جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چالان چولان

دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز چالان چولان


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٦:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:١٦
اذان مغرب: ١٩:٥٨:١٣
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٦

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چالان چولان (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ شهر چالان چولان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر چالان چولان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالان چولان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

فیثاغورث
سكوت را بیاموز؛ بگذار ذهن آرام تو گوش كند و بیاموزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چالان چولان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چالان چولان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالان چولان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چالان چولان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چالان چولان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چالان چولان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٢:٠١١٣:١٢:١٧١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٢:٠٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٧:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٩:٥١١٣:١١:٥٨١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٧:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٨:٤٨١٣:١١:٤٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٦:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٧:٤٥١٣:١١:٤١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:٣٣١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٦:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٥:٤٣١٣:١١:٢٦١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:٤٣١٣:١١:١٩١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٥:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٣:٤٥١٣:١١:١٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٥:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٢:٤٨١٣:١١:٠٨١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٥:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢١:٥٢١٣:١١:٠٣٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٥:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٠:٥٨٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٤:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:١٨٠٠:٢٤:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٩:١٠١٣:١٠:٥١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٤:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٨:١٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٤:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٧:٢٩١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢٤:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٦:٤٠١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٣:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٥:٥٣١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٣:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٥:٠٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٢٣:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٤:٢٢١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٣:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٣:٣٨١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٣:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٢:٥٦١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٢٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٢:١٦١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٣:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:١١:٣٧١٣:١٠:٤٩٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٠:٥٩١٣:١٠:٥٢٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٢:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٢٣١٣:١٠:٥٥٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٢:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٠:٥٩٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٢:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٩:١٥١٣:١١:٠٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٢٢:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٨:٤٤١٣:١١:٠٩٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالان چولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالان چولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالان چولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چالان چولان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر چالان چولان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالان چولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالان چولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر چالان چولان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٣٩٠٧:٠٩:٤٦١٣:١٩:٥٦١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٢٠٠٠:٣٨:٢٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:١١٠٧:٠٨:٢٦١٣:١٩:٣٨١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:٣٨:٠٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٩:٢٠١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٠٠٠:٣٧:٤١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:١٥٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٩:٠٢١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٣٦٠٠:٣٧:١٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٤:٢٤١٣:١٨:٤٤١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٢١٠٠:٣٦:٥٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٣:٠٤١٣:١٨:٢٦١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٠٧٠٠:٣٦:٣٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠١:٤٤١٣:١٨:٠٩١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٢٠٠:٣٦:١٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٠:٢٤١٣:١٧:٥١١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٣٨٠٠:٣٥:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٥:٥١٠٦:٥٩:٠٥١٣:١٧:٣٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٢٤٠٠:٣٥:٢٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٧:٤٥١٣:١٧:١٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٠٩٠٠:٣٥:٠٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٦:٥٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٥٥٠٠:٣٤:٤٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٥:٠٨١٣:١٦:٤١١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٤١٠٠:٣٤:٢١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٣:٥٠١٣:١٦:٢٤١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٣:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٢:٣٢١٣:١٦:٠٨١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:١٣٠٠:٣٣:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥١:١٥١٣:١٥:٥١١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٥٩٠٠:٣٣:١٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٩:٥٨١٣:١٥:٣٥١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٤٥٠٠:٣٢:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٨:٤١١٣:١٥:١٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٣٢:٢٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:٢٥١٣:١٥:٠٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:١٨٠٠:٣٢:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٦:١٠١٣:١٤:٤٩١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣١:٤٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٤:٥٦١٣:١٤:٣٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٣١:٢٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٤١١٣:١٤:١٩١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٣١:٠٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٤:٠٥١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٣٠:٤٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٤١:١٥١٣:١٣:٥١١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:١٣٠٠:٣٠:٢١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٣:٣٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠١٠٠:٣٠:٠١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٨:٥٢١٣:١٣:٢٥١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٢٩:٤٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٧:٤١١٣:١٣:١٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٩:٢٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٦:٣٢١٣:١٣:٠١١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٩:٠١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٥:٢٣١٣:١٢:٤٩١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٨:٤١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٤:١٥١٣:١٢:٣٨١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٨:٢٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٣:٠٧١٣:١٢:٢٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر چالان چولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر چالان چولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر چالان چولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چالان چولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالان چولان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چالان چولان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر چالان چولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چالان چولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چالان چولان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٧:٥١١٢:٢١:٤٤١٨:٢٦:٠٩١٨:٤٣:٤٦٠٠:١٠:٣١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٣٠٧:١٦:٣٠١٣:٢١:٢٦١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٣٢٠٠:٤٠:١٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٧٠٧:١٥:١٠١٣:٢١:٠٨١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١٨٠٠:٣٩:٥٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٠٠٧:١٣:٤٩١٣:٢٠:٥٠١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٠٣٠٠:٣٩:٢٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٢:٢٨١٣:٢٠:٣٢١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٦:٤٩٠٠:٣٩:٠٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١١:٠٧١٣:٢٠:١٤١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٣٤٠٠:٣٨:٤٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٩٠٧:٠٩:٤٦١٣:١٩:٥٦١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٢٠٠٠:٣٨:٢٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١١٠٧:٠٨:٢٦١٣:١٩:٣٨١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:٣٨:٠٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٩:٢٠١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٠٠٠:٣٧:٤١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٥٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٩:٠٢١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٣٦٠٠:٣٧:١٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٤:٢٤١٣:١٨:٤٤١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٢١٠٠:٣٦:٥٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٣:٠٤١٣:١٨:٢٦١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:٠٧٠٠:٣٦:٣٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٩٠٧:٠١:٤٤١٣:١٨:٠٩١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٢٠٠:٣٦:١٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٠:٢٤١٣:١٧:٥١١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:٣٨٠٠:٣٥:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥١٠٦:٥٩:٠٥١٣:١٧:٣٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٢٤٠٠:٣٥:٢٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢١٠٦:٥٧:٤٥١٣:١٧:١٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٠٩٠٠:٣٥:٠٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٦:٥٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٥٥٠٠:٣٤:٤٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٥:٠٨١٣:١٦:٤١١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٤١٠٠:٣٤:٢١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٥٣:٥٠١٣:١٦:٢٤١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٣:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٢:٣٢١٣:١٦:٠٨١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:١٣٠٠:٣٣:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥١:١٥١٣:١٥:٥١١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٥٩٠٠:٣٣:١٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٩:٥٨١٣:١٥:٣٥١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٤٥٠٠:٣٢:٥١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٨:٤١١٣:١٥:١٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٣٢:٢٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:٢٥١٣:١٥:٠٤١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:١٨٠٠:٣٢:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٦:١٠١٣:١٤:٤٩١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣١:٤٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٤:٥٦١٣:١٤:٣٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٣١:٢٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٤١١٣:١٤:١٩١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٣١:٠٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٤:٠٥١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٣٠:٤٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٤١:١٥١٣:١٣:٥١١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:١٣٠٠:٣٠:٢١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٣:٣٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٠١٠٠:٣٠:٠١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٨:٥٢١٣:١٣:٢٥١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٢٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چالان چولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چالان چولان شهر چالان چولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چالان چولان شهر چالان چولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چالان چولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چالان چولان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چالان چولان

چالانچولان مرکز بخش سیلاخور و از توابع شهرستان دورود، یکی از شهرهای استان لرستان در غرب ایران است؛ و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت این شهر ۱٬۴۷۸ نفر است

شهر چالان چولان در ویکیپدیا

شهر چالان چولان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چالان چولان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چالان چولان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چالان چولان بر روی نقشه

شهر چالان چولان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چالان چولان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چالان چولان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چالان چولان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر چالان چولان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر چالان چولان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چالان چولان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چالان چولان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چالان چولان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چالان چولان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چالان چولان
زمان پخش اذان زنده به افق چالان چولان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چالان چولان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چالان چولان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چالان چولان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چالان چولان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چالان چولان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چالان چولان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو