جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر پیون

ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز پیون

اذان صبح: ٠٥:٠٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:١٠

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پیون (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر پیون)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر پیون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پیون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خوش به حال كسی كه برای (رسیدن به) اسلام هدایت شده است و معیشت او به اندازه‌ی كفاف (زندگی او ) باشد و (در زندگی) قناعت كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پیون

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پیون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر پیون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پیون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٣:٢٤١٣:١١:١١١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:١٣٠٠:٢٩:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٢:١٤١٣:١٠:٥٦١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٥٧٠٠:٢٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٠٠٦:٤١:٠٤١٣:١٠:٤٢١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٨:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٠:٢٨١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٨:٤٦١٣:١٠:١٥١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٧:٣٨١٣:١٠:٠٢١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٠:٥١٠٠:٢٧:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٦:٣١١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٥:٢٥١٣:٠٩:٣٧١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:١٩٠٠:٢٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٢٦:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٩:١٤١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٦:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٩:٠٣١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٥:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣١:٠٧١٣:٠٨:٥٢١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٥:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٠:٠٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٥:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٤:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٤:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٨:١٥١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٥٠٠:٢٤:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٤:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٣:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٢:٤٦٢٠:١١:١٥٠٠:٢٣:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٧:٤١١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٣:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٢:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٢:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٢:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٢:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٧:٢١١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٢:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٧:١٩١٣:٠٧:١٩١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢١:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٧:١٨١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:١٧٠٠:٢١:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٧:١٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٠١٠٠:٢١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پیون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پیون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر پیون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیون

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر پیون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پیون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر پیون

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر پیون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر پیون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر پیون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پیون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پیون

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر پیون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پیون

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر پیون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پیون شهر پیون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر پیون شهر پیون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر پیون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پیون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پیون

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:١٩:٤٠١١:٥٥:٢٠١٧:٣٠:٣٥١٧:٤٨:١٣٢٣:١٥:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٠:٢٦١١:٥٥:١٢١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٧:١٢٢٣:١٥:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:١٣١١:٥٥:٠٤١٧:٢٨:٣٠١٧:٤٦:١٢٢٣:١٤:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٢:٠٠١١:٥٤:٥٧١٧:٢٧:٢٩١٧:٤٥:١٣٢٣:١٤:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٢٢:٤٧١١:٥٤:٥١١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٤:١٥٢٣:١٤:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٣:٣٥١١:٥٤:٤٥١٧:٢٥:٣١١٧:٤٣:١٩٢٣:١٤:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٤:٢٣١١:٥٤:٤١١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٢:٢٣٢٣:١٤:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٥:١١١١:٥٤:٣٦١٧:٢٣:٣٨١٧:٤١:٢٩٢٣:١٤:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٢٦:٠٠١١:٥٤:٣٣١٧:٢٢:٤٢١٧:٤٠:٣٥٢٣:١٤:١٠
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢٦:٤٩١١:٥٤:٣١١٧:٢١:٤٨١٧:٣٩:٤٣٢٣:١٤:٠٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٧:٣٩١١:٥٤:٢٩١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٨:٥٣٢٣:١٤:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:٢٩١١:٥٤:٢٨١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٨:٠٣٢٣:١٣:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٩:١٩١١:٥٤:٢٨١٧:١٩:١٤١٧:٣٧:١٥٢٣:١٣:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٠:٠٩١١:٥٤:٢٩١٧:١٨:٢٦١٧:٣٦:٢٩٢٣:١٣:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣١:٠٠١١:٥٤:٣٠١٧:١٧:٣٨١٧:٣٥:٤٣٢٣:١٣:٤٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣١:٥١١١:٥٤:٣٣١٧:١٦:٥٢١٧:٣٤:٥٩٢٣:١٣:٤٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٢:٤٣١١:٥٤:٣٦١٧:١٦:٠٨١٧:٣٤:١٧٢٣:١٣:٤٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٣:٣٤١١:٥٤:٤٠١٧:١٥:٢٤١٧:٣٣:٣٦٢٣:١٣:٤٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١١٠٦:٣٤:٢٦١١:٥٤:٤٥١٧:١٤:٤٣١٧:٣٢:٥٦٢٣:١٣:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٥:١٩١١:٥٤:٥١١٧:١٤:٠٣١٧:٣٢:١٨٢٣:١٣:٥٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٦:١١١١:٥٤:٥٧١٧:١٣:٢٤١٧:٣١:٤٢٢٣:١٣:٥٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٧:٠٤١١:٥٥:٠٥١٧:١٢:٤٧١٧:٣١:٠٧٢٣:١٣:٥٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١١٠٦:٣٧:٥٦١١:٥٥:١٤١٧:١٢:١١١٧:٣٠:٣٤٢٣:١٤:٠٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٨:٤٩١١:٥٥:٢٣١٧:١١:٣٧١٧:٣٠:٠٢٢٣:١٤:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣٩:٤٢١١:٥٥:٣٣١٧:١١:٠٥١٧:٢٩:٣٢٢٣:١٤:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٠:٣٥١١:٥٥:٤٤١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٠٣٢٣:١٤:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٤١:٢٩١١:٥٥:٥٦١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٣٦٢٣:١٤:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٢:٢٢١١:٥٦:٠٩١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٨:١١٢٣:١٤:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٣:١٥١١:٥٦:٢٢١٧:٠٩:١٢١٧:٢٧:٤٧٢٣:١٤:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٠٨١١:٥٦:٣٦١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٧:٢٦٢٣:١٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر پیون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پیون شهر پیون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر پیون شهر پیون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پیون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پیون

دهستان پیان نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان ایذه، استان خوزستان در ایران است

شهر پیون در ویکیپدیا

شهر پیون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پیون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پیون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پیون بر روی نقشه

شهر پیون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پیون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پیون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پیون
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر پیون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر پیون + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر پیون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر پیون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر پیون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پیون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پیون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ پیون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق پیون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیون
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیون
افق شرعی امروز فردا پیون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پیون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو