جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چاله پیارون

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز چاله پیارون


اذان صبح: ٠٤:٢٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:١٥
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چاله پیارون (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای چاله پیارون)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چاله پیارون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چاله پیارون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

چانگ سی
ارزش یك پیمان نامه ی خوب، بستگی به میزان اعتبار آن دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چاله پیارون

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چاله پیارون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاله پیارون ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چاله پیارون (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاله پیارون ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاله پیارون ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٠:٤٠١٩:١٥:٠٠١٩:٣١:٥٩٠٠:١٠:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٠:٢٥١٩:١٥:٣٢١٩:٣٢:٣٣٠٠:١٠:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥٠:١١١٩:١٦:٠٥١٩:٣٣:٠٨٠٠:٠٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٣:٤١١٢:٤٩:٥٧١٩:١٦:٣٨١٩:٣٣:٤٢٠٠:٠٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٢:٤١١٢:٤٩:٤٤١٩:١٧:١١١٩:٣٤:١٧٠٠:٠٩:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢١:٤٢١٢:٤٩:٣١١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٥٢٠٠:٠٨:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٠:٤٣١٢:٤٩:١٨١٩:١٨:١٨١٩:٣٥:٢٧٠٠:٠٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠٢٠٦:١٩:٤٥١٢:٤٩:٠٦١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٠٣٠٠:٠٨:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٨:٤٨١٢:٤٨:٥٤١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٣٨٠٠:٠٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٧:٥١١٢:٤٨:٤٣١٩:١٩:٥٨١٩:٣٧:١٤٠٠:٠٧:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٦:٥٦١٢:٤٨:٣٢١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٤٩٠٠:٠٧:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٦:٠١١٢:٤٨:٢١١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٢٥٠٠:٠٧:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٥:٠٦١٢:٤٨:١١١٩:٢١:٤٠١٩:٣٩:٠١٠٠:٠٦:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٤:١٣١٢:٤٨:٠٢١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٣٨٠٠:٠٦:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٢١١٢:٤٧:٥٣١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٦:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٢:٢٩١٢:٤٧:٤٤١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٦:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠١٠٦:١١:٣٨١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٥:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٠:٤٩١٢:٤٧:٢٩١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٠٤٠٠:٠٥:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٠٠١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٤١٠٠:٠٥:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٠٩:١٢١٢:٤٧:١٦١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:١٨٠٠:٠٥:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٨:٢٦١٢:٤٧:١٠١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٥٥٠٠:٠٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٧:٠٥١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٤:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٦:١٢١٢:٤٦:٥٦١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٤٨٠٠:٠٤:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٤:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٠٣٠٠:٠٤:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:١٨٠٠:٠٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٢:٥١١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چاله پیارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چاله پیارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای چاله پیارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاله پیارون

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چاله پیارون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چاله پیارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله پیارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای چاله پیارون

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای چاله پیارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چاله پیارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای چاله پیارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چاله پیارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله پیارون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چاله پیارون

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاله پیارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله پیارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چاله پیارون

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٧:٥٩١٢:٤٧:٠١١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٧٠٠:٠٣:٠٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٥:١٣٠٠:٠٣:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٧:١٠١٢:٤٧:١١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٤٨٠٠:٠٣:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٧:١٧١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٣:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٧:٢٣١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٣:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٦:٠٧١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٣:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٣:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٥:٣١١٢:٤٧:٤٤١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٣:١٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٥:١٥١٢:٤٧:٥٢١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:١٣٠٠:٠٣:١٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٥:٠١١٢:٤٨:٠٠١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٤٦٠٠:٠٣:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٤:٤٧١٢:٤٨:٠٩١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٣:٢١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٤:٣٥١٢:٤٨:١٨١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٠٣:٢٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٤:٢٥١٢:٤٨:٢٨١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٣:٣١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٤:١٥١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٣:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٨:٤٨١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:١٨٠٠:٠٣:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٤:٠١١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٣:٥٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:١٤٠٠:٠٣:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٣:٥١١٢:٤٩:٢٠١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٤١٠٠:٠٤:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٠٤:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٩:٤٣١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٤:٢٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٣:٤٦١٢:٤٩:٥٥١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٤:٣٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٥:٢١٠٠:٠٤:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٠٤:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٣:٥٣١٢:٥٠:٣٢١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٥:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٥:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٥:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٤:١١١٢:٥١:١١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٥:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٤:١٩١٢:٥١:٢٤١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٢١٠٠:٠٥:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٤:٢٩١٢:٥١:٣٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٦:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٤:٣٩١٢:٥١:٥٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٦:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چاله پیارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چاله پیارون روستای چاله پیارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چاله پیارون روستای چاله پیارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چاله پیارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله پیارون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چاله پیارون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چاله پیارون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چاله پیارون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چاله پیارون

روستای چاله پیارون بر روی نقشه

روستای چاله پیارون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چاله پیارون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چاله پیارون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چاله پیارون
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای چاله پیارون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای چاله پیارون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چاله پیارون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چاله پیارون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چاله پیارون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاله پیارون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا چاله پیارون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاله پیارون
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چاله پیارون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چاله پیارون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چاله پیارون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چاله پیارون
زمان پخش اذان زنده به افق چاله پیارون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چاله پیارون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو