جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چالوس

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چالوس


اذان صبح: ٠٥:١١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٢٨
اذان ظهر: ١١:٤٨:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:١١
اذان مغرب: ١٧:١٦:٤١
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٠

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چالوس (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر چالوس)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چالوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعدی
خشم بیش از حد، وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چالوس

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چالوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالوس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چالوس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالوس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چالوس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١١٠٦:١٦:١٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٥:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٥:٠٣١٣:٠١:٥٦١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٣:٥٢١٣:٠١:٤٧١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٢:٤٣١٣:٠١:٣٩١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٤:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:٣٥١٣:٠١:٣١١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٣٧٠٠:١٣:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٠:٢٨١٣:٠١:٢٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٣:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٣:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:١١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٢:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٧:١٣١٣:٠١:٠٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:١٩٠٠:١٢:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:١٠١٣:٠١:٠٠١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:١٤٠٠:١٢:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:١٠٠٠:١٢:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٠٥٠٠:١١:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٥٩٠٠:١١:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:١١:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠١:١٧١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١١:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٤٣٠٠:١١:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٠:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٠:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:١٠:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٠:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٦:١٠١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٠:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٥:٢٤١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٠٩:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٤:٤٠١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٠٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٣:٥٧١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٠٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:١١٠٥:٥٣:١٥١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٠٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٩٠٥:٥٢:٣٦١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٠٩:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥١:٥٨١٣:٠١:٠١٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣١:١٦٠٠:٠٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:١٠٠٥:٥١:٢١١٣:٠١:٠٦٢٠:١١:١٦٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٠٩:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:١٤٠٥:٥٠:٤٧١٣:٠١:١٢٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٠٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالوس

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چالوس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چالوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چالوس

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چالوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چالوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر چالوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چالوس

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٨:٣٠١١:٤٨:٤١١٧:١٨:٢١١٧:٣٧:٠٣٢٣:٠٦:٢٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٩:٢٧١١:٤٨:٣٣١٧:١٧:٠٨١٧:٣٥:٥٢٢٣:٠٦:١٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٠:٢٥١١:٤٨:٢٥١٧:١٥:٥٦١٧:٣٤:٤٢٢٣:٠٦:٠٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢١:٢٢١١:٤٨:١٨١٧:١٤:٤٥١٧:٣٣:٣٣٢٣:٠٥:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٢:٢١١١:٤٨:١٢١٧:١٣:٣٥١٧:٣٢:٢٥٢٣:٠٥:٤٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:١٩١١:٤٨:٠٧١٧:١٢:٢٧١٧:٣١:١٨٢٣:٠٥:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٤:١٨١١:٤٨:٠٣١٧:١١:١٩١٧:٣٠:١٣٢٣:٠٥:٢٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:١٧١١:٤٧:٥٩١٧:١٠:١٣١٧:٢٩:٠٩٢٣:٠٥:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:١٦١١:٤٧:٥٦١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٨:٠٦٢٣:٠٥:١٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٧:١٦١١:٤٧:٥٤١٧:٠٨:٠٤١٧:٢٧:٠٥٢٣:٠٥:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:١٦١١:٤٧:٥٢١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٦:٠٥٢٣:٠٥:٠٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:١٦١١:٤٧:٥٢١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:٠٦٢٣:٠٥:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٠:١٧١١:٤٧:٥٢١٧:٠٥:٠١١٧:٢٤:٠٩٢٣:٠٤:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣١:١٧١١:٤٧:٥٣١٧:٠٤:٠٣١٧:٢٣:١٣٢٣:٠٤:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٢:١٨١١:٤٧:٥٥١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٢:١٩٢٣:٠٤:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٣:١٩١١:٤٧:٥٧١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:٢٦٢٣:٠٤:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٤:٢٠١١:٤٨:٠١١٧:٠١:١٧١٧:٢٠:٣٤٢٣:٠٤:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٥:٢٢١١:٤٨:٠٥١٧:٠٠:٢٤١٧:١٩:٤٥٢٣:٠٤:٥١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٦:٢٣١١:٤٨:١٠١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٥٦٢٣:٠٤:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٧:٢٤١١:٤٨:١٦١٦:٥٨:٤٤١٧:١٨:١٠٢٣:٠٤:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٨:٢٦١١:٤٨:٢٣١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٢٥٢٣:٠٤:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٩:٢٨١١:٤٨:٣١١٦:٥٧:١١١٧:١٦:٤١٢٣:٠٥:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٠:٢٩١١:٤٨:٣٩١٦:٥٦:٢٧١٧:١٦:٠٠٢٣:٠٥:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤١:٣١١١:٤٨:٤٨١٦:٥٥:٤٤١٧:١٥:٢٠٢٣:٠٥:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:٣٢١١:٤٨:٥٩١٦:٥٥:٠٣١٧:١٤:٤٢٢٣:٠٥:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٣٤١١:٤٩:١٠١٦:٥٤:٢٤١٧:١٤:٠٥٢٣:٠٥:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٤:٣٥١١:٤٩:٢٢١٦:٥٣:٤٧١٧:١٣:٣١٢٣:٠٥:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٥:٣٧١١:٤٩:٣٤١٦:٥٣:١٢١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٥:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٦:٣٨١١:٤٩:٤٨١٦:٥٢:٣٩١٧:١٢:٢٧٢٣:٠٥:٤٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٧:٣٩١١:٥٠:٠٢١٦:٥٢:٠٧١٧:١١:٥٨٢٣:٠٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چالوس شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چالوس شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چالوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چالوس

چالوس از شهرهای کُهن استان مازندران است که در جلگه میانی کرانه دریای کاسپین جای گرفته است. زبان مردم آن مازندرانی است که به تَبری کلارستاقی آوازه دارد

شهر چالوس در ویکیپدیا

شهر چالوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چالوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چالوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چالوس بر روی نقشه

شهر چالوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چالوس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چالوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چالوس
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چالوس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر چالوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چالوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چالوس رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چالوس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چالوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چالوس
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چالوس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چالوس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چالوس
زمان پخش اذان آنلاین به افق چالوس
زمان پخش اذان مستقیم به افق چالوس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چالوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو