جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای پیله کوه

کوهدشت | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز پیله کوه


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٥٤
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٨

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای پیله کوه (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای پیله کوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پیله کوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیله کوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

امام علی (ع)
سوگند به خدا! من بنده‌ای را نمی‌بینم كه تقوا ورزیدن سودی به حال او داشته باشد، جز این‌كه زیان خود را حفظ كند. قطعاً زبان شخص باایمان در پشت قلب او و قلب منافق پشت زبان اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای پیله کوه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای پیله کوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیله کوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای پیله کوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای پیله کوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان پیله کوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٤:٣٦١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٤:٢٦١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:١١٠٠:٠٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٤:١٨١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٠٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٤:٠٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٥:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٥:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٣:٣١١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٥:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٧:٥٠١٢:٥٣:٢٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٤:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٤:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٥:٥٢١٢:٥٣:١٩١٩:٥١:١٨٢٠:١١:١٨٠٠:٠٤:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٤:٥٤١٢:٥٣:١٦١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٤:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٣:٥٨١٢:٥٣:١٤١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٣:٠٦٠٠:٠٣:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٣:١٢١٩:٥٣:٥١٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠٣:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٢:١١١٢:٥٣:١١١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٣:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥١:١٩١٢:٥٣:١١١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٣:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٥٣٠٥:٥٠:٢٩١٢:٥٣:١١١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٦:٤١٠٠:٠٣:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٩:٤٠١٢:٥٣:١١١٩:٥٧:١١٢٠:١٧:٣٤٠٠:٠٢:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٨:٥٢١٢:٥٣:١٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٨:٢٦٠٠:٠٢:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٨:٠٧١٢:٥٣:١٤١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٩:١٨٠٠:٠٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٧:٢٢١٢:٥٣:١٧١٩:٥٩:٣٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:٠٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٤٦:٤٠١٢:٥٣:٢٠٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢١:٠١٠٠:٠٢:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:٥٢٠٠:٠٢:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٤٥:١٩١٢:٥٣:٢٧٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٠٢:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٤:٤١١٢:٥٣:٣٢٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٣:٣١٠٠:٠١:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٠٦٠٥:٤٤:٠٥١٢:٥٣:٣٧٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٠١:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای پیله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان پیله کوه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پیله کوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای پیله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای پیله کوه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای پیله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پیله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای پیله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای پیله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیله کوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیله کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای پیله کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای پیله کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیله کوه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٥:٣٠١٣:٠٣:١٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣١:١٨٠٠:١٢:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٢٠٥:٥٦:١٥١٣:٠٣:٢١٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:٣٢٠٠:١٢:٤٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٢:٥٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٣:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:١٣:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٧:١٣٠٠:١٣:٣٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٣:٤٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٣:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:٢٨٠٠:١٣:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٤:٠٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٤:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٤:٢١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١٤:٢٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٤:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:١٩٠٠:١٤:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٢:٤٠١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:٤٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٢:٣٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٤:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٥٨٠٠:١٤:٤٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٢:١٦١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٤:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٤:٥٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١١:٢٦١٣:٠١:٥٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٢٦٠٠:١٤:٥٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٢:١٥١٣:٠١:٤٦١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:١٣٠٠:١٤:٥٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٣:٠٣١٣:٠١:٣٥١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٤:٥٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٠١:٢٤١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٤:٥٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٤:٤١١٣:٠١:١٢١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٤:٤٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:١١٠٠:١٤:٤٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٦:١٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٤:٤٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٤:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٠:١٨١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:١٥٠٠:١٤:٣٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٤:٢٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٣٣٠٠:١٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای پیله کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیله کوه روستای پیله کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای پیله کوه روستای پیله کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای پیله کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای پیله کوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای پیله کوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای پیله کوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای پیله کوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای پیله کوه

روستای پیله کوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای پیله کوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای پیله کوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای پیله کوه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای پیله کوه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای پیله کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای پیله کوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای پیله کوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای پیله کوه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا پیله کوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق پیله کوه
افق شرعی امروز فردا پیله کوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق پیله کوه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ پیله کوه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ پیله کوه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق پیله کوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق پیله کوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای پیله کوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو