جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چاره سو

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز چاره سو


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٥٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٢٨

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چاره سو (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای چاره سو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چاره سو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاره سو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
زندگی، میدان ادامه ی راه اشتباه نیست؛ هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید به ریشه و بن پاكی خویش باز گردیم، نه آنكه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم كه برآیند آن، از دست دادن همه عمر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چاره سو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چاره سو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاره سو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چاره سو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چاره سو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چاره سو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٣:١٦١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٥:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٢٥:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢٤:١٩١٣:١٢:٤٧٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٤:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٤:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢١:٥٥١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٣١٠٠:٢٤:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٩:٣٥١٣:١٢:١٥٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٣:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣١٠٦:١٨:٢٧١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٣:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٧:٢٠١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٢:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٦:١٤١٣:١١:٥٦٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٢:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٥:٠٩١٣:١١:٥١٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٢:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٤:٠٦١٣:١١:٤٧٢٠:١٠:٠١٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٢:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٣:٠٤١٣:١١:٤٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:١٢٠٠:٢١:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١٢:٠٣١٣:١١:٣٩٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢١:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٨٠٦:١١:٠٣١٣:١١:٣٦٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٥٠٦:١٠:٠٥١٣:١١:٣٤٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢١:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٩:٠٩١٣:١١:٣٣٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٠:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٨:١٣١٣:١١:٣١٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٧:٢٠١٣:١١:٣١٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢٠:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٦:٢٧١٣:١١:٣١٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٠:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٥:٣٦١٣:١١:٣٢٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٨:٤١٠٠:٢٠:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٠٧٠٦:٠٤:٤٧١٣:١١:٣٣٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٩:٣٦٠٠:١٩:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٥٤٠٦:٠٣:٥٩١٣:١١:٣٥٢٠:١٩:٣٩٢٠:٤٠:٣٠٠٠:١٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٣:١٣١٣:١١:٣٧٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٢٤٠٠:١٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٢:٢٩١٣:١١:٤٠٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٢:١٧٠٠:١٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٧٠٦:٠١:٤٦١٣:١١:٤٤٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٣:١٠٠٠:١٩:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢١٠٦:٠١:٠٤١٣:١١:٤٨٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٤:٠٢٠٠:١٩:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٨٠٦:٠٠:٢٥١٣:١١:٥٢٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٤:٥٣٠٠:١٩:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٩:٤٧١٣:١١:٥٨٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٥:٤٤٠٠:١٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چاره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چاره سو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای چاره سو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای چاره سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاره سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای چاره سو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٣:١٦١٢:٢٧:٤٧١٧:٣٢:٤١١٧:٥٢:٣٥٢٣:٤٣:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:٢٢:٣٤١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٣:٣٩٢٣:٤٣:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:٠٩٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٨:١٠١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٤:٤٢٢٣:٤٣:٤٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٣٣٠٧:٢١:٠٥١٢:٢٨:٢١١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٤٦٢٣:٤٣:٥٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٥٥٠٧:٢٠:١٨١٢:٢٨:٣٠١٧:٣٧:٠٧١٧:٥٦:٥١٢٣:٤٤:١١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥١:١٦٠٧:١٩:٣٠١٢:٢٨:٣٩١٧:٣٨:١٤١٧:٥٧:٥٥٢٣:٤٤:٢٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٨:٣٩١٢:٢٨:٤٧١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٥٩٢٣:٤٤:٣٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٧:٤٨١٢:٢٨:٥٥١٧:٤٠:٢٧١٨:٠٠:٠٣٢٣:٤٤:٤٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٦:٥٤١٢:٢٩:٠١١٧:٤١:٣٤١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٤:٥٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٥:٥٩١٢:٢٩:٠٦١٧:٤٢:٤٠١٨:٠٢:١٠٢٣:٤٥:٠٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٣٢٠٧:١٥:٠٣١٢:٢٩:١١١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٣:١٤٢٣:٤٥:١٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:٠٤١٢:٢٩:١٥١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٤:١٨٢٣:٤٥:٢٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٥١٠٧:١٣:٠٥١٢:٢٩:١٨١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٥:٢١٢٣:٤٥:٢٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٥٨٠٧:١٢:٠٤١٢:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٦:٢٥٢٣:٤٥:٣٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٤:٠٣٠٧:١١:٠٢١٢:٢٩:٢٢١٧:٤٨:١٠١٨:٠٧:٢٨٢٣:٤٥:٣٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٩:٥٨١٢:٢٩:٢٣١٧:٤٩:١٦١٨:٠٨:٣١٢٣:٤٥:٤٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٨:٥٣١٢:٢٩:٢٣١٧:٥٠:٢١١٨:٠٩:٣٤٢٣:٤٥:٤٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٧:٤٧١٢:٢٩:٢٢١٧:٥١:٢٦١٨:١٠:٣٦٢٣:٤٥:٤٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٦:٤٠١٢:٢٩:٢٠١٧:٥٢:٣١١٨:١١:٣٩٢٣:٤٥:٤٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٥:٣١١٢:٢٩:١٨١٧:٥٣:٣٥١٨:١٢:٤١٢٣:٤٥:٥٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٤:٢١١٢:٢٩:١٥١٧:٥٤:٤٠١٨:١٣:٤٣٢٣:٤٥:٤٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٣:١٠١٢:٢٩:١٢١٧:٥٥:٤٤١٨:١٤:٤٥٢٣:٤٥:٤٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠١:٥٨١٢:٢٩:٠٧١٧:٥٦:٤٧١٨:١٥:٤٧٢٣:٤٥:٤٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٠:٤٥١٢:٢٩:٠٢١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٤٨٢٣:٤٥:٤٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٩:٣١١٢:٢٨:٥٧١٧:٥٨:٥٤١٨:١٧:٥٠٢٣:٤٥:٤٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٨:١٦١٢:٢٨:٥٠١٧:٥٩:٥٧١٨:١٨:٥١٢٣:٤٥:٣٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٦:٥٩١٢:٢٨:٤٣١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:٥١٢٣:٤٥:٣١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥٥:٤٢١٢:٢٨:٣٦١٨:٠٢:٠٢١٨:٢٠:٥٢٢٣:٤٥:٢٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٤:٢٤١٢:٢٨:٢٨١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٥٢٢٣:٤٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چاره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چاره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چاره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چاره سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاره سو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چاره سو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چاره سو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چاره سو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چاره سو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٦:٤٧١٢:٢٦:١٧١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٦:١٦٢٣:٤١:١٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢٦:١٧١٢:٢٦:٣٤١٧:٢٧:١١١٧:٤٧:١٨٢٣:٤١:٤٠
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٥:٤٤١٢:٢٦:٥٠١٧:٢٨:١٦١٧:٤٨:٢١٢٣:٤٢:٠٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٣٠٧:٢٥:١٠١٢:٢٧:٠٥١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤٢:١٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٤:٣٤١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٠:٢٨١٧:٥٠:٢٨٢٣:٤٢:٣٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٧٠٧:٢٣:٥٥١٢:٢٧:٣٤١٧:٣١:٣٤١٧:٥١:٣١٢٣:٤٢:٥٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٣:١٦١٢:٢٧:٤٧١٧:٣٢:٤١١٧:٥٢:٣٥٢٣:٤٣:١٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:٢٢:٣٤١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٣:٣٩٢٣:٤٣:٢٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٩٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٨:١٠١٧:٣٤:٥٤١٧:٥٤:٤٢٢٣:٤٣:٤٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٣٠٧:٢١:٠٥١٢:٢٨:٢١١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٥:٤٦٢٣:٤٣:٥٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٥٠٧:٢٠:١٨١٢:٢٨:٣٠١٧:٣٧:٠٧١٧:٥٦:٥١٢٣:٤٤:١١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٦٠٧:١٩:٣٠١٢:٢٨:٣٩١٧:٣٨:١٤١٧:٥٧:٥٥٢٣:٤٤:٢٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٨:٣٩١٢:٢٨:٤٧١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٥٩٢٣:٤٤:٣٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥١٠٧:١٧:٤٨١٢:٢٨:٥٥١٧:٤٠:٢٧١٨:٠٠:٠٣٢٣:٤٤:٤٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٦٠٧:١٦:٥٤١٢:٢٩:٠١١٧:٤١:٣٤١٨:٠١:٠٧٢٣:٤٤:٥٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٥:٥٩١٢:٢٩:٠٦١٧:٤٢:٤٠١٨:٠٢:١٠٢٣:٤٥:٠٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٢٠٧:١٥:٠٣١٢:٢٩:١١١٧:٤٣:٤٧١٨:٠٣:١٤٢٣:٤٥:١٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:٠٤١٢:٢٩:١٥١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٤:١٨٢٣:٤٥:٢٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥١٠٧:١٣:٠٥١٢:٢٩:١٨١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٥:٢١٢٣:٤٥:٢٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٨٠٧:١٢:٠٤١٢:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٦:٢٥٢٣:٤٥:٣٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٣٠٧:١١:٠٢١٢:٢٩:٢٢١٧:٤٨:١٠١٨:٠٧:٢٨٢٣:٤٥:٣٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٩:٥٨١٢:٢٩:٢٣١٧:٤٩:١٦١٨:٠٨:٣١٢٣:٤٥:٤٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٨:٥٣١٢:٢٩:٢٣١٧:٥٠:٢١١٨:٠٩:٣٤٢٣:٤٥:٤٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٧:٤٧١٢:٢٩:٢٢١٧:٥١:٢٦١٨:١٠:٣٦٢٣:٤٥:٤٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٦:٤٠١٢:٢٩:٢٠١٧:٥٢:٣١١٨:١١:٣٩٢٣:٤٥:٤٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٥:٣١١٢:٢٩:١٨١٧:٥٣:٣٥١٨:١٢:٤١٢٣:٤٥:٥٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٤٠٧:٠٤:٢١١٢:٢٩:١٥١٧:٥٤:٤٠١٨:١٣:٤٣٢٣:٤٥:٤٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٣:١٠١٢:٢٩:١٢١٧:٥٥:٤٤١٨:١٤:٤٥٢٣:٤٥:٤٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠١:٥٨١٢:٢٩:٠٧١٧:٥٦:٤٧١٨:١٥:٤٧٢٣:٤٥:٤٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠٠:٤٥١٢:٢٩:٠٢١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٤٨٢٣:٤٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چاره سو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چاره سو روستای چاره سو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چاره سو روستای چاره سو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چاره سو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چاره سو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چاره سو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چاره سو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چاره سو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چاره سو

روستای چاره سو بر روی نقشه

روستای چاره سو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چاره سو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چاره سو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چاره سو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چاره سو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای چاره سو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چاره سو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چاره سو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چاره سو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا چاره سو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چاره سو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چاره سو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چاره سو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق چاره سو
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چاره سو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چاره سو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چاره سو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چاره سو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو