جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیوال زرد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز پیوال زرد

اذان صبح: ٠٤:١٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٢١

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیوال زرد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای پیوال زرد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پیوال زرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیوال زرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیوال زرد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیوال زرد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیوال زرد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیوال زرد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیوال زرد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان پیوال زرد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٧:٥٠١٢:٣٧:٤٩١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٣٧٢٣:٥٤:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:٣٧:٣٥١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٥:١٩١٢:٣٧:٢٠١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:١٤٢٣:٥٣:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٤:٠٥١٢:٣٧:٠٧١٩:١٠:٤١١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥٣:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٦:٥٣١٩:١١:٢٨١٩:٢٩:٥٢٢٣:٥٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٦:٤٠١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٤٠٢٣:٥٢:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٦:٢٧١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٣٠٢٣:٥٢:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٦:١٥١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:١٩٢٣:٥١:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٦:٠٣١٩:١٤:٣٥١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥١:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٥:٥٢١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٥٧٢٣:٥١:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٥:٤١١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٤٧٢٣:٥٠:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٥:٣٠١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٣٦٢٣:٥٠:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٥:٢٠١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥٠:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٥:١١١٩:١٨:٢٩١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٩:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥١:١٩١٢:٣٥:٠٢١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٩:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٥٥٢٣:٤٩:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٩:١١١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٤٥٢٣:٤٩:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٣٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٤:٣٨١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٣٤٢٣:٤٨:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٤:٣١١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٨:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٣:١٢١٩:٤٢:١٤٢٣:٤٨:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٤:١٩١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٣:٠٤٢٣:٤٨:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٤:١٤١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٣:٥٤٢٣:٤٧:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٤:٠٩١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٢:٢٠١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٣٤٢٣:٤٧:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤١:٢٦١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٢٤٢٣:٤٧:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:١٣٢٣:٤٦:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٠٣٢٣:٤٦:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٨:٥٢٢٣:٤٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٤١٢٣:٤٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیوال زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیوال زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای پیوال زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیوال زرد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پیوال زرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیوال زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیوال زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای پیوال زرد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیوال زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پیوال زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای پیوال زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیوال زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیوال زرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پیوال زرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای پیوال زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیوال زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پیوال زرد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پیوال زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پیوال زرد روستای پیوال زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای پیوال زرد روستای پیوال زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای پیوال زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیوال زرد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیوال زرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیوال زرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیوال زرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیوال زرد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٢٠٥:٤١:٣٧١٢:٤٤:٠٢١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٥٤٢٣:٥٥:٣٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤٢:١٨١٢:٤٤:٠٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٥:١٣٢٣:٥٥:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٤:٣١٢٣:٥٦:٠٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٥٦:١٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٤:٢٤١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٣:٠١٢٣:٥٦:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٥:٠٧١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:١٤٢٣:٥٦:٢٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٤:٠٤١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٦:٣٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٤:٠٢١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٥٦:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٧:١٥١٢:٤٣:٥٩١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٤٤٢٣:٥٦:٥٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٧:٥٩١٢:٤٣:٥٦١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٥١٢٣:٥٦:٥٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٧:٠٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٩:٢٥١٢:٤٣:٤٨١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:٠١٢٣:٥٧:٠٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٣:٤٣١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٠٤٢٣:٥٧:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٩٠٥:٥٠:٥٣١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٠٦٢٣:٥٧:١٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٣:٣١١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٧:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٢:٢٠١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٣:٠٦٢٣:٥٧:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٤٣:١٧١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥٧:٢٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٢:٠١١٩:٥١:٠٢٢٣:٥٧:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٣:٠١١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٥٨٢٣:٥٧:٢٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٢:٥١١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٥٣٢٣:٥٧:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٦:٠٠١٢:٤٢:٤٢١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٧:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٤٠٢٣:٥٧:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٢:٢١١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:٣١٢٣:٥٧:٢٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:١١١٢:٤٢:١٠١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٧:٢٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٨:٥٥١٢:٤١:٥٨١٩:٢٤:٣٠١٩:٤٣:١٢٢٣:٥٧:١٩
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤١:٤٦١٩:٢٣:٢١١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٧:١٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤١:٣٣١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥٧:١١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:٠١:٠٦١٢:٤١:٢٠١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٣٧٢٣:٥٧:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠١:٤٩١٢:٤١:٠٦١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥٧:٠١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٢:٣٣١٢:٤٠:٥٢١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٠٩٢٣:٥٦:٥٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٠:٣٧١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیوال زرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیوال زرد روستای پیوال زرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیوال زرد روستای پیوال زرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیوال زرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیوال زرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیوال زرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیوال زرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیوال زرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیوال زرد

روستای پیوال زرد بر روی نقشه

روستای پیوال زرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیوال زرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیوال زرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیوال زرد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای پیوال زرد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای پیوال زرد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای پیوال زرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیوال زرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای پیوال زرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیوال زرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیوال زرد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیوال زرد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پیوال زرد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پیوال زرد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق پیوال زرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا پیوال زرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیوال زرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ پیوال زرد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پیوال زرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیوال زرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو