جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چالوس

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چالوس


اذان صبح: ٠٤:١٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤٣

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چالوس (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر چالوس)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر چالوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل سوئدی
آنچه را كه یك نفر می داند هیچ كس نمی داند، ولی اگر دو نفر بدانند همه كس می داند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چالوس

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چالوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالوس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چالوس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالوس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چالوس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٢:١٥١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٥:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:١١٠٦:١٦:١٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٥:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٥:٠٣١٣:٠١:٥٦١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٣:٥٢١٣:٠١:٤٧١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٢:٤٣١٣:٠١:٣٩١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٤:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:٣٥١٣:٠١:٣١١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٣٧٠٠:١٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٠:٢٨١٣:٠١:٢٤١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٣:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٣:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:١١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٢:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٧:١٣١٣:٠١:٠٥١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:١٩٠٠:١٢:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٦:١٠١٣:٠١:٠٠١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:١٤٠٠:١٢:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:١٠٠٠:١٢:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٠٥٠٠:١١:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٥٩٠٠:١١:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:١١:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠١:١٧١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١١:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٤٣٠٠:١١:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٠:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٠:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:١٠:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٥:١٧٠٠:١٠:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٦:١٠١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٠:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٥:٢٤١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٠٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٤:٤٠١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٠٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٣:٥٧١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٠٩:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:١١٠٥:٥٣:١٥١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٠٩:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٩٠٥:٥٢:٣٦١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٠٩:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٥١:٥٨١٣:٠١:٠١٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣١:١٦٠٠:٠٩:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:١٠٠٥:٥١:٢١١٣:٠١:٠٦٢٠:١١:١٦٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٠٩:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالوس

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر چالوس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چالوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر چالوس

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چالوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر چالوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر چالوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر چالوس

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٤٦:٠٧١٣:٠٦:١٥٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٧:٥٧٠٠:١١:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٤٦:٢٢١٣:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٨:٠٧٠٠:١١:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٨٠٥:٤٦:٣٧١٣:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٨:١٦٠٠:١٢:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٤٦:٥٥١٣:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٨:٢٢٠٠:١٢:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠١٠٥:٤٧:١٤١٣:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٨:٢٧٠٠:١٢:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٤٧:٣٤١٣:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٨:٣١٠٠:١٢:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٧:٥٦١٣:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٨:٣٢٠٠:١٣:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٤٨:١٩١٣:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٨:٣٢٠٠:١٣:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٤٨:٤٣١٣:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٨:٢٩٠٠:١٣:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٤٩:٠٩١٣:٠٨:٠٧٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٨:٢٥٠٠:١٤:٠١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٦٠٥:٤٩:٣٦١٣:٠٨:١٩٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٨:١٩٠٠:١٤:١٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٥٠٥:٥٠:٠٤١٣:٠٨:٣٠٢٠:٢٦:٤٦٢٠:٤٨:١١٠٠:١٤:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٥٠:٣٣١٣:٠٨:٤١٢٠:٢٦:٣٧٢٠:٤٨:٠١٠٠:١٤:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٥١:٠٤١٣:٠٨:٥٢٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٧:٥٠٠٠:١٥:١٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٥١:٣٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٧:٣٦٠٠:١٥:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٥٢:٠٨١٣:٠٩:١٢٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٧:٢٠٠٠:١٥:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠٩:٢٢٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٧:٠٣٠٠:١٦:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٨٠٥:٥٣:١٧١٣:٠٩:٣١٢٠:٢٥:٢٩٢٠:٤٦:٤٤٠٠:١٦:١٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٥٣:٥٣١٣:٠٩:٤٠٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٦:٢٢٠٠:١٦:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٥٤:٢٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٥:٥٩٠٠:١٦:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٥٥:٠٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٥:٣٤٠٠:١٧:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٥٥:٤٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٥:٠٧٠٠:١٧:٢٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٥٦:٢٤١٣:١٠:١٠٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٤:٣٩٠٠:١٧:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٥٧:٠٤١٣:١٠:١٧٢٠:٢٣:٠٨٢٠:٤٤:٠٨٠٠:١٧:٥٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥٧:٤٥١٣:١٠:٢٢٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:٣٦٠٠:١٨:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٨:٢٦١٣:١٠:٢٨٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:٠٢٠٠:١٨:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٩:٠٨١٣:١٠:٣٣٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤٢:٢٦٠٠:١٨:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٩:٥١١٣:١٠:٣٧٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤١:٤٨٠٠:١٩:٠١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٢٠٦:٠٠:٣٤١٣:١٠:٤١٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤١:٠٩٠٠:١٩:١٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٧٠٦:٠١:١٨١٣:١٠:٤٤٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:٢٨٠٠:١٩:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٦:٠٢:٠٢١٣:١٠:٤٦٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٤٥٠٠:١٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر چالوس شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر چالوس شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چالوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر چالوس

چالوس از شهرهای کُهن استان مازندران است که در جلگه میانی کرانه دریای کاسپین جای گرفته است. زبان مردم آن مازندرانی است که به تَبری کلارستاقی آوازه دارد

شهر چالوس در ویکیپدیا

شهر چالوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چالوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چالوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چالوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چالوس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چالوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چالوس
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر چالوس + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر چالوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چالوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چالوس رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چالوس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چالوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چالوس
افق شرعی امروز فردا چالوس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چالوس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چالوس
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چالوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چالوس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چالوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو