جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چالیان

زری | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز چالیان


اذان صبح: ٠٦:٠٧:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٤١:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:١١:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٤٠:١٢

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چالیان (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای چالیان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چالیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چالیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری دیوید تورئو
نیازی نیست با سختی یا فشار، به خرد راستین دست یافت، بلكه خرد با سرخوشی و نشاط كودكانه به دست می‌آید. اگر به این امر آگاه باشید، بیش از هر چیزی باید سرزنده باشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چالیان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چالیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چالیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چالیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چالیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چالیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٤٣:٢١١٣:٢٩:٥٤٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٤١:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٦٠٦:٤٢:٠٤١٣:٢٩:٤٤٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٤١:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٤٠:٤٧١٣:٢٩:٣٤٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٤٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٩:٣١١٣:٢٩:٢٥٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٤٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٩:١٦٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٤٠:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٧:٠٣١٣:٢٩:٠٨٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٩:٠٠٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٩:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢٨:٥٣٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٩:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٣٣:٢٩١٣:٢٨:٤٦٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٩:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢١٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢٨:٤٠٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣٨:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٨٠٦:٣١:١٢١٣:٢٨:٣٤٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٣٨:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:٢٨:٢٩٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٣٨:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٩:٠١١٣:٢٨:٢٥٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٨:٥٥٠٠:٣٧:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٧:٥٧١٣:٢٨:٢١٢٠:٢٩:٢٠٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٣٧:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٧:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٣١:١١٢٠:٥١:٥٢٠٠:٣٧:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٦:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٧٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٨:١١٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٤٩٠٠:٣٦:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٣٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٤١٠٦:٢٢:٠٢١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٤:٤٩٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٣٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢١٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٦:٤٢٠٠:٣٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٢٠:١٥١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٧:٣٩٠٠:٣٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٨:١١٢٠:٣٧:٢٩٢٠:٥٨:٣٥٠٠:٣٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٨:٣٥١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٨:٢١٢٠:٥٩:٣١٠٠:٣٥:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٩:١٣٢١:٠٠:٢٧٠٠:٣٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠١٠٦:١٧:٠١١٣:٢٨:١٨٢٠:٤٠:٠٥٢١:٠١:٢١٠٠:٣٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٦:١٦١٣:٢٨:٢٢٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠٢:١٦٠٠:٣٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٢٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٨:٢٦٢٠:٤١:٤٦٢١:٠٣:٠٩٠٠:٣٤:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٥٠٦:١٤:٥٣١٣:٢٨:٣١٢٠:٤٢:٣٦٢١:٠٤:٠٢٠٠:٣٤:٣٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣١٠٦:١٤:١٣١٣:٢٨:٣٦٢٠:٤٣:٢٥٢١:٠٤:٥٥٠٠:٣٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالیان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چالیان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای چالیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چالیان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٦:٣٦١٢:١٩:٣٦١٧:١٢:١٩١٧:٣٣:٠٢٢٣:٣٣:٥٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٥٥:٣٢٠٧:٢٧:٣٦١٢:١٩:٥٦١٧:١٢:٠١١٧:٣٢:٤٦٢٣:٣٤:١٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٨:٣٦١٢:٢٠:١٧١٧:١١:٤٤١٧:٣٢:٣٢٢٣:٣٤:٣٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢٩:٣٤١٢:٢٠:٣٩١٧:١١:٣٠١٧:٣٢:٢٠٢٣:٣٤:٤٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٣٠:٣٢١٢:٢١:٠٢١٧:١١:١٨١٧:٣٢:١٠٢٣:٣٥:٠٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٥٨:٥٦٠٧:٣١:٢٩١٢:٢١:٢٥١٧:١١:٠٨١٧:٣٢:٠٢٢٣:٣٥:٢٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٥٩:٤٥٠٧:٣٢:٢٦١٢:٢١:٤٩١٧:١١:٠٠١٧:٣١:٥٦٢٣:٣٥:٤٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٦:٠٠:٣٤٠٧:٣٣:٢١١٢:٢٢:١٣١٧:١٠:٥٤١٧:٣١:٥٢٢٣:٣٦:٠٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٦:٠١:٢١٠٧:٣٤:١٥١٢:٢٢:٣٨١٧:١٠:٥١١٧:٣١:٥٠٢٣:٣٦:٣٠
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٦:٠٢:٠٨٠٧:٣٥:٠٨١٢:٢٣:٠٤١٧:١٠:٤٩١٧:٣١:٥١٢٣:٣٦:٥٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٦:٠٢:٥٥٠٧:٣٥:٥٩١٢:٢٣:٣٠١٧:١٠:٥٠١٧:٣١:٥٣٢٣:٣٧:١٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٣٦:٥٠١٢:٢٣:٥٦١٧:١٠:٥٣١٧:٣١:٥٧٢٣:٣٧:٣٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٦:٠٤:٢٤٠٧:٣٧:٣٩١٢:٢٤:٢٣١٧:١٠:٥٨١٧:٣٢:٠٤٢٣:٣٨:٠٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٦:٠٥:٠٨٠٧:٣٨:٢٧١٢:٢٤:٥٠١٧:١١:٠٥١٧:٣٢:١٢٢٣:٣٨:٢٨
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٦:٠٥:٥٠٠٧:٣٩:١٤١٢:٢٥:١٨١٧:١١:١٤١٧:٣٢:٢٣٢٣:٣٨:٥٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٦:٠٦:٣٢٠٧:٣٩:٥٩١٢:٢٥:٤٦١٧:١١:٢٥١٧:٣٢:٣٥٢٣:٣٩:١٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٦:٠٧:١٢٠٧:٤٠:٤٣١٢:٢٦:١٤١٧:١١:٣٩١٧:٣٢:٥٠٢٣:٣٩:٤٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٦:٠٧:٥١٠٧:٤١:٢٦١٢:٢٦:٤٢١٧:١١:٥٤١٧:٣٣:٠٦٢٣:٤٠:١٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٦:٠٨:٣٠٠٧:٤٢:٠٦١٢:٢٧:١١١٧:١٢:١٢١٧:٣٣:٢٥٢٣:٤٠:٣٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٦:٠٩:٠٧٠٧:٤٢:٤٦١٢:٢٧:٤١١٧:١٢:٣٢١٧:٣٣:٤٥٢٣:٤١:٠٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٦:٠٩:٤٣٠٧:٤٣:٢٣١٢:٢٨:١٠١٧:١٢:٥٤١٧:٣٤:٠٧٢٣:٤١:٣٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٦:١٠:١٧٠٧:٤٣:٥٩١٢:٢٨:٣٩١٧:١٣:١٧١٧:٣٤:٣٢٢٣:٤٢:٠٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٦:١٠:٥١٠٧:٤٤:٣٤١٢:٢٩:٠٩١٧:١٣:٤٣١٧:٣٤:٥٨٢٣:٤٢:٣٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٦:١١:٢٣٠٧:٤٥:٠٦١٢:٢٩:٣٩١٧:١٤:١١١٧:٣٥:٢٦٢٣:٤٣:٠٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٦:١١:٥٣٠٧:٤٥:٣٧١٢:٣٠:٠٩١٧:١٤:٤١١٧:٣٥:٥٥٢٣:٤٣:٣٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٦:١٢:٢٣٠٧:٤٦:٠٦١٢:٣٠:٣٩١٧:١٥:١٢١٧:٣٦:٢٧٢٣:٤٤:٠١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٦:١٢:٥١٠٧:٤٦:٣٣١٢:٣١:٠٩١٧:١٥:٤٦١٧:٣٧:٠٠٢٣:٤٤:٣١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٦:١٣:١٧٠٧:٤٦:٥٩١٢:٣١:٣٩١٧:١٦:٢١١٧:٣٧:٣٥٢٣:٤٥:٠٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٦:١٣:٤٢٠٧:٤٧:٢٢١٢:٣٢:٠٩١٧:١٦:٥٨١٧:٣٨:١٢٢٣:٤٥:٣٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٦:١٤:٠٥٠٧:٤٧:٤٣١٢:٣٢:٣٨١٧:١٧:٣٧١٧:٣٨:٥٠٢٣:٤٦:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چالیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چالیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چالیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چالیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چالیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چالیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چالیان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٧٠٧:٢٠:٢١١٢:١٧:٤٧١٧:١٤:٥٤١٧:٣٥:٢١٢٣:٣٢:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٢٠٧:٢١:٢٥١٢:١٨:٠٣١٧:١٤:٢٣١٧:٣٤:٥٣٢٣:٣٢:٤٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:٢٢:٢٨١٢:١٨:٢٠١٧:١٣:٥٤١٧:٣٤:٢٧٢٣:٣٢:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٣:٣١١٢:١٨:٣٨١٧:١٣:٢٧١٧:٣٤:٠٢٢٣:٣٣:١٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢٤:٣٣١٢:١٨:٥٦١٧:١٣:٠٢١٧:٣٣:٤٠٢٣:٣٣:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٥:٣٥١٢:١٩:١٦١٧:١٢:٤٠١٧:٣٣:٢٠٢٣:٣٣:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٦:٣٦١٢:١٩:٣٦١٧:١٢:١٩١٧:٣٣:٠٢٢٣:٣٣:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٢٠٧:٢٧:٣٦١٢:١٩:٥٦١٧:١٢:٠١١٧:٣٢:٤٦٢٣:٣٤:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٨:٣٦١٢:٢٠:١٧١٧:١١:٤٤١٧:٣٢:٣٢٢٣:٣٤:٣٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢٩:٣٤١٢:٢٠:٣٩١٧:١١:٣٠١٧:٣٢:٢٠٢٣:٣٤:٤٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٣٠:٣٢١٢:٢١:٠٢١٧:١١:١٨١٧:٣٢:١٠٢٣:٣٥:٠٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٦٠٧:٣١:٢٩١٢:٢١:٢٥١٧:١١:٠٨١٧:٣٢:٠٢٢٣:٣٥:٢٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٥٠٧:٣٢:٢٦١٢:٢١:٤٩١٧:١١:٠٠١٧:٣١:٥٦٢٣:٣٥:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٤٠٧:٣٣:٢١١٢:٢٢:١٣١٧:١٠:٥٤١٧:٣١:٥٢٢٣:٣٦:٠٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٢١٠٧:٣٤:١٥١٢:٢٢:٣٨١٧:١٠:٥١١٧:٣١:٥٠٢٣:٣٦:٣٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٨٠٧:٣٥:٠٨١٢:٢٣:٠٤١٧:١٠:٤٩١٧:٣١:٥١٢٣:٣٦:٥٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٥٠٧:٣٥:٥٩١٢:٢٣:٣٠١٧:١٠:٥٠١٧:٣١:٥٣٢٣:٣٧:١٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٣٦:٥٠١٢:٢٣:٥٦١٧:١٠:٥٣١٧:٣١:٥٧٢٣:٣٧:٣٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٤٠٧:٣٧:٣٩١٢:٢٤:٢٣١٧:١٠:٥٨١٧:٣٢:٠٤٢٣:٣٨:٠٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٨٠٧:٣٨:٢٧١٢:٢٤:٥٠١٧:١١:٠٥١٧:٣٢:١٢٢٣:٣٨:٢٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٠٠٧:٣٩:١٤١٢:٢٥:١٨١٧:١١:١٤١٧:٣٢:٢٣٢٣:٣٨:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٢٠٧:٣٩:٥٩١٢:٢٥:٤٦١٧:١١:٢٥١٧:٣٢:٣٥٢٣:٣٩:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:١٢٠٧:٤٠:٤٣١٢:٢٦:١٤١٧:١١:٣٩١٧:٣٢:٥٠٢٣:٣٩:٤٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥١٠٧:٤١:٢٦١٢:٢٦:٤٢١٧:١١:٥٤١٧:٣٣:٠٦٢٣:٤٠:١٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٠٠٧:٤٢:٠٦١٢:٢٧:١١١٧:١٢:١٢١٧:٣٣:٢٥٢٣:٤٠:٣٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٧٠٧:٤٢:٤٦١٢:٢٧:٤١١٧:١٢:٣٢١٧:٣٣:٤٥٢٣:٤١:٠٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٣٠٧:٤٣:٢٣١٢:٢٨:١٠١٧:١٢:٥٤١٧:٣٤:٠٧٢٣:٤١:٣٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:١٠:١٧٠٧:٤٣:٥٩١٢:٢٨:٣٩١٧:١٣:١٧١٧:٣٤:٣٢٢٣:٤٢:٠٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:١٠:٥١٠٧:٤٤:٣٤١٢:٢٩:٠٩١٧:١٣:٤٣١٧:٣٤:٥٨٢٣:٤٢:٣٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:١١:٢٣٠٧:٤٥:٠٦١٢:٢٩:٣٩١٧:١٤:١١١٧:٣٥:٢٦٢٣:٤٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چالیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چالیان روستای چالیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چالیان روستای چالیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چالیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چالیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چالیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چالیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چالیان

روستای چالیان بر روی نقشه

روستای چالیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چالیان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چالیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چالیان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چالیان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چالیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چالیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چالیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چالیان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چالیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چالیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چالیان
افق شرعی امروز فردا چالیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چالیان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چالیان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چالیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ چالیان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چالیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو