١٢:٥٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٥:٥٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:٤٠١٣:١٢:٥٨٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٦:٠٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٣:١٣١٣:١٣:٠٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٦:٢٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٣:٤٦١٣:١٣:١١٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٦:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٤:١٩١٣:١٣:١٧٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:١١٠٠:٢٦:٤٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٤:٥٣١٣:١٣:٢٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٦:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٥:٢٨١٣:١٣:٢٨٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٧:١١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٦:٠٢١٣:١٣:٣٣٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٧:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٦:٣٨١٣:١٣:٣٧٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٧:٣٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٧:١٣١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢٧:٤٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٤٩١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چال باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چال باغ روستای چال باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چال باغ روستای چال باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چال باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چال باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چال باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چال باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چال باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چال باغ

روستای چال باغ بر روی نقشه

روستای چال باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چال باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چال باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چال باغ
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چال باغ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چال باغ + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چال باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چال باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چال باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چال باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چال باغ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چال باغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چال باغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چال باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چال باغ
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چال باغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چال باغ
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چال باغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چال باغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چال باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو