جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چابهار

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز چابهار


اذان صبح: ٠٤:٠٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:١٥:٣٩
اذان ظهر: ١١:٢٠:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:١٩
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٢
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٤٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چابهار (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر چابهار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چابهار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چابهار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جان كاینرل
هرگز از خودتان [ چیزی ] نگویید و تعریف نكنید؛ بگذارید اگر صفاتی دارید، از زبان دیگران شنیده شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چابهار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چابهار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چابهار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چابهار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چابهار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چابهار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٥:٠٢١٢:٢٥:٠٥١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٢٦٢٣:٤٥:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٤:١٣١٢:٢٤:٥٦١٨:٥٦:٠٠١٩:١٢:٥٨٢٣:٤٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٣:٢٦١٢:٢٤:٤٧١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:٣٠٢٣:٤٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٢:٣٩١٢:٢٤:٣٩١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٠٢٢٣:٤٤:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥١:٥٣١٢:٢٤:٣١١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:٣٤٢٣:٤٤:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥١:٠٨١٢:٢٤:٢٤١٨:٥٨:٠٠١٩:١٥:٠٦٢٣:٤٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٠:٢٤١٢:٢٤:١٧١٨:٥٨:٣١١٩:١٥:٣٨٢٣:٤٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٤٩:٤١١٢:٢٤:١١١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:١١٢٣:٤٣:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٤:٠٥١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٤٤٢٣:٤٣:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٤:٠٠١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:١٦٢٣:٤٣:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٤٧:٣٨١٢:٢٣:٥٦١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:٤٩٢٣:٤٢:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٣:٥٢١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:٢٢٢٣:٤٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٣:٤٨١٩:٠١:٣٥١٩:١٨:٥٥٢٣:٤٢:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٥:٤٣١٢:٢٣:٤٥١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:٢٩٢٣:٤٢:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٥:٠٧١٢:٢٣:٤٣١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٠٢٢٣:٤٢:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٤:٣٢١٢:٢٣:٤٢١٩:٠٣:٠٩١٩:٢٠:٣٥٢٣:٤٢:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢٣:٤٠١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:٠٨٢٣:٤٢:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢٣:٤٠١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٤٢٢٣:٤١:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٢:٥٥١٢:٢٣:٤٠١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:١٥٢٣:٤١:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٢:٢٤١٢:٢٣:٤١١٩:٠٥:١٤١٩:٢٢:٤٩٢٣:٤١:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٣:٤٢١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٣:٢٢٢٣:٤١:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٤٠٠٥:٤١:٢٧١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٦:١٧١٩:٢٣:٥٥٢٣:٤١:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٣:٤٦١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٤:٢٨٢٣:٤١:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٠:٣٥١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٠١٢٣:٤١:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٥:٣٤٢٣:٤١:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:١٣٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢٣:٥٧١٩:٠٨:٢١١٩:٢٦:٠٧٢٣:٤١:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٤:٠١١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٤٠٢٣:٤١:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٤:٠٦١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٧:١٢٢٣:٤١:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٣٧٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٤:١٢١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٧:٤٤٢٣:٤١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چابهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چابهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چابهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چابهار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چابهار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چابهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چابهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چابهار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر چابهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چابهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چابهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چابهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چابهار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چابهار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چابهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چابهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چابهار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٤:٠٦١٢:٣٠:٠٣١٨:٥٥:٣٩١٩:١٢:٢١٢٣:٥٠:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٤:٣١١٢:٢٩:٤٧١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٢٣٢٣:٥٠:٤٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٤:٥٥١٢:٢٩:٣١١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٢٤٢٣:٥٠:٣٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٠٥:٢٠١٢:٢٩:١٥١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٢٥٢٣:٥٠:٢٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٥:٤٤١٢:٢٨:٥٨١٨:٥١:٤٩١٩:٠٨:٢٥٢٣:٥٠:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٦:٠٨١٢:٢٨:٤٠١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٧:٢٤٢٣:٤٩:٥٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٠٦:٣٢١٢:٢٨:٢٣١٨:٤٩:٥١١٩:٠٦:٢٤٢٣:٤٩:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٦:٥٦١٢:٢٨:٠٤١٨:٤٨:٥٠١٩:٠٥:٢٢٢٣:٤٩:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٧:٢٠١٢:٢٧:٤٦١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٤:٢٠٢٣:٤٩:١٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:٠٧:٤٤١٢:٢٧:٢٧١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٣:١٨٢٣:٤٩:٠١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:٠٨:٠٧١٢:٢٧:٠٨١٨:٤٥:٤٧١٩:٠٢:١٥٢٣:٤٨:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:٠٨:٣٠١٢:٢٦:٤٩١٨:٤٤:٤٥١٩:٠١:١٢٢٣:٤٨:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:٠٨:٥٣١٢:٢٦:٢٩١٨:٤٣:٤٣١٩:٠٠:٠٨٢٣:٤٨:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٠٩:١٦١٢:٢٦:١٠١٨:٤٢:٤٠١٨:٥٩:٠٤٢٣:٤٧:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:٠٩:٣٩١٢:٢٥:٤٩١٨:٤١:٣٧١٨:٥٨:٠٠٢٣:٤٧:٤٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٠:٠٢١٢:٢٥:٢٩١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٦:٥٦٢٣:٤٧:٢٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٠:٢٤١٢:٢٥:٠٨١٨:٣٩:٣٠١٨:٥٥:٥١٢٣:٤٧:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٠:٤٧١٢:٢٤:٤٨١٨:٣٨:٢٦١٨:٥٤:٤٦٢٣:٤٦:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١١:١٠١٢:٢٤:٢٧١٨:٣٧:٢١١٨:٥٣:٤١٢٣:٤٦:٣٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١١:٣٢١٢:٢٤:٠٦١٨:٣٦:١٧١٨:٥٢:٣٥٢٣:٤٦:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١١:٥٤١٢:٢٣:٤٤١٨:٣٥:١٢١٨:٥١:٣٠٢٣:٤٥:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٢:١٧١٢:٢٣:٢٣١٨:٣٤:٠٧١٨:٥٠:٢٤٢٣:٤٥:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٢:٣٩١٢:٢٣:٠٢١٨:٣٣:٠٢١٨:٤٩:١٨٢٣:٤٥:١٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٣:٠١١٢:٢٢:٤٠١٨:٣١:٥٧١٨:٤٨:١٢٢٣:٤٤:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٣:٢٤١٢:٢٢:١٩١٨:٣٠:٥١١٨:٤٧:٠٧٢٣:٤٤:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٣:٤٦١٢:٢١:٥٧١٨:٢٩:٤٦١٨:٤٦:٠١٢٣:٤٤:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:١٤:٠٨١٢:٢١:٣٦١٨:٢٨:٤١١٨:٤٤:٥٥٢٣:٤٤:٠١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٤:٣١١٢:٢١:١٤١٨:٢٧:٣٥١٨:٤٣:٤٩٢٣:٤٣:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:١٤:٥٤١٢:٢٠:٥٣١٨:٢٦:٣٠١٨:٤٢:٤٣٢٣:٤٣:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:١٥:١٦١٢:٢٠:٣٢١٨:٢٥:٢٤١٨:٤١:٣٨٢٣:١٣:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:١٥:٣٩١١:٢٠:١٠١٧:٢٤:١٩١٧:٤٠:٣٢٢٢:٤٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چابهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چابهار شهر چابهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چابهار شهر چابهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چابهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چابهار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چابهار

چابَهار تلفظ یکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی این کشور می‌باشد که در کرانهٔ دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است

شهر چابهار در ویکیپدیا

شهر چابهار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چابهار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چابهار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چابهار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چابهار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چابهار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چابهار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چابهار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر چابهار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چابهار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چابهار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چابهار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چابهار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چابهار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چابهار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چابهار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چابهار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چابهار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چابهار
زمان پخش اذان آنلاین به افق چابهار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چابهار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو