جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر پیون

ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز پیون


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٦:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٥٥:٣١
نیمه شب: ٢٣:١٦:٤٢

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر پیون (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر پیون)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر پیون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

آبراهام مازلو
اگر آدمی می‌خواهد به دیگران كمك كند، پسندیده‌ترین روش این است كه خود، انسان والاتری شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر پیون

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر پیون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر پیون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر پیون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٨:٥١١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٥:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٨:٤١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٥:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٤:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٢٤:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٨:١٥١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٤:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٨:٠٧١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٤:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٨:٠٠١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٣:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٣:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٧:٤١١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٣:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢١:١٦١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٢:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٧:٣٢١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٢:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٢:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٢:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٧:٢١١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٢:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٧:١٩١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢١:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٧:١٧١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢١:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٧:١٦١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:١٢٠٠:٢١:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٥٧٠٠:٢١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٤:١٣١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٤١٠٠:٢١:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٧:١٧٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢١:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢١:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٢:١٥١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٠:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١١:٣٩١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٠٤١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٠:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٠:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٠:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٠:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر پیون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیون

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر پیون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر پیون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر پیون

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر پیون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر پیون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر پیون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر پیون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر پیون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر پیون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر پیون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر پیون

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٣٠٥:٥٩:٢١١٢:٠٣:٢٤١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٤:١٥٢٣:٢٣:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٥٠٥:٥٩:٥٨١٢:٠٣:٠٤١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٢:٥٦٢٣:٢٣:٠٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٠:٣٦١٢:٠٢:٤٣١٨:٠٤:٢٠١٨:٢١:٣٧٢٣:٢٢:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:٠١:١٣١٢:٠٢:٢٢١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:١٨٢٣:٢٢:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠١:٥١١٢:٠٢:٠٢١٨:٠١:٤٣١٨:١٨:٥٩٢٣:٢٢:١١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٢:٢٩١٢:٠١:٤١١٨:٠٠:٢٤١٨:١٧:٤١٢٣:٢١:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٣:٠٨١٢:٠١:٢١١٧:٥٩:٠٦١٨:١٦:٢٣٢٣:٢١:٣٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٣:٤٦١٢:٠١:٠٢١٧:٥٧:٤٨١٨:١٥:٠٥٢٣:٢١:١٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٤:٢٥١٢:٠٠:٤٢١٧:٥٦:٣١١٨:١٣:٤٨٢٣:٢٠:٥٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٥:٠٤١٢:٠٠:٢٣١٧:٥٥:١٣١٨:١٢:٣١٢٣:٢٠:٣٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٥:٤٣١٢:٠٠:٠٤١٧:٥٣:٥٦١٨:١١:١٤٢٣:٢٠:١٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٠٦:٢٢١١:٥٩:٤٥١٧:٥٢:٤٠١٨:٠٩:٥٨٢٣:٢٠:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٧:٠٢١١:٥٩:٢٧١٧:٥١:٢٤١٨:٠٨:٤٣٢٣:١٩:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٧:٤١١١:٥٩:٠٩١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٧:٢٨٢٣:١٩:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٨:٢٢١١:٥٨:٥١١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٦:١٣٢٣:١٩:٠٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٩:٠٢١١:٥٨:٣٤١٧:٤٧:٣٨١٨:٠٤:٥٩٢٣:١٨:٤٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٩:٤٣١١:٥٨:١٧١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٣:٤٦٢٣:١٨:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٠:٢٤١١:٥٨:٠١١٧:٤٥:١٠١٨:٠٢:٣٣٢٣:١٨:١٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١١:٠٥١١:٥٧:٤٥١٧:٤٣:٥٧١٨:٠١:٢١٢٣:١٧:٥٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١١:٤٧١١:٥٧:٢٩١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٠:٠٩٢٣:١٧:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٢:٢٩١١:٥٧:١٤١٧:٤١:٣٣١٧:٥٨:٥٩٢٣:١٧:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٣:١١١١:٥٧:٠٠١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٧:٤٩٢٣:١٧:١١
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٣:٥٤١١:٥٦:٤٦١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٣٩٢٣:١٦:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٤:٣٧١١:٥٦:٣٣١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٥:٣١٢٣:١٦:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٥:٢٠١١:٥٦:٢٠١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٤:٢٣٢٣:١٦:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٦:٠٤١١:٥٦:٠٨١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٣:١٧٢٣:١٦:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٦:٤٨١١:٥٥:٥٦١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٢:١١٢٣:١٦:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٧:٣٣١١:٥٥:٤٥١٧:٣٣:٣٢١٧:٥١:٠٦٢٣:١٥:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٨:١٨١١:٥٥:٣٥١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٠:٠٢٢٣:١٥:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٩:٠٤١١:٥٥:٢٦١٧:٣١:٢٢١٧:٤٨:٥٩٢٣:١٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر پیون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر پیون شهر پیون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر پیون شهر پیون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر پیون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر پیون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر پیون

دهستان پیان نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان ایذه، استان خوزستان در ایران است

شهر پیون در ویکیپدیا

شهر پیون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر پیون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر پیون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر پیون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر پیون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر پیون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر پیون
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر پیون + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر پیون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر پیون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر پیون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر پیون رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا پیون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیون
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ پیون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیون
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر پیون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو