جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چاشم

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز چاشم


اذان صبح: ٠٥:١٠:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٣٦
اذان ظهر: ١١:٤٢:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٠٥
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٠٤

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چاشم (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر چاشم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چاشم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چاشم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رندل جرل
یكی از روشن ترین راستی‌ها درباره‌ی دیدگاه افراد بزرگسال نسبت به كودك، این است كه كودكی را فراموش كرده‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چاشم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چاشم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاشم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چاشم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاشم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاشم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٣٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٤:٤٣١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٨:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٤:٢٥١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٠٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٤:١٧١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٧:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٣١٠٠:٠٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٦:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠١:١٦١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٥:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٠٥:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٤:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٣:٢٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٤:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٢:٣٠٠٠:٠٤:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٣:١٩١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:٢٢٠٠:٠٤:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٣:١٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:١٥٠٠:٠٤:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٠٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٣:١٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٥:٠٦٠٠:٠٣:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤١٠٥:٥١:١٧١٢:٥٣:١٩١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٥٨٠٠:٠٣:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٣٠٥:٥٠:٣١١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٤٩٠٠:٠٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤٩:٤٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:٤٠٠٠:٠٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٩:٠٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٣٠٠٠:٠٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤٨:٢٢١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٩:٢٠٠٠:٠٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:١٧٠٥:٤٧:٤٢١٢:٥٣:٣١١٩:٥٩:٤٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٠٣:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٧:٠٤١٢:٥٣:٣٥٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٠٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤٦:٢٧١٢:٥٣:٤٠٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:٤٧٠٠:٠٢:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٤٥:٥٢١٢:٥٣:٤٥٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٠٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٤٥:١٨١٢:٥٣:٥٠٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٣:٢١٠٠:٠٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاشم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چاشم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چاشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر چاشم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چاشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاشم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چاشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر چاشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چاشم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٠:١٥١١:٤١:١٩١٧:١١:٥٤١٧:٣٠:٢٥٢٢:٥٩:٢٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١١:١٠١١:٤١:١١١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:١٥٢٢:٥٩:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٢:٠٦١١:٤١:٠٤١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٨:٠٧٢٢:٥٩:٠٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٣:٠٢١١:٤٠:٥٧١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٧:٠٠٢٢:٥٨:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٣:٥٨١١:٤٠:٥١١٧:٠٧:١٥١٧:٢٥:٥٤٢٢:٥٨:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٤:٥٥١١:٤٠:٤٦١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٤:٤٩٢٢:٥٨:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٥:٥٢١١:٤٠:٤١١٧:٠٥:٠٣١٧:٢٣:٤٥٢٢:٥٨:٣١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٦:٤٩١١:٤٠:٣٧١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٢:٤٣٢٢:٥٨:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٧:٤٧١١:٤٠:٣٤١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:٤٢٢٢:٥٨:١٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٨:٤٥١١:٤٠:٣٢١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٤٢٢٢:٥٨:١٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٩:٤٣١١:٤٠:٣١١٧:٠٠:٥٢١٧:١٩:٤٣٢٢:٥٨:٠٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٠:٤٢١١:٤٠:٣٠١٦:٥٩:٥٣١٧:١٨:٤٦٢٢:٥٨:٠٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢١:٤٠١١:٤٠:٣٠١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٥١٢٢:٥٨:٠٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٢:٣٩١١:٤٠:٣١١٦:٥٧:٥٨١٧:١٦:٥٦٢٢:٥٧:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٣:٣٩١١:٤٠:٣٣١٦:٥٧:٠٣١٧:١٦:٠٤٢٢:٥٧:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٣٨١١:٤٠:٣٦١٦:٥٦:٠٩١٧:١٥:١٢٢٢:٥٧:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٥:٣٧١١:٤٠:٣٩١٦:٥٥:١٧١٧:١٤:٢٢٢٢:٥٧:٥٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٦:٣٧١١:٤٠:٤٣١٦:٥٤:٢٦١٧:١٣:٣٤٢٢:٥٧:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٧:٣٧١١:٤٠:٤٩١٦:٥٣:٣٧١٧:١٢:٤٧٢٢:٥٧:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٣٧١١:٤٠:٥٥١٦:٥٢:٤٩١٧:١٢:٠٢٢٢:٥٧:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٩:٣٧١١:٤١:٠١١٦:٥٢:٠٣١٧:١١:١٩٢٢:٥٨:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٠:٣٧١١:٤١:٠٩١٦:٥١:١٩١٧:١٠:٣٧٢٢:٥٨:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣١:٣٧١١:٤١:١٧١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٩:٥٧٢٢:٥٨:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٢:٣٧١١:٤١:٢٧١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٩:١٨٢٢:٥٨:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٣:٣٧١١:٤١:٣٧١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:٤٢٢٢:٥٨:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٣٧١١:٤١:٤٨١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٨:٠٧٢٢:٥٨:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٥:٣٧١١:٤٢:٠٠١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٧:٣٣٢٢:٥٨:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٦:٣٧١١:٤٢:١٣١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٧:٠٢٢٢:٥٨:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٣٧١١:٤٢:٢٦١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٦:٣٢٢٢:٥٨:٥٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٨:٣٦١١:٤٢:٤١١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٦:٠٥٢٢:٥٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چاشم شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر چاشم شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چاشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاشم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چاشم

چاشم یکی از روستاهای مازندرانی زبان شهرستان مهدیشهر در استان سمنان ایران است

شهر چاشم در ویکیپدیا

شهر چاشم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چاشم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چاشم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چاشم بر روی نقشه

شهر چاشم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چاشم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چاشم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چاشم
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چاشم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چاشم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چاشم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق چاشم
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چاشم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا چاشم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاشم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاشم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چاشم
زمان پخش اذان زنده به افق چاشم
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ چاشم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چاشم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو