جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چالدران

چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز چالدران


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٣٦:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٥٠:٥١

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چالدران (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر چالدران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر چالدران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالدران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

آرتور شوپنهاور
یك پزشك همه كس را می تواند درمان كند جز خودش را؛ زمانی كه بیمار شود، نزد یك همكار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چالدران

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چالدران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالدران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چالدران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالدران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چالدران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٤١:٤١١٣:٣٠:٢٤٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٤١:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٤٠:٢٣١٣:٣٠:١٤٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٤١:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٩:٠٦١٣:٣٠:٠٥٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٥٥٠٠:٤٠:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٩:٥٦٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٤٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣٦:٣٤١٣:٢٩:٤٨٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٤٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٩٠٦:٣٥:٢٠١٣:٢٩:٤٠٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٠١٠٠:٣٩:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٩:٣٣٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٣٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢٩:٢٧٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٧:٠٤٠٠:٣٩:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٣١:٤٥١٣:٢٩:٢٠٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٨:٠٦٠٠:٣٨:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٩:١٥٢٠:٢٨:٣٠٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣٨:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٩:٢٨١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٩:٢٨٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٣٨:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٨:٢١١٣:٢٩:٠٥٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥١:٠٩٠٠:٣٧:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٢٧:١٦١٣:٢٩:٠١٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥٢:١٠٠٠:٣٧:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٢٦:١٢١٣:٢٨:٥٨٢٠:٣٢:١٩٢٠:٥٣:١١٠٠:٣٧:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢٨:٥٥٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٤:١١٠٠:٣٦:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٨:٥٣٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٥:١١٠٠:٣٦:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١١٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٨:٥١٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٦:١١٠٠:٣٦:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٧:١١٠٠:٣٦:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٢١:١٢١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:١٠٠٠:٣٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٧:٥٥٢٠:٥٩:٠٩٠٠:٣٥:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٩:٢٣١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٨:٥٠٢١:٠٠:٠٧٠٠:٣٥:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٨:٣١١٣:٢٨:٥٢٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠١:٠٥٠٠:٣٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:١٧:٤٠١٣:٢٨:٥٣٢٠:٤٠:٣٨٢١:٠٢:٠٢٠٠:٣٥:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:١٦:٥١١٣:٢٨:٥٦٢٠:٤١:٣١٢١:٠٢:٥٩٠٠:٣٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٢٤٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٨:٥٩٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٣:٥٥٠٠:٣٤:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:١١٠٦:١٥:١٨١٣:٢٩:٠٢٢٠:٤٣:١٦٢١:٠٤:٥١٠٠:٣٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٥٩٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٩:٠٦٢٠:٤٤:٠٧٢١:٠٥:٤٦٠٠:٣٤:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٩:١١٢٠:٤٤:٥٨٢١:٠٦:٤٠٠٠:٣٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٤٣٠٦:١٣:١١١٣:٢٩:١٦٢٠:٤٥:٤٨٢١:٠٧:٣٣٠٠:٣٤:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالدران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالدران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالدران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالدران

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر چالدران

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالدران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالدران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر چالدران

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٦:١٢١٣:٣٨:٠٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٥٣:١٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٤:٣٧١٣:٣٧:٤٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٣٤٠٠:٥٢:٤٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢٣:٠٣١٣:٣٧:٢٧١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٣٣٠٠:٥٢:٢٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٢:٢٠٠٧:٢١:٢٨١٣:٣٧:٠٩١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٣٣٠٠:٥٢:٠٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٠:٣٥٠٧:١٩:٥٤١٣:٣٦:٥١١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٣٣٠٠:٥١:٣٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:٤٩٠٧:١٨:٢٠١٣:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:٥١:١٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٦:٤٦١٣:٣٦:١٦١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٣٢٠٠:٥٠:٥١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٥:١٣١٣:٣٥:٥٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٢٠٠:٥٠:٢٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:٣١٠٧:١٣:٣٩١٣:٣٥:٤٠١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٣٢٠٠:٥٠:٠٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٤٤٠٧:١٢:٠٦١٣:٣٥:٢٣١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٤٩:٣٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:٥٧٠٧:١٠:٣٤١٣:٣٥:٠٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٣١٠٠:٤٩:١٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٩:٠١١٣:٣٤:٤٨٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤٨:٥٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٧:٢٩١٣:٣٤:٣١٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٣١٠٠:٤٨:٢٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٥:٥٨١٣:٣٤:١٥٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٤٨:٠١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٤٩٠٧:٠٤:٢٧١٣:٣٣:٥٨٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٤٧:٣٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠٢:٥٦١٣:٣٣:٤٢٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٤٧:١٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٩:١٥٠٧:٠١:٢٧١٣:٣٣:٢٦٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤٦:٤٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٩:٥٧١٣:٣٣:١١٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٤٦:٢٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٨:٢٨١٣:٣٢:٥٦٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٤٥:٥٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٧:٠٠١٣:٣٢:٤١٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٤٥:٣٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٥٥:٣٣١٣:٣٢:٢٦٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٤٥:١١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٥٤:٠٦١٣:٣٢:١٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٤٤:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٦٠٦:٥٢:٤٠١٣:٣١:٥٨٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣٨٠٠:٤٤:٢٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥١٠٦:٥١:١٥١٣:٣١:٤٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٤٤:٠٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٩:٥٠١٣:٣١:٣٢٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٤٣:٣٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٨:٢٦١٣:٣١:٢٠٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٤٣:١٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٦٠٦:٤٧:٠٤١٣:٣١:٠٨٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٤٢:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٤٥:٤٢١٣:٣٠:٥٦٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٤٢:٢٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٤٤:٢٠١٣:٣٠:٤٥٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٤٢:٠٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٤٣:٠٠١٣:٣٠:٣٤٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٤١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر چالدران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر چالدران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر چالدران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چالدران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالدران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چالدران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالدران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالدران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چالدران

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٥:٤٠١٢:٣٩:٥١١٨:٤٤:٤١١٩:٠٣:٣٦٠٠:٢٥:٢٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٦:١٠٠٧:٣٤:٠٥١٣:٣٩:٣٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٥٥:٠٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٢٨٠٧:٣٢:٣١١٣:٣٩:١٥١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٥٤:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٤٥٠٧:٣٠:٥٦١٣:٣٨:٥٧١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٥٤:٢٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٠٢٠٧:٢٩:٢١١٣:٣٨:٣٩١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٥٣:٥٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٨٠٧:٢٧:٤٦١٣:٣٨:٢١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٥٣:٣٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٦:١٢١٣:٣٨:٠٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٥٣:١٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٤:٣٧١٣:٣٧:٤٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٣٤٠٠:٥٢:٤٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢٣:٠٣١٣:٣٧:٢٧١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٣٣٠٠:٥٢:٢٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٠٠٧:٢١:٢٨١٣:٣٧:٠٩١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٣٣٠٠:٥٢:٠٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٥٠٧:١٩:٥٤١٣:٣٦:٥١١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٣٣٠٠:٥١:٣٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٩٠٧:١٨:٢٠١٣:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:٥١:١٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٦:٤٦١٣:٣٦:١٦١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٣٢٠٠:٥٠:٥١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٥:١٣١٣:٣٥:٥٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٢٠٠:٥٠:٢٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣١٠٧:١٣:٣٩١٣:٣٥:٤٠١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٣٢٠٠:٥٠:٠٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٤٠٧:١٢:٠٦١٣:٣٥:٢٣١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٤٩:٣٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:١٠:٣٤١٣:٣٥:٠٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٣١٠٠:٤٩:١٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٩:٠١١٣:٣٤:٤٨٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤٨:٥٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٧:٢٩١٣:٣٤:٣١٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٣١٠٠:٤٨:٢٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٥:٥٨١٣:٣٤:١٥٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٤٨:٠١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٩٠٧:٠٤:٢٧١٣:٣٣:٥٨٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٤٧:٣٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠٢:٥٦١٣:٣٣:٤٢٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٤٧:١٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٥٠٧:٠١:٢٧١٣:٣٣:٢٦٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤٦:٤٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٩:٥٧١٣:٣٣:١١٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٤٦:٢٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٨:٢٨١٣:٣٢:٥٦٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٤٥:٥٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥٧:٠٠١٣:٣٢:٤١٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٤٥:٣٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٥٥:٣٣١٣:٣٢:٢٦٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٤٥:١١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٥٤:٠٦١٣:٣٢:١٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٤٤:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٦٠٦:٥٢:٤٠١٣:٣١:٥٨٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣٨٠٠:٤٤:٢٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥١٠٦:٥١:١٥١٣:٣١:٤٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٤٤:٠٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٩:٥٠١٣:٣١:٣٢٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤١٠٠:٤٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چالدران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چالدران شهر چالدران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چالدران شهر چالدران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چالدران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالدران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چالدران

شهرستان چالدران یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی است که در شمال غربی این استان قرار گرفته‌است. چالدران پانزدهمین شهرستان استان آذربایجان غربی است. مرکز این شهرستان، شهر سیه‌چشمه است. آواجیق دیگر شهر آن است. کلیسای طاطاووس، مربوط به دورهٔ عیسی مسیح مقبره سید صدرالدین، وزیر اعظم شاه اسماعیل، مربوط به دورهٔ صفوی شهرستان چالدران بیشتر به خاطر جنگ چالدران شهرت دارد؛ جنگی که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در ۳۱ مرداد ۸۹۳ خورشیدی رخ داد. از آثار این جنگ در شهرستان، گورستان کشته‌شدگان جنگ و چندین مجسمه در محل جنگ و داخل شهر بر جا مانده است.

شهر چالدران در ویکیپدیا

شهر چالدران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چالدران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چالدران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چالدران بر روی نقشه

شهر چالدران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چالدران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چالدران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چالدران
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر چالدران + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر چالدران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالدران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چالدران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چالدران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چالدران
زمان پخش اذان آنلاین به افق چالدران
افق شرعی امروز فردا چالدران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چالدران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چالدران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چالدران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چالدران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق چالدران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چالدران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو