جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چالوس

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز چالوس

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٣:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:٢٩
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٤٨

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چالوس (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر چالوس)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چالوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چالوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

رالف والدو امرسون
یافتن نیكویی‌ها در همه جا، معیار سلامت روانی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چالوس

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چالوس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالوس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چالوس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالوس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چالوس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٩:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٤:٠٦١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٨:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٣:٣٩١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٥:١٨١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:١٣٠٠:١٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٣:١٣١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٧:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٣:٠١١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٦:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٦:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٥:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٢:١٦١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٥:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٦:٣١١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٤٠٠٠:١٥:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٥:١٩١٣:٠١:٥٧١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٤:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٠٩١٣:٠١:٤٨١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٢:٥٩١٣:٠١:٣٩١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١١:٥٠١٣:٠١:٣٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٢٢٠٠:١٣:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٠:٤٣١٣:٠١:٢٤١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٢:١٨٠٠:١٣:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠١:١٧١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:١٣٠٠:١٣:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٨:٣١١٣:٠١:١١١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٣:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠١:٠٥١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٢:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠١:٠٠١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٢:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٥٥٠٠:١٢:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٥٠٠٠:١١:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٤٥٠٠:١١:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:٤٠٠٠:١١:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠٠:٢٨٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١١:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٢٩٠٠:١١:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٠:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٣:١٨٠٠:١٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالوس

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چالوس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چالوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چالوس

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چالوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چالوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چالوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چالوس

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چالوس شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چالوس شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چالوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالوس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چالوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چالوس

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٢:١٩١١:٥٦:٥٥١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:١٣٢٣:١٤:٣٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٣:٠٧١١:٥٦:٣٤١٧:٥٩:٢٦١٨:١٧:٤٢٢٣:١٤:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٣:٥٦١١:٥٦:١٣١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:١١٢٣:١٣:٥٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٤:٤٥١١:٥٥:٥٢١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٤١٢٣:١٣:٣٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٥:٣٣١١:٥٥:٣٢١٧:٥٤:٥٥١٨:١٣:١١٢٣:١٣:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٦:٢٣١١:٥٥:١١١٧:٥٣:٢٥١٨:١١:٤١٢٣:١٣:٠٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٧:١٢١١:٥٤:٥١١٧:٥١:٥٦١٨:١٠:١٢٢٣:١٢:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٨:٠١١١:٥٤:٣١١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٨:٤٣٢٣:١٢:٢٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٨:٥١١١:٥٤:١١١٧:٤٨:٥٨١٨:٠٧:١٤٢٣:١٢:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٩:٤١١١:٥٣:٥٢١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٥:٤٦٢٣:١١:٤٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٠:٣١١١:٥٣:٣٣١٧:٤٦:٠١١٨:٠٤:١٨٢٣:١١:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠١:٢١١١:٥٣:١٤١٧:٤٤:٣٣١٨:٠٢:٥١٢٣:١١:١٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٢:١٢١١:٥٢:٥٥١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٢٤٢٣:١٠:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٣:٠٣١١:٥٢:٣٧١٧:٤١:٣٨١٧:٥٩:٥٧٢٣:١٠:٣٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٣:٥٤١١:٥٢:١٩١٧:٤٠:١٢١٧:٥٨:٣٢٢٣:١٠:١٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٤:٤٥١١:٥٢:٠٢١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٠٦٢٣:١٠:٠٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٥:٣٧١١:٥١:٤٥١٧:٣٧:٢٠١٧:٥٥:٤٢٢٣:٠٩:٤٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٦:٢٩١١:٥١:٢٩١٧:٣٥:٥٦١٧:٥٤:١٨٢٣:٠٩:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٧:٢٢١١:٥١:١٣١٧:٣٤:٣١١٧:٥٢:٥٥٢٣:٠٩:١٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٨:١٤١١:٥٠:٥٧١٧:٣٣:٠٨١٧:٥١:٣٢٢٣:٠٨:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٠٩:٠٧١١:٥٠:٤٢١٧:٣١:٤٥١٧:٥٠:١١٢٣:٠٨:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٠:٠١١١:٥٠:٢٨١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٨:٥٠٢٣:٠٨:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٠:٥٥١١:٥٠:١٤١٧:٢٩:٠١١٧:٤٧:٣٠٢٣:٠٨:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:١١:٤٩١١:٥٠:٠١١٧:٢٧:٤١١٧:٤٦:١٠٢٣:٠٧:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٢:٤٤١١:٤٩:٤٨١٧:٢٦:٢١١٧:٤٤:٥٢٢٣:٠٧:٤١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٣:٣٩١١:٤٩:٣٦١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٣٥٢٣:٠٧:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٤:٣٤١١:٤٩:٢٤١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٢:١٨٢٣:٠٧:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٥:٢٩١١:٤٩:١٣١٧:٢٢:٢٦١٧:٤١:٠٢٢٣:٠٧:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٦:٢٥١١:٤٩:٠٣١٧:٢١:١٠١٧:٣٩:٤٨٢٣:٠٦:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٧:٢٢١١:٤٨:٥٣١٧:١٩:٥٥١٧:٣٨:٣٤٢٣:٠٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چالوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چالوس شهر چالوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چالوس شهر چالوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چالوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چالوس

چالوس از شهرهای کُهن استان مازندران است که در جلگه میانی کرانه دریای کاسپین جای گرفته است. زبان مردم آن مازندرانی است که به تَبری کلارستاقی آوازه دارد

شهر چالوس در ویکیپدیا

شهر چالوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چالوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چالوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چالوس بر روی نقشه

شهر چالوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چالوس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چالوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چالوس
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چالوس + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چالوس + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چالوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چالوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چالوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چالوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چالوس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چالوس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چالوس
زمان پخش اذان زنده به افق چالوس
افق شرعی امروز فردا چالوس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چالوس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چالوس
جدول اوقات شرعی امروز فردا چالوس دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چالوس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چالوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو