جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیوال زرد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز پیوال زرد


اذان صبح: ٠٥:١٦:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٩
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٠٣
اذان مغرب: ١٧:١٣:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٥٨

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیوال زرد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای پیوال زرد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پیوال زرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیوال زرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

اُرد بزرگ
آن كه پندپذیر نیست، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیوال زرد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیوال زرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیوال زرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیوال زرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیوال زرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیوال زرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٥:٣٩١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٥٩٢٣:٥٠:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٥:٢٩١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٥:١٩١٩:١٧:٥٥١٩:٣٦:٣٩٢٣:٥٠:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٢:٠٩١٢:٣٥:١٠١٩:١٨:٤٢١٩:٣٧:٢٨٢٣:٤٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٥:٠١١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:١٨٢٣:٤٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٠:١٦١٩:٣٩:٠٨٢٣:٤٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣٤:٤٥١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٥٨٢٣:٤٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٥٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٤:٣٨١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٤:٣١١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٣٨٢٣:٤٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٥:٥٥١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٣:٢٥١٩:٤٢:٢٨٢٣:٤٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٤:١٩١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٨:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٤:١٤١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٧:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣٤:١٠١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٧:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٤:٠٦١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٤٧٢٣:٤٧:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤١:١٤١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٣٦٢٣:٤٧:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٠:٢١١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٢٦٢٣:٤٦:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:١٥٢٣:٤٦:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٨:٤٠١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:٠٤٢٣:٤٦:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٥٣٢٣:٤٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣٧:٠٤١٢:٣٣:٥٤١٩:٣١:١٠١٩:٥٠:٤٢٢٣:٤٦:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:١٤٠٥:٣٦:١٩١٢:٣٣:٥٤١٩:٣١:٥٥١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٥:٣٤١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٢:٤١١٩:٥٢:١٨٢٣:٤٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٣٤:٥١١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٣:٠٦٢٣:٤٥:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٣٤:١٠١٢:٣٣:٥٨١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٥٤٢٣:٤٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣٣:٢٩١٢:٣٤:٠٠١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٤١٢٣:٤٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٣٢:٥١١٢:٣٤:٠٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٢٨٢٣:٤٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٦:١٤٢٣:٤٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:١٨٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٤:١٠١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:٠٠٢٣:٤٥:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٣١:٠٤١٢:٣٤:١٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٧:٤٦٢٣:٤٥:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٣٤٠٥:٣٠:٣١١٢:٣٤:٢٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٨:٣٠٢٣:٤٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیوال زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیوال زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیوال زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیوال زرد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پیوال زرد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیوال زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیوال زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای پیوال زرد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٢:١٦١١:٣٨:٥١١٦:٣٥:٣١١٦:٥٥:٢١٢٢:٥٤:٥٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٢:٣٥١١:٣٩:٢١١٦:٣٦:١١١٦:٥٦:٠٠٢٢:٥٥:٢٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٢:٥٣١١:٣٩:٥٠١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٦:٤١٢٢:٥٥:٥٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٠٩١١:٤٠:١٩١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٧:٢٣٢٢:٥٦:٢٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٠:٤٨١٦:٣٨:١٩١٦:٥٨:٠٦٢٢:٥٦:٥٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:٣٥١١:٤١:١٦١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٨:٥٠٢٢:٥٧:٢٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٤٦١١:٤١:٤٤١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٩:٣٥٢٢:٥٧:٥٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٣:٥٤١١:٤٢:١٢١٦:٤٠:٣٧١٧:٠٠:٢١٢٢:٥٨:٢٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٤:٠١١١:٤٢:٣٩١٦:٤١:٢٦١٧:٠١:٠٨٢٢:٥٨:٥٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٤:٠٦١١:٤٣:٠٦١٦:٤٢:١٥١٧:٠١:٥٥٢٢:٥٩:٢٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٣:٣٢١٦:٤٣:٠٥١٧:٠٢:٤٤٢٢:٥٩:٥٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:١٠١١:٤٣:٥٨١٦:٤٣:٥٦١٧:٠٣:٣٤٢٣:٠٠:٢١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٤:٢٣١٦:٤٤:٤٨١٧:٠٤:٢٤٢٣:٠٠:٤٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٤:٠٧١١:٤٤:٤٨١٦:٤٥:٤٠١٧:٠٥:١٥٢٣:٠١:١٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:٠٢١١:٤٥:١٢١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٦:٠٦٢٣:٠١:٤٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٣:٥٦١١:٤٥:٣٥١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٦:٥٩٢٣:٠٢:٠٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٥:٥٨١٦:٤٨:٢٣١٧:٠٧:٥٢٢٣:٠٢:٣٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٦:٢١١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:٤٥٢٣:٠٣:٠٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٣:٢٥١١:٤٦:٤٣١٦:٥٠:١٤١٧:٠٩:٣٩٢٣:٠٣:٢٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٣:١٢١١:٤٧:٠٤١٦:٥١:١١١٧:١٠:٣٤٢٣:٠٣:٤٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٧:٢٤١٦:٥٢:٠٨١٧:١١:٢٩٢٣:٠٤:١٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٢:٣٩١١:٤٧:٤٤١٦:٥٣:٠٦١٧:١٢:٢٤٢٣:٠٤:٣٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٢:١٩١١:٤٨:٠٣١٦:٥٤:٠٣١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٤:٥٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤١:٥٨١١:٤٨:٢١١٦:٥٥:٠٢١٧:١٤:١٦٢٣:٠٥:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤١:٣٥١١:٤٨:٣٩١٦:٥٦:٠١١٧:١٥:١٢٢٣:٠٥:٤١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:٢١٠٦:٤١:١١١١:٤٨:٥٦١٦:٥٦:٥٩١٧:١٦:٠٩٢٣:٠٦:٠١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٠:٤٤١١:٤٩:١٢١٦:٥٧:٥٩١٧:١٧:٠٦٢٣:٠٦:٢١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٠:١٦١١:٤٩:٢٨١٦:٥٨:٥٨١٧:١٨:٠٣٢٣:٠٦:٤٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٩:٤٦١١:٤٩:٤٢١٦:٥٩:٥٨١٧:١٩:٠٠٢٣:٠٦:٥٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٥٨٠٦:٣٩:١٥١١:٤٩:٥٦١٧:٠٠:٥٧١٧:١٩:٥٨٢٣:٠٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیوال زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پیوال زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای پیوال زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیوال زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیوال زرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پیوال زرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیوال زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیوال زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پیوال زرد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٩:٤٤١١:٣٥:٥٢١٦:٣٢:٠٠١٦:٥١:٥٢٢٢:٥١:٥٧
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٠:١٤١١:٣٦:٢٢١٦:٣٢:٣٢١٦:٥٢:٢٤٢٢:٥٢:٢٧
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٠:٤١١١:٣٦:٥٢١٦:٣٣:٠٥١٦:٥٢:٥٦٢٢:٥٢:٥٧
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤١:٠٧١١:٣٧:٢٢١٦:٣٣:٣٩١٦:٥٣:٣٠٢٢:٥٣:٢٧
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٤١:٣٢١١:٣٧:٥٢١٦:٣٤:١٥١٦:٥٤:٠٦٢٢:٥٣:٥٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤١:٥٥١١:٣٨:٢٢١٦:٣٤:٥٢١٦:٥٤:٤٣٢٢:٥٤:٢٧
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٢:١٦١١:٣٨:٥١١٦:٣٥:٣١١٦:٥٥:٢١٢٢:٥٤:٥٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٢:٣٥١١:٣٩:٢١١٦:٣٦:١١١٦:٥٦:٠٠٢٢:٥٥:٢٨
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٢:٥٣١١:٣٩:٥٠١٦:٣٦:٥٢١٦:٥٦:٤١٢٢:٥٥:٥٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٣:٠٩١١:٤٠:١٩١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٧:٢٣٢٢:٥٦:٢٨
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٠:٤٨١٦:٣٨:١٩١٦:٥٨:٠٦٢٢:٥٦:٥٨
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤٣:٣٥١١:٤١:١٦١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٨:٥٠٢٢:٥٧:٢٨
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٤٦١١:٤١:٤٤١٦:٣٩:٥٠١٦:٥٩:٣٥٢٢:٥٧:٥٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٣:٥٤١١:٤٢:١٢١٦:٤٠:٣٧١٧:٠٠:٢١٢٢:٥٨:٢٧
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٤:٠١١١:٤٢:٣٩١٦:٤١:٢٦١٧:٠١:٠٨٢٢:٥٨:٥٦
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٤:٠٦١١:٤٣:٠٦١٦:٤٢:١٥١٧:٠١:٥٥٢٢:٥٩:٢٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٣:٣٢١٦:٤٣:٠٥١٧:٠٢:٤٤٢٢:٥٩:٥٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:١٠١١:٤٣:٥٨١٦:٤٣:٥٦١٧:٠٣:٣٤٢٣:٠٠:٢١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٤:٢٣١٦:٤٤:٤٨١٧:٠٤:٢٤٢٣:٠٠:٤٩
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٤:٠٧١١:٤٤:٤٨١٦:٤٥:٤٠١٧:٠٥:١٥٢٣:٠١:١٦
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:٠٢١١:٤٥:١٢١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٦:٠٦٢٣:٠١:٤٣
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٣:٥٦١١:٤٥:٣٥١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٦:٥٩٢٣:٠٢:٠٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٥:٥٨١٦:٤٨:٢٣١٧:٠٧:٥٢٢٣:٠٢:٣٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٦:٢١١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:٤٥٢٣:٠٣:٠٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٣:٢٥١١:٤٦:٤٣١٦:٥٠:١٤١٧:٠٩:٣٩٢٣:٠٣:٢٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٥٠٦:٤٣:١٢١١:٤٧:٠٤١٦:٥١:١١١٧:١٠:٣٤٢٣:٠٣:٤٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٧:٢٤١٦:٥٢:٠٨١٧:١١:٢٩٢٣:٠٤:١٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٢:٣٩١١:٤٧:٤٤١٦:٥٣:٠٦١٧:١٢:٢٤٢٣:٠٤:٣٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٢:١٩١١:٤٨:٠٣١٦:٥٤:٠٣١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٤:٥٨
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤١:٥٨١١:٤٨:٢١١٦:٥٥:٠٢١٧:١٤:١٦٢٣:٠٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیوال زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پیوال زرد روستای پیوال زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای پیوال زرد روستای پیوال زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیوال زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیوال زرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیوال زرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیوال زرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیوال زرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیوال زرد

روستای پیوال زرد بر روی نقشه

روستای پیوال زرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیوال زرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیوال زرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیوال زرد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای پیوال زرد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای پیوال زرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیوال زرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیوال زرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیوال زرد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا پیوال زرد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پیوال زرد
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیوال زرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیوال زرد دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ پیوال زرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ پیوال زرد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیوال زرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق پیوال زرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیوال زرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو