جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چالان چولان

دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز چالان چولان


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٤٩
نیمه شب: ٢٣:١٧:٤٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چالان چولان (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر چالان چولان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چالان چولان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالان چولان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
آرزوهای هر كس نتیجه ی تجربه های زندگی او است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چالان چولان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چالان چولان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالان چولان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چالان چولان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالان چولان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چالان چولان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٢:٠٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٩:٥١١٣:١١:٥٨١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٧:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٨:٤٨١٣:١١:٤٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٧:٤٥١٣:١١:٤١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٦:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:٣٣١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٦:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٥:٤٣١٣:١١:٢٦١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٦:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:٤٣١٣:١١:١٩١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:٤٥١٣:١١:١٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٢:٤٨١٣:١١:٠٨١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٥:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:٥٢١٣:١١:٠٣٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٥:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٠:٥٨٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٤:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٩:١٠١٣:١٠:٥١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٤:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٨:١٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٤:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٧:٢٩١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢٤:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٦:٤٠١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٣:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٣:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٤:٢٢١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٣:٣٨١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٣:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٢:٥٦١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٣:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٢:١٦١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٣:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:١١:٣٧١٣:١٠:٤٩٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٠:٥٩١٣:١٠:٥٢٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٢٣١٣:١٠:٥٥٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٢:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٠:٥٩٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٩:١٥١٣:١١:٠٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢٢:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:١١:٠٩٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٨:١٤١٣:١١:١٥٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالان چولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالان چولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالان چولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالان چولان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چالان چولان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چالان چولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالان چولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چالان چولان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر چالان چولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چالان چولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چالان چولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چالان چولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالان چولان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چالان چولان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر چالان چولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالان چولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چالان چولان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٥:٠٣١١:٥٨:٤٣١٧:٣١:٥٧١٧:٤٩:٥٦٢٣:١٧:٥٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:٥٣١١:٥٨:٣٥١٧:٣٠:٥١١٧:٤٨:٥٢٢٣:١٧:٤٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٦:٤٣١١:٥٨:٢٨١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٧:٤٨٢٣:١٧:٣٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٢٧:٣٤١١:٥٨:٢١١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٦:٤٦٢٣:١٧:٢٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٨:٢٥١١:٥٨:١٥١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٥:٤٥٢٣:١٧:١٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٢٩:١٦١١:٥٨:١٠١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٤:٤٥٢٣:١٧:١٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٠:٠٨١١:٥٨:٠٥١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٣:٤٧٢٣:١٧:٠٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣١:٠٠١١:٥٨:٠١١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٢:٥٠٢٣:١٦:٥٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣١:٥٣١١:٥٧:٥٨١٧:٢٣:٣٩١٧:٤١:٥٣٢٣:١٦:٥١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٢:٤٦١١:٥٧:٥٦١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٠:٥٩٢٣:١٦:٤٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٣:٣٩١١:٥٧:٥٥١٧:٢١:٤٧١٧:٤٠:٠٥٢٣:١٦:٤١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٤:٣٢١١:٥٧:٥٤١٧:٢٠:٥٢١٧:٣٩:١٣٢٣:١٦:٣٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٥:٢٦١١:٥٧:٥٤١٧:١٩:٥٩١٧:٣٨:٢٢٢٣:١٦:٣٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٦:٢٠١١:٥٧:٥٥١٧:١٩:٠٧١٧:٣٧:٣٢٢٣:١٦:٣١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٧:١٤١١:٥٧:٥٧١٧:١٨:١٧١٧:٣٦:٤٤٢٣:١٦:٣٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:٠٩١١:٥٨:٠٠١٧:١٧:٢٨١٧:٣٥:٥٨٢٣:١٦:٢٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٩:٠٣١١:٥٨:٠٣١٧:١٦:٤١١٧:٣٥:١٢٢٣:١٦:٢٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٣٩:٥٨١١:٥٨:٠٨١٧:١٥:٥٥١٧:٣٤:٢٩٢٣:١٦:٢٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٤٠:٥٣١١:٥٨:١٣١٧:١٥:١٠١٧:٣٣:٤٦٢٣:١٦:٣١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤١:٤٨١١:٥٨:١٩١٧:١٤:٢٧١٧:٣٣:٠٦٢٣:١٦:٣٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٢:٤٤١١:٥٨:٢٥١٧:١٣:٤٦١٧:٣٢:٢٧٢٣:١٦:٣٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٣:٣٩١١:٥٨:٣٣١٧:١٣:٠٦١٧:٣١:٤٩٢٣:١٦:٤٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٤:٣٥١١:٥٨:٤٢١٧:١٢:٢٨١٧:٣١:١٣٢٣:١٦:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٥:٣١١١:٥٨:٥١١٧:١١:٥١١٧:٣٠:٣٩٢٣:١٦:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٦:٢٦١١:٥٩:٠١١٧:١١:١٦١٧:٣٠:٠٦٢٣:١٦:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٧:٢٢١١:٥٩:١٢١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:٣٥٢٣:١٧:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٨:١٨١١:٥٩:٢٤١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٠٦٢٣:١٧:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:١٤١١:٥٩:٣٧١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٣٨٢٣:١٧:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٠:١٠١١:٥٩:٥٠١٧:٠٩:١٤١٧:٢٨:١٣٢٣:١٧:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥١:٠٥١٢:٠٠:٠٥١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٧:٤٩٢٣:١٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چالان چولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چالان چولان شهر چالان چولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چالان چولان شهر چالان چولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چالان چولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالان چولان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چالان چولان

چالانچولان مرکز بخش سیلاخور و از توابع شهرستان دورود، یکی از شهرهای استان لرستان در غرب ایران است؛ و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت این شهر ۱٬۴۷۸ نفر است

شهر چالان چولان در ویکیپدیا

شهر چالان چولان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چالان چولان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چالان چولان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چالان چولان بر روی نقشه

شهر چالان چولان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چالان چولان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چالان چولان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چالان چولان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چالان چولان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر چالان چولان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالان چولان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چالان چولان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چالان چولان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چالان چولان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چالان چولان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چالان چولان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چالان چولان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چالان چولان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چالان چولان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چالان چولان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چالان چولان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چالان چولان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو