جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چاره سو

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز چاره سو

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:١٠:١٧
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٣٣

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چاره سو (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای چاره سو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای چاره سو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چاره سو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
حسد، بزرگترین دشمن عشق است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چاره سو

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چاره سو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاره سو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چاره سو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاره سو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چاره سو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٤٠:٢٢١٣:١٥:١١١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٩:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٤:٥٧١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٨:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٧:٣٦١٣:١٤:٤٣١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٦:١٥١٣:١٤:٣٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٤:١٧١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٤:٠٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٧:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣٢:١٤١٣:١٣:٥٢١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٣٣٠٠:٢٦:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٣:٤٠١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٩:٣٨١٣:١٣:٢٩١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٨:٢١١٣:١٣:١٨١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٥:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٣:٠٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٥:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٥:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٤:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٤:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٢:١١١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٤:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٢١:٠٠١٣:١٢:٢٣٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٣٠٠:٢٣:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٩:٥١١٣:١٢:١٥٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٣:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٨:٤٢١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٣:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٧:٣٥١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٦:٢٩١٣:١١:٥٦٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٢:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٥:٢٤١٣:١١:٥١٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٢٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٤:٢٠١٣:١١:٤٧٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٢:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٣:١٨١٣:١١:٤٣٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢١:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٢:١٧١٣:١١:٣٩٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢١:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:١١:١٧١٣:١١:٣٦٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢١:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٤٠٦:١٠:١٩١٣:١١:٣٤٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢١:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٩:٢٢١٣:١١:٣٣٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٨:٢٦١٣:١١:٣٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٠:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٧:٣٢١٣:١١:٣١٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چاره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چاره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چاره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاره سو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای چاره سو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چاره سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاره سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای چاره سو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای چاره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای چاره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای چاره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چاره سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاره سو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چاره سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای چاره سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاره سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چاره سو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای چاره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چاره سو روستای چاره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای چاره سو روستای چاره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چاره سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاره سو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای چاره سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاره سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاره سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای چاره سو

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:٠٦١٢:٠٧:٤٦١٨:١١:٤٩١٨:٣٠:٢٠٢٣:٢٤:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٣:٥٧١٢:٠٧:٢٥١٨:١٠:١٧١٨:٢٨:٤٧٢٣:٢٤:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٤:٤٨١٢:٠٧:٠٤١٨:٠٨:٤٤١٨:٢٧:١٤٢٣:٢٤:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٥:٣٩١٢:٠٦:٤٣١٨:٠٧:١١١٨:٢٥:٤١٢٣:٢٣:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٦:٣٠١٢:٠٦:٢٣١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٤:٠٨٢٣:٢٣:٣٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٧:٢٢١٢:٠٦:٠٢١٨:٠٤:٠٧١٨:٢٢:٣٦٢٣:٢٣:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٨:١٤١٢:٠٥:٤٢١٨:٠٢:٣٥١٨:٢١:٠٤٢٣:٢٣:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٩:٠٥١٢:٠٥:٢٢١٨:٠١:٠٣١٨:١٩:٣٣٢٣:٢٢:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٩:٥٧١٢:٠٥:٠٢١٧:٥٩:٣٢١٨:١٨:٠٢٢٣:٢٢:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٠:٥٠١٢:٠٤:٤٣١٧:٥٨:٠٠١٨:١٦:٣١٢٣:٢٢:٠٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:١١:٤٢١٢:٠٤:٢٤١٧:٥٦:٣٠١٨:١٥:٠١٢٣:٢١:٤٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٢:٣٥١٢:٠٤:٠٥١٧:٥٤:٥٩١٨:١٣:٣١٢٣:٢١:٣١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٣:٢٨١٢:٠٣:٤٦١٧:٥٣:٣٠١٨:١٢:٠٢٢٣:٢١:١٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٤:٢١١٢:٠٣:٢٨١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:٣٣٢٣:٢٠:٥٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٥:١٥١٢:٠٣:١٠١٧:٥٠:٣١١٨:٠٩:٠٥٢٣:٢٠:٣٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٦:٠٩١٢:٠٢:٥٣١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٧:٣٧٢٣:٢٠:٢١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٧:٠٣١٢:٠٢:٣٦١٧:٤٧:٣٥١٨:٠٦:١٠٢٣:٢٠:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٧:٥٨١٢:٠٢:٢٠١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٤٤٢٣:١٩:٤٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:٥٣١٢:٠٢:٠٤١٧:٤٤:٤١١٨:٠٣:١٩٢٣:١٩:٣١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:٤٨١٢:٠١:٤٨١٧:٤٣:١٥١٨:٠١:٥٤٢٣:١٩:١٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٠:٤٣١٢:٠١:٣٣١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٣٠٢٣:١٩:٠٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢١:٣٩١٢:٠١:١٩١٧:٤٠:٢٥١٧:٥٩:٠٦٢٣:١٨:٤٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٢:٣٦١٢:٠١:٠٥١٧:٣٩:٠٢١٧:٥٧:٤٤٢٣:١٨:٢٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٣:٣٢١٢:٠٠:٥٢١٧:٣٧:٣٨١٧:٥٦:٢٢٢٣:١٨:١٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٤:٢٩١٢:٠٠:٣٩١٧:٣٦:١٦١٧:٥٥:٠٢٢٣:١٨:٠١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٥:٢٦١٢:٠٠:٢٧١٧:٣٤:٥٥١٧:٥٣:٤٢٢٣:١٧:٤٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٦:٢٤١٢:٠٠:١٥١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٢:٢٣٢٣:١٧:٣٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٢٢١٢:٠٠:٠٤١٧:٣٢:١٥١٧:٥١:٠٥٢٣:١٧:٢١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٢٠١١:٥٩:٥٤١٧:٣٠:٥٦١٧:٤٩:٤٨٢٣:١٧:٠٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٩:١٩١١:٥٩:٤٤١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٣٢٢٣:١٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چاره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای چاره سو روستای چاره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای چاره سو روستای چاره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چاره سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاره سو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چاره سو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چاره سو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چاره سو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چاره سو

روستای چاره سو بر روی نقشه

روستای چاره سو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چاره سو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چاره سو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چاره سو
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای چاره سو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای چاره سو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای چاره سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چاره سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چاره سو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چاره سو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چاره سو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چاره سو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چاره سو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاره سو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چاره سو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چاره سو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چاره سو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چاره سو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق چاره سو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چاره سو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو