جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چالدران

چالدران | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز چالدران

اذان صبح: ٠٥:٥٠:١٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٥١:٢٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:١١:٥٠

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چالدران (شهرستان چالدران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر چالدران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر چالدران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چالدران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

وین دایر
این دست و آن دست كردن كارها سبب می‌شود كه زمان گرانمایه‌ی امروز را نیز از دست بدهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چالدران

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چالدران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالدران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چالدران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالدران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چالدران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٥٥:٥٤١٣:٣٢:٣٠٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٢١٠٠:٤٥:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٥٤:٢٧١٣:٣٢:١٦٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٤٤:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٥٣:٠١١٣:٣٢:٠٢٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٢٤٠٠:٤٤:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:١٦٠٦:٥١:٣٥١٣:٣١:٤٨٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٤٤:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٣١٠٦:٥٠:١٠١٣:٣١:٣٥٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٤٣:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٨:٤٧١٣:٣١:٢٣٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٤٣:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠١٠٦:٤٧:٢٣١٣:٣١:١٠٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٤٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٧٠٦:٤٦:٠١١٣:٣٠:٥٩٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٣١٠٠:٤٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٤٤:٤٠١٣:٣٠:٤٧٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٤٢:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٤٣:١٩١٣:٣٠:٣٦٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٤١:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٤٢:٠٠١٣:٣٠:٢٦٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٤١:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٤٠:٤١١٣:٣٠:١٦٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٤١:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٩:٢٣١٣:٣٠:٠٦٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٣٩٠٠:٤٠:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣٨:٠٧١٣:٢٩:٥٧٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٤١٠٠:٤٠:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٦:٥٢١٣:٢٩:٤٩٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٤٠:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٣٥:٣٧١٣:٢٩:٤١٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٩:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٩:٣٤٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٣٩:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٣٣:١٢١٣:٢٩:٢٧٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٤٨٠٠:٣٩:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٩٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٩:٢٠٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٣٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٣٠٦:٣٠:٥٢١٣:٢٩:١٥٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٨:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٩:١٠٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٢٨:٣٦١٣:٢٩:٠٥٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٧:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٧:٣١١٣:٢٩:٠١٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٦:٢٦١٣:٢٨:٥٨٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٥٥٠٠:٣٧:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٢٥:٢٣١٣:٢٨:٥٥٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٣:٥٦٠٠:٣٧:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٠٠٦:٢٤:٢٢١٣:٢٨:٥٣٢٠:٣٣:٥٨٢٠:٥٤:٥٦٠٠:٣٦:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢٨:٥١٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٥:٥٦٠٠:٣٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٢٢:٢٣١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٥:٥١٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٣٦:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٧:٥٦٠٠:٣٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چالدران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چالدران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چالدران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالدران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چالدران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چالدران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالدران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چالدران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چالدران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چالدران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چالدران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چالدران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالدران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چالدران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر چالدران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالدران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چالدران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چالدران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چالدران شهر چالدران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چالدران شهر چالدران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چالدران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالدران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر چالدران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالدران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالدران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر چالدران

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٠٠٦:٥٢:١٩١٣:٣٥:١٧٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٤٧:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٦٠٦:٥٣:١٤١٣:٣٥:٠١٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٥١٠٠:٤٧:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٥٤:٠٩١٣:٣٤:٤٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٢١٠٠:٤٧:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٥٥:٠٣١٣:٣٤:٢٩٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٥١٠٠:٤٧:٣٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٥٥:٥٨١٣:٣٤:١٢٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٢٠٠٠:٤٧:٣٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٦:٥٢١٣:٣٣:٥٤٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٤٧:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٧:٤٦١٣:٣٣:٣٦٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:١٦٠٠:٤٧:١٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٨:٤١١٣:٣٣:١٨٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٤٧:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٩:٣٥١٣:٣٣:٠٠٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:١٠٠٠:٤٦:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٣٠٧:٠٠:٢٩١٣:٣٢:٤١٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٤٦:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٤٠٧:٠١:٢٣١٣:٣٢:٢٢٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٠١٠٠:٤٦:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٤٠٧:٠٢:١٧١٣:٣٢:٠٢٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٤٦:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٤٠٧:٠٣:١٠١٣:٣١:٤٣١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٥١٠٠:٤٦:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٣٠٧:٠٤:٠٤١٣:٣١:٢٣١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:١٥٠٠:٤٥:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٢٠٧:٠٤:٥٨١٣:٣١:٠٣١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٣٩٠٠:٤٥:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠١٠٧:٠٥:٥٢١٣:٣٠:٤٢١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٠٣٠٠:٤٥:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٦:٤٦١٣:٣٠:٢٢١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٢٧٠٠:٤٥:١٧
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٧:٤٠١٣:٣٠:٠١١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٥٠٠٠:٤٥:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٨:٣٣١٣:٢٩:٤٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:١٣٠٠:٤٤:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٩:٢٧١٣:٢٩:١٩١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٤٤:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٦٠٧:١٠:٢١١٣:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٤٤:١٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٤١٠٧:١١:١٥١٣:٢٨:٣٧١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٢١٠٠:٤٤:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٧٠٧:١٢:٠٩١٣:٢٨:١٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٤٣:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥١٠٧:١٣:٠٣١٣:٢٧:٥٤١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٠٦٠٠:٤٣:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١٣:٥٧١٣:٢٧:٣٣١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٢٨٠٠:٤٣:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٠٠٧:١٤:٥١١٣:٢٧:١٢١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٥٠٠٠:٤٢:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١٥:٤٦١٣:٢٦:٥٠١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:١٢٠٠:٤٢:٤٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٦:٤٠١٣:٢٦:٢٩١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٣٥٠٠:٤٢:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٠٠٧:١٧:٣٤١٣:٢٦:٠٨١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٥٧٠٠:٤٢:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٢٠٧:١٨:٢٩١٣:٢٥:٤٦١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:٢٠٠٠:١١:٥٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٩:٢٣١٢:٢٥:٢٥١٨:٣٠:٤٩١٨:٤٩:٤٢٢٣:٤١:٣٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چالدران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر چالدران شهر چالدران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر چالدران شهر چالدران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چالدران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالدران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چالدران

شهرستان چالدران یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی است که در شمال غربی این استان قرار گرفته‌است. چالدران پانزدهمین شهرستان استان آذربایجان غربی است. مرکز این شهرستان، شهر سیه‌چشمه است. آواجیق دیگر شهر آن است. کلیسای طاطاووس، مربوط به دورهٔ عیسی مسیح مقبره سید صدرالدین، وزیر اعظم شاه اسماعیل، مربوط به دورهٔ صفوی شهرستان چالدران بیشتر به خاطر جنگ چالدران شهرت دارد؛ جنگی که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در ۳۱ مرداد ۸۹۳ خورشیدی رخ داد. از آثار این جنگ در شهرستان، گورستان کشته‌شدگان جنگ و چندین مجسمه در محل جنگ و داخل شهر بر جا مانده است.

شهر چالدران در ویکیپدیا

شهر چالدران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چالدران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چالدران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چالدران بر روی نقشه

شهر چالدران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چالدران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چالدران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چالدران
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر چالدران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چالدران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چالدران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چالدران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چالدران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چالدران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چالدران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چالدران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چالدران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چالدران
زمان پخش اذان مستقیم به افق چالدران
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ چالدران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چالدران
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ چالدران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چالدران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چالدران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو