جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چاشم

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز چاشم

اذان صبح: ٠٤:٤٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٤
اذان ظهر: ١١:٤١:٤١
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٩:٥٢

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چاشم (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر چاشم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چاشم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چاشم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

چارلی چاپلین
شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!

اوقات شرعی ماه جاری شهر چاشم

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چاشم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاشم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چاشم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاشم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چاشم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٧:١٣١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:١٦٠٠:١٢:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:٠٧١٢:٥٦:٥٩١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٠٩٠٠:١٢:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٢:٤٨١٢:٥٦:٤٥١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٠١٠٠:١١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٦:٣١١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٥٤٠٠:١١:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٦:١٧١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٤٧٠٠:١١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٠:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:١١٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٥:١٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٩:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١١:٣١١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٨:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٤٨٠٠:٠٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٤:٢٦١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٤:١٨١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٧:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٤:١٠١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٧:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٦:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٦:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٥:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٥:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٤:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٣:٢٢١٩:٥١:٣١٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:١٧٠٠:٠٤:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٣:٥٦١٢:٥٣:١٩١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاشم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چاشم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چاشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چاشم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چاشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاشم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چاشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چاشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چاشم

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چاشم شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چاشم شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چاشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاشم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چاشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چاشم

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٤٥:٠٠١١:٤٩:٣٣١٧:٥٣:٣٣١٨:١١:٣٩٢٣:٠٧:٣٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٥:٤٧١١:٤٩:١٢١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:١٠٢٣:٠٧:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٤٦:٣٣١١:٤٨:٥٢١٧:٥٠:٣٦١٨:٠٨:٤١٢٣:٠٧:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٧:٢٠١١:٤٨:٣١١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٧:١٣٢٣:٠٦:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٨:٠٧١١:٤٨:١٠١٧:٤٧:٣٩١٨:٠٥:٤٥٢٣:٠٦:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٨:٥٥١١:٤٧:٥٠١٧:٤٦:١١١٨:٠٤:١٧٢٣:٠٦:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٤٩:٤٢١١:٤٧:٣٠١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٢:٤٩٢٣:٠٥:٤٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٠:٢٩١١:٤٧:١٠١٧:٤٣:١٦١٨:٠١:٢٢٢٣:٠٥:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥١:١٧١١:٤٦:٥٠١٧:٤١:٤٩١٧:٥٩:٥٥٢٣:٠٥:٠٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٢:٠٥١١:٤٦:٣٠١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٨:٢٩٢٣:٠٤:٥١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٢:٥٣١١:٤٦:١١١٧:٣٨:٥٦١٧:٥٧:٠٣٢٣:٠٤:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٣:٤٢١١:٤٥:٥٢١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٥:٣٧٢٣:٠٤:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٤:٣٠١١:٤٥:٣٤١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:١٢٢٣:٠٣:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٥:١٩١١:٤٥:١٦١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٢:٤٨٢٣:٠٣:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٦:٠٩١١:٤٤:٥٨١٧:٣٣:١٥١٧:٥١:٢٤٢٣:٠٣:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٦:٥٨١١:٤٤:٤١١٧:٣١:٥١١٧:٥٠:٠١٢٣:٠٣:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٧:٤٨١١:٤٤:٢٤١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٨:٣٨٢٣:٠٢:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٥:٥٨:٣٨١١:٤٤:٠٧١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٧:١٦٢٣:٠٢:٣١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٩:٢٩١١:٤٣:٥١١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٥:٥٤٢٣:٠٢:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٠:٢٠١١:٤٣:٣٦١٧:٢٦:٢٠١٧:٤٤:٣٤٢٣:٠١:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠١:١١١١:٤٣:٢١١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٣:١٤٢٣:٠١:٤٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٢:٠٣١١:٤٣:٠٦١٧:٢٣:٣٩١٧:٤١:٥٥٢٣:٠١:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٢:٥٥١١:٤٢:٥٢١٧:٢٢:١٩١٧:٤٠:٣٧٢٣:٠١:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٣:٤٧١١:٤٢:٣٩١٧:٢١:٠٠١٧:٣٩:١٩٢٣:٠٠:٥٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٤:٤٠١١:٤٢:٢٦١٧:١٩:٤٢١٧:٣٨:٠٣٢٣:٠٠:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٥:٣٣١١:٤٢:١٤١٧:١٨:٢٥١٧:٣٦:٤٧٢٣:٠٠:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٦:٢٦١١:٤٢:٠٣١٧:١٧:٠٩١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠٠:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٧:٢٠١١:٤١:٥٢١٧:١٥:٥٣١٧:٣٤:١٨٢٣:٠٠:٠٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٨:١٤١١:٤١:٤١١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:٠٥٢٢:٥٩:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٩:٠٩١١:٤١:٣٢١٧:١٣:٢٥١٧:٣١:٥٣٢٢:٥٩:٤٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چاشم شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چاشم شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چاشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاشم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چاشم

چاشم یکی از روستاهای مازندرانی زبان شهرستان مهدیشهر در استان سمنان ایران است

شهر چاشم در ویکیپدیا

شهر چاشم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چاشم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چاشم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چاشم بر روی نقشه

شهر چاشم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چاشم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چاشم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چاشم
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چاشم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چاشم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چاشم رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چاشم
جدول اوقات شرعی امروز فردا چاشم دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چاشم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چاشم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاشم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق چاشم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چاشم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاشم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چاشم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو