جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چاف

لنگرود | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز چاف

اذان صبح: ٠٥:٣٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٤٠
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٠٧
اذان مغرب: ١٧:١٢:٣٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٣٠

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چاف (شهرستان لنگرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر چاف)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر چاف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چاف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

حضرت محمد (ص)
تمام چیزهای مسلمان كه عبارتند از ثروت و آبرو و خون بر مسلمان دیگر حرام است (كه آنها را از بین ببرد) و برای شرّ بودن یك فرد، همین كافی است كه برادر مسلمان خود را كوچك كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چاف

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چاف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاف ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چاف (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاف ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چاف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٦:٠٤١٣:٠٩:٢٣١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٣:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٣:١٩١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٢:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٢:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٢:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٨:١٤١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢١:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٨:٠١١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢١:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢١:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٧:٣٧١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٠:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٠:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٧:١٥١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٠:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٩:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٤١٠٠:١٩:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٩:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٨:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٨:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٦:١٩١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٨:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٦:١٢١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٧:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٣:١٥١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٧:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٧:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١١:٠٣١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:١٧٠٠:١٦:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٦:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٣:١١٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٦:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٥:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:١٣٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٥:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٤٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٤٨٠٠:١٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاف

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر چاف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چاف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر چاف

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چاف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر چاف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر چاف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چاف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چاف

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر چاف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چاف

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر چاف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چاف شهر چاف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چاف شهر چاف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چاف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر چاف

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر چاف

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٤:٤١١١:٥٥:٠٣١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:١١٢٣:١٠:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٥:٤٣١١:٥٥:١٩١٦:٥٤:٣٧١٧:١٤:٤٤٢٣:١٠:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٦:٤٤١١:٥٥:٣٦١٦:٥٤:٠٩١٧:١٤:١٩٢٣:١٠:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٧:٤٥١١:٥٥:٥٣١٦:٥٣:٤٤١٧:١٣:٥٦٢٣:١١:١١
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٨:٤٥١١:٥٦:١١١٦:٥٣:٢٠١٧:١٣:٣٥٢٣:١١:٢٥
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٩:٤٥١١:٥٦:٣٠١٦:٥٢:٥٩١٧:١٣:١٦٢٣:١١:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٢٠٧:٠٠:٤٤١١:٥٦:٥٠١٦:٥٢:٣٩١٧:١٢:٥٩٢٣:١١:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:١٣٠٧:٠١:٤٢١١:٥٧:١٠١٦:٥٢:٢٢١٧:١٢:٤٤٢٣:١٢:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٣٠٧:٠٢:٤٠١١:٥٧:٣١١٦:٥٢:٠٧١٧:١٢:٣٠٢٣:١٢:٣٠
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٣٠٧:٠٣:٣٧١١:٥٧:٥٢١٦:٥١:٥٣١٧:١٢:١٩٢٣:١٢:٤٨
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٢٠٧:٠٤:٣٤١١:٥٨:١٥١٦:٥١:٤٢١٧:١٢:١٠٢٣:١٣:٠٦
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠٥:٢٩١١:٥٨:٣٨١٦:٥١:٣٣١٧:١٢:٠٣٢٣:١٣:٢٦
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٩٠٧:٠٦:٢٤١١:٥٩:٠١١٦:٥١:٢٦١٧:١١:٥٨٢٣:١٣:٤٦
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٧:١٨١١:٥٩:٢٥١٦:٥١:٢١١٧:١١:٥٥٢٣:١٤:٠٧
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠٨:١١١١:٥٩:٥٠١٦:٥١:١٨١٧:١١:٥٣٢٣:١٤:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٩:٠٣١٢:٠٠:١٥١٦:٥١:١٧١٧:١١:٥٤٢٣:١٤:٥١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٩:٥٤١٢:٠٠:٤١١٦:٥١:١٩١٧:١١:٥٧٢٣:١٥:١٤
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٠٠٧:١٠:٤٤١٢:٠١:٠٧١٦:٥١:٢٢١٧:١٢:٠٢٢٣:١٥:٣٨
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٤٠٧:١١:٣٣١٢:٠١:٣٤١٦:٥١:٢٨١٧:١٢:٠٩٢٣:١٦:٠٢
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٧٠٧:١٢:٢٠١٢:٠٢:٠١١٦:٥١:٣٥١٧:١٢:١٨٢٣:١٦:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:١٩٠٧:١٣:٠٦١٢:٠٢:٢٩١٦:٥١:٤٥١٧:١٢:٢٩٢٣:١٦:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٠٠٧:١٣:٥١١٢:٠٢:٥٧١٦:٥١:٥٧١٧:١٢:٤٢٢٣:١٧:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٠٠٧:١٤:٣٥١٢:٠٣:٢٦١٦:٥٢:١٠١٧:١٢:٥٧٢٣:١٧:٤٥
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١٥:١٧١٢:٠٣:٥٤١٦:٥٢:٢٦١٧:١٣:١٣٢٣:١٨:١٢
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٨٠٧:١٥:٥٨١٢:٠٤:٢٣١٦:٥٢:٤٤١٧:١٣:٣٢٢٣:١٨:٤٠
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٥٠٧:١٦:٣٨١٢:٠٤:٥٣١٦:٥٣:٠٤١٧:١٣:٥٢٢٣:١٩:٠٧
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:١١٠٧:١٧:١٥١٢:٠٥:٢٢١٦:٥٣:٢٦١٧:١٤:١٥٢٣:١٩:٣٦
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٧:٥٢١٢:٠٥:٥٢١٦:٥٣:٤٩١٧:١٤:٣٩٢٣:٢٠:٠٤
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٩٠٧:١٨:٢٦١٢:٠٦:٢١١٦:٥٤:١٥١٧:١٥:٠٥٢٣:٢٠:٣٣
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٨:٥٩١٢:٠٦:٥١١٦:٥٤:٤٢١٧:١٥:٣٢٢٣:٢١:٠٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چاف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر چاف شهر چاف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر چاف شهر چاف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چاف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چاف

چاف پایین، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان لنگرود در استان گیلان ایران است

شهر چاف در ویکیپدیا

شهر چاف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چاف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چاف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چاف بر روی نقشه

شهر چاف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چاف

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چاف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چاف
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر چاف + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر چاف + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر چاف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چاف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چاف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چاف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چاف رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چاف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا چاف دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چاف
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ چاف دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چاف
افق شرعی امروز فردا چاف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چاف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو