جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چاله سیاه

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چاله سیاه


اذان صبح: ٠٥:٥٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:١٠
اذان ظهر: ١٢:٣١:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٨

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چاله سیاه (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای چاله سیاه)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای چاله سیاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاله سیاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
كسی كه به زیاد خوردن و زیاد نوشیدن عادت كند، قلبش سخت می-شود. (هم نسبت به دیگران بی‌اعتنا می¬شود و هم توفیقات خود را از دست می¬دهد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای چاله سیاه

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چاله سیاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاله سیاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چاله سیاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاله سیاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاله سیاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤١٠٦:٤٠:٠٢١٣:١٨:٤٥١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٢٣٠٠:٣٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٩٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٨:٣٥١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:١٠٠٠:٣٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٨:٢٥١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٧:٥٨٠٠:٣٤:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٦:٤٨١٣:١٨:١٦٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٨:٤٥٠٠:٣٣:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٨:٠٧٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٣٣٠٠:٣٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٧:٥٩٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٣:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٧:٥١٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٢:٤٤١٣:١٧:٤٤٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢١:٥٦٠٠:٣٢:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣١:٤٥١٣:١٧:٣٨٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٣٢:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٠:٤٨١٣:١٧:٣١٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٢:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:٥١١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:١٨٠٠:٣١:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٧:٢١٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٣١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٧:١٦٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٣١:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٧:١٢٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣١:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٦:١٧١٣:١٧:٠٩٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣١:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٠:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٣:٥٠١٣:١٧:٠٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٣٠:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٧:٠١٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٣٠:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٢:١٨١٣:١٧:٠٠٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٢٣٠٠:٣٠:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢١:٣٤١٣:١٧:٠١٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٠:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٠:٥١١٣:١٧:٠١٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢٠:١٠١٣:١٧:٠٣٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢٩:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٩:٣٠١٣:١٧:٠٤٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٨:٥٢١٣:١٧:٠٧٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٩:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٨:١٥١٣:١٧:١٠٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٩:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٧:٣٩١٣:١٧:١٣٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٩:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٧:٠٦١٣:١٧:١٧٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٩:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٦:٣٣١٣:١٧:٢٢٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:١٠٠٠:٢٩:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٦:٠٢١٣:١٧:٢٧٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٢٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاله سیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاله سیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاله سیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاله سیاه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای چاله سیاه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چاله سیاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله سیاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای چاله سیاه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٢:٤٤١٢:٢١:٥٩١٧:٢١:١٧١٧:٤٠:٥٠٢٣:٣٨:٤٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٢:٢٨١٧:٢١:٥٧١٧:٤١:٢٩٢٣:٣٩:١٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٣:٢٢١٢:٢٢:٥٨١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٢:٠٩٢٣:٣٩:٤٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٣:٢٧١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٢:٥١٢٣:٤٠:١٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٣:٥٣١٢:٢٣:٥٥١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٣:٣٣٢٣:٤٠:٤٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:١٦٠٧:٢٤:٠٦١٢:٢٤:٢٤١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٤:١٦٢٣:٤١:١٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٥:٠١٢٣:٤١:٣٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٥:١٩١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٥:٤٦٢٣:٤٢:٠٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٥:٤٦١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٦:٣٢٢٣:٤٢:٣٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٤:٤٠١٢:٢٦:١٣١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٧:١٩٢٣:٤٣:٠٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٦:٣٩١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٨:٠٧٢٣:٤٣:٣٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٧:٠٥١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٨:٥٥٢٣:٤٤:٠٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٩:٤٤٢٣:٤٤:٣٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٧:٥٥١٧:٣١:١٧١٧:٥٠:٣٤٢٣:٤٤:٥٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٨:١٩١٧:٣٢:٠٩١٧:٥١:٢٥٢٣:٤٥:٢٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٣٩٠٧:٢٤:٣٦١٢:٢٨:٤٣١٧:٣٣:٠٢١٧:٥٢:١٦٢٣:٤٥:٥٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٩:٠٦١٧:٣٣:٥٥١٧:٥٣:٠٨٢٣:٤٦:١٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٤:٢١١٢:٢٩:٢٨١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٤:٠٠٢٣:٤٦:٤١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:١٠١٢:٢٩:٥٠١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٤:٥٢٢٣:٤٧:٠٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٣:٥٨١٢:٣٠:١١١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٥:٤٦٢٣:٤٧:٣٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٣:٤٣١٢:٣٠:٣١١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:٣٩٢٣:٤٧:٥٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٣:٢٧١٢:٣٠:٥١١٧:٣٨:٣١١٧:٥٧:٣٣٢٣:٤٨:١٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٣:١٠١٢:٣١:١٠١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٨:٢٧٢٣:٤٨:٣٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٢:٥٠١٢:٣١:٢٩١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٢٢٢٣:٤٩:٠٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:٣٦٠٧:٢٢:٢٩١٢:٣١:٤٦١٧:٤١:٢١١٨:٠٠:١٧٢٣:٤٩:٢١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٢:٠٦١٢:٣٢:٠٣١٧:٤٢:١٨١٨:٠١:١٢٢٣:٤٩:٤١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢١:٤١١٢:٣٢:١٩١٧:٤٣:١٥١٨:٠٢:٠٧٢٣:٥٠:٠١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢١:١٥١٢:٣٢:٣٥١٧:٤٤:١٣١٨:٠٣:٠٢٢٣:٥٠:١٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٠:٤٧١٢:٣٢:٤٩١٧:٤٥:١١١٨:٠٣:٥٨٢٣:٥٠:٣٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٠:١٧١٢:٣٣:٠٣١٧:٤٦:٠٩١٨:٠٤:٥٣٢٣:٥٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چاله سیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چاله سیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چاله سیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چاله سیاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله سیاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای چاله سیاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای چاله سیاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله سیاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای چاله سیاه

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٠٠٧:٢٠:١٢١٢:١٩:٠٠١٧:١٧:٤٨١٧:٣٧:٢٣٢٣:٣٥:٣٩
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٠:٤١١٢:١٩:٣٠١٧:١٨:١٩١٧:٣٧:٥٤٢٣:٣٦:٠٩
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٠:٠٠١٧:١٨:٥٢١٧:٣٨:٢٦٢٣:٣٦:٣٩
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٥٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٠:٣٠١٧:١٩:٢٦١٧:٣٩:٠٠٢٣:٣٧:٠٩
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥١٠٧:٢٢:٠٠١٢:٢١:٠٠١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٩:٣٦٢٣:٣٧:٣٩
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٢:٢٣١٢:٢١:٢٩١٧:٢٠:٣٩١٧:٤٠:١٢٢٣:٣٨:٠٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٢:٤٤١٢:٢١:٥٩١٧:٢١:١٧١٧:٤٠:٥٠٢٣:٣٨:٤٠
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٢:٢٨١٧:٢١:٥٧١٧:٤١:٢٩٢٣:٣٩:١٠
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٣:٢٢١٢:٢٢:٥٨١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٢:٠٩٢٣:٣٩:٤٠
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٣:٢٧١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٢:٥١٢٣:٤٠:١٠
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٣:٥٣١٢:٢٣:٥٥١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٣:٣٣٢٣:٤٠:٤٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٦٠٧:٢٤:٠٦١٢:٢٤:٢٤١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٤:١٦٢٣:٤١:١٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٥:٠١٢٣:٤١:٣٩
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٥:١٩١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٥:٤٦٢٣:٤٢:٠٨
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٥:٤٦١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٦:٣٢٢٣:٤٢:٣٧
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٢٤:٤٠١٢:٢٦:١٣١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٧:١٩٢٣:٤٣:٠٦
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٤:٤٤١٢:٢٦:٣٩١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٨:٠٧٢٣:٤٣:٣٤
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٤٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٧:٠٥١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٨:٥٥٢٣:٤٤:٠٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٤:٤٦١٢:٢٧:٣٠١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٩:٤٤٢٣:٤٤:٣٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٥٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٧:٥٥١٧:٣١:١٧١٧:٥٠:٣٤٢٣:٤٤:٥٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٧٠٧:٢٤:٤١١٢:٢٨:١٩١٧:٣٢:٠٩١٧:٥١:٢٥٢٣:٤٥:٢٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٩٠٧:٢٤:٣٦١٢:٢٨:٤٣١٧:٣٣:٠٢١٧:٥٢:١٦٢٣:٤٥:٥٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٩:٠٦١٧:٣٣:٥٥١٧:٥٣:٠٨٢٣:٤٦:١٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٤:٢١١٢:٢٩:٢٨١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٤:٠٠٢٣:٤٦:٤١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٤:١٠١٢:٢٩:٥٠١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٤:٥٢٢٣:٤٧:٠٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٣:٥٨١٢:٣٠:١١١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٥:٤٦٢٣:٤٧:٣٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٣:٤٣١٢:٣٠:٣١١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:٣٩٢٣:٤٧:٥٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٢٠٧:٢٣:٢٧١٢:٣٠:٥١١٧:٣٨:٣١١٧:٥٧:٣٣٢٣:٤٨:١٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٣:١٠١٢:٣١:١٠١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٨:٢٧٢٣:٤٨:٣٨
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٢:٥٠١٢:٣١:٢٩١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٩:٢٢٢٣:٤٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چاله سیاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای چاله سیاه روستای چاله سیاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای چاله سیاه روستای چاله سیاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چاله سیاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله سیاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چاله سیاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چاله سیاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چاله سیاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چاله سیاه

روستای چاله سیاه بر روی نقشه

روستای چاله سیاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چاله سیاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چاله سیاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چاله سیاه
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای چاله سیاه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای چاله سیاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاله سیاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چاله سیاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چاله سیاه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاله سیاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاله سیاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق چاله سیاه
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ چاله سیاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چاله سیاه دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ چاله سیاه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چاله سیاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاله سیاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چاله سیاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو