جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چاله پیارون

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز چاله پیارون


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٣٥
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٥

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چاله پیارون (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای چاله پیارون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چاله پیارون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاله پیارون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعدی
خشم بیش از حد، وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چاله پیارون

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چاله پیارون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاله پیارون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چاله پیارون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاله پیارون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاله پیارون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٥:٤٨١٢:٤٨:١٩١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:٣٥٠٠:٠٧:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٤:٥٤١٢:٤٨:١٠١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:١١٠٠:٠٦:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٤:٠١١٢:٤٨:٠١١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٦:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٧:٥٢١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٢٤٠٠:٠٦:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٢:١٨١٢:٤٧:٤٤١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٠١٠٠:٠٦:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١١:٢٧١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٣٨٠٠:٠٥:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٠:٣٨١٢:٤٧:٢٩١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:١٥٠٠:٠٥:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٩:٥٠١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٥٢٠٠:٠٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٧:١٦١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٢٩٠٠:٠٥:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٨:١٦١٢:٤٧:١٠١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٤:٠٦٠٠:٠٥:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٧:٣٠١٢:٤٧:٠٥١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:٤٣٠٠:٠٤:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٦:٤٦١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٤:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٦:٠٢١٢:٤٦:٥٦١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٤:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٥:٢٠١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٣٥٠٠:٠٤:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:١٢٠٠:٠٤:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٣:٥٩١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٤:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٣:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٦:٤٥١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٢:٠٦١٢:٤٦:٤٥١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠١:٣١١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:١٩٠٠:٠٣:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٥٧٠٠:٠٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٠:٢٤١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١١٠٠:٠٣:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٦:٥١١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٧:٥٩١٢:٤٧:٠١١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٧:١١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاله پیارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاله پیارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاله پیارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاله پیارون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چاله پیارون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چاله پیارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله پیارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای چاله پیارون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چاله پیارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چاله پیارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای چاله پیارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چاله پیارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله پیارون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چاله پیارون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چاله پیارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله پیارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چاله پیارون

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٢:١٩١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٠٦:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٦:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٥:٣٦١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٧:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٢:٥٨١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٧:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٣:١١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٠٧:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٣:٢٣١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٧:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٣:٣٦١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٨:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٣:٤٨١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٨:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٨:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٤:١٢١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٨:٥٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٩:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٤:٣٥١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٩:٢٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٩:٣٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٩:٥١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٠:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٥:١٧١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٠:١٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٠:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٠:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢١٠٠:١١:٠٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١١:١٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٦:٠١١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١١:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٦:٠٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١١:٣٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٦:١٥١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:١٩٠٠:١١:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٦:٢١١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٢:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٢:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٢:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٦:٣٧١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٢:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٥:٥٩١٢:٥٦:٤٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٢:٤٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٦:٤٥١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٠٣٠٠:١٢:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٦:٤٨١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٣:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٦:٥١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٣:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چاله پیارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چاله پیارون روستای چاله پیارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چاله پیارون روستای چاله پیارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چاله پیارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله پیارون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چاله پیارون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چاله پیارون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چاله پیارون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چاله پیارون

روستای چاله پیارون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چاله پیارون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چاله پیارون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چاله پیارون
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چاله پیارون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای چاله پیارون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاله پیارون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چاله پیارون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چاله پیارون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاله پیارون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاله پیارون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چاله پیارون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چاله پیارون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چاله پیارون
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاله پیارون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاله پیارون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چاله پیارون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چاله پیارون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو