جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چالغان

کوه شاه | حاجی آباد | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز چالغان


اذان صبح: ٠٤:١٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٥٠
اذان ظهر: ١١:٣٤:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:١٢
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٥٠
نیمه شب: ٢٢:٥٦:١٧

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چالغان (شهرستان حاجی آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای چالغان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای چالغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چالغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
به جای تردید و دودلی و یا تلاش برای كشف اسرار نظام هستی، آن را باور كنید و از خشنودی و خرسندی‌ای كه میوه و ثمره‌ی این باور است، بهره‌مند شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چالغان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چالغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چالغان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چالغان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چالغان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چالغان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٦:١٥١٢:٤٠:٠٠١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٨:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٥:٢١١٢:٣٩:٥٠١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٩:٤٢١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٣:٣٦١٢:٣٩:٣٤١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٩:٢٦١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠١:٥٥١٢:٣٩:١٩١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٩:١٢١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٧:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٩:٠٦١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:٥٧٢٣:٥٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٩:٣١١٢:٣٩:٠٠١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٣٥٢٣:٥٦:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٨:٥٥١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:١٣٢٣:٥٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٨:٥٠١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٥١٢٣:٥٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٧:١٦١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٦:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٨:٤٣١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٨:٤٠١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٤٥٢٣:٥٥:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٥:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٨:٣٦١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٠١٢٣:٥٥:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٣:٥٣١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٣٩٢٣:٥٥:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:١٧٢٣:٥٥:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٥٥٢٣:٥٥:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٣:٣٣٢٣:٥٥:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥١:٣٢١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:١١٢٣:٥٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥١:٠٠١٢:٣٨:٣٨١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٤٨٢٣:٥٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٨:٤١١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٢٦٢٣:٥٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٨:٤٤١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:٠٣٢٣:٥٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٨:٤٧١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٤٠٢٣:٥٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٩:٠٤١٢:٣٨:٥١١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:١٧٢٣:٥٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٥٣٢٣:٥٤:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٩:٠١١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چالغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالغان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چالغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چالغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چالغان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چالغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چالغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چالغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چالغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چالغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چالغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چالغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چالغان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٠:٥٠١١:٣٤:٤٤١٧:٣٨:١٢١٧:٥٤:٥٠٢٢:٥٦:١٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٣٠٥:٣١:١٩١١:٣٤:٢٣١٧:٣٧:٠١١٧:٥٣:٣٩٢٢:٥٥:٥٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٥٠٥:٣١:٤٨١١:٣٤:٠٢١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٢:٢٨٢٢:٥٥:٣٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٢:١٨١١:٣٣:٤١١٧:٣٤:٤٠١٧:٥١:١٧٢٢:٥٥:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٩٠٥:٣٢:٤٧١١:٣٣:٢١١٧:٣٣:٢٩١٧:٥٠:٠٧٢٢:٥٥:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣١٠٥:٣٣:١٧١١:٣٣:٠٠١٧:٣٢:١٩١٧:٤٨:٥٧٢٢:٥٤:٤١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٣٣:٤٧١١:٣٢:٤٠١٧:٣١:٠٩١٧:٤٧:٤٧٢٢:٥٤:٢١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٤٠٥:٣٤:١٧١١:٣٢:٢١١٧:٢٩:٥٩١٧:٤٦:٣٧٢٢:٥٤:٠٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٦٠٥:٣٤:٤٨١١:٣٢:٠١١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٥:٢٨٢٢:٥٣:٤٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٧٠٥:٣٥:١٨١١:٣١:٤٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٤:١٩٢٢:٥٣:٢٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٩٠٥:٣٥:٤٩١١:٣١:٢٣١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٣:١١٢٢:٥٣:٠٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٠٠٥:٣٦:٢٠١١:٣١:٠٤١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٢:٠٣٢٢:٥٢:٤٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٣٦:٥٢١١:٣٠:٤٦١٧:٢٤:١٥١٧:٤٠:٥٦٢٢:٥٢:٢٩
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٣٧:٢٤١١:٣٠:٢٨١٧:٢٣:٠٨١٧:٣٩:٤٩٢٢:٥٢:١١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٥٠٥:٣٧:٥٦١١:٣٠:١٠١٧:٢٢:٠١١٧:٣٨:٤٢٢٢:٥١:٥٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٦٠٥:٣٨:٢٨١١:٢٩:٥٣١٧:٢٠:٥٤١٧:٣٧:٣٦٢٢:٥١:٣٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٣٩:٠٠١١:٢٩:٣٦١٧:١٩:٤٨١٧:٣٦:٣١٢٢:٥١:١٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٣٩:٣٣١١:٢٩:٢٠١٧:١٨:٤٢١٧:٣٥:٢٦٢٢:٥١:٠٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٠:٠٦١١:٢٩:٠٤١٧:١٧:٣٧١٧:٣٤:٢٢٢٢:٥٠:٤٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٠:٤٠١١:٢٨:٤٨١٧:١٦:٣٣١٧:٣٣:١٨٢٢:٥٠:٢٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤١:١٤١١:٢٨:٣٣١٧:١٥:٢٩١٧:٣٢:١٦٢٢:٥٠:١٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤١:٤٨١١:٢٨:١٩١٧:١٤:٢٦١٧:٣١:١٤٢٢:٤٩:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٢:٢٣١١:٢٨:٠٥١٧:١٣:٢٤١٧:٣٠:١٢٢٢:٤٩:٤٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٢:٥٨١١:٢٧:٥٢١٧:١٢:٢٢١٧:٢٩:١٢٢٢:٤٩:٢٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٣:٣٣١١:٢٧:٣٩١٧:١١:٢١١٧:٢٨:١٢٢٢:٤٩:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٤:٠٩١١:٢٧:٢٧١٧:١٠:٢١١٧:٢٧:١٣٢٢:٤٩:٠٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٤٤:٤٥١١:٢٧:١٥١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٦:١٥٢٢:٤٨:٤٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٥:٤٥:٢٢١١:٢٧:٠٤١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٥:١٨٢٢:٤٨:٣٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٤٥:٥٩١١:٢٦:٥٤١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٤:٢٢٢٢:٤٨:٢٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٥:٤٦:٣٧١١:٢٦:٤٤١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٣:٢٧٢٢:٤٨:١٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چالغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چالغان روستای چالغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای چالغان روستای چالغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چالغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چالغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چالغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چالغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چالغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چالغان

روستای چالغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چالغان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چالغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چالغان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای چالغان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چالغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چالغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چالغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چالغان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چالغان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چالغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چالغان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چالغان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چالغان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چالغان
افق شرعی امروز فردا چالغان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ چالغان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چالغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو