جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چابهار

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز چابهار

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٧:٣١
اذان ظهر: ١١:١٨:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:١٩:١١
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:١٠

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چابهار (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر چابهار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چابهار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چابهار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

جبران خلیل جبران
به رویاها ایمان بیاورید كه دروازه های ابدیت اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چابهار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چابهار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چابهار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چابهار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چابهار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چابهار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٤:٥٧١٢:٢٧:٢١١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٦:٤٤٢٣:٤٨:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٤:٠٠١٢:٢٧:٠٧١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:١٣٢٣:٤٧:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٣:٠٥١٢:٢٦:٥٣١٨:٥١:٠٣١٩:٠٧:٤٣٢٣:٤٧:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٢:١٠١٢:٢٦:٣٩١٨:٥١:٣١١٩:٠٨:١٣٢٣:٤٧:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠١:١٥١٢:٢٦:٢٦١٨:٥٢:٠٠١٩:٠٨:٤٣٢٣:٤٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٠:٢١١٢:٢٦:١٤١٨:٥٢:٢٨١٩:٠٩:١٣٢٣:٤٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٥٧٠٥:٥٩:٢٨١٢:٢٦:٠١١٨:٥٢:٥٧١٩:٠٩:٤٣٢٣:٤٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٨:٣٥١٢:٢٥:٥٠١٨:٥٣:٢٥١٩:١٠:١٤٢٣:٤٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٧:٤٤١٢:٢٥:٣٨١٨:٥٣:٥٤١٩:١٠:٤٤٢٣:٤٥:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٦:٥٣١٢:٢٥:٢٧١٨:٥٤:٢٣١٩:١١:١٥٢٣:٤٥:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٦:٠٢١٢:٢٥:١٧١٨:٥٤:٥٣١٩:١١:٤٦٢٣:٤٥:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٥:١٣١٢:٢٥:٠٧١٨:٥٥:٢٢١٩:١٢:١٨٢٣:٤٥:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٤:٢٤١٢:٢٤:٥٧١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٤٩٢٣:٤٤:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٤:٤٨١٨:٥٦:٢١١٩:١٣:٢١٢٣:٤٤:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٢٤:٤٠١٨:٥٦:٥١١٩:١٣:٥٢٢٣:٤٤:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٢:٠٣١٢:٢٤:٣٢١٨:٥٧:٢١١٩:١٤:٢٤٢٣:٤٤:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥١:١٨١٢:٢٤:٢٤١٨:٥٧:٥١١٩:١٤:٥٧٢٣:٤٣:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٠:٣٣١٢:٢٤:١٧١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٢٩٢٣:٤٣:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٤٩:٥٠١٢:٢٤:١١١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٠٢٢٣:٤٣:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٢٤:٠٥١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٣٤٢٣:٤٣:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٢٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٤:٠٠١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٠٧٢٣:٤٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٩٠٥:٤٧:٤٦١٢:٢٣:٥٦١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٤٠٢٣:٤٢:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٤٧:٠٧١٢:٢٣:٥٢١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:١٣٢٣:٤٢:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٣:٤٨١٩:٠١:٢٧١٩:١٨:٤٧٢٣:٤٢:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٣:٤٥١٩:٠١:٥٨١٩:١٩:٢٠٢٣:٤٢:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٥:١٥١٢:٢٣:٤٣١٩:٠٢:٣٠١٩:١٩:٥٣٢٣:٤٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:١١٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢٣:٤٢١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٢٧٢٣:٤٢:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٣:٤٠١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٠٠٢٣:٤٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٣:٣٤١٢:٢٣:٤٠١٩:٠٤:٠٤١٩:٢١:٣٤٢٣:٤١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چابهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چابهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چابهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چابهار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چابهار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چابهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چابهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر چابهار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چابهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چابهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر چابهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چابهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چابهار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چابهار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر چابهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چابهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چابهار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چابهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چابهار شهر چابهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چابهار شهر چابهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چابهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چابهار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چابهار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر چابهار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چابهار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چابهار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠١٠٥:١٥:٥٨١١:١٩:٥٦١٧:٢٣:٣١١٧:٣٩:٤٤٢٢:٤٢:٢٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٦٠٥:١٦:٢١١١:١٩:٣٤١٧:٢٢:٢٦١٧:٣٨:٣٨٢٢:٤٢:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٢٠٥:١٦:٤٤١١:١٩:١٤١٧:٢١:٢١١٧:٣٧:٣٣٢٢:٤١:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٨٠٥:١٧:٠٨١١:١٨:٥٣١٧:٢٠:١٦١٧:٣٦:٢٨٢٢:٤١:٢٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٣٠٥:١٧:٣١١١:١٨:٣٢١٧:١٩:١١١٧:٣٥:٢٤٢٢:٤١:١٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:١٧:٥٥١١:١٨:١٢١٧:١٨:٠٧١٧:٣٤:١٩٢٢:٤٠:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:١٨:١٩١١:١٧:٥٢١٧:١٧:٠٢١٧:٣٣:١٥٢٢:٤٠:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٩٠٥:١٨:٤٣١١:١٧:٣٢١٧:١٥:٥٨١٧:٣٢:١٢٢٢:٤٠:١١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٤٠٥:١٩:٠٧١١:١٧:١٢١٧:١٤:٥٥١٧:٣١:٠٨٢٢:٣٩:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:١٩:٣١١١:١٦:٥٢١٧:١٣:٥١١٧:٣٠:٠٥٢٢:٣٩:٣٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٥:١٩:٥٦١١:١٦:٣٣١٧:١٢:٤٨١٧:٢٩:٠٢٢٢:٣٩:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٢٠:٢١١١:١٦:١٤١٧:١١:٤٦١٧:٢٨:٠٠٢٢:٣٨:٥٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٢٠:٤٦١١:١٥:٥٦١٧:١٠:٤٤١٧:٢٦:٥٨٢٢:٣٨:٣٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٢١:١٢١١:١٥:٣٨١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٥:٥٧٢٢:٣٨:١٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٢١:٣٨١١:١٥:٢٠١٧:٠٨:٤١١٧:٢٤:٥٦٢٢:٣٨:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٢٢:٠٤١١:١٥:٠٣١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٣:٥٦٢٢:٣٧:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٢٢:٣١١١:١٤:٤٦١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٢:٥٧٢٢:٣٧:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٠٠٥:٢٢:٥٨١١:١٤:٢٩١٧:٠٥:٤٠١٧:٢١:٥٨٢٢:٣٧:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٢٣:٢٥١١:١٤:١٣١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٠:٥٩٢٢:٣٦:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٢٣:٥٢١١:١٣:٥٨١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٠:٠٢٢٢:٣٦:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٢٤:٢١١١:١٣:٤٣١٧:٠٢:٤٤١٧:١٩:٠٥٢٢:٣٦:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٢٤:٤٩١١:١٣:٢٨١٧:٠١:٤٧١٧:١٨:٠٨٢٢:٣٦:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٢٥:١٨١١:١٣:١٤١٧:٠٠:٥٠١٧:١٧:١٣٢٢:٣٥:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٢٥:٤٧١١:١٣:٠١١٦:٥٩:٥٤١٧:١٦:١٨٢٢:٣٥:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٢٦:١٧١١:١٢:٤٨١٦:٥٨:٥٩١٧:١٥:٢٤٢٢:٣٥:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٢٦:٤٧١١:١٢:٣٦١٦:٥٨:٠٥١٧:١٤:٣٠٢٢:٣٥:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٧٠٥:٢٧:١٨١١:١٢:٢٥١٦:٥٧:١١١٧:١٣:٣٨٢٢:٣٤:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٢٧:٤٩١١:١٢:١٤١٦:٥٦:١٨١٧:١٢:٤٦٢٢:٣٤:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٢٨:٢٠١١:١٢:٠٣١٦:٥٥:٢٦١٧:١١:٥٦٢٢:٣٤:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٢٨:٥٢١١:١١:٥٤١٦:٥٤:٣٥١٧:١١:٠٦٢٢:٣٤:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چابهار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چابهار شهر چابهار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر چابهار شهر چابهار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چابهار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چابهار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چابهار

چابَهار تلفظ یکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی این کشور می‌باشد که در کرانهٔ دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است

شهر چابهار در ویکیپدیا

شهر چابهار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چابهار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چابهار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چابهار بر روی نقشه

شهر چابهار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چابهار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چابهار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چابهار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر چابهار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر چابهار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر چابهار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چابهار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چابهار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چابهار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چابهار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چابهار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چابهار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چابهار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چابهار
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ چابهار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چابهار
جدول اوقات شرعی امروز فردا چابهار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چابهار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چابهار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو