جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چاشم

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز چاشم

اذان صبح: ٠٤:٠٣:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٤٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٠:٠٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چاشم (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر چاشم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چاشم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چاشم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
خیلی ها غافل از نقاط قوت یكدیگر راهی دادگاه طلاق می شوند. این زوجها تابع افراط و تفریط هستند. اول دنبال نقاط قوت هم و برجسته كردن آن می روند و در نهایت تنها نقاط ضعف را می بینند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چاشم

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چاشم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاشم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چاشم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چاشم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چاشم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٧:١٣١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:١٦٠٠:١٢:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:٠٧١٢:٥٦:٥٩١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٩:٠٩٠٠:١٢:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٢:٤٨١٢:٥٦:٤٥١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٠١٠٠:١١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٦:٣١١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٥٤٠٠:١١:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٦:١٧١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٤٧٠٠:١١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٠:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:١١٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٥:٠٩١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٥:١٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٩:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٥:٠٥١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٠٧٠٠:٠٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١١:٣١١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٠٠٠٠:٠٨:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٤٨٠٠:٠٨:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٤:٢٦١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٤١٠٠:٠٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٤:١٨١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٧:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٤:١٠١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٠٧:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٦:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٦:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٣:٤٩١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠٦:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٥١٠٠:٠٥:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٥:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠٥:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٦:٣٧١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٤:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٣:٢٢١٩:٥١:٣١٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٤:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:١٧٠٠:٠٤:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٣:٥٦١٢:٥٣:١٩١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاشم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چاشم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چاشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر چاشم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چاشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاشم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چاشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر چاشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چاشم

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چاشم شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر چاشم شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چاشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاشم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چاشم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چاشم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چاشم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چاشم

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٤٠:٥٢١٢:٥٨:٥٠٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٠٥:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٤١:٠٧١٢:٥٩:٠٣٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٨:١٥٠٠:٠٥:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٤١:٢٢١٢:٥٩:١٦٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٠٥:٤٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٤١:٣٩١٢:٥٩:٢٩٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٠٦:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٧٠٥:٤١:٥٧١٢:٥٩:٤٢٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٠٦:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١١٠٥:٤٢:١٧١٢:٥٩:٥٥٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٠٦:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٤٢:٣٨١٣:٠٠:٠٧٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٠٦:٤٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٤٣:٠١١٣:٠٠:١٩٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٠٧:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٤٣:٢٤١٣:٠٠:٣١٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٠٧:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٤٣:٤٩١٣:٠٠:٤٣٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٠٧:٣٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٤٤:١٥١٣:٠٠:٥٥٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٠٧:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢١٠٥:٤٤:٤٣١٣:٠١:٠٦٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٠٨:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٤٥:١١١٣:٠١:١٧٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:١٨٠٠:٠٨:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤١٠٥:٤٥:٤٠١٣:٠١:٢٧٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٠٨:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٤٦:١١١٣:٠١:٣٨٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٠٩:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٨٠٥:٤٦:٤٣١٣:٠١:٤٨٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٧:٤١٠٠:٠٩:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٧:١٥١٣:٠١:٥٧٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٠٩:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٤٧:٤٩١٣:٠٢:٠٦٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٠٩:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٤٨:٢٤١٣:٠٢:١٥٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٤٦٠٠:١٠:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٨:٥٩١٣:٠٢:٢٣٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٦:٢٥٠٠:١٠:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٥٠٥:٤٩:٣٥١٣:٠٢:٣١٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٦:٠١٠٠:١٠:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٥٠:١٣١٣:٠٢:٣٩٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٠:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٥٠:٥١١٣:٠٢:٤٦٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١١:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٥١:٣٠١٣:٠٢:٥٣٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٤:٤٠٠٠:١١:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٥٢:٠٩١٣:٠٢:٥٩٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١١:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٢:٤٩١٣:٠٣:٠٤٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٣:٣٧٠٠:١١:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٣:٣٠١٣:٠٣:٠٩٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٢:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٤:١٢١٣:٠٣:١٤٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٢:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٤:٥٤١٣:٠٣:١٨٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٢:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٥٥:٣٧١٣:٠٣:٢٢٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:١٠٠٠:١٢:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٦:٢٠١٣:٠٣:٢٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چاشم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چاشم شهر چاشم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر چاشم شهر چاشم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چاشم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چاشم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چاشم

چاشم یکی از روستاهای مازندرانی زبان شهرستان مهدیشهر در استان سمنان ایران است

شهر چاشم در ویکیپدیا

شهر چاشم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چاشم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چاشم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چاشم بر روی نقشه

شهر چاشم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چاشم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چاشم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چاشم
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چاشم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چاشم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چاشم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چاشم رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چاشم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاشم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چاشم
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ چاشم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاشم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چاشم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چاشم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق چاشم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چاشم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو