جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چاله سرا

شاندرمن | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز چاله سرا

اذان صبح: ٠٥:٣٣:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٣١:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٠٢

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چاله سرا (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای چاله سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای چاله سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چاله سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

كیم وو چونگ
زندگی، درهای خود را به روی كسانی می‌گشاید كه خود را باور دارند؛ آنانی كه ایمان دارند؛ آنهایی كه زندگی را با انرژی و قدرت به مبارزه می‌طلبند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چاله سرا

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چاله سرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاله سرا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چاله سرا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاله سرا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چاله سرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٩:٠٣١٣:١٣:٣٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٣:٢٥١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٦:١٨١٣:١٣:١١١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٧:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٢:٥٨١٩:٥١:٣٦٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٢:٤٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٦:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٢:١٧١٣:١٢:٣٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٥:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٢:٢٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٤١٠٠:٢٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٢:٠٨١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٥:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:١٠٠٦:٢٨:٢٢١٣:١١:٥٦١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٤:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٧:٠٦١٣:١١:٤٥١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٤:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٥:٥١١٣:١١:٣٥١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٤:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٤:٣٦١٣:١١:٢٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٢٧٠٠:٢٣:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٣:٢٣١٣:١١:١٦١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٣:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢٢:١٠١٣:١١:٠٧٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٣:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٠:٥٨٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٢:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٩:٤٨١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٢:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٨:٣٩١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٢:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٧:٣١١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:١١٠٠:٢١:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٦:٢٤١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٥:٠٩٠٠:٢١:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٥:١٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢١:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٤:١٤١٣:١٠:١٩٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢١:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٣:١١١٣:١٠:١٤٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٢:٠٩١٣:١٠:١٠٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢٠:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:١١:٠٨١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٠:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١٠:٠٩١٣:١٠:٠٤٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٠:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٩:١١١٣:١٠:٠٢٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٨:١٤١٣:١٠:٠٠٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٩:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٩:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٣٥٠٠:١٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چاله سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چاله سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چاله سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاله سرا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای چاله سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چاله سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای چاله سرا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای چاله سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای چاله سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای چاله سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چاله سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چاله سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای چاله سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چاله سرا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای چاله سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چاله سرا روستای چاله سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چاله سرا روستای چاله سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چاله سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله سرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای چاله سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاله سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاله سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای چاله سرا

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٥:٤٩١٣:١٦:٢٦١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٤١٠٠:٣٠:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٦:١٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:١٧٠٠:٣٠:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٥:٥٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٥٢٠٠:٣٠:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٨:٢١١٣:١٥:٣٨١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٢٦٠٠:٣٠:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٩:١١١٣:١٥:٢١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٩:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٤٠:٠١١٣:١٥:٠٣١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٩:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٤٠:٥١١٣:١٤:٤٦١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٢٩:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١٥٠٦:٤١:٤١١٣:١٤:٢٨١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٩:٢٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٢:٣١١٣:١٤:٠٩١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٩:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤٣:٢١١٣:١٣:٥٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢٩:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٤:١٠١٣:١٣:٣١١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٠٧٠٠:٢٨:٥٦
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٥:٠٠١٣:١٣:١٢١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٨:٤٣
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٢:٥٢١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٨:٣١
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٢:٣٢١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٣٥٠٠:٢٨:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٧:٢٩١٣:١٢:١٢١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٨:٠٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٨:١٨١٣:١١:٥٢١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٣١٠٠:٢٧:٥٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٩:٠٨١٣:١١:٣١١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٥٩٠٠:٢٧:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٩:٥٧١٣:١١:١٠١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:٢٧٠٠:٢٧:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٥٠:٤٦١٣:١٠:٥٠١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٥٤٠٠:٢٧:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٥١:٣٦١٣:١٠:٢٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٢١٠٠:٢٦:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٢:٢٥١٣:١٠:٠٧١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٤٩٠٠:٢٦:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٣:١٥١٣:٠٩:٤٦١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:١٦٠٠:٢٦:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٤:٠٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٤٢٠٠:٢٦:٠٢
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٤:٥٤١٣:٠٩:٠٤١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٠٩٠٠:٢٥:٤٦
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٥:٤٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٣٦٠٠:٢٥:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٦:٣٤١٣:٠٨:٢١١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٠٣٠٠:٢٥:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٧:٢٤١٣:٠٨:٠٠١٩:١٧:٥٩١٩:٣٦:٢٩٠٠:٢٤:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٨:١٤١٣:٠٧:٣٨١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٥٦٠٠:٢٤:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٩:٠٤١٣:٠٧:١٧١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:٢٣٠٠:٢٤:٢٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٥٤١٣:٠٦:٥٦١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:٥٠٢٣:٥٤:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٠:٤٤١٢:٠٦:٣٥١٨:١١:٤٩١٨:٣٠:١٧٢٣:٢٣:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چاله سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای چاله سرا روستای چاله سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای چاله سرا روستای چاله سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چاله سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاله سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چاله سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چاله سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چاله سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چاله سرا

روستای چاله سرا بر روی نقشه

روستای چاله سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چاله سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چاله سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چاله سرا
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای چاله سرا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای چاله سرا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای چاله سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چاله سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چاله سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چاله سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چاله سرا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاله سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چاله سرا
جدول اوقات شرعی امروز فردا چاله سرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ چاله سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چاله سرا
زمان پخش اذان زنده به افق چاله سرا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چاله سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چاله سرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چاله سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو