جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیچکان

زیرکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز پیچکان


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٥٣
اذان ظهر: ١١:٢٤:٤٥
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:٣٣
اذان مغرب: ١٦:٤٣:٠٩
نیمه شب: ٢٢:٤١:٢٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیچکان (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای پیچکان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پیچکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیچکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هاوارد سیلته
من می دانم كه زیباترین عشق خود را در یك كتابخانه دیدار خواهم كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیچکان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیچکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیچکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیچکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیچکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیچکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٧:٥٨١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٥٦٢٣:٤٣:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٧:٤٨١٩:٠٨:١٤١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٣:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٧٠٥:٤٦:٤٨١٢:٢٧:٣٩١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٧:٢٩١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٨:١٩٢٣:٤٢:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٤:٤١١٢:٢٧:٢١١٩:١٠:٣١١٩:٢٩:٠٧٢٣:٤٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٧:١٢١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٥٥٢٣:٤٢:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢٧:٠٥١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٤٤٢٣:٤٢:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤١:٣٧١٢:٢٦:٥٧١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٣٢٢٣:٤١:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٠:٣٨١٢:٢٦:٥١١٩:١٣:٣٢١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤١:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٣٩:٤٠١٢:٢٦:٤٤١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:٠٨٢٣:٤١:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١١٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٦:٣٩١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٣٧:٤٨١٢:٢٦:٣٤١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٤٤٢٣:٤٠:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٦:٢٩١٩:١٦:٣٣١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤٠:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٦:٢٥١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٢٠٢٣:٤٠:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٦:٢٢١٩:١٨:٠٣١٩:٣٧:٠٨٢٣:٤٠:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:١١٠٥:٣٤:١٧١٢:٢٦:١٩١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٥٥٢٣:٣٩:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٦:١٧١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٤٣٢٣:٣٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٦:١٥١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٣٠٢٣:٣٩:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣١:٥١١٢:٢٦:١٤١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:١٨٢٣:٣٩:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٦:١٣١٩:٢١:٤٧١٩:٤١:٠٥٢٣:٣٩:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٤٢٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٦:١٣١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:٥٢٢٣:٣٩:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٢٩:٣٨١٢:٢٦:١٤١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٣٨٢٣:٣٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٨:٥٧١٢:٢٦:١٥١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٢٥٢٣:٣٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٤١٠٥:٢٨:١٧١٢:٢٦:١٧١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:١١٢٣:٣٨:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٢٧:٣٨١٢:٢٦:٢٠١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٥٦٢٣:٣٨:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٤٨٠٥:٢٧:٠٠١٢:٢٦:٢٢١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٤٢٢٣:٣٨:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٢٦:٢٥١٢:٢٦:٢٦١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٢٧٢٣:٣٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٢٥:٥٠١٢:٢٦:٣٠١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:١١٢٣:٣٨:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:١٢٠٥:٢٥:١٧١٢:٢٦:٣٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٥٥٢٣:٣٨:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٢٣٠٥:٢٤:٤٦١٢:٢٦:٤٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٣٩٢٣:٣٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیچکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیچکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیچکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیچکان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پیچکان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیچکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیچکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای پیچکان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٢:٢٨١١:١٧:٣٩١٦:٢٢:٣٦١٦:٤١:٤٨٢٢:٣٤:٥٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٣:٢١١١:١٧:٥٩١٦:٢٢:٢٤١٦:٤١:٣٩٢٢:٣٥:١٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٤:١٤١١:١٨:٢١١٦:٢٢:١٥١٦:٤١:٣١٢٢:٣٥:٣٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٥:٠٦١١:١٨:٤٣١٦:٢٢:٠٧١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٥:٥٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٥:٥٧١١:١٩:٠٥١٦:٢٢:٠١١٦:٤١:٢١٢٢:٣٦:١٢
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٦:٤٨١١:١٩:٢٨١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:١٩٢٢:٣٦:٣٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٧:٣٨١١:١٩:٥٢١٦:٢١:٥٥١٦:٤١:١٨٢٢:٣٦:٥٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٨:٢٨١١:٢٠:١٦١٦:٢١:٥٥١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٧:١٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٩:١٧١١:٢٠:٤١١٦:٢١:٥٦١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٧:٣٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٠:٠٤١١:٢١:٠٧١٦:٢٢:٠٠١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٧:٥٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٥٢١١:٢١:٣٣١٦:٢٢:٠٥١٦:٤١:٣٤٢٢:٣٨:٢٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٣٨١١:٢١:٥٩١٦:٢٢:١٢١٦:٤١:٤٣٢٢:٣٨:٤٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٢:٢٣١١:٢٢:٢٦١٦:٢٢:٢١١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٩:١٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٣:٠٧١١:٢٢:٥٣١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:٠٥٢٢:٣٩:٣٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٣:٥٠١١:٢٣:٢١١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:١٨٢٢:٤٠:٠٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٤:٣٢١١:٢٣:٤٨١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:٣٣٢٢:٤٠:٢٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:١٣١١:٢٤:١٧١٦:٢٣:١٥١٦:٤٢:٥٠٢٢:٤٠:٥٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٥:٥٣١١:٢٤:٤٥١٦:٢٣:٣٣١٦:٤٣:٠٩٢٢:٤١:٢٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٦:٣٢١١:٢٥:١٤١٦:٢٣:٥٣١٦:٤٣:٢٩٢٢:٤١:٥٠
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:٠٩١١:٢٥:٤٣١٦:٢٤:١٤١٦:٤٣:٥١٢٢:٤٢:١٨
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٤٦١١:٢٦:١٣١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٤:١٥٢٢:٤٢:٤٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٢٠١١:٢٦:٤٢١٦:٢٥:٠٢١٦:٤٤:٤٠٢٢:٤٣:١٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٥٤١١:٢٧:١٢١٦:٢٥:٢٩١٦:٤٥:٠٧٢٢:٤٣:٤٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٩:٢٦١١:٢٧:٤٢١٦:٢٥:٥٧١٦:٤٥:٣٥٢٢:٤٤:١٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٩:٥٧١١:٢٨:١٢١٦:٢٦:٢٧١٦:٤٦:٠٥٢٢:٤٤:٤٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٠:٢٦١١:٢٨:٤٢١٦:٢٦:٥٨١٦:٤٦:٣٦٢٢:٤٥:١٣
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٠:٥٤١١:٢٩:١٢١٦:٢٧:٣١١٦:٤٧:٠٩٢٢:٤٥:٤٣
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣١:٢٠١١:٢٩:٤٢١٦:٢٨:٠٥١٦:٤٧:٤٣٢٢:٤٦:١٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣١:٤٥١١:٣٠:١١١٦:٢٨:٤١١٦:٤٨:١٨٢٢:٤٦:٤٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٣٢:٠٨١١:٣٠:٤١١٦:٢٩:١٨١٦:٤٨:٥٥٢٢:٤٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیچکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پیچکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای پیچکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیچکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیچکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیچکان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیچکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیچکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیچکان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٧:٠٢١١:١٥:٥١١٦:٢٤:٢٢١٦:٤٣:٢٣٢٢:٣٣:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:٥٧١١:١٦:٠٧١٦:٢٤:٠٠١٦:٤٣:٠٢٢٢:٣٣:٤٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٥٢١١:١٦:٢٤١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٢:٤٤٢٢:٣٣:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٩:٤٦١١:١٦:٤١١٦:٢٣:٢١١٦:٤٢:٢٧٢٢:٣٤:١١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٠:٤١١١:١٧:٠٠١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٢:١٢٢٢:٣٤:٢٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١١:٣٥١١:١٧:١٩١٦:٢٢:٤٩١٦:٤١:٥٩٢٢:٣٤:٤١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٢:٢٨١١:١٧:٣٩١٦:٢٢:٣٦١٦:٤١:٤٨٢٢:٣٤:٥٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٣:٢١١١:١٧:٥٩١٦:٢٢:٢٤١٦:٤١:٣٩٢٢:٣٥:١٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٤:١٤١١:١٨:٢١١٦:٢٢:١٥١٦:٤١:٣١٢٢:٣٥:٣٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٥:٠٦١١:١٨:٤٣١٦:٢٢:٠٧١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٥:٥٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:١٥:٥٧١١:١٩:٠٥١٦:٢٢:٠١١٦:٤١:٢١٢٢:٣٦:١٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٦:٤٨١١:١٩:٢٨١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:١٩٢٢:٣٦:٣٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٧:٣٨١١:١٩:٥٢١٦:٢١:٥٥١٦:٤١:١٨٢٢:٣٦:٥٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٨:٢٨١١:٢٠:١٦١٦:٢١:٥٥١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٧:١٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٩:١٧١١:٢٠:٤١١٦:٢١:٥٦١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٧:٣٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٠:٠٤١١:٢١:٠٧١٦:٢٢:٠٠١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٧:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٥٢١١:٢١:٣٣١٦:٢٢:٠٥١٦:٤١:٣٤٢٢:٣٨:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢١:٣٨١١:٢١:٥٩١٦:٢٢:١٢١٦:٤١:٤٣٢٢:٣٨:٤٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٢:٢٣١١:٢٢:٢٦١٦:٢٢:٢١١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٩:١٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٣:٠٧١١:٢٢:٥٣١٦:٢٢:٣٢١٦:٤٢:٠٥٢٢:٣٩:٣٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٣:٥٠١١:٢٣:٢١١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:١٨٢٢:٤٠:٠٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٤:٣٢١١:٢٣:٤٨١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٢:٣٣٢٢:٤٠:٢٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:١٣١١:٢٤:١٧١٦:٢٣:١٥١٦:٤٢:٥٠٢٢:٤٠:٥٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٥:٥٣١١:٢٤:٤٥١٦:٢٣:٣٣١٦:٤٣:٠٩٢٢:٤١:٢٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٦:٣٢١١:٢٥:١٤١٦:٢٣:٥٣١٦:٤٣:٢٩٢٢:٤١:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:٠٩١١:٢٥:٤٣١٦:٢٤:١٤١٦:٤٣:٥١٢٢:٤٢:١٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٧:٤٦١١:٢٦:١٣١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٤:١٥٢٢:٤٢:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٢٠١١:٢٦:٤٢١٦:٢٥:٠٢١٦:٤٤:٤٠٢٢:٤٣:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٨:٥٤١١:٢٧:١٢١٦:٢٥:٢٩١٦:٤٥:٠٧٢٢:٤٣:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٩:٢٦١١:٢٧:٤٢١٦:٢٥:٥٧١٦:٤٥:٣٥٢٢:٤٤:١٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیچکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیچکان روستای پیچکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای پیچکان روستای پیچکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیچکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیچکان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیچکان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیچکان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیچکان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیچکان

روستای پیچکان بر روی نقشه

روستای پیچکان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیچکان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیچکان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیچکان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای پیچکان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای پیچکان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیچکان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیچکان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیچکان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیچکان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیچکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیچکان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیچکان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیچکان
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ پیچکان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیچکان
زمان پخش اذان زنده به افق پیچکان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیچکان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو