جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای پیله کوه

کوهدشت | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پیله کوه


اذان صبح: ٠٣:٥١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٠١:٤٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیله کوه (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای پیله کوه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیله کوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیله کوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
شتاب زمان به اندازه ای است كه در چند لحظه می تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیله کوه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیله کوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیله کوه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای پیله کوه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیله کوه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیله کوه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٤:٣٥١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٠٣٠٠:١١:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٣:١٤١٢:٥٦:٥١١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٥٧٠٠:١١:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٦:٣٧١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٥٢٠٠:١١:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٦:٢٣١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:٤٦٠٠:١٠:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٩:١٤١٢:٥٦:١٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٤١٠٠:١٠:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٣١٠٠:٠٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٥:٢١١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٧:١٠١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٩:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:١٥٠٠:٠٨:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١١:٣٦١٢:٥٤:٥٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:١١٠٠:٠٨:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٨:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:٠١٠٠:٠٧:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٠٧:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٤:١٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٧:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٤:١٠١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٦:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٦:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٦:١٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠١:١٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٥:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٥:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٣:٣١١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٣:٢٦١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٣:١٩١٩:٥١:٠٥٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٤:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٣:١٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٤:١١١٢:٥٣:١٤١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:٠٣:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٥٦٠٥:٥٣:١٦١٢:٥٣:١٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٤٧٠٠:٠٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٩٠٥:٥٢:٢٣١٢:٥٣:١١١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٤١٠٠:٠٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای پیله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیله کوه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیله کوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای پیله کوه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای پیله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای پیله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیله کوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیله کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیله کوه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٥:١٩١٢:٥٣:٢٧٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٠٢:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٤:٤١١٢:٥٣:٣٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٣:٣١٠٠:٠١:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٦٠٥:٤٤:٠٥١٢:٥٣:٣٧٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٠١:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٤٣:٣٠١٢:٥٣:٤٣٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٠١:٤٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٥٠٥:٤٢:٥٧١٢:٥٣:٤٩٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٠١:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٤٢:٢٦١٢:٥٣:٥٥٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٠١:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٤١:٥٦١٢:٥٤:٠٢٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٠١:٣٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٤١:٢٨١٢:٥٤:١٠٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٨:١٣٠٠:٠١:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٤١:٠٢١٢:٥٤:١٨٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٠١:٣٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٦٠٥:٤٠:٣٧١٢:٥٤:٢٦٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٠١:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٤٠:١٤١٢:٥٤:٣٥٢٠:٠٩:١٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٠١:٣٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٣٩:٥٣١٢:٥٤:٤٤٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣١:٠٣٠٠:٠١:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣٩:٣٤١٢:٥٤:٥٤٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣١:٤٣٠٠:٠١:٣٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٣٩:١٦١٢:٥٥:٠٣٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٠١:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٩:٠٠١٢:٥٥:١٤٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٠١:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٣٠٥:٣٨:٤٦١٢:٥٥:٢٤٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٠١:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٣٨:٣٣١٢:٥٥:٣٥٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٤:١١٠٠:٠١:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥١٠٥:٣٨:٢٢١٢:٥٥:٤٦٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٠١:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٩٠٥:٣٨:١٣١٢:٥٥:٥٧٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٥:١٧٠٠:٠٢:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٠٠٥:٣٨:٠٦١٢:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٠٢:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٣٨:٠٠١٢:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٦:١٨٠٠:٠٢:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٣٧:٥٦١٢:٥٦:٣٣٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٠٢:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٣٧:٥٤١٢:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٧:١٤٠٠:٠٢:٣٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٨٠٥:٣٧:٥٣١٢:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٠٢:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٢٠٥:٣٧:٥٥١٢:٥٧:١١٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٠٢:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٨٠٥:٣٧:٥٧١٢:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٠٣:٠١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٧٠٥:٣٨:٠٢١٢:٥٧:٣٧٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٠٣:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٩٠٥:٣٨:٠٨١٢:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٠٣:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٣٠٥:٣٨:١٦١٢:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٠٣:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٣٨:٢٦١٢:٥٨:١٦٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٩:٤١٠٠:٠٣:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٩٠٥:٣٨:٣٧١٢:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٠٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای پیله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیله کوه روستای پیله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای پیله کوه روستای پیله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیله کوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیله کوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیله کوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیله کوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیله کوه

روستای پیله کوه بر روی نقشه

روستای پیله کوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیله کوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیله کوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیله کوه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای پیله کوه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای پیله کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای پیله کوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیله کوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیله کوه رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ پیله کوه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا پیله کوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق پیله کوه
زمان پخش اذان زنده به افق پیله کوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق پیله کوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق پیله کوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیله کوه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیله کوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیله کوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو