جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز چاشخوران پایین


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢٧

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای چاشخوران پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چاشخوران پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاشخوران پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مانفرد رومل
تا وقتی كه نتوان با تلویزیون یك مگس را كشت، جای روزنامه را نخواهد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چاشخوران پایین

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاشخوران پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چاشخوران پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاشخوران پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاشخوران پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٠:١١١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:٢٨٠٠:٠٧:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٧:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٧:٥١١٢:٥٣:١١١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٣:٠٢١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٦:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٢:٥٤١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٦:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٢:٤٦١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٥:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٥:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٤١٠٠:٠٥:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٦٠٦:٠١:١٨١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٠٥:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠٤:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٢:١٥١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٤:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٢:١١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٦:١٣٠٠:٠٤:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٠٤:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٦:٢٢١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٣:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٢:٠١١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٥١٠٠:٠٣:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٤:٣٢١٢:٥١:٥٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٠٣:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٣:٤٠١٢:٥١:٥٧١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٠:٣٦٠٠:٠٣:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥١:٥٥١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٣:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٣١٠٥:٥١:٥٨١٢:٥١:٥٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٢٠٠٥:٥١:١٠١٢:٥١:٥٥١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:١١٠٠:٠٢:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:١١٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥١:٥٦١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥١:٥٧١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٢:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٨:٥٣١٢:٥١:٥٩١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٤٣٠٠:٠٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٤٨:١٠١٢:٥٢:٠١١٩:٥٦:١٩٢٠:١٦:٣٣٠٠:٠٢:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٧:٢٩١٢:٥٢:٠٤١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:٢٢٠٠:٠١:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٥١٠٥:٤٦:٤٩١٢:٥٢:٠٨١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:١١٠٠:٠١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٦:١١١٢:٥٢:١٢١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٩:٠٠٠٠:٠١:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٤٥:٣٥١٢:٥٢:١٦١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٤٨٠٠:٠١:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٤٥:٠٠١٢:٥٢:٢٢٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٠١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاشخوران پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاشخوران پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاشخوران پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاشخوران پایین

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چاشخوران پایین

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاشخوران پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاشخوران پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چاشخوران پایین

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٠:٢٤١٣:٠١:٠٩١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٣٨٠٠:١٨:٢٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٨:٥٨١٣:٠٠:٥١١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٢٩٠٠:١٨:٠٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠٠:٣٣١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:١٩٠٠:١٧:٤٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٦:٠٧١٣:٠٠:١٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:١٠٠٠:١٧:٢١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٤:٤١١٢:٥٩:٥٧١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٠١٠٠:١٦:٥٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٣:١٦١٢:٥٩:٣٩١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٥١٠٠:١٦:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤١:٥١١٢:٥٩:٢١١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٦:١٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٠:٢٦١٢:٥٩:٠٤١٩:١٨:١٧١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٥:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٩:٠١١٢:٥٨:٤٦١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٥:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٧:٣٧١٢:٥٨:٢٩١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:١٤٠٠:١٥:٠٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٦:١٣١٢:٥٨:١١١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٥٠٠:١٤:٤١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥٧:٥٤١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٥٦٠٠:١٤:١٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٣:٢٧١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٣:٥٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٢:٠٤١٢:٥٧:٢١١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٨٠٠:١٣:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٠:٤١١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٣:٠٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٩:٢٠١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٢١٠٠:١٢:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٧:٥٨١٢:٥٦:٣٢١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:١٣٠٠:١٢:٢٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٦:٣٨١٢:٥٦:١٧١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٢:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٦:٠١١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٥٦٠٠:١١:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٤٨٠٠:١١:١٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٠:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢١:٢٠١٢:٥٥:١٨١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٠:٣٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٠:٠٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٠:١٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٤:٥١١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٩:٤٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:١٠٠٠:٠٩:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:١٥١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٣:١١١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٩:٠٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٤:١٣١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٨:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٨:٢٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٣:٥١١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٨:٠٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١١:٢٢١٢:٥٣:٤٠١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چاشخوران پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چاشخوران پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چاشخوران پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چاشخوران پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چاشخوران پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاشخوران پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاشخوران پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چاشخوران پایین

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٨:٥٩١٢:٠٢:٥٧١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:٣٤٢٣:٥٠:٣٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٧:٣٣١٣:٠٢:٣٩١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٢٥٠٠:٢٠:١٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٢٠٦:٥٦:٠٧١٣:٠٢:٢١١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:١٦٠٠:١٩:٥٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٤:٤١١٣:٠٢:٠٣١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٠٦٠٠:١٩:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٣:١٥١٣:٠١:٤٥١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:٥٧٠٠:١٩:١٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥١:٤٩١٣:٠١:٢٧١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٤٧٠٠:١٨:٥٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٠:٢٤١٣:٠١:٠٩١٩:١٢:٣٠١٩:٣٠:٣٨٠٠:١٨:٢٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٨:٥٨١٣:٠٠:٥١١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٢٩٠٠:١٨:٠٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٧:٣٢١٣:٠٠:٣٣١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:١٩٠٠:١٧:٤٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٦:٠٧١٣:٠٠:١٥١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:١٠٠٠:١٧:٢١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٤:٤١١٢:٥٩:٥٧١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٠١٠٠:١٦:٥٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٣:١٦١٢:٥٩:٣٩١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٥١٠٠:١٦:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤١:٥١١٢:٥٩:٢١١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٤٢٠٠:١٦:١٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٠:٢٦١٢:٥٩:٠٤١٩:١٨:١٧١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٥:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٩:٠١١٢:٥٨:٤٦١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٥:٢٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٧:٣٧١٢:٥٨:٢٩١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:١٤٠٠:١٥:٠٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٦:١٣١٢:٥٨:١١١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٥٠٠:١٤:٤١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥٧:٥٤١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٥٦٠٠:١٤:١٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٣:٢٧١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٣:٥٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٢:٠٤١٢:٥٧:٢١١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٣٨٠٠:١٣:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٠:٤١١٢:٥٧:٠٤١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٣:٠٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٩:٢٠١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:٢١٠٠:١٢:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٧:٥٨١٢:٥٦:٣٢١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:١٣٠٠:١٢:٢٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٦:٣٨١٢:٥٦:١٧١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٢:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٦:٠١١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٥٦٠٠:١١:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٥:٤٧١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٤٨٠٠:١١:١٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٠:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢١:٢٠١٢:٥٥:١٨١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٠:٣٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٠:٠٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٢٥٠٠:١٠:١٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٤:٥١١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٩:٤٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:١٠٠٠:٠٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چاشخوران پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چاشخوران پایین روستای چاشخوران پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چاشخوران پایین روستای چاشخوران پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چاشخوران پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چاشخوران پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چاشخوران پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چاشخوران پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چاشخوران پایین

روستای چاشخوران پایین بر روی نقشه

روستای چاشخوران پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چاشخوران پایین
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چاشخوران پایین + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چاشخوران پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاشخوران پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چاشخوران پایین
زمان پخش اذان زنده به افق چاشخوران پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاشخوران پایین
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چاشخوران پایین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چاشخوران پایین
زمان پخش اذان مستقیم به افق چاشخوران پایین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاشخوران پایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاشخوران پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چاشخوران پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو