جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چالکسر

گوراب زرمیخ | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز چالکسر

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٩:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٠٨

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چالکسر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای چالکسر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای چالکسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چالکسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هراكلیت
ای جویندگان خرد! كاری را بكنید كه من كرده‌ام؛ در مورد همه چیز پژوهش كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چالکسر

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چالکسر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چالکسر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چالکسر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چالکسر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چالکسر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٤٠:١١١٣:١٣:٣٠١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٨:٤٨١٣:١٣:١٥١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٧:٢٦١٣:١٣:٠١١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:١٢:٤٧١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٢:٣٤١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٦:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤١٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٢:٢١١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:١٠٠٠:٢٥:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٢:٠٨١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٥:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣٠:٤٥١٣:١١:٥٦١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٥:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٩:٢٧١٣:١١:٤٤١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٤:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٨:١٠١٣:١١:٣٣١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٤:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٦:٥٤١٣:١١:٢٢١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٤:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٥:٣٩١٣:١١:١١١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٣:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٤:٢٥١٣:١١:٠١١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٤٨٠٠:٢٣:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:١٢١٣:١٠:٥٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٣:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢١:٥٩١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٢:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٢:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٩:٣٨١٣:١٠:٢٦٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٢:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٨:٢٩١٣:١٠:١٩٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢١:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٧:٢١١٣:١٠:١٢٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢١:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٦:١٥١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٢١:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٥:٠٩١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢١:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٩٠٦:١٢:٠١١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٠:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١١:٠٠١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠١٠٦:١٠:٠١١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٩:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٩:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٩:٣٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٩:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چالکسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چالکسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چالکسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالکسر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای چالکسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چالکسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالکسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای چالکسر

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای چالکسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای چالکسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای چالکسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چالکسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالکسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چالکسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای چالکسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالکسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چالکسر

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای چالکسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چالکسر روستای چالکسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چالکسر روستای چالکسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چالکسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالکسر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چالکسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالکسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالکسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چالکسر

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٩:٤٣٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٢٨:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٦:١٠:٤٤١٣:١٩:٤٥٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٢٨:١٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:١١:٣١١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:١٩٠٠:٢٨:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:١٢:١٨١٣:١٩:٤٧٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٢٨:٤٣
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٣:٠٦١٣:١٩:٤٧٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٢٨:٥٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٣:٥٤١٣:١٩:٤٦٢٠:٢٥:٠٩٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٢٩:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٤:٤٢١٣:١٩:٤٥٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٢٩:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٥:٣١١٣:١٩:٤٣٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٢٩:٢٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٦:٢٠١٣:١٩:٤٠٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٢٩:٣٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٧:٠٩١٣:١٩:٣٧٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤١:٥٥٠٠:٢٩:٤٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٧:٥٩١٣:١٩:٣٣٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٢٩:٥٣
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٨:٤٨١٣:١٩:٢٩٢٠:١٩:٣٨٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٠:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٩:٣٨١٣:١٩:٢٤٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٠:٠٨
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٩:١٨٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٠:١٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢١:١٨١٣:١٩:١٢٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٠:١٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٢:٠٨١٣:١٩:٠٥٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٠:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٨:٥٨٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٣٠:٢٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٨:٥٠٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:١٢٠٠:٣٠:٣٢
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٨:٤١٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٠١٠٠:٣٠:٣٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٨:٣٢٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٣٠:٣٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٠:٣٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٧:١١١٣:١٨:١٢٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٠:٣٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٨:٠٢٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٣٠:٣٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٧:٥١٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣٠:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٧:٣٩٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٣٠:٣٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٠:٣٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣١:٢٤١٣:١٧:١٤٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣٠:٣٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣٢:١٥١٣:١٧:٠٠٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٠:٢٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٦:٤٧١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:١٣٠٠:٣٠:٢٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٦:٣٢١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٥١٠٠:٣٠:٢١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٦:١٨١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣٠:١٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چالکسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چالکسر روستای چالکسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چالکسر روستای چالکسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چالکسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالکسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چالکسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چالکسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چالکسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چالکسر

روستای چالکسر بر روی نقشه

روستای چالکسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چالکسر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چالکسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چالکسر
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای چالکسر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای چالکسر + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای چالکسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چالکسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چالکسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چالکسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چالکسر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چالکسر
افق شرعی امروز فردا چالکسر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چالکسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چالکسر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چالکسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چالکسر
جدول اوقات شرعی امروز فردا چالکسر دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چالکسر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چالکسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو