جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چالغان

کوه شاه | حاجی آباد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز چالغان


اذان صبح: ٠٤:١٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٥:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چالغان (شهرستان حاجی آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای چالغان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چالغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چالغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
پیشرفت دادن مردم در هر راهی نتیجه ی خوب در پی دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چالغان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چالغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چالغان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چالغان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چالغان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چالغان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٠:٠٩١٩:١٣:٣٤١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٦:١٥١٢:٤٠:٠٠١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٨:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٥:٢١١٢:٣٩:٥٠١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٨:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٩:٤٢١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٩:٣٤١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٧:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٩:٢٦١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٧:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠١:٥٥١٢:٣٩:١٩١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٩:١٢١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٧:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٩:٠٦١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:٥٧٢٣:٥٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٩:٣١١٢:٣٩:٠٠١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٣٥٢٣:٥٦:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٨:٥٥١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:١٣٢٣:٥٦:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٨:٥٠١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٥١٢٣:٥٦:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٨:٤٣١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥٥:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٨:٤٠١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٤٥٢٣:٥٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٥:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٨:٣٦١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٠١٢٣:٥٥:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٣:٥٣١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٣٩٢٣:٥٥:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٥:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٥٥٢٣:٥٥:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٣٣٢٣:٥٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:١١٢٣:٥٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥١:٠٠١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٤:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٨:٤١١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٢٦٢٣:٥٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٨:٤٤١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:٠٣٢٣:٥٤:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٨:٤٧١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٤٠٢٣:٥٤:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٨:٥١١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:١٧٢٣:٥٤:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٩:٠١١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالغان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای چالغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چالغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای چالغان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چالغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای چالغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای چالغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چالغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چالغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چالغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چالغان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٦:٠٤١٢:٤٤:٠٩١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:١١٢٣:٥٨:١٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٤:٢٢١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٢٢٢٣:٥٨:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٦:٣٣١٢:٤٤:٣٥١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٣٢٢٣:٥٨:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٦:٤٩١٢:٤٤:٤٨١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٤٠٢٣:٥٩:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤٥:٠١١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥٩:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٧:٢٤١٢:٤٥:١٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٥٤٢٣:٥٩:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٧:٤٣١٢:٤٥:٢٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٥٩٢٣:٥٩:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٨:٠٣١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:٠٢٢٣:٥٩:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٠٠:١٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٨:٤٥١٢:٤٦:٠٢١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٠:٢٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤٦:١٣١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٠٠:٤١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٠:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٥٨٠٠:٠١:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٦:٤٧١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٥٣٠٠:٠١:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٠:٤٥١٢:٤٦:٥٧١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠١:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥١:١١١٢:٤٧:٠٧١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٣٩٠٠:٠١:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٧:١٧١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٢:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٢:٠٤١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:١٩٠٠:٠٢:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٢:٣٢١٢:٤٧:٣٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٢:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٣:٠٠١٢:٤٧:٤٣١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠٢:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٣:٢٩١٢:٤٧:٥١١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٠٣:٠١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٧:٥٨١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٣:١٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٨:٠٥١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٣:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٨:١١١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٣:٣٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٥:٢٨١٢:٤٨:١٧١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٣:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٤:٠٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٥٦:٣٠١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٤:١١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٧:٠٢١٢:٤٨:٣١١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:١١٠٠:٠٤:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٤٤٠٠:٠٤:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٨:٠٥١٢:٤٨:٣٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٤:٤١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٨:٤١١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٤٧٠٠:٠٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چالغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چالغان روستای چالغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای چالغان روستای چالغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چالغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای چالغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چالغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چالغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چالغان

روستای چالغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چالغان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چالغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چالغان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای چالغان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای چالغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چالغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چالغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چالغان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چالغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چالغان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چالغان
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ چالغان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چالغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا چالغان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چالغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چالغان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چالغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو